Fråga om kommunens årsredovisning

Ljusdals kommun ger allmänheten möjlighet att fråga om årsredovisningen innan kommunfullmäktige tar beslut om den.

I april varje år behandlar kommunfullmäktige kommunkoncernens årsredovisning för föregående år.

Ungefär en vecka före fullmäktigemötet bjuds allmänheten in till ett möte där kommunfullmäktiges presidium, ledande politiker och chefer från kommunens nämnder, förvaltningar och bolag kan svara på frågor om räkenskaper och måluppfyllelse som finns med i årsredovisningen.

Att mötet hålls ungefär en vecka före fullmäktigesammanträdet beror på att både årsredovisning och revisionsberättelse ska vara klara och tillgängliga för deltagarna innan de träffar företrädarna för kommunen. Tanken är också att kommunfullmäktiges presidium ska kunna ta synpunkter från mötet med sig till sammanträdet som fastställer årsredovisningen.

Kontakta oss

Tom Westeberg
Ekonomichef
0651-180 47
tom.westerberg@ljusdal.se

Relaterade sidor