Eldstad och rökkanal

Installation av en eldstad och/eller rökkanal kräver en an­mälan. Vanligtvis behöver kommunens enhet plan och bygg få in en ifylld och undertecknad an­mälnings­blankett .

Innan eldstaden och/eller rökkanalen installeras ska samhällsservice­nämnden utfärda ett startbesked.

Efter att du fått ett startbesked är det viktigt att monteringen sker enligt de typ­godkännandebevis som är upprättade för de olika enheterna. På taket ska det även finnas godkända taksäkerhets­anordningar.

När anläggningen är installerad och skorstens­fejarmästaren har gjort sin kontroll och utfärdat sitt sakkunnighets­intyg, ska intyget skickas in till plan och bygg. Efter att ett intyg utan brister inlämnats, utfärdar myndighetsnämnden ett slutbesked som medger rätten att få påbörja elda.

Anläggningen får inte tas i bruk innan samhällsservicenämnden har utfärdat ett slut­besked.