Meny
Sök

Anslagstavla

När kommunfullmäktiges, kommunstyrelsens och nämndernas protokoll har justerats anslås de på kommunens digitala anslagstavla här nedan.

Här framgår vilken dag respektive anslag tas bort.

Protokollen finns i pappersform hos respektive nämnd och styrelse. De flesta av dem finns också elektroniskt tillgängliga under Möten, dagordning och protokoll.

Anslagsbevis och kungörelser

Kommunfullmäktige

Kungörelse Kommunfullmäktige 2018-03-26

Beslutsinstans
Kommunfullmäktige

Plats
Ljusdalssalen, Kommunhuset i Ljusdal

Sammanträdesdatum
2018-03-26

Tid
18:00

Ordförande
Björn Brink

Sekreterare
Karin Höglund

Ärenden

1.

Förslag till ny politisk organisation och förvaltningsorganisation
Dnr 00317/2017 022

2.

Antal ledamöter och ersättare i den nya nämndsorganisationen
Dnr 00093/2018 022

3.

Personalpolicy för Ljusdals kommun för antagande
Dnr 00436/2014 060

4.

Slutredovisning gällande nybyggnad av carport vid Centralköket
Dnr 00059/2018 371

5.

Slutredovisning gällande ombyggnad av aula
Dnr 00029/2012 371

6.

Begäran från omsorgsnämnden om utökad budgetram med 3 miljoner kronor för 2018
Dnr 00001/2017 045

7.

Ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen för individ- och familjeomsorgen tredje kvartalet 2017
Dnr 00245/2017 700

8.

Medborgarförslag med önskemål om slopad tillsynsavgift för fotvårdsverksamheter
Dnr 00132/2018 459

9.

Fråga från Markus Evensson (S) till omsorgsnämndens ordförande Yvonne Oscarsson (V) gällande extratjänster. Svar
Dnr 00139/2018 033

10.

Fråga från Markus Evensson (S) till kommunstyrelsen ordförande Lars Molin (M) gällande vägbytet i Ljusdal med Trafikverket
Dnr 00141/2018 313

11.

Avsägelse från Mattias Hedin (S) gällande uppdragen som ledamot i kommunfullmäktige samt ersättare i omsorgsnämnden. Ev fyllnadsval
Dnr 00136/2018 022

12.

Avsägelse från Gunilla Brink (C) gällande uppdraget som ersättare i Valnämnden. Ev fyllnadsval
Dnr 00117/2018 022

13.

Avsägelse från Jan Nordlinder (S) gällande uppdraget som ersättare i Utbildningsnämnden. Ev fyllnadsval
Dnr 00138/2018 022

14.

Val av huvudmän för Hälsinglands sparbank från ordinarie sparbanksstämma 2018 till och med ordinarie sparbanksstämma 2022
Dnr 00118/2018 022

15.

Val av ledamöter och ersättare i styrelsen för AB Ljusdalshem samt ordförande och vice ordförande från bolagsstämma 2018 till bolagsstämma 2019 (5+5) (Protokoll från valberedningen delas ut på sammanträdet)
Dnr 00130/2018 022

16.

Val av ledamöter och ersättare i styrelsen för AB Ljusdals Servicehus samt ordförande och vice ordförande från bolagsstämma 2018 till bolagsstämma 2019 (5+5) (Protokoll från valberedningen delas ut på sammanträdet)
Dnr 00131/2018 022

17.

Val av ledamöter och ersättare i styrelsen för Ljusdal Energiförsäljning AB samt ordförande och vice ordförande från bolagsstämma 2018 till bolagsstämma 2019 (3+2). (Protokoll från valberedningen delas ut på sammanträdet)
Dnr 00129/2018 022

18.

Val av ledamöter och ersättare i styrelsen för Ljusdal Vatten AB samt ordförande och vice ordförande från bolagsstämma 2018 till bolagsstämma 2019 (5+5). (Protokoll från valberedningen delas ut på sammanträdet)
Dnr 00128/2018 022

19.

