Regler

En regel sätter exakta och tydliga gränser för vårt handlande. De ska inte innehålla några luddiga formuleringar. Regler åsyftar gränser för vad som är möjligt och tillåtet, och det som inte är det. Här hittar du regler sorterade förvaltningsvis.

Kommunstyrelseförvaltningen