Mötestider 2022

Sammanträdeskalendern visar fullmäktige, styrelser, samt nämnders mötestider och datum.
(Januari - Juni) ​ ​

Beslutsinstans

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Klockan

Kommun­fullmäktige

31

28

28

25

30

20

18.00

Kommun­styrelsen

13

10

14

7

12

2

08.30

Kommunstyrelsens arbetsutskott

26

23

22

27

18

8

08.30

Samhällsservicenämnden

18

15

15

12

10

14

08.30

Arbetsmarknads- och socialnämnden

25

22

22

26

24

21

08.30

Arbetsmarknads- och socialnämndens utskott

4

8

1

5

3

7

08.30
*tors

Omsorgsnämnden

19

9
16

30

28

11
25

15

08.30

Utbildnings­nämnden

20

24

24

14

19

16

08.30

Jävsnämnden
(sammanträder vid behov)10:00

Överförmyndarnämnden


14


11

30


13.15

Sammanträdeskalendern visar fullmäktige, styrelser, samt nämnders mötestider och datum.
(Juli - December) ​ ​

Beslutsinstans

Juli

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Klockan

Kommun­fullmäktige

-

-

26

17**
31

28*

19

18.00
*budget

Kommun­styrelsen

-

-

8

13

10*

1

08.30
*budget

Kommunstyrelsens arbetsutskott

-

25

28

26

16

7

08.30

Samhällsservicenämnden

-

16

20

18

23

13

08.30

Arbetsmarknads- och socialnämnden

-

23

27

25

29

20

08.30

Arbetsmarknads- och socialnämndens utskott

5

9

6

11

8

6
10/1-23

08.30

Omsorgsnämnden

-

31

23

19

23

14

08.30

Utbildnings­nämnden

-

25

22

20

24

15

08.30

Jävsnämnden
(sammanträder vid behov)10:00

Överförmyndarnämnden


29


17


12

13.15

 

*Budget
**Val av kommunfullmäktiges presidium samt valberedning