Utbildningschefen slutar

Ljusdals kommun och utbildningschef Monica Hallqvist har gemensamt kommit överens om att hon slutar som chef för utbildningsförvaltningen från och med den 9 oktober 2019.

Orsaken är att den politiska ledningen vill se ett annat ledarskap för utbildningsförvaltningen.

Arbetet med att rekrytera en ny utbildningschef inleds omgående,
under tiden kommer en tillförordnad utbildningschef att tillsättas.

Ytterligare upplysningar:
Nicklas Bremefors
Kommunchef
Tfn: 0651 – 180 10
nicklas.bremefors@ljusdal.se

Markus Evensson (S)
Kommunstyrelsens ordförande
Tfn: 0651 – 181 01
markus.evensson@ljusdal.se