Så arbetade vi fram visionen

I juni 2011 fattades beslut om att påbörja ett visionsarbete för Ljusdals kommun. Arbetet utmynnade under hösten 2013 i delrapport ”Lokal utvecklingsstrategi för Ljusdals kommun”. Utifrån denna delrapport har förslaget till Vision för Ljusdals kommun och dess medborgare utarbetats. Kommunfullmäktige antog Vision den 27 januari 2014.

Vid kommunfullmäktige den 27 januari 2014 togs följande beslut kring styrmodell och vision:

  • Principerna för Ljusdals kommuns styrmodell antas.
  • Kommunstyrelsen får i uppdrag att fortsätta arbetet med övriga delar av modellen.
  • Vision för Ljusdals kommun och dess medborgare enligt förslag antas.
  • Gällande kommunprogram avvecklas.
  • Gällande slogan avvecklas.
  • Plan för informations- och förankringsprocessen för den nya visionen antas.
  • Visionen ska tas upp för revidering i januari 2015.