Energieffektivisera och nå internationella kunder

Nu finns två nya stödformer att söka för dig som äger ett mindre eller medelstort företag i länet.

Ett exportstöd hjälper dig att nå ut med dina produkter eller tjänster på en internationell marknad. Ett miljöstöd hjälper dig att miljöanpassa och energieffektivisera din verksamhet.