Meny
Sök

Anslagstavla

När kommunfullmäktiges, kommunstyrelsens och nämndernas protokoll har justerats anslås de på kommunens digitala anslagstavla här nedan.

Här framgår vilken dag respektive anslag tas bort.

Protokollen finns i pappersform hos respektive nämnd och styrelse. De flesta av dem finns också elektroniskt tillgängliga under Möten, dagordning och protokoll.

Anslagsbevis och kungörelser

Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen 2018-08-09

Beslutsinstans
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2018-08-09

Paragrafer
§ 136-161

Datum då anslaget sätts upp
2018-08-20

Datum då anslaget tas ned
2018-09-11

Sekreterare
Karin Höglund / Ulrica Swärd Bütikofer

Förvaringsplats för protokollet
Kommunkansliet, Kommunhuset i Ljusdal

Länk till protokollet
KS 2018-08-09

Samhällsutvecklingsutskottet 2018-08-21

Beslutsinstans
Samhällsutvecklingsutskottet

Sammanträdesdatum
2018-08-21

Paragrafer
§ 73-83

Datum då anslaget sätts upp
2018-08-24

Datum då anslaget tas ned
2018-09-17

Sekreterare
Ulrica Swärd Bütikofer

Förvaringsplats för protokollet
Kommunkansliet, Kommunhuset i Ljusdal

Länk till protokollet
KsSu 2018-08-21

Omsorgsnämnden

Omsorgsnämnden 2018-09-11

Beslutsinstans
Omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum
2018-09-11

Paragrafer
§ 128

Datum då anslaget sätts upp
2018-09-13

Datum då anslaget tas ned
2018-10-05

Sekreterare
Åsa Älander

Förvaringsplats för protokollet
Kommunkansliet, Kommunhuset i Ljusdal

Omsorgsnämndens arbetsutskott IFO 2018-09-05

Beslutsinstans
Omsorgsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2018-09-05

Paragrafer
§ 191-204, 206

Datum då anslaget sätts upp
2018-09-13

Datum då anslaget tas ned
2018-10-05

Sekreterare
Åsa Älander

Förvaringsplats för protokollet
Kommunkansliet, Kommunhuset i Ljusdal

Omsorgsnämndens arbetsutskott IFO 2018-09-05

Beslutsinstans
Omsorgsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2018-09-05

Paragrafer
§ 205

Datum då anslaget sätts upp
2018-09-05

Datum då anslaget tas ned
2018-09-27

Sekreterare
Åsa Älander

Förvaringsplats för protokollet
Kommunkansliet, Kommunhuset i Ljusdal

Omsorgsnämnden 2018-08-29

Beslutsinstans
Omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum
2018-08-29

Paragrafer
§ 112-116 samt 119-127

Datum då anslaget sätts upp
2018-09-05

Datum då anslaget tas ned
2018-09-27

Sekreterare
Åsa Älander

Förvaringsplats för protokollet
Kommunkansliet, Kommunhuset i Ljusdal

Omsorgsnämnden 2018-08-29

Beslutsinstans
Omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum
2018-08-29

Paragrafer
§ 117-118

Datum då anslaget sätts upp
2018-08-29

Datum då anslaget tas ned
2018-09-20

Sekreterare
Åsa Älander

Förvaringsplats för protokollet
Kommunkansliet, Kommunhuset i Ljusdal

Omsorgsnämndens arbetsutskott 2018-08-15

Beslutsinstans
Omsorgsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2018-08-15

Paragrafer
§ 39-44

Datum då anslaget sätts upp
2018-08-30

Datum då anslaget tas ned
2018-09-21

Sekreterare
Åsa Älander

Förvaringsplats för protokollet
Kommunkansliet, Kommunhuset i Ljusdal

Omsorgsnämndens arbetsutskott IFO 2018-08-15

Beslutsinstans
Omsorgsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2018-08-15

Paragrafer
§ 170-190

Datum då anslaget sätts upp
2018-08-30

Datum då anslaget tas ned
2018-09-21

Sekreterare
Åsa Älander

Förvaringsplats för protokollet
Kommunkansliet, Kommunhuset i Ljusdal

Utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden 2018-08-30

Beslutsinstans
Utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum
2018-08-30

