Anslagstavla

När kommunfullmäktiges, kommunstyrelsens och nämndernas protokoll har justerats anslås de på kommunens digitala anslagstavla här nedan.

Här framgår vilken dag respektive anslag tas bort.

Protokollen finns i pappersform hos respektive nämnd och styrelse. De flesta av dem finns också elektroniskt tillgängliga under Möten, dagordning och protokoll.

Anslagsbevis och kungörelser

Kommunfullmäktige

Kungörelse Kommunfullmäktige 2019-12-16

Beslutsinstans
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum
2019-12-16

Plats
Ljusdalssalen

Tid
Klockan 18:00

Ärenden

1.

Hybo skola - samordning med skolor i Ljusdals tätort
Dnr 00349/2019 621

2.

Vindkraftpark Kölvallen (Kölvallen 2.0)
Dnr 00032/2018 060

3.

Taxa för livsmedelskontroll i Ljusdals kommun 2020
Dnr 00322/2019 042

4.

Ej verkställda beslut - individ- och familjeomsorgen andra och tredje kvartalet 2019
Dnr 00206/2019 700

5.

Medborgarförslag gällande framtiden för Hybo skola och dess elever
Dnr 00369/2019 629

6.

Medborgarförslag gällande placering av timmeromlastning i Ljusdals kommun
Dnr 00368/2019 319

7.

Interpellation från Yvonne Oscarsson (V) till kommunstyrelsens ordförande Markus Evensson (S) gällande Arbetsförmedlingens nedläggning i Ljusdal
Dnr 00376/2019 060

8.

Fyllnadsval av ledamot i Albert Vikstens donationsfond efter Camilla Englund (S)
Dnr 00328/2019 022

9.

Fyllnadsval av ersättare i Albert Vikstens donationsfond efter Jessica Eriksson (S)
Dnr 00320/2019 022

10.

Avsägelse från Susanne Samuelsson (C) gällande uppdraget som ledamot i omsorgsnämnden
Dnr 00380/2019 022

11.

Avsägelse från Ulf Nyman (C) gällande uppdraget som ersättare i kommunstyrelsen
Dnr 00381/2019 022

12.

Avsägelse från John Nyman (C) gällande uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige
Dnr 00382/2019 022

13.

Ev övriga ärenden, motioner, medborgarförslag, interpellationer och ärenden för kännedom


Kommunfullmäktige 2019-11-25

Beslutsinstans
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum
2019-11-25

