Omsorgsnämnden

Under omsorgsnämnden lyder omsorgsförvaltningen med fem olika verksamhetsområden.

  • Biståndsbedömning
  • Hälso- och sjukvård
  • Socialpsykiatri
  • Stöd och omsorg/LSS
  • Äldreomsorg

Nämnden består av sju ledamöter.

Utöver dessa verksamheter ansvarar omsorgsförvaltningen även för tillstånd vad gäller alkoholservering och spel. 

Omsorgs­nämndens ordförande

László Gönczi (MP)
0651-184 46
laszlo@ljusdal.se