Meny
Sök

Anslagstavla

När kommunfullmäktiges, kommunstyrelsens och nämndernas protokoll har justerats anslås de på kommunens digitala anslagstavla här nedan.

Här framgår vilken dag respektive anslag tas bort.

Protokollen finns i pappersform hos respektive nämnd och styrelse. De flesta av dem finns också elektroniskt tillgängliga under Möten, dagordning och protokoll.

Anslagsbevis och kungörelser

Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen

Omsorgsnämnden

Utbildningsnämnden

Utbildningsnämndens AU 2018-08-13

Beslutsinstans
Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2018-08-13

Paragrafer
§ 28-30

Datum då anslaget sätts upp
2018-08-15

Datum då anslaget tas ned
2018-09-06

Sekreterare
Christina Månsson

Förvaringsplats för protokollet
Kommunkansliet, Kommunhuset i Ljusdal

Myndighetsnämnden

Överförmyndarnämnden

Övrigt

Krisledningsnämnden 2018-07-19

Beslutsinstans
Krisledningsnämnden

Sammanträdesdatum
2018-07-19

Paragrafer
§ 132

Datum då anslaget sätts upp
2018-08-09

Datum då anslaget tas ned
2018-08-31

Sekreterare
Lisa Åberg

Förvaringsplats för protokollet
Kommunkansliet, Kommunhuset i Ljusdal

Krisledningsnämnden 2018-07-23

Beslutsinstans
Krisledningsnämnden

Sammanträdesdatum
2018-07-23

Paragrafer
§ 133

Datum då anslaget sätts upp
2018-08-09

Datum då anslaget tas ned
2018-08-31

Sekreterare
Karin Höglund

Förvaringsplats för protokollet
Kommunkansliet, Kommunhuset i Ljusdal

Krisledningsnämnden 2018-07-27

Beslutsinstans
Krisledningsnämnden

Sammanträdesdatum
2018-07-27

Paragrafer
§ 134

Datum då anslaget sätts upp
2018-08-09

Datum då anslaget tas ned
2018-08-31

Sekreterare
Karin Höglund

Förvaringsplats för protokollet
Kommunkansliet, Kommunhuset i Ljusdal

Krisledningsnämnden 2018-08-02

Beslutsinstans
Krisledningsnämnden

Sammanträdesdatum
2018-08-02

Paragrafer
§ 135

Datum då anslaget sätts upp
2018-08-09

Datum då anslaget tas ned
2018-08-31

Sekreterare
Karin Höglund

Förvaringsplats för protokollet
Kommunkansliet, Kommunhuset i Ljusdal

Administrativ chef

Karin Höglund
Kommunkansliet
Ljusdals kommun
827 80 Ljusdal

Tfn: 0651-181 12
Fax: 0651-183 77
karin.hoglund@ljusdal.se

Ikon Facebook
Ikon Youtube
Ikon Facebook

Ljusdals kommun
827 80 Ljusdal

Växel: 0651-180 00
Fax: 0651-183 77

E-post: kommun@ljusdal.se
Org. nr: 212000-2320

Ikon Facebook
Ikon Youtube
Ikon Facebook

Ljusdals kommun
827 80 Ljusdal

Växel: 0651-180 00
Fax: 0651-183 77

E-post: kommun@ljusdal.se
Org. nr: 212000-2320