Paragrafer
§ 65-70

Datum då anslaget sätts upp
2018-09-04

Datum då anslaget tas ned
2018-09-26

Sekreterare
Christina Månsson

Förvaringsplats för protokollet
Kommunkansliet, Kommunhuset i Ljusdal

Länk till protokollet
UN 2018-08-30

Utbildningsnämndens AU 2018-08-13

Beslutsinstans
Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2018-08-13

Paragrafer
§ 28-30

Datum då anslaget sätts upp
2018-08-15

Datum då anslaget tas ned
2018-09-06

Sekreterare
Christina Månsson

Förvaringsplats för protokollet
Kommunkansliet, Kommunhuset i Ljusdal

Myndighetsnämnden

Myndighetsnämnden 2018-08-30

Beslutsinstans
Myndighetsnämnden

Sammanträdesdatum
2018-08-30

Paragrafer
§ 68-80

Datum då anslaget sätts upp
2018-08-30

Datum då anslaget tas ned
2018-09-21

Sekreterare
Kristin Wallberg

Förvaringsplats för protokollet
Miljöenheten, Kommunhuset i Ljusdal

Överförmyndarnämnden

Övrigt

Kungörelse Valnämnden

Val till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige den 9 september 2018

Preliminär röstsammanräkning hos valnämnden äger rum onsdagen den 12 september 2018 med början kl 08.00.

Plats: Ljusdalssalen, Kommunhuset, Ljusdal.

Valnämnden Ljusdals kommun

Kungörelse Länsstyrelsen Gävleborg

Val till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige den 9 september 2018

Slutlig sammanräkning

Länsstyrelsens slutliga sammanräkning av rösterna inom Gävleborgs län påbörjas måndagen den 10 september klockan 09.00. Riksdagsvalet räknas först och landstingsvalet räknas sist.
Plats för sammanräkningen, som är offentlig, är länsstyrelsens lokaler vid Borgmästarplan i Gävle.

Länsstyrelsen Gävleborg

Krisledningsnämnden 2018-07-19

Beslutsinstans
Krisledningsnämnden

Sammanträdesdatum
2018-07-19

Paragrafer
§ 132

Datum då anslaget sätts upp
2018-08-09

Datum då anslaget tas ned
2018-08-31

Sekreterare
Lisa Åberg

Förvaringsplats för protokollet
Kommunkansliet, Kommunhuset i Ljusdal

Krisledningsnämnden 2018-07-23

Beslutsinstans
Krisledningsnämnden

Sammanträdesdatum
2018-07-23

Paragrafer
§ 133

Datum då anslaget sätts upp
2018-08-09

Datum då anslaget tas ned
2018-08-31

Sekreterare
Karin Höglund

Förvaringsplats för protokollet
Kommunkansliet, Kommunhuset i Ljusdal

Krisledningsnämnden 2018-07-27

Beslutsinstans
Krisledningsnämnden

Sammanträdesdatum
2018-07-27

Paragrafer
§ 134

Datum då anslaget sätts upp
2018-08-09

Datum då anslaget tas ned
2018-08-31

Sekreterare
Karin Höglund

Förvaringsplats för protokollet
Kommunkansliet, Kommunhuset i Ljusdal

Krisledningsnämnden 2018-08-02

Beslutsinstans
Krisledningsnämnden

Sammanträdesdatum
2018-08-02

Paragrafer
§ 135

Datum då anslaget sätts upp
2018-08-09

Datum då anslaget tas ned
2018-08-31

Sekreterare
Karin Höglund

Förvaringsplats för protokollet
Kommunkansliet, Kommunhuset i Ljusdal

Valnämnden 2018-08-13

Beslutsinstans
Valnämnd

Sammanträdesdatum
2018-08-13

Paragrafer
§ 27-33

Datum då anslaget sätts upp
2018-08-24

Datum då anslaget tas ned
2018-09-15

Sekreterare
Christina Månsson

Förvaringsplats för protokollet
Kommunkansliet, Kommunhuset i Ljusdal

Administrativ chef

Karin Höglund
Kommunkansliet
Ljusdals kommun
827 80 Ljusdal

Tfn: 0651-181 12
Fax: 0651-183 77
karin.hoglund@ljusdal.se

Ikon Facebook
Ikon Youtube
Ikon Facebook

Ljusdals kommun
827 80 Ljusdal

Växel: 0651-180 00
Fax: 0651-183 77

E-post: kommun@ljusdal.se
Org. nr: 212000-2320

Ikon Facebook
Ikon Youtube
Ikon Facebook

Ljusdals kommun
827 80 Ljusdal

Växel: 0651-180 00
Fax: 0651-183 77

E-post: kommun@ljusdal.se
Org. nr: 212000-2320