Jävsnämnden

Ansvarsområde

Beslut inom miljö, plan och bygg samt räddningstjänst tas i externa fall av samhällsservicenämnden. När samhällsservicenämndens egna verksamheter är berörda på dessa områden fattar jävsnämnden beslut.

Jävs­nämnden

Ordförande
Tommy Borg (S)

Sekreterare
Kristin Wallberg
0651-181 40