Skyltprogram

Skylt på rött hus

Tanken med ett skyltprogram är att det ska vara en källa till inspiration och väg­ledning för företagare och skylttillverkare. En inspirationskälla som tydliggör möjligheter, där omsorg om utformningen liksom kvalitet ska känneteckna all skyltning.

Om det i framtiden tillkommer nya typer av skyltar så ska de förhålla sig på samma sätt till omgivningen och byggnaden som skyltarna i detta program.

Kontakta oss

Samhällsservice­förvaltningen
Plan och bygg
827 80 Ljusdal
0651-180 00 (växel)