Meny
Sök

Anslagstavla

När kommunfullmäktiges, kommunstyrelsens och nämndernas protokoll har justerats anslås de på kommunens digitala anslagstavla här nedan.

Här framgår vilken dag respektive anslag tas bort.

Protokollen finns i pappersform hos respektive nämnd och styrelse. De flesta av dem finns också elektroniskt tillgängliga under Möten, dagordning och protokoll.

Anslagsbevis och kungörelser

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige 2018-05-21

Beslutsinstans
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum
2018-05-21

Paragrafer
§ 67-82

Datum då anslaget sätts upp
2018-05-30

Datum då anslaget tas ned
2018-06-21

Sekreterare
Karin Höglund

Förvaringsplats för protokollet
Kommunkansliet, Kommunhuset i Ljusdal

Länk till protokollet
Kf 2018-05-21

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen 2018-05-31

Beslutsinstans
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2018-05-31

Paragrafer
§ 124-131

Datum då anslaget sätts upp
2018-06-05

Datum då anslaget tas ned
2018-06-27

Sekreterare
Karin Höglund

Förvaringsplats för protokollet
Kommunkansliet, Kommunhuset i Ljusdal

Länk till protokollet
KS 2018-05-31

Kommunstyrelsen 2018-05-24

Beslutsinstans
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2018-05-24

Paragrafer
§ 109-123

Datum då anslaget sätts upp
2018-05-30

Datum då anslaget tas ned
2018-06-21

Sekreterare
Karin Höglund

Förvaringsplats för protokollet
Kommunkansliet, Kommunhuset i Ljusdal

Länk till protokollet
KS 2018-05-24

Allmänna utskottet 2018-06-05

Beslutsinstans
Allmänna utskottet

Sammanträdesdatum
2018-06-05

Paragrafer
§ 68-80

Datum då anslaget sätts upp
2018-06-13

Datum då anslaget tas ned
2018-07-05

Sekreterare
Ulrica Swärd Bütikofer

Förvaringsplats för protokollet
Kommunkansliet, Kommunhuset i Ljusdal

Länk till protokollet
KsAu 2018-06-05

Samhällsutvecklingsutskottet 2018-06-12

Beslutsinstans
Samhällsutvecklingsutskottet

Sammanträdesdatum
2018-06-12

Paragrafer
§ 55-72

Datum då anslaget sätts upp
2018-06-15

Datum då anslaget tas ned
2018-07-09

Sekreterare
Ulrica Swärd Bütikofer

Förvaringsplats för protokollet
Kommunkansliet, Kommunhuset i Ljusdal

Länk till protokollet
KsSu 2018-06-12

Omsorgsnämnden

Omsorgsnämndens arbetsutskott IFO 2018-06-20

Beslutsinstans
Omsorgsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2018-06-20

Paragrafer
§ 150-164

Datum då anslaget sätts upp
2018-06-20

Datum då anslaget tas ned
2018-07-12

Sekreterare
Åsa Älander

Förvaringsplats för protokollet
Kommunkansliet, Kommunhuset i Ljusdal

Omsorgsnämnden 2018-06-13

Beslutsinstans
Omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum
2018-06-13

Paragrafer
§ 92, 94-111

Datum då anslaget sätts upp
2018-06-20

Datum då anslaget tas ned
2018-07-13

Sekreterare
Åsa Älander

Förvaringsplats för protokollet
Kommunkansliet, Kommunhuset i Ljusdal

Omsorgsnämnden 2018-06-13

Beslutsinstans
Omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum
2018-06-13

Paragrafer
§ 93

Datum då anslaget sätts upp
2018-06-13

Datum då anslaget tas ned
2018-07-05

Sekreterare
Åsa Älander

Förvaringsplats för protokollet
Kommunkansliet, Kommunhuset i Ljusdal

Omsorgsnämndens arbetsutskott IFO 2018-06-07

Beslutsinstans
Omsorgsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2018-06-07

Paragrafer
§ 126-141 och 144-149

Datum då anslaget sätts upp
2018-06-14

Datum då anslaget tas ned
2018-07-06

Sekreterare
Åsa Älander

Förvaringsplats för protokollet
Kommunkansliet, Kommunhuset i Ljusdal

Omsorgsnämndens arbetsutskott IFO 2018-06-07

Beslutsinstans
Omsorgsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2018-06-07

