Högskolan Gävle tipsar om kurser.

Kompetensutveckling och livslångt lärande inom Intelligent Industri

Undrar du hur man smartast förbättrar er produktion?
Vet du att man kan driftsätta innan anläggningen är helt färdig?

Med digital teknik finns fler möjligheter att göra optimala val och få kontroll på utfallet innan alla investeringar ens prioriterats.

Välj kursen Digital tvilling (v 39-48) om du vill veta mer om hur du kan forma, övervaka och planera din produktion.

I kursen Virtuell driftsättning (v 42-51) får du möjlighet att simulera, programmera och virtuellt driftsätta en maskin som är aktuell för just din verksamhet.

Kurser som kommer:
Energiledning 21 11 10 – 22 01 16
Industriell energieffektivisering genom energikartläggning 21 11 08 – 22 01 16
Additiv tillverkning 21 11 08 – 22 01 16