Ljusdals kommunfullmäktige sammanträder med färre ledamöter

För att undvika smittspridning av covid-19 har de politiska partierna som finns representerade i Ljusdals kommunfullmäktige, KF, enats om att närvara med hälften av sina ledamöter vid KF:s sammanträde den 27 april.

Det innebär att 21 av KF:s 41 ledamöter närvarar och enligt kommunallagen får sammanträden genomföras om mer än hälften av ledamöterna är närvarande. Antalet ledamöter utgår från överenskommelsen vad som skulle blivit utfallet om valet 2018 handlat om att utse 21 ledamöter i fullmäktige.

Utifrån överenskommelsen närvarar partierna med det antal ledamöter som följer nedan. Siffran inom parentes anger ordinarie antal ledamöter:

Socialdemokraterna 7 (14)
Centerpartiet 3 (6)
Moderaterna 3 (5)
Sverigedemokraterna 3 (5)
Vänsterpartiet 1 (3)
Ljusdalsbygdens parti 1 (3)
Miljöpartiet 1 (2)
Liberalerna 1 (2)
Kristdemokraterna 1 (1)

Denna överenskommelse gör att kommunfullmäktige även fortsättningsvis kan sammanträda och fatta beslut där så är nödvändigt. Enligt överenskommelsen kommer samtliga partier fortsatt att finnas representerade i kommunfullmäktige.

Överenskommelsen gäller kommunfullmäktiges sammanträde den 27 april. Inför varje nytt sammanträde görs ett nytt avvägande.

Ljusdal 1 april 2020
Stina Bolin, gruppledare Socialdemokraterna
Solange Nordh, vice gruppledare Centerpartiet
Kennet Hedman, gruppledare Moderaterna
Lars G Eriksson, gruppledare Sverigedemokraterna
Oscar Löfgren, gruppledare Vänsterpartiet
Jonny Mill, gruppledare Ljusdalsbygdens parti
Lena Svahn, vice gruppledare Miljöpartiet
Maud Jonsson, vice gruppledare Liberalerna
Roger Kastman, gruppledare Kristdemokraterna

Kontaktperson för överenskommelsen är kommunfullmäktiges
ordförande Marit Holmstrand (S), telefonnummer: 070-566 77 55.