Mamma-projekt väcker riksintresse

Ljusdals kommuns projekt med öppna förskolan som en plats för nyanlända mammors integration väcker uppmärksamhet på riksnivå. Onsdagen den 15 maj kommer därför Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, på besök. Kommunen har också sökt mer pengar för att kunna fortsätta projektet.

Ljusdals kommun ansökte våren 2018 om projektpengar från länsstyrelsen som beviljade kommunen 693 000 kronor för insatsen Öppna förskolan - en plats för nyanlända mammors integration.

Syftet är att underlätta nyanlända kvinnors etablering i samhället genom att använda ”Va med”, ett beprövat pedagogiskt material som kombineras med flerspråkiga resurser i form av språkhandledare. Projektperioden är från 1 september 2018 till 31 augusti 2019.

Projektet har väckt uppmärksamhet på riksnivå. Hösten 2018 bjöd SKR in till ett erfarenhetsutbyte i Stockholm där satsningen i Ljusdal ansågs stämma väl in med SKR:s överenskommelse med regeringen om att påskynda etableringen i arbets- och samhällslivet för utrikesfödda kvinnor samt att öka deltagandet i förskolan för barn med utländsk bakgrund.

SKR har tagit kontakt med Ljusdals kommun och utbildningsförvaltningen för ett studiebesök på öppna förskolan vid Familjecentrum i Ljusdal onsdagen den 15 maj.

- Projektet har varit så lyckat att vi nu har sökt mer pengar för att kunna fortsätta till och med våren 2020 för att utveckla verksamheten och det pedagogiska materialet, säger Ann Lindgren, verksamhetschef för förskolor i Ljusdals kommun.

Eventuella pengar för en fortsättning ska användas till att utveckla pågående arbete samt att översätta ”Va med”-materialet till fler språk för att det ska bli ett så bra pedagogiskt verktyg som möjligt. Medlen ska även användas för att utöka språkstödet med ytterligare en språkhandledare på deltid med ett tredje språk. Det finns idag en språkhandledare på heltid som förutom svenska talar arabiska och tigrinja.

Kontakt:
Ann Lindgren
Verksamhetschef, förskolor i Ljusdals kommun
Tel: 0651-182 63, 082-453 20 45
E-post: ann.lindgren@ljusdal.se

Marianne Ericson
Förskollärare, öppna förskolan, Familjecentrum
Tel: 076-112 48 26
E-post: marianne.ericson@ljusdal.se