Valnämnden

Valnämndens uppgifter

Enligt valllagen är kommunen skyldig att ha en valnämnd. Vanligtvis sammanträder valnämnden bara de år då det är allmänna val eller folkomröstningar.

Valnämnden ansvarar för det praktiska arbetet kring ett val, vilket innebär att:

  • utse valförättare
  • se till att vallokaler finns och att medborgare ges information om var just deras vallokal finns på valdagen och under förtidsröstningen
  • utse personer som tar emot och räknar rösterna
  • se till att material finns på plats i vallokaler och röstningslokaler
  • ansvara för den preliminära räkningen av rösterna dels på valkvällen, dels på onsdagen i veckan efter valdagen.

Andra aktörer i valet

Valmyndigheten
Valmyndigheten heter den statliga myndighet som planerar och samordnar allmänna val och folkomröstningar. Myndigheten trycker upp och distribuerar valsedlar, röstlängder, röstkort och informationsmaterial. Den informerar också allmänheten om när och hur man röstar. Efter valen fördelar Valmyndigheten mandaten mellan partierna och fastställer vilka ledamöter och ersättare som blivit valda vid riksdagsval och val till Europaparlamentet.

Länsstyrelsen
Länsstyrelsen beslutar om valdistrikt, tar emot partiernas beställningar av valsedlar, gör rättelser i röstlängden före valet och sköter den slutliga rösträkningen i alla val efter valdagen. Länsstyrelsen fastställer också resultaten vid kommun- och landstingsfullmäktigevalen.

Kontakt

Ordförande
Maud Jonsson (L)

Tina Månsson
Valnämndens sekreterare
0651-181 62
tina.mansson@ljusdal.se