Samverkan

För oss på NärLjus är samverkan på olika nivåer viktiga frågor. När vi tar vara på varandras resurser får vi mer handlingskraft. God samverkan gör var och en av oss till bättre ambassadörer både för ort och näringsliv. Vi arbetar med samverkan lokalt, regionalt, nationellt och internationellt.

För att säkerställa branschernas rekryteringsbehov har vi engagerat oss i gymnasieskolornas utbildningsprogram, tillsammans med företagen. NärLjus samverkar också med Utvecklingscentrum och Arbetsförmedlingen för att lösa branschernas kortsiktiga, långsiktiga och framtida kompetens­behov.

Vi har även ett nära samarbete med kommunens tjänstemän, ALMI och Region Gävleborg, för att ge möjlighet till utveckling och tillväxt av ditt företag.