Anslagstavla

När kommunfullmäktiges, kommunstyrelsens och nämndernas protokoll har justerats anslås de på kommunens digitala anslagstavla här nedan.

Här framgår vilken dag respektive anslag tas bort.

Protokollen finns i pappersform hos respektive nämnd och styrelse. De flesta av dem finns också elektroniskt tillgängliga under Möten, dagordning och protokoll.

Anslagsbevis och kungörelser

Kommunfullmäktige

Kungörelse Kommunfullmäktige 2020-05-04

Beslutsinstans
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum
2020-05-04

Plats
Ljusdalssalen

Tid
18:00

Ärenden

1.

Särskilda direktiv från budgetberedningen
Dnr 00018/2020 045

2.

Tillkommande ramar för nyupplåning under år 2020
Dnr 00402/2019 043

3.

Möjlighet för ledamöter i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnderna att delta i sammanträden på distans
Dnr 00138/2020 022

4.

Förvaltningsplan Världsarv Hälsingland - antagande
Dnr 00043/2019 812

5.

Fyllnadsval av 2:e vice ordförande i utbildningsnämnden
Dnr 00081/2020 022

6.

Fyllnadsval av ersättare i utbildningsnämnden, ersättare i styrelsen för Stiftelsen Närljus samt ersättare i styrelsen för Stiftelsen Ljusdalshem efter Mats Nygårdh (L)
Dnr 00010/2020 022

7.

Avsägelse från Sören Eriksson (C) gällande uppdraget som ersättare i styrelsen för Stiftelsen Ljusdalshem
Dnr 00105/2020 022

8.

Medborgarförslag med önskemål om förenkling för mikroproducenter av el
Dnr 00127/2020 219

9.

Medborgarförslag med önskemål om gatubelysning längs en sträcka av Stationsgatan i Järvsö
Dnr 00099/2020 255

10.

Medborgarförslag om att Ljusdals kommun arbetar för att få en aktör att bygga en fabrik för biodrivmedel
Dnr 00166/2020 210

11.

Avsägelse från Susanne Samuelsson (C) gällande uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige
Dnr 00160/2020 022

12.

Avsägelse från Åsa Olsson (SD) gällande uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige
Dnr 00108/2020 022

13.

Ev övriga ärenden, motioner, medborgarförslag, interpellationer och ärenden för kännedom

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen 2020-04-08

Beslutsinstans
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2020-04-08

Paragrafer
§ 50-58

Datum då anslaget sätts upp
2020-04-14

Datum då anslaget tas ned
2019-05-07

Sekreterare
Ulrica Swärd Bütikofer

Förvaringsplats för protokollet
Kommunkansliet, Kommunhuset i Ljusdal

Länk till protokollet
KS 2020-04-08 , 646.3 kB.

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-04-22

Beslutsinstans
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2020-04-22

Paragrafer
§ 28-34

Datum då anslaget sätts upp
2020-04-28

Datum då anslaget tas ned
2020-05-20

Sekreterare
Ulrica Swärd Bütikofer

Förvaringsplats för protokollet
Kommunkansliet, Kommunhuset i Ljusdal

Länk till protokollet
KsAu 2020-04-22 , 727.6 kB.

Arbetsmarknads- och socialnämnden

Arbetsmarknads- och socialnämnden 2020-04-21

Beslutsinstans
Arbetsmarknads- och socialnämnden

Sammanträdesdatum
2020-04-21

Paragrafer
§ 72-80

Datum då anslaget sätts upp
2020-04-23

Datum då anslaget tas ned
2020-05-15

Sekreterare
Ulrica Swärd Bütikofer

Förvaringsplats för protokollet
Kommunkansliet, Kommunhuset i Ljusdal

Arbetsmarknads- och socialnämnden 2020-04-21

Beslutsinstans
Arbetsmarknads- och socialnämnden

Sammanträdesdatum
2020-04-21

Paragrafer
§ 67-71

Datum då anslaget sätts upp
2020-04-21

Datum då anslaget tas ned
2020-05-13

Sekreterare
Ulrica Swärd Bütikofer

Förvaringsplats för protokollet
Kommunkansliet, Kommunhuset i Ljusdal

Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott IFO 2020-04-07

Beslutsinstans
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott IFO

Sammanträdesdatum
2020-04-07

Paragrafer
§ 61-91

Datum då anslaget sätts upp
2020-04-22

Datum då anslaget tas ned
2020-05-14

Sekreterare
Åsa Älander

Förvaringsplats för protokollet
Kommunkansliet, Kommunhuset i Ljusdal

Omsorgsnämnden

Samhällsservicenämnden

Utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden 2020-04-23

Beslutsinstans
Utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum
2020-04-23

Paragrafer
§ 27-40

Datum då anslaget sätts upp
2020-04-28

Datum då anslaget tas ned
2020-05-20

Sekreterare
Christina Månsson

Förvaringsplats för protokollet
Kommunkansliet, Kommunhuset i Ljusdal

Länk till protokollet
UN 2020-04-23 , 548.5 kB.

Jävsnämnden

Revisionen

Revisionen 2020-04-15

Beslutsinstans
Revisionen

Sammanträdesdatum
2020-04-15

Paragrafer
§ 5-8

Datum då anslaget sätts upp
2020-04-21

Datum då anslaget tas ned
2020-05-13

Förvaringsplats för protokollet
PwC

Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämnden 2020-04-06

Beslutsinstans
Överförmyndarnämnden

Sammanträdesdatum
2020-04-06

Paragrafer
§ 10-16

Datum då anslaget sätts upp
2020-04-16

Datum då anslaget tas ned
2020-05-08

Sekreterare
Sofia Holm

Förvaringsplats för protokollet
Kommunkansliet, Kommunhuset i Ljusdal

Övrigt

Administrativ chef

Karin Höglund
Kommunkansliet
Ljusdals kommun
827 80 Ljusdal

Tfn: 0651-181 12
Fax: 0651-183 77
karin.hoglund@ljusdal.se