Alla aktuella händelser - Jämställdhet

  • JämLjus - Jämställdhetsintegrering i Ljusdals kommun

    Jämställdhetsintegrering i Ljusdals kommun har pågått många år inom utbildningsförvaltningen. Under 2018 har arbetet påbörjats med att jämställdhetsintegrera hela den kommunala organisationen. Beslut om detta är taget i kommunfullmäktige, arbetet kallas JämLjus. Ljusdals kommuns ledningsgrupp (LKL) är styrgrupp.