Järvsö först med hållbarhet?

Destination Järvsö i Ljusdals kommun kan bli Sveriges första hållbarhetscertifierade destination enligt Global Sustainable Tourism Council (GSTC).

- Hållbarhetsfrågor är allt viktigare när vi väljer besöksmål. Med en GSTC-certifiering blir Järvsö än mer attraktivt, med äkta upplevelser nära naturen och med låg miljöpåverkan, säger projektledare Anna-Lena Wallin på Destination Järvsö AB.

91 Av de 105 kriterier som används uppfylls redan nu enligt den första analysen. Förutom kravet på en väl fungerande organisation med tydliga miljömål är de 105 kriterierna indelade i områden med strategier och mål för att öka fördelarna och minska nackdelarna med ökande turism för:

  • områdets ekonomi
  • områdets natur- och kulturarv
  • den fysiska miljön

Ljusdals kommun är mycket positiv till certifieringen:

- Hållbarhetsfrågorna arbetar vi som kommun med redan och det här kan vara ett bra verktyg. Skulle vi dessutom bli Sveriges första hållbarhetscertifierade destination finns det många vinster för kommunen, säger kommunchef Nicklas Bremefors.

Ett 60-tal deltagare, bland annat från Ljusdals kommun, Länsstyrelsen, Region Gävleborg, besöksnäringen och föreningslivet i Järvsö, gick tillsammans igenom kriterierna för GSTC under två dagar i november 2017. Över 100 företag har också besvarat en enkät för att få en bättre bild av nuläget.

Analysen visar att Järvsö ligger först i spåret och är redo att ta steget mot en certifiering. Målet att hållbarhetscertifiera destinationen formulerades redan 2012, så det är ett tålmodigt och långsiktigt arbete som nu börjar bära frukt.

Projektet Järvsö Hållbar Destination, etapp 2, avslutas med en nationell konferens om hållbar besöksnäring i Järvsö den 15-16 november.