Dagordning jävsnämnden

En dagordning, agenda eller föredragningslista är ett mötesschema och den lista som presenterar de ärenden som är tänkta att behandlas vid sammanträdet.

Nämnd­sekreterare

Kristin Wallberg
0651-181 40
kristin.wallberg@ljusdal.se