Har du anmälningspliktig verksamhet?

Nya regler från 1 juli!

Sedan 1 juli har anmälningspliktiga verksamheter utökats. Nu innefattas även verksamheter som ex använder rakkniv eller håltagningspistol.

Redan befintliga verksamheter ska inkomma med anmälan före 1 september.

Är du osäker på om din verksamhet har anmälningsplikt?

Kolla för säkerhetsskull med kommunens miljökontor miljo@ljusdal.se