Ljusdals kommuns kommande livsmedelsupphandling

Livsmedelsproducent! Välkommen till dialog inför upphandlingen!

Ljusdals kommun/NärLjus bjuder in dig till dialog inför kommande livsmedelsupphandling.

Nya upphandlingen, som kommunen står inför, har som syfte att få med fler lokala producenter/produkter. Man kommer att kunna välja till vem man vill leverera och kan göra det i mindre partier.

Genom att mötas skapar vi förutsättningar för en bra upphandling där vi hoppas att så många av er leverantörer som möjligt, vill vara med och lämna anbud. Vi ger en inblick i hur upphandlingen går till, samt vilka verksamheter som beställer från avtalen. Vi kommer även berätta hur Ljusdals kommun arbetar med Livsmedelsstrategin och Agenda 2030 (det som berör livsmedel).

Vi bjuder in till digitalt möte 25 augusti kl. 15-17

AGENDA
Maria Persson, kostchef Ljusdals kommun hälsar välkommen
Presentationsrunda, kort presentation av var och en.
Lokal leverantör som pratar om sina upplevelser från nuvarande upphandling· Maria Persson berättar om kostenheten, Livsmedelsstrategin och Agenda 2030· Matvärden informerar kring upphandlingsförfarandet
Frågestund

Anmälan senast 24 augusti till narljus@ljusdal.se eller 0651-188 00. Inför mötet mailas möteslänk till Teams ut.