Gör köpingen ännu bättre!

Grupperna har nu hunnit ha några möten där vi diskuterat de inkomna förslagen och i första hand tittat på de förslag som är relativt enkla att börja arbeta med. Det finns flera andra förslag som bearbetas i olika grupper och som är mer komplexa. Dessa listor uppdateras kontinuerligt.

Med i grupperna sitter privatpersoner, butiker och övriga företag, fastighetsägare, kommuntjänstemän och Ljusdal i Centrum. Här intill kan du se hur resonemanget gått kring de olika förslagen (Plats och utbud prioriterad lista) samt arbetet med identitet/ varumärke.
Vill du också engagera dig? Anmäl intresse längre ner på sidan!

Arbetet med de inkomna förslagen fortsätter nu i våra tre arbetsgrupper:

  • Varumärke/identitet
  • Plats och utbud
  • Trygghet och tillgänglighet

Vad är på gång?

Styrgruppsmöte
Datum: 29 mars
Tid: 8-10
Plats: Tallåsen, konferensrum.

Varumärkesmöte -workshop
Datum: 28 mars
Tid: 8-10
Plats: Ljusdalsbygdens museum

Ljusdal - avgränsade fokusområdeFörstora bilden

Ljusdal - avgränsade fokusområde