Revisionsrapporter

Revisionsrapporterna och revisionsberättelserna finns tillgängliga på denna sida i PDF-format. Den som därutöver vill ta del av namnteckningar, diarienummer, missivbrev och liknande, hänvisas till kommunens diarium. Anledningen till denna skillnad i redovisning av dokumenten är att kommunrevisorerna vill erbjuda alla intresserade att på ett enkelt och, framför allt, snabbt sätt ta del av resultatet av revisionens uppdrag.

Som biträden anlitar Ljusdals kommun för närvarande konsultföretaget KPMG.

Rapporter, revisionsberättelse samt årsredovisning

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2016

2015

2014

2012

2011

2010

2009

2008

Kontakt KPMG

Mikael Lindberg
070-358 87 06
mikael.lindberg@kpmg.se