Mötestider - Rådet för funktions­hinder­frågor

Mötestider 2019 Arbetsutskottet

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Mötestider 2019 Rådet för funktionshinderfrågor

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-