Anslagstavla

När kommunfullmäktiges, kommunstyrelsens och nämndernas protokoll har justerats anslås de på kommunens digitala anslagstavla här nedan.

Här framgår vilken dag respektive anslag tas bort.

Protokollen finns i pappersform hos respektive nämnd och styrelse. De flesta av dem finns också elektroniskt tillgängliga under Möten, dagordning och protokoll.

Anslagsbevis och kungörelser

Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen 2020-03-12

Beslutsinstans
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2020-03-12

Paragrafer
§ 29-49

Datum då anslaget sätts upp
2020-03-25

Datum då anslaget tas ned
2019-04-15

Sekreterare
Karin Höglund

Förvaringsplats för protokollet
Kommunkansliet, Kommunhuset i Ljusdal

Länk till protokollet
KS 2020-03-12

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-03-25

Beslutsinstans
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2020-03-25

Paragrafer
§ 24-26

Datum då anslaget sätts upp
2020-03-26

Datum då anslaget tas ned
2020-04-21

Sekreterare
Ulrica Swärd Bütikofer

Förvaringsplats för protokollet
Kommunkansliet, Kommunhuset i Ljusdal

Länk till protokollet
KsAu 2020-03-25

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-03-17

Beslutsinstans
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2020-03-17

Paragrafer
§ 22-23

Datum då anslaget sätts upp
2020-03-20

Datum då anslaget tas ned
2020-04-14

Sekreterare
Ulrica Swärd Bütikofer

Förvaringsplats för protokollet
Kommunkansliet, Kommunhuset i Ljusdal

Länk till protokollet
KsAu 2020-03-17

Arbetsmarknads- och socialnämnden

Arbetsmarknads- och socialnämnden 2020-03-24

Beslutsinstans

Arbetsmarknads- och socialnämnden

Sammanträdesdatum
2020-03-24

Paragrafer
§ 42-49 samt § 51-64

Datum då anslaget sätts upp
2020-04-03

Datum då anslaget tas ned
2020-04-25

Sekreterare
Åsa Älander

Förvaringsplats för protokollet
Kommunkansliet, Kommunhuset i Ljusdal

OBS! Gällande Punkt 2-3 § 40 - det beslutet är upphävt enligt beslut av nämnden 1/4-20 (det protokollet justeras och anslås 7/4 2020).

Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott IFO 2020-04-01

Beslutsinstans

Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott IFO

Sammanträdesdatum
2020-04-01

Paragrafer
§ 58-60

Datum då anslaget sätts upp
2020-04-01

Datum då anslaget tas ned
2020-04-23

Sekreterare
Åsa Älander

Förvaringsplats för protokollet
Kommunkansliet, Kommunhuset i Ljusdal

Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott IFO 2020-03-10

Beslutsinstans

Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott IFO

Sammanträdesdatum
2020-03-10

Paragrafer
§ 37-57

Datum då anslaget sätts upp
2020-03-25

Datum då anslaget tas ned
2020-04-16

Sekreterare
Åsa Älander

Förvaringsplats för protokollet
Kommunkansliet, Kommunhuset i Ljusdal

Arbetsmarknads- och socialnämnden 2020-03-24

Beslutsinstans

Arbetsmarknads- och socialnämnden

Sammanträdesdatum
2020-03-24

Paragrafer
§ 40-41 samt 50

Datum då anslaget sätts upp
2020-03-24

Datum då anslaget tas ned
2020-04-15

Sekreterare
Åsa Älander

Förvaringsplats för protokollet
Kommunkansliet, Kommunhuset i Ljusdal

Omsorgsnämnden

Omsorgsnämnden 2020-03-18

Beslutsinstans
Omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum
2020-03-18

Paragrafer
§ 35-52

Datum då anslaget sätts upp
2020-03-31

Datum då anslaget tas ned
2020-04-22

Sekreterare
Kristina Bergström

Förvaringsplats för protokollet
Kommunkansliet, Kommunhuset i Ljusdal

Länk till protokollet
ON 2020-03-18

Samhällsservicenämnden

Samhällsservicenämnden 2020-03-10

Beslutsinstans
Samhällsservicenämnden

Sammanträdesdatum
2020-03-10

Paragrafer
§ 41-56

Datum då anslaget sätts upp
2020-03-16

Datum då anslaget tas ned
2020-04-07

Sekreterare
Ulrica Swärd Bütikofer

Förvaringsplats för protokollet
Kommunkansliet, Kommunhuset i Ljusdal

Länk till protokollet
SSN 2020-03-10

Utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden 2020-03-31

Beslutsinstans
Utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum
2020-03-31

Paragrafer
§ 17

Datum då anslaget sätts upp
2020-03-31

Datum då anslaget tas ned
2020-04-22

Sekreterare
Christina Månsson

Förvaringsplats för protokollet
Kommunkansliet, Kommunhuset i Ljusdal

Länk till protokollet
UN 2020-03-31

Utbildningsnämnden 2020-03-31

Beslutsinstans
Utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum
2020-03-31

Paragrafer
§ 18-27

Datum då anslaget sätts upp
2020-04-02

Datum då anslaget tas ned
2020-04-24

Sekreterare
Christina Månsson

Förvaringsplats för protokollet
Kommunkansliet, Kommunhuset i Ljusdal

Länk till protokollet
UN 2020-03-31

Jävsnämnden

Revisionen

Revisionen 2020-03-10

Beslutsinstans
Revisionen

Sammanträdesdatum
2020-03-10

Paragrafer
§ 1-2

Datum då anslaget sätts upp
2020-03-20

Datum då anslaget tas ned
2020-04-14

Förvaringsplats för protokollet
PwC

Överförmyndarnämnden

Övrigt

Krisledningsnämnden 2020-03-17

Beslutsinstans
Krisledningsnämnden

Sammanträdesdatum
2020-03-17

Paragrafer
§ 1

Datum då anslaget sätts upp
2020-03-20

Datum då anslaget tas ned
2020-04-14

Sekreterare
Ulrica Swärd Bütikofer

Förvaringsplats för protokollet
Kommunkansliet, Kommunhuset i Ljusdal

Administrativ chef

Karin Höglund
Kommunkansliet
Ljusdals kommun
827 80 Ljusdal

Tfn: 0651-181 12
Fax: 0651-183 77
karin.hoglund@ljusdal.se