Månadens mötesplats för dig företagare!

Nu erbjuder vi dig digital företagsservice på kvällstid!

Här kan du som företagare ställa frågor till Näringslivskontoret, Plan och Bygg, Miljö och Alkoholhandläggaren samt Ljusdals Energi.

Tisdag 27 april 2021 kl 17-20

Oss kan du nå via din dator eller telefon genom att klicka på inbjudan via Teamslänken som du hittar här bredvid.

PS, vi kommer att ha denna mötesplats digitalt sista tisdagen i månaden kl 17-20 så länge covid restriktionerna styr.