Kommunala bolag och stiftelser

Är en kommunalägd koncern som tillhandahåller elnät och elhandel, fjärr­värme, vatten, ren­hållning, bredband & TV.

AB Ljusdalshem är ett kommunalt bostadsbolag som förvaltar cirka 2125 lägenheter och 150 lokaler fördelat på tre orter.

Näringslivskontoret NärLjus, är en närings­politisk stiftelse och arbetar med företagsutveckling, näringslivs­utveckling och marknadsföring.

Här finns hantverksbutiker, galleri, auktioner, bageri, besökscentrum för Världsarvet Hälsingegårdar, Barnens Stene­gård, med mera.