Lokala ordningsföreskrifter

De lokala ordningsföreskrifterna innehåller grundläggande bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på offentlig plats enligt ordningslagen.

De lokala ordningsföreskrifterna innehåller ytterligare bestämmelser om hur den allmänna ordningen i Ljusdals kommun ska upprätthållas.

Kommunfullmäktige antog Ljusdals kommun lokala ordningsföreskrifter den 30 mars 2015.