Välkommen med synpunkter på Kretsloppsplan 2021-2025

Gävleborgs alla kommuner och Älvkarleby kommun har gemensamt utarbetat ett förslag till Kretsloppsplan för åren 2021-2025. Mellan 17 augusti och 30 september finns förslaget på samråd.

Alla kommuner i Sverige ska enligt lag ha en plan för att förebygga avfall och hantera det avfall som ändå uppstår, på ett hållbart sätt. Kretsloppsplanen berör hushåll, företag, föreningar och kommunala verksamheter och tar ett hållbart helhetsgrepp på avfall, nerskräpning, källsortering, materialåtervinning och cirkulär ekonomi. Ljusdals kommun och det kommunala bolaget Ljusdal Renhållning AB har anpassat kretsloppsplanen till förutsättningarna i Ljusdals kommun.

Att kalla avfallsplanen för Kretsloppsplan är att visa på ambitionen att arbeta med återbruk och avfallsminimering, och på vis hushålla med ekonomiska och miljömässiga resurser. Kretsloppsplanen är tydligt kopplad till Agenda 2030 - globala målen för hållbar utveckling. Kretsloppsplan 2021-2025 ska ersätta Ljusdals kommuns Avfallsplan 2015-2020.

Förslaget till Kretsloppsplan 2021-2025 finns att läsa i blädderexemplar på biblioteken i Järvsö, Färila, Los och Ramsjö, liksom i Kommunhusets reception i Ljusdal. Du kan också ladda ner förslaget under relaterade sidor.

Ett samråd är till för att samla in information, önskemål och synpunkter i ett tidigt skede i detaljplanearbetet. Syftet är att förbättra beslutsunderlaget.

Skicka dina synpunkter till:

Enheten för strategisk och hållbar utveckling
Ljusdals kommun
Norra Järnvägsgatan 21
827 31 Ljusdal

Eller via e-post: jorunn.hellman@ljusdal.se

Märk dina synpunkter med diarienummer: 00203/2019