Samråd om detaljplan för Mines camping utanför Järvsö

Kartbild över detaljplaneområdet.

Fram till 11 februari finns chans att lämna synpunkter på detaljplaneförslaget som kommunens plan- och byggenhet har utformat för Mines camping, vid Ljusnans strand söder om Järvsö.

Syftet med detaljplanen för Mines camping är att planlägga området för campingändamål och att säkerställa allmänhetens till gång till badplatsen som finns i området.

Detaljplaneförslaget finns tillgängliga i Kommunhusets innetorg och på kommunens webbplats, länk funns under relaterade sidor. Skicka dina synpunkter senast 11 februari till kommun@ljusdal.se eller Ljusdals kommun, Samhällsserviceförvaltningen, 827 80 Ljusdal.

En detaljplan anger hur mark eller vatten får användas och hur området kan bebyggas.

Ett samråd är till för att samla in information, önskemål och synpunkter i ett tidigt skede i detaljplanearbetet. Syftet är att förbättra beslutsunderlaget.