Om Näringslivskontoret, NärLjus

Ljusdals kommuns näringslivskontor, NärLjus

Vi vill med vår kunskap, kontakter och erfarenheter underlätta för företagare i kommunen. Finner du inte det du söker, kontakta oss gärna så vi hjälper dig vidare. Vi är med andra ord din företagslots!

Vårt uppdrag är:
NärLjus ska arbeta för ett långsiktigt, miljömässigt, livskraftigt och
differentierat näringsliv i Ljusdals kommun som bidrar till tillväxt med fler arbetstillfällen och fler invånare.

NärLjus arbete ska bidra till Ljusdals kommuns mål om bättre företagsklimat.

Verksamhet:
NärLjus ska arbeta med företagsutveckling, näringslivsutveckling och marknadsföring av Ljusdals kommun.

NärLjus ska göra det så enkelt som möjligt att starta, etablera och driva företag i Ljusdals kommun. Med ett lokalt, regionalt, nationellt och internationellt perspektiv ska NärLjus utveckla möjligheter och identifiera eventuella hinder för företagaren.

Vårt arbete sker genom en årlig aktivitetsplan.