Upphandling och inköp

Kommunalförbundet Inköp Gävleborg

Inköp Gävleborg har tagit över den upphandlingsverksamhet som Gästrike Inköp respektive Inköp Hälsingland tidigare ansvarat för.

Inköp Gävleborg är upphandlande enhet för Bollnäs, Gävle, Hofors, Hudiksvall, Ljusdal, Nordanstig, Ockelbo, Ovanåker, Söderhamn och Älvkarleby kommun, inklusive förvaltningar, bolag, stiftelser och kommunalförbund.

Med en bred kompetens inom olika branscher upphandlar vi allt från kontorsmaterial, konsulter och livsmedel till snöröjning, fordon och fastighetstjänster, enligt följande lagar:

  • Lagen om offentlig upphandlig (LOU
  • Lagen om valfrihetssystem (LOV)
  • Lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (LUF)

Inköpare Ljusdals kommun

Tom Westerberg
Tf inköpschef
0651-180 47
tom.westerberg@ljusdal.se

Malin Sjöberg
Inköpare
0651-180 53
malin.sjoberg@ljusdal.se

Anders Dahlstrand
Skoglig förvaltare
070-273 59 08
anders.dahlstrand@ljusdal.se

Inköp Gävleborg

Henrik Thuresson
010-471 30 24
SMS: 073-270 68 29
Fax: 0651-18374
henrik.thuresson@inkopgavleborg.se