Medborgarförslag

Alla som är folkbokförda i Ljusdals kommun har rätt att skriva till kommunfullmäktige och ge förslag på åtgärder. Förslagen ska handla om sådant som ligger inom kommunfullmäktiges kompetens. Varje förslag får endast behandla en fråga, ämnen av olika slag kan alltså inte tas upp i samma förslag.

Vad är ett medborgarförslag?

Medborgarförslag är ett skriftligt förslag till kommunfullmäktige. Genom att lämna ett medborgarförslag kan du påverka kommunfullmäktige i en fråga du tycker är viktig. Öka ditt inflytande - lämna medborgarförslag!

Vem får lämna medborgarförslag?

Du som är folkbokförd i kommunen har rätt att lämna förslag. Det finns ingen åldersgräns, även barn och ungdomar omfattas av rätten att lämna medborgarförslag. Föreningar kan dock inte lämna förslag.

Vilka frågor kan det handla om?

Ett medborgarförslag kan bara tas upp i kommunfullmäktige om det ligger inom dess befogenhetsområde. Man kan alltså inte lämna förslag i ärenden som handhas av staten eller annan huvudman. Ämnen av olika slag kan inte tas upp i samma medborgarförslag.

Hur ska förslaget utformas?

Förslaget ska vara skriftligt och undertecknat av en eller flera personer. Namn, adress och telefonnummer ska anges. Använd gärna blanketten för medborgarförslag. Anonyma förslag tas inte upp.

Hur ska förslaget lämnas?

Förslaget via e-tjänsten skickas och signeras med BankID direkt via din dator eller mobil.

Förslaget via blanketten ska skrivas under och lämnas eller skickas till kommunkansliet senast två vardagar före kommunfullmäktiges sammanträde. Adressen är:

Kommunkansliet
Ljusdals kommun
827 80 Ljusdal.

Vad händer med ditt förslag?

Ett medborgarförslag måste undersökas innan beslut tas. Det görs av kommunstyrelsen eller den nämnd som är ansvarig för verksamheten som förslaget gäller.

Fullmäktige ska fatta beslut inom ett år från det att förslaget lämnades. Kommunfullmäktige kan även välja att delegera beslutanderätten till kommunstyrelsen eller en annan nämnd.

Du som har lämnat in ett medborgarförslag har rätt att yttra dig när förslaget behandlas i kommunfullmäktige, kommunstyrelse eller nämnd.

Lämna ett medborgarförslag

Adress

Kommunkansliet
Ljusdals kommun
827 80 Ljusdal

Kontakt

Karin Höglund
Administrativ chef
Kommunkansliet
Ljusdals kommun
827 80 Ljusdal

0651-181 12 
0651-183 77 

karin.hoglund@ljusdal.se