Månadens mötesplats för dig företagare!

Nu erbjuder vi dig digital företagsservice på kvällstid!

Nytt år och ny spännande mötesplats!

Välkommen på digital företagsservice!
Här kan du som företagare ställa frågor till Näringslivskontoret, Plan och Bygg, Miljö och Alkoholhandläggaren samt Ljusdals Energi.

Tisdag 30 mars 2021 kl 17-20

Oss kan du nå via din dator eller telefon genom att klicka på denna inbjudan via Teamslänk

PS, vi kommer att ha denna mötesplats digitalt sista tisdagen i månaden kl 17-20 så länge covid restriktionerna styr.