Ljusdals kommun utvald till projekt för hållbar utveckling

Bild: Glokala Sverige - Svenska FN-förbundet.

Ljusdals kommun har antagits till Svenska FN-förbundets och SKR:s gemensamma projekt Glokala Sverige. Projektet handlar om att arbeta med Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling.

- Vi är väldigt glada över att få det här beskedet! Vi vet att det var många som sökte till projektet i år och det känns väldigt bra att vi har blivit utvalda. Det blir ett positivt startskott för den nya enheten för strategisk och hållbar utveckling, en chans både att få lära sig mer från andra och dela med oss av vad vi redan gör, säger Linnéa Van Wagenen, chef för strategisk och hållbar utveckling i Ljusdals kommun.

- Kommuner och regioner har ett stort engagemang i de globala målen. Det är både bra och viktigt. Två tredjedelar av målen förutsätter insatser på lokal och regional nivå. Genom Glokala Sverige vill SKR och FN-förbundet hjälpa kommuner och regioner att växla upp sitt hållbarhetsarbete ytterligare, säger Staffan Isling, vd på SKR.

Som tidigare kommer projektdeltagarna att få ta del av utbildningsinsatser lokalt och erbjudas digitala material, bland annat webbutbildning, nyhetsbrev, filmer och webinarier. Dessutom genomförs konferensen Mötesplats Agenda 2030 den 24-25 september, för att bidra till gemensamt lärande och ökat engagemang. Nätverkande och erfarenhetsdelning är en viktig del av projektet.

Glokala Sverige är ett utbildnings- och kommunikationsprojekt som drivs av Svenska FN-förbundet och Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, med stöd av Sida. Projektet Glokala Sverige – Agenda 2030 i kommuner och regioner har antagit 49 nya kommuner och en region som kommer att vara med i projektet från 2020. Det innebär att 16 av landets 20 regioner och 130 av landets 290 kommuner nu deltar i projektet.

- Vi är glada och stolta över att nära hälften av landets kommuner och regioner är medlemmar i Glokala Sverige. Genom vårt samarbete ökar vi förutsättningarna för att hela Sverige ska vara med och bidra till att uppnå de globala målen för hållbar utveckling, säger Annelie Börjesson, ordförande i Svenska FN-förbundet.

Kontaktperson Ljusdals kommun:
Linnéa Van Wagenen: tel: 070-260 82 36

Kontaktperson Svenska FN-förbundet:
Pekka Johansson, pressekreterare, tel: 073-374 62 84

Kontaktperson Sveriges Kommuner och Regioner, SKR:
Kerstin Blom Bokliden, miljöexpert, tel: 070-606 41 93