Paragrafer
§ 142-143

Datum då anslaget sätts upp
2018-06-07

Datum då anslaget tas ned
2018-06-29

Sekreterare
Åsa Älander

Förvaringsplats för protokollet
Kommunkansliet, Kommunhuset i Ljusdal

Omsorgsnämndens arbetsutskott 2018-05-30

Beslutsinstans
Omsorgsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2018-05-30

Paragrafer
§ 34-36 samt 38

Datum då anslaget sätts upp
2018-06-07

Datum då anslaget tas ned
2018-06-28

Sekreterare
Åsa Älander

Förvaringsplats för protokollet
Kommunkansliet, Kommunhuset i Ljusdal

Omsorgsnämndens arbetsutskott 2018-05-30

Beslutsinstans
Omsorgsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2018-05-30

Paragrafer
§ 37

Datum då anslaget sätts upp
2018-05-30

Datum då anslaget tas ned
2018-06-21

Sekreterare
Åsa Älander

Förvaringsplats för protokollet
Kommunkansliet, Kommunhuset i Ljusdal

Omsorgsnämnden 2018-05-16

Beslutsinstans
Omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum
2018-05-16

Paragrafer
§ 82-85, 87-91

Datum då anslaget sätts upp
2018-05-30

Datum då anslaget tas ned
2018-06-21

Sekreterare
Åsa Älander

Förvaringsplats för protokollet
Kommunkansliet, Kommunhuset i Ljusdal

Utbildningsnämnden

Utbildningsnämndens AU 2018-05-29

Beslutsinstans
Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2018-05-29

Paragrafer
§ 19-27

Datum då anslaget sätts upp
2018-05-31

Datum då anslaget tas ned
2018-06-22

Sekreterare
Christina Månsson

Förvaringsplats för protokollet
Kommunkansliet, Kommunhuset i Ljusdal

Utbildningsnämnden 2018-06-14

Beslutsinstans
Utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum
2018-06-14

Paragrafer
§ 49-61

Datum då anslaget sätts upp
2018-06-18

Datum då anslaget tas ned
2018-07-10

Sekreterare
Åsa Älander

Förvaringsplats för protokollet
Kommunkansliet, Kommunhuset i Ljusdal

Länk till protokollet
UN 2018-06-14

Myndighetsnämnden

Myndighetsnämnden 2018-06-14

Beslutsinstans
Myndighetsnämnden

Sammanträdesdatum 2018-06-14                                                  

Paragrafer  § 56-67                                                                    

Datum då anslaget sätts upp 
2018-06-14

Datum då anslaget tas ned 
2018-07-06

Sekreterare
Kristin Wallberg

Förvaringsplats för protokollet
Miljöenheten, Kommunhuset i Ljusdal

Länk till protokollet 2018-06-14

Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämnden 2018-06-18

Beslutsinstans
Överförmyndarnämnden

Sammanträdesdatum
2018-06-18

Paragrafer
§ 9-11

Datum då anslaget sätts upp
2018-06-19

Datum då anslaget tas ned
2018-07-11

Sekreterare
Sofia Holm

Förvaringsplats för protokollet
Kommunkanliet, Kommunhuset i Ljusdal

Övrigt

Valnämnden 2018-06-04

Beslutsinstans
Valnämnd

Sammanträdesdatum
2018-06-04

Paragrafer
§ 20-26

Datum då anslaget sätts upp
2018-06-18

Datum då anslaget tas ned
2018-07-10

Sekreterare
Christina Månsson

Förvaringsplats för protokollet
Kommunkansliet, Kommunhuset i Ljusdal

Administrativ chef

Karin Höglund
Kommunkansliet
Ljusdals kommun
827 80 Ljusdal

Tfn: 0651-181 12
Fax: 0651-183 77
karin.hoglund@ljusdal.se

Ikon Facebook
Ikon Youtube
Ikon Facebook

Ljusdals kommun
827 80 Ljusdal

Växel: 0651-180 00
Fax: 0651-183 77

E-post: kommun@ljusdal.se
Org. nr: 212000-2320

Ikon Facebook
Ikon Youtube
Ikon Facebook

Ljusdals kommun
827 80 Ljusdal

Växel: 0651-180 00
Fax: 0651-183 77

E-post: kommun@ljusdal.se
Org. nr: 212000-2320