Rösträtt

Vem har rösträtt?

Rösträtt i allmänna valen söndagen den 9 september 2018

  • Den som är svensk medborgare och som uppnått 18 års åldersenast på valdagen, får rösta i valen till riksdag, kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige 9 september 2018.
  • Medborgare i EU-länderna samt medborgare i Norge eller Island som är folkbokförda i Sverige, får rösta i valen till kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige.
  • Övriga utländska medborgare som varit folkbokförda i Sverige tre år i följd före valet, får rösta i valen till kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige.

Antalet röstberättigade i Ljusdals kommun

Vid valet 2018 är antalet röstberättigade i Ljusdals kommun preliminärt totalt 15184 personer. Här ser du hur många som finns i varje valdistrikt.

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-08-11
För mer information se: Valpresentation 2018 - Ljusdals kommun

Valdistrikt‌ i Ljusdals kommun

Valdistrikt

Röstberättigade

Ljusdal CV

1612 st.

Ljusdal CÖ

1240 st.

Ljusdal CS

1290 st.

Ljusdal CN

1385 st.

Ljusdal C

1172 st.

Tallåsen

1188 st.

Ramsjö, Hennan

544 st.

Los-Hamra

579 st.

Korskrogen-Kårböle

974 st.

Färila

1721 st.

Järvsö Ö

854 st.

Järvsö V

1536 st.

Järvsö N

1089 st.Hela kommunen

15184 st.

 

Kontakta oss

Valadministratör
Karin Höglund
0651-181 12
karin.hoglund@ljusdal.se

Valadministratör
Tina Månsson
0651-181 62
tina.mansson@ljusdal.se