Välkommen till Ljusdals Kommuns officiella webbplats

Hitta snabbt

Populära e-tjänster

 • Kommunal mark ska upplåtas till odlingslotter

  Kommunfullmäktige har beslutat att bifalla en motion från Oscar Löfgren (V) om att upplåta kommunal mark för odling.

 • Emmabodamodellen inom kommunens äldreomsorg ska utredas

  Efter en motion från Ljusdalsbygdens parti har kommunfullmäktige beslutat att möjligheterna att arbeta enligt Emmabodamodellen inom äldreomsorgen ska utredas. Emmabodamodellen innebär att utgå från det friska och att stimulera till en känsla av självständighet och meningsfullhet för varje kund. Det ...

 • Se kommun­fullmäktige i efterhand

  Måndagens kommunfullmäktige samt tidigare sändningar går nu att titta på via våra kanaler. Sändningar kan ses via dator, läsplatta, mobil.

 • Äldreomsorgslyftet stärker kompetensen hos äldreomsorgspersonal

  Äldreomsorgslyftet är en statlig satsning med avsikt att höja kompetensen hos personal inom äldreomsorgen. Tack vare 8,5 miljoner kronor har totalt 52 tillsvidareanställda medarbetare i Ljusdals kommun påbörjat eller slutfört undersköterskeutbildning under 2020 och 2021.

 • FN-veteraner hyllades med monument

  Nu står minnesmonumentet för FN-veteraner i utlandstjänst på plats vid Kyrksjön i Ljusdal.
  - På det här sättet vill vi hedra alla som har bidragit till en bättre värld, sa Marit Holmstrand (S), kommunstyrelsens ordförande, i sitt invigningstal.


Information om covid-19

Ta del av Ljusdals kommuns evenemangskalendrar

Kommunens digitala anslagstavla för justerade protokoll