Paragrafer
§ 152-169

Datum då anslaget sätts upp
2019-12-03

Datum då anslaget tas ned
2019-12-25

Sekreterare
Karin Höglund

Förvaringsplats för protokollet
Kommunkansliet, Kommunhuset i Ljusdal

Länk till protokollet
KF 2019-11-25

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen 2019-11-27

Beslutsinstans
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2019-11-27

Paragrafer
§ 218-232

Datum då anslaget sätts upp
2019-12-04

Datum då anslaget tas ned
2019-12-26

Sekreterare
Karin Höglund

Förvaringsplats för protokollet
Kommunkansliet, Kommunhuset i Ljusdal

Länk till protokollet
KS 2019-11-27

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-11-12

Beslutsinstans
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2019-11-12

Paragrafer
§ 109-117

Datum då anslaget sätts upp
2019-11-18

Datum då anslaget tas ned
2019-12-10

Sekreterare
Ulrica Swärd Bütikofer

Förvaringsplats för protokollet
Kommunkansliet, Kommunhuset i Ljusdal

Länk till protokollet
KsAu 2019-11-12

Arbetsmarknads- och socialnämnden

Arbetsmarknads- och socialnämnden 2019-12-10

Beslutsinstans
Arbetsmarknads- och socialnämnden

Sammanträdesdatum
2019-12-10

Paragrafer
§ 271

Datum då anslaget sätts upp
2019-12-10

Datum då anslaget tas ned
2020-01-01

Sekreterare
Åsa Älander

Förvaringsplats för protokollet
Kommunkansliet, Kommunhuset i Ljusdal

Arbetsmarknads- och socialnämnden 2019-11-19

Beslutsinstans
Arbetsmarknads- och socialnämnden

Sammanträdesdatum
2019-11-19

Paragrafer
§ 253-270

Datum då anslaget sätts upp
2019-11-25

Datum då anslaget tas ned
2019-12-18

Sekreterare
Åsa Älander

Förvaringsplats för protokollet
Kommunkansliet, Kommunhuset i Ljusdal

Arbetsmarknads- och socialnämnden 2019-11-19

Beslutsinstans
Arbetsmarknads- och socialnämnden

Sammanträdesdatum
2019-11-19

Paragrafer
§ 250-252

Datum då anslaget sätts upp
2019-11-19

Datum då anslaget tas ned
2019-12-11

Sekreterare
Åsa Älander

Förvaringsplats för protokollet
Kommunkansliet, Kommunhuset i Ljusdal

Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott IFO 2019-11-05

Beslutsinstans
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott IFO

Sammanträdesdatum
2019-11-05

Paragrafer
§ 171-194

Datum då anslaget sätts upp
2019-11-20

Datum då anslaget tas ned
2019-12-12

Sekreterare
Åsa Älander

Förvaringsplats för protokollet
Kommunkansliet, Kommunhuset i Ljusdal

Omsorgsnämnden

Omsorgsnämnden 2019-11-13

Beslutsinstans
Omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum
2019-11-13

Paragrafer
§ 164-174

Datum då anslaget sätts upp
2019-11-22

Datum då anslaget tas ned
2019-12-13

Sekreterare
Kristina Bergström

Förvaringsplats för protokollet
Kommunkansliet, Kommunhuset i Ljusdal

Samhällsservicenämnden

Samhällsservicenämnden 2019-11-26

Beslutsinstans
Samhällsservicenämnden

Sammanträdesdatum
2019-11-26

Paragrafer
§ 154-174

Datum då anslaget sätts upp
2019-12-02

Datum då anslaget tas ned
2019-12-23

Sekreterare
Ulrica Swärd Bütikofer

Förvaringsplats för protokollet
Kommunkansliet, Kommunhuset i Ljusdal

Länk till protokollet
SSN 2019-11-26

Utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden 2019-11-14

Beslutsinstans
Utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum
2019-11-14

Paragrafer
§ 102-111

Datum då anslaget sätts upp
2019-11-15

Datum då anslaget tas ned
2019-12-07

Sekreterare
Jessica Lövdahl

Förvaringsplats för protokollet
Kommunkansliet, Kommunhuset i Ljusdal

Länk till protokollet
UN 2019-11-14

Jävsnämnden

Jävsnämnden 2019-12-06

Beslutsinstans
Jävsnämnden

Sammanträdesdatum
2019-12-06

Paragrafer
§ 3-4

Datum då anslaget sätts upp
2019-12-06

Datum då anslaget tas ned
2019-12-30

Sekreterare
Kristin Wallberg

Förvaringsplats för protokollet
Miljöenheten, Kommunhuset i Ljusdal

Länk till protokollet
JÄVN 2019-12-06

Revisionen

Överförmyndarnämnden

Övrigt

Olof Erikssons i Rångstra Gåvomedelsfond
2019-11-19

Beslutsinstans
Överförmyndarnämnden

Sammanträdesdatum
2019-11-19

Paragrafer
§ 13

Datum då anslaget sätts upp
2019-11-20

Datum då anslaget tas ned
2019-12-12

Förvaringsplats för protokollet
Kommunkansliet, Kommunhuset i Ljusdal

Administrativ chef

Karin Höglund
Kommunkansliet
Ljusdals kommun
827 80 Ljusdal

Tfn: 0651-181 12
Fax: 0651-183 77
karin.hoglund@ljusdal.se