Slottegymnasiets rektor slutar

Slottegymnasiets rektor Jan Oskarsson har sagt upp sig med omedelbar verkan. Biträdande rektor Åsa Sundström tillförordnas som rektor på gymnasiet fram tills att nyrekrytering gjorts.

Jan Oskarsson har sagt upp sig själv från tjänsten som rektor från och med 5 april 2019. Det är mot bakgrund av medarbetarnas upplevelse av brister i arbetsmiljön han meddelar sin uppsägning.

- Jag har tidigare bett om ursäkt och försökt hitta lösningar för att få till en förändring och förbättra arbetsmiljön, och har uppenbarligen inte lyckats, meddelar Jan Oskarsson.

- Jan Oskarsson har under den korta tid han arbetat i Ljusdals kommun varit lojal till de uppdrag han fått och på kort tid genomdrivit flera nödvändiga reformer, säger utbildningsförvaltningens chef Monica Hallquist.

Kontakt: Stina Bolin, utbildningsnämndens ordförande.