Meny
Sök

Anslagstavla för justerade protokoll

När kommunfullmäktiges, kommunstyrelsens och nämndernas protokoll har justerats anslås de på kommunens digitala anslagstavla här nedan.

Här framgår vilken dag respektive anslag tas bort.

Protokollen finns i pappersform hos respektive nämnd och styrelse. De flesta av dem finns också elektroniskt tillgängliga under Möten, dagordning och protokoll.

Anslag / bevis

Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen

Omsorgsnämnden

Utbildningsnämnden

Utbildningsnämndens arbetsutskott

Utbildningsnämndens AU 2018-01-08

Beslutsinstans
Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2018-01-08

Paragrafer
§ 1-2

Datum då anslaget sätts upp
2018-01-09

Datum då anslaget tas ned
2018-01-31

Sekreterare
Christina Månsson

Förvaringsplats för protokollet
Kommunkanliet, Kommunhuset i Ljusdal

Myndighetsnämnden

Överförmyndarnämnden

Övrigt

Administrativ chef

Karin Höglund
Kommunkansliet
Ljusdals kommun
827 80 Ljusdal

Tfn: 0651-181 12
Fax: 0651-183 77
karin.hoglund@ljusdal.se

Ikon Facebook
Ikon Youtube
Ikon Facebook

Ljusdals kommun
827 80 Ljusdal

Växel: 0651-180 00
Fax: 0651-183 77

E-post: kommun@ljusdal.se
Org. nr: 212000-2320

Ikon Facebook
Ikon Youtube
Ikon Facebook

Ljusdals kommun
827 80 Ljusdal

Växel: 0651-180 00
Fax: 0651-183 77

E-post: kommun@ljusdal.se
Org. nr: 212000-2320