Val av ledamöter och ersättare i styrelsen för Ljusdal Renhållning AB samt ordförande och vice ordförande från bolagsstämma 2018 till bolagsstämma 2019 (5+5). (Protokoll från valberedningen delas ut på sammanträdet)
Dnr 00127/2018 022

20.

Val av ledamöter och ersättare i styrelsen för Ljusnet AB samt ordförande och vice ordförande från bolagsstämma 2018 till bolagsstämma 2019 (5+5). (Protokoll från valberedningen delas ut på sammanträdet)
Dnr 00126/2018 022

21.

Val av ledamöter och ersättare i styrelsen för Ljusdal Elnät AB samt ordförande och vice ordförande från bolagsstämma 2018 till bolagsstämma 2019 (5+5). (Protokoll från valberedningen delas ut på sammanträdet)
Dnr 00125/2018 022

22.

Val av ledamöter och ersättare i styrelsen för Ljusdal Energiföretag AB samt ordförande och vice ordförande från bolagsstämma 2018 till bolagsstämma 2019 (5+5). (Protokoll från valberedningen delas ut på sammanträdet)
Dnr 00124/2018 022

23.

Val av ledamöter och ersättare i styrelsen för Ljusdal Energi AB samt ordförande och vice ordförande från bolagsstämma 2018 till bolagsstämma 2019 (5+5). (Protokoll från valberedningen delas ut på sammanträdet)
Dnr 00123/2018 022

24.

Ev övriga ärenden, motioner, medborgarförslag, interpellationer och ärenden för kännedom

Kommunfullmäktiges valberedningen 2018-03-19

Beslutsinstans
Kommunfullmäktiges valberedning

Sammanträdesdatum
2018-03-19

Paragrafer
§ 1-10

Datum då anslaget sätts upp
2018-03-23

Datum då anslaget tas ned
2018-04-16

Sekreterare
Ulrica Swärd Bütikofer

Förvaringsplats för protokollet
Kommunkansliet, Kommunhuset i Ljusdal

Kommunfullmäktige 2018-03-12

Beslutsinstans
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum
2018-03-12

Paragrafer
§ 19-27

Datum då anslaget sätts upp
2018-03-21

Datum då anslaget tas ned
2018-04-12

Sekreterare
Karin Höglund

Förvaringsplats för protokollet
Kommunkansliet, Kommunhuset i Ljusdal

Länk till protokollet
Kf 2018-03-12

Kommunstyrelsen

Allmänna utskottet 2018-03-06

Beslutsinstans
Allmänna utskottet

Sammanträdesdatum
2018-03-06

Paragrafer
§ 17-33

Datum då anslaget sätts upp
2018-03-19

Datum då anslaget tas ned
2018-04-10

Sekreterare
Ulrica Swärd Bütikofer

Förvaringsplats för protokollet
Kommunkansliet, Kommunhuset i Ljusdal

Länk till protokollet
KsAu 2018-03-06

Samhällsutvecklingsutskottet 2018-03-13

Beslutsinstans
Samhällsutvecklingsutskottet

Sammanträdesdatum
2018-03-13

Paragrafer
§ 25-32

Datum då anslaget sätts upp
2018-03-16

Datum då anslaget tas ned
2018-04-09

Sekreterare
Ulrica Swärd Bütikofer

Förvaringsplats för protokollet
Kommunkansliet, Kommunhuset i Ljusdal

Länk till protokollet
KsSu 2018-03-13

Kommunstyrelsen 2018-03-01

Beslutsinstans
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2018-03-01

Paragrafer
§ 37-58

Datum då anslaget sätts upp
2018-03-08

Datum då anslaget tas ned
2018-03-30

Sekreterare
Karin Höglund

Förvaringsplats för protokollet
Kommunkansliet, Kommunhuset i Ljusdal

Länk till protokollet
KS 2018-03-01

Kommunstyrelsen 2018-02-22

Beslutsinstans
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2018-02-22

Paragrafer
§ 33-36

Datum då anslaget sätts upp
2018-03-05

Datum då anslaget tas ned
2018-03-29

Sekreterare
Karin Höglund

Förvaringsplats för protokollet
Kommunkansliet, Kommunhuset i Ljusdal

Länk till protokollet
KS 2018-02-22

Omsorgsnämnden

Omsorgsnämndens arbetsutskott 2018-03-14

Beslutsinstans
Omsorgsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2018-03-14

