Arbete

Arbetsmarknaden i Ljusdals kommun

Inom Ljusdals kommun finns en relativt bred och varierad arbetsmarknad. En bransch som ofta söker nya medarbetare är tjänsteföretagen, men även industriföretagen börjar åter rekrytera. Turism- och upplevelsenäringen är på frammarsch och kommer framöver också att behöva rekrytera medarbetare inom olika yrkesområden.

Ljusdals kommuns arbetsmarknad står inför en omfattande generationsväxling. Av den anledningen får Arbetsförmedlingen emellanåt in urvalsuppdrag där arbetsgivarna vill ha förslag på arbetssökande till olika tjänster. Därför kan det vara en bra idé att registrera sig som "ombytessökande" hos Arbetsförmedlingen om man skulle vilja byta jobb.

Arbetspendling och distansarbete

De goda kommunikationerna som finns gör att kommunens invånare når en stor arbetsmarknad genom pendling. Det väl utbyggda bredbandsnätet ger också goda förutsättningar för avståndsoberoende arbete.

Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingen i Ljusdal stödjer arbetssökande och företag för att förmedla lediga arbeten.

Utveckling och nyetableringar av företag

Kommunens näringspolitiska stiftelse NärLjus arbetar aktivt för att utveckla befintliga företag och åstadkomma nyetableringar. Om du har frågor som rör företagande, kontakta gärna NärLjus.