Alla pressmeddelanden

  • Positiva resultat med 7-timmarsdag

    Från januari 2018 till april 2019 testar Individ- och familjeomsorgen i Ljusdal 7-timmars arbetsdag. Projektets följeforskare har nu redovisat sitt arbete för medarbetare och media. I april tar arbetsmarknads- och socialnämnden ställning till om satsningen kan bli permanent. Även inom äldreomsorgen testas kortare arbetsdag, som ett verktyg för att öka frisknärvaron.