Har du verksamhet inom besöksnäringen

Här kommer ett erbjudande, för dig verksam i Gävleborg.

Personlig coachning i digitalisering

Kursen riktar sig till små och medelstora företag, inklusive ekonomiska föreningar, inom besöksnäringen som är verksamma i Gävleborg. Syftet med programmet är att skapa förutsättningar för bättre lönsamhet, större flexibilitet och större uthållighet genom digitalisering.

Max 4 deltagande företag kan delta i kursen.

Vad ger det mig?

· Kursen är gratis för deltagande företag (värde 14 725 kr)

· Totalt 14 timmars kostnadsfri konsulttid inom digitalmarknadsföring

· Experter inom området coachar dig från analys till handling, baserat på det behov som finns i din verksamhet.