Tyck till om förslaget till detaljplan för Järvsö Kyrkby

Plan- och byggenheten har upprättat ett förslag till detaljplan för Järvsö Kyrkby 23:3 i Järvsö. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra maximalt 22 stycken fritidsbostäder inom ett markområde mellan Alpvägen i öster och Skolbacken i väster.

Synpunkter på förslaget ska ha inkommit till samhällsserviceförvaltningen senast den 7 juli 2022.

Adress: Ljusdals kommun, Samhällsserviceförvaltningen, 827 80 Ljusdal.
E-post: kommun@ljusdal.se.