Alla aktuella händelser - Jämställdhet

  • Nya mål och ny myndighet stärker jämställdheten

    Nu får Sveriges jämställdhetspolitik en ny inriktning. Styrningen ska bli mer strategisk och långsiktig, med mer fokus på hälsa och utbildning. Dessutom kommer en tioårig, nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor.