Valinformation

Vilka allmänna val finns det?

Det finns fyra typer av allmänna val: till riksdagen, landstingsfullmäktige, kommunfullmäktige och Europaparlamentet.

När hålls allmänna val?

Val till riksdagen, landstings- och kommunfullmäktige hålls den andra söndagen i september vart fjärde år.

Val till Europaparlamentet hålls vart femte år i EU:s alla medlemsländer.

Väljarens olika val

Vid respektive val röstar väljaren på ett parti. Väljaren kan dessutom personrösta genom att på valsedeln kryssa i rutan framför en önskad kandidat.

Ett proportionellt valsystem

Valsystemet är proportionellt. Det innebär att antalet ledamöter som partierna får invalda står i proportion till det antal röster som partierna fått.

Mer information

Mer information som rör exempelvis riksdags-, landstings-, kommunalval respektive EU-val, hittar du hos Valmyndigheten.

Kontakt

Valadministratör
Karin Höglund
karin.hoglund@ljusdal.se

Valadministratör
Tina Månsson
tina.mansson@ljusdal.se