Meny
Sök

Anslagstavla

När kommunfullmäktiges, kommunstyrelsens och nämndernas protokoll har justerats anslås de på kommunens digitala anslagstavla här nedan.

Här framgår vilken dag respektive anslag tas bort.

Protokollen finns i pappersform hos respektive nämnd och styrelse. De flesta av dem finns också elektroniskt tillgängliga under Möten, dagordning och protokoll.

Anslagsbevis och kungörelser

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige 2018-10-15

Kommunfullmäktiges sammanträde den 15 oktober är inställt.

På sammanträdet skulle val av kommunfullmäktiges presidium samt val av valberedning ske.

Dessa val sker istället på kommunfullmäktiges sammanträde den 5 november.

Kommunfullmäktige 2018-09-24

Beslutsinstans
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum
2018-09-24

Paragrafer
§ 99-109

Datum då anslaget sätts upp
2018-10-08

Datum då anslaget tas ned
2018-10-30

Sekreterare
Karin Höglund

Förvaringsplats för protokollet
Kommunkansliet, Kommunhuset i Ljusdal

Länk till protokollet
Kf 2018-09-24

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen 2018-10-04

Beslutsinstans
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2018-10-04

Paragrafer
§ 169-192

Datum då anslaget sätts upp
2018-10-12

Datum då anslaget tas ned
2018-11-05

Sekreterare
Karin Höglund

Förvaringsplats för protokollet
Kommunkansliet, Kommunhuset i Ljusdal

Länk till protokollet
KS 2018-10-04

Allmänna utskottet 2018-10-09

Beslutsinstans
Allmänna utskottet

Sammanträdesdatum
2018-10-09

Paragrafer
§ 98-111

Datum då anslaget sätts upp
2018-10-19

Datum då anslaget tas ned
2018-11-12

Sekreterare
Ulrica Swärd Bütikofer

Förvaringsplats för protokollet
Kommunkansliet, Kommunhuset i Ljusdal

Länk till protokollet
KsAu 2018-10-09

Samhällsutvecklings­utskottet 2018-10-16

Beslutsinstans
Samhällsutvecklingsutskottet

Sammanträdesdatum
2018-10-16

Paragrafer
§ 110-117

Datum då anslaget sätts upp
2018-10-19

Datum då anslaget tas ned
2018-11-12

Sekreterare
Ulrica Swärd Bütikofer

Förvaringsplats för protokollet
Kommunkansliet, Kommunhuset i Ljusdal

Länk till protokollet
KsSu 2018-10-16

Omsorgsnämnden

Omsorgsnämndens arbetsutskott IFO 2018-10-17

Beslutsinstans
Omsorgsnämndens arbetsutskott IFO

Sammanträdesdatum
2018-10-17

Paragrafer
§ 228-232

Datum då anslaget sätts upp
2018-10-17

Datum då anslaget tas ned
2018-11-08

Sekreterare
Ulrica Swärd Bütikofer

Förvaringsplats för protokollet
Kommunkansliet, Kommunhuset i Ljusdal

Omsorgsnämndens arbetsutskott IFO 2018-10-03

Beslutsinstans
Omsorgsnämndens arbetsutskott IFO

Sammanträdesdatum
2018-10-03

Paragrafer
§ 207-227

Datum då anslaget sätts upp
2018-10-12

Datum då anslaget tas ned
2018-11-02

Sekreterare
Åsa Älander

Förvaringsplats för protokollet
Kommunkansliet, Kommunhuset i Ljusdal

Omsorgsnämnden 2018-09-26

Beslutsinstans
Omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum
2018-09-26

Paragrafer
§ 129, 135-145, 147-154

Datum då anslaget sätts upp
2018-10-04

Datum då anslaget tas ned
2018-10-26

Sekreterare
Åsa Älander

Förvaringsplats för protokollet
Kommunkansliet, Kommunhuset i Ljusdal

Omsorgsnämnden 2018-09-26

Beslutsinstans
Omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum
2018-09-26

Paragrafer
§ 130-134 samr 146

Datum då anslaget sätts upp
2018-09-26

Datum då anslaget tas ned
2018-10-18

Sekreterare
Åsa Älander

Förvaringsplats för protokollet
Kommunkansliet, Kommunhuset i Ljusdal

Omsorgsnämndens arbetsutskott 2018-09-12

Beslutsinstans
Omsorgsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2018-09-12

Paragrafer
§ 45-54

Datum då anslaget sätts upp
2018-09-27

Datum då anslaget tas ned
2018-10-19

Sekreterare
Åsa Älander

Förvaringsplats för protokollet
Kommunkansliet, Kommunhuset i Ljusdal

Utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden 2018-09-20

Beslutsinstans
Utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum
2018-09-20

Paragrafer
§ 71-83

Datum då anslaget sätts upp
2018-09-26

Datum då anslaget tas ned
2018-10-18

Sekreterare
Christina Månsson

Förvaringsplats för protokollet
Kommunkansliet, Kommunhuset i Ljusdal

Länk till protokollet
UN 2018-09-20

Myndighetsnämnden

Myndighetsnämnden

Beslutsinstans
Myndighetsnämnden

Sammanträdesdatum

Paragrafer

Datum då anslaget sätts upp

Datum då anslaget tas ned

Sekreterare
Kristin Wallberg

Förvaringsplats för protokollet
Miljöenheten, Kommunhuset i Ljusdal

Överförmyndarnämnden

Övrigt

Valnämnden 2018-09-21

Beslutsinstans
Valnämnd

Sammanträdesdatum
2018-09-21

Paragrafer
§ 34-36

Datum då anslaget sätts upp
2018-10-11

Datum då anslaget tas ned
2018-11-02

Sekreterare
Christina Månsson

Förvaringsplats för protokollet
Kommunkansliet, Kommunhuset i Ljusdal

Administrativ chef

Karin Höglund
Kommunkansliet
Ljusdals kommun
827 80 Ljusdal

Tfn: 0651-181 12
Fax: 0651-183 77
karin.hoglund@ljusdal.se

Ikon Facebook
Ikon Youtube
Ikon Facebook

Ljusdals kommun
827 80 Ljusdal

Växel: 0651-180 00
Fax: 0651-183 77

E-post: kommun@ljusdal.se
Org. nr: 212000-2320

Ikon Facebook
Ikon Youtube
Ikon Facebook

Ljusdals kommun
827 80 Ljusdal

Växel: 0651-180 00
Fax: 0651-183 77

E-post: kommun@ljusdal.se
Org. nr: 212000-2320