Paragrafer
§ 13-20

Datum då anslaget sätts upp
2018-03-15

Datum då anslaget tas ned
2018-04-06

Sekreterare
Åsa Älander

Förvaringsplats för protokollet
Kommunkansliet, Kommunhuset i Ljusdal

Omsorgsnämndens arbetsutskott IFO 2018-03-07

Beslutsinstans
Omsorgsnämndens arbetsutskott IFO

Sammanträdesdatum
2018-03-07

Paragrafer
§ 47-67

Datum då anslaget sätts upp
2018-03-15

Datum då anslaget tas ned
2018-04-06

Sekreterare
Åsa Älander

Förvaringsplats för protokollet
Kommunkansliet, Kommunhuset i Ljusdal

Omsorgsnämndens arbetsutskott IFO 2018-03-07

Beslutsinstans
Omsorgsnämndens arbetsutskott IFO

Sammanträdesdatum
2018-03-07

Paragrafer
§ 62 och 67

Datum då anslaget sätts upp
2018-03-07

Datum då anslaget tas ned
2018-03-29

Sekreterare
Åsa Älander

Förvaringsplats för protokollet
Kommunkansliet, Kommunhuset i Ljusdal

Omsorgsnämnden 2018-02-28

Beslutsinstans
Omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum
2018-02-28

Paragrafer
§ 24-25 och 27-35

Datum då anslaget sätts upp
2018-03-07

Datum då anslaget tas ned
2018-03-29

Sekreterare
Åsa Älander

Förvaringsplats för protokollet
Kommunkansliet, Kommunhuset i Ljusdal

Omsorgsnämnden 2018-02-28

Beslutsinstans
Omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum
2018-02-28

Paragrafer
§ 23 och 26

Datum då anslaget sätts upp
2018-02-28

Datum då anslaget tas ned
2018-03-22

Sekreterare
Åsa Älander

Förvaringsplats för protokollet
Kommunkansliet, Kommunhuset i Ljusdal

Utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden 2018-03-15

Beslutsinstans
Utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum
2018-03-15

Paragrafer
§ 19-28

Datum då anslaget sätts upp
2018-03-21

Datum då anslaget tas ned
2018-04-12

Sekreterare
Christina Månsson

Förvaringsplats för protokollet
Kommunkansliet, Kommunhuset i Ljusdal

Länk till protokollet
UN 2018-03-15

Utbildningsnämndens arbetsutskott

Myndighetsnämnden

Myndighetsnämnden 2018-03-22

Beslutsinstans
Myndighetsnämnden

Sammanträdesdatum
2018-03-22

Paragrafer
§ 27-35

Datum då anslaget sätts upp
2018-03-22

Datum då anslaget tas ned
2018-04-13

Sekreterare
Kristin Wallberg

Förvaringsplats för protokollet
Miljöenheten, Kommunhuset i Ljusdal

Länk till protokollet MYN 2018-03-22

Överförmyndarnämnden

Övrigt

Administrativ chef

Karin Höglund
Kommunkansliet
Ljusdals kommun
827 80 Ljusdal

Tfn: 0651-181 12
Fax: 0651-183 77
karin.hoglund@ljusdal.se

Ikon Facebook
Ikon Youtube
Ikon Facebook

Ljusdals kommun
827 80 Ljusdal

Växel: 0651-180 00
Fax: 0651-183 77

E-post: kommun@ljusdal.se
Org. nr: 212000-2320

Ikon Facebook
Ikon Youtube
Ikon Facebook

Ljusdals kommun
827 80 Ljusdal

Växel: 0651-180 00
Fax: 0651-183 77

E-post: kommun@ljusdal.se
Org. nr: 212000-2320