Anslagstavla

När kommunfullmäktiges, kommunstyrelsens och nämndernas protokoll har justerats anslås de på kommunens digitala anslagstavla här nedan.

Här framgår vilken dag respektive anslag tas bort.

Protokollen finns i pappersform hos respektive nämnd och styrelse. De flesta av dem finns också elektroniskt tillgängliga under Möten, dagordning och protokoll.

Anslagsbevis och kungörelser

Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen 2019-08-13

Beslutsinstans
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2019-08-13

Paragrafer
§ 146-159

Datum då anslaget sätts upp
2019-08-22

Datum då anslaget tas ned
2019-09-13

Sekreterare
Karin Höglund

Förvaringsplats för protokollet
Kommunkansliet, Kommunhuset i Ljusdal

Länk till protokollet
KS 2019-08-13

Arbetsmarknads- och socialnämnden

Arbetsmarknads- och socialnämnden 2019-08-20

Beslutsinstans
Arbetsmarknads- och socialnämnden

Sammanträdesdatum
2019-08-20

Paragrafer
§ 200

Datum då anslaget sätts upp
2019-08-20

Datum då anslaget tas ned
2019-09-11

Sekreterare
Åsa Älander

Förvaringsplats för protokollet
Kommunkansliet, Kommunhuset i Ljusdal

Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott IFO 2019-07-30

Beslutsinstans
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott IFO

Sammanträdesdatum
2019-07-30

Paragrafer
§ 117-121

Datum då anslaget sätts upp
2019-07-30

Datum då anslaget tas ned
2019-08-21

Sekreterare
Karin Höglund

Förvaringsplats för protokollet
Kommunkansliet, Kommunhuset i Ljusdal

Omsorgsnämnden

Samhällsservicenämnden

Samhällsservicenämnden 2019-08-14

Beslutsinstans
Samhällsservicenämnden

Sammanträdesdatum
2019-08-14

Paragrafer
§ 101-118

Datum då anslaget sätts upp
2019-08-19

Datum då anslaget tas ned
2019-09-10

Sekreterare
Ulrica Swärd Bütikofer

Förvaringsplats för protokollet
Kommunkansliet, Kommunhuset i Ljusdal

Länk till protokollet
SSN 2019-08-14

Utbildningsnämnden

Jävsnämnden

Revisionen

Överförmyndarnämnden

Övrigt

Administrativ chef

Karin Höglund
Kommunkansliet
Ljusdals kommun
827 80 Ljusdal

Tfn: 0651-181 12
Fax: 0651-183 77
karin.hoglund@ljusdal.se