Ljusdals kommuns pressmeddelande https://www.ljusdal.se/kommunpolitik/press/nyhetsarkivpress/allapressmeddelanden.4.71f9eeaa14db0a718b7332ce.html sv Ljusdals kommun SiteVision 4.5.5 Mamma-projekt väcker riksintresse Fri, 10 May 2019 07:59:30 +0200 https://www.ljusdal.se/kommunpolitik/press/pressmeddelande/mammaprojektvackerriksintresse.5.5b647bec16a91c22d19eee6f.html https://www.ljusdal.se/kommunpolitik/press/pressmeddelande/mammaprojektvackerriksintresse.5.5b647bec16a91c22d19eee6f.html Slottegymnasiets rektor slutar Fri, 05 Apr 2019 13:20:00 +0200 https://www.ljusdal.se/kommunpolitik/press/pressmeddelande/slottegymnasietsrektorslutar.5.434eac47169e12fccb8c2ddb.html https://www.ljusdal.se/kommunpolitik/press/pressmeddelande/slottegymnasietsrektorslutar.5.434eac47169e12fccb8c2ddb.html Krisledningens arbete utrett Wed, 03 Apr 2019 09:08:01 +0200 https://www.ljusdal.se/kommunpolitik/press/pressmeddelande/krisledningensarbeteutrett.5.1b8f27a2169d22ebbc9c2810.html https://www.ljusdal.se/kommunpolitik/press/pressmeddelande/krisledningensarbeteutrett.5.1b8f27a2169d22ebbc9c2810.html Positiva resultat med 7-timmarsdag Thu, 28 Mar 2019 13:20:27 +0100 https://www.ljusdal.se/kommunpolitik/press/pressmeddelande/positivaresultatmed7timmarsdag.5.2755558f1698b71ed00eca70.html https://www.ljusdal.se/kommunpolitik/press/pressmeddelande/positivaresultatmed7timmarsdag.5.2755558f1698b71ed00eca70.html Artscape bjuder in till konstkalas i Ljusdal Wed, 20 Feb 2019 06:00:08 +0100 https://www.ljusdal.se/kommunpolitik/press/pressmeddelande/artscapebjuderintillkonstkalasiljusdal.5.444a72dd168fa6791c8a9797.html https://www.ljusdal.se/kommunpolitik/press/pressmeddelande/artscapebjuderintillkonstkalasiljusdal.5.444a72dd168fa6791c8a9797.html Kommunen satsar på Wild Kids Mon, 27 Aug 2018 17:51:18 +0200 https://www.ljusdal.se/kommunpolitik/press/pressmeddelande/kommunensatsarpawildkids.5.687f345b1655710058856198.html https://www.ljusdal.se/kommunpolitik/press/pressmeddelande/kommunensatsarpawildkids.5.687f345b1655710058856198.html Järvsö först med hållbarhet? Wed, 28 Mar 2018 14:38:58 +0200 https://www.ljusdal.se/kommunpolitik/press/pressmeddelande/jarvsoforstmedhallbarhet.5.58c4f0e316262152e17cb746.html https://www.ljusdal.se/kommunpolitik/press/pressmeddelande/jarvsoforstmedhallbarhet.5.58c4f0e316262152e17cb746.html Fiskodling skapar jobb i Ljusdal Thu, 11 Jan 2018 12:11:36 +0100 https://www.ljusdal.se/kommunpolitik/press/pressmeddelande/fiskodlingskaparjobbiljusdal.5.68f23525160d451cea6d74b4.html https://www.ljusdal.se/kommunpolitik/press/pressmeddelande/fiskodlingskaparjobbiljusdal.5.68f23525160d451cea6d74b4.html Allt fler nior avstår alkohol och tobak Tue, 21 Nov 2017 11:00:00 +0100 https://www.ljusdal.se/kommunpolitik/press/pressmeddelande/alltflernioravstaralkoholochtobak.5.279be77f15fd4ab1fbd9aed8.html https://www.ljusdal.se/kommunpolitik/press/pressmeddelande/alltflernioravstaralkoholochtobak.5.279be77f15fd4ab1fbd9aed8.html Blir det mer svensk mat med ny livsmedelsstrategi? Fri, 30 Jun 2017 10:43:17 +0200 https://www.ljusdal.se/kommunpolitik/press/pressmeddelande/blirdetmersvenskmatmednylivsmedelsstrategi.5.ff838fa15ce1b972a498434.html https://www.ljusdal.se/kommunpolitik/press/pressmeddelande/blirdetmersvenskmatmednylivsmedelsstrategi.5.ff838fa15ce1b972a498434.html Jämställdhet i fokus för politiker Tue, 30 May 2017 06:47:23 +0200 https://www.ljusdal.se/kommunpolitik/press/pressmeddelande/jamstalldhetifokusforpolitiker.5.59670dcc15c540dd5691bdd6.html https://www.ljusdal.se/kommunpolitik/press/pressmeddelande/jamstalldhetifokusforpolitiker.5.59670dcc15c540dd5691bdd6.html Ljusdal deltar i Krisberedskapsveckan Sun, 07 May 2017 12:39:32 +0200 https://www.ljusdal.se/kommunpolitik/press/pressmeddelande/ljusdaldeltarikrisberedskapsveckan.5.bc0fb0a15bc57e13ea39f9d.html https://www.ljusdal.se/kommunpolitik/press/pressmeddelande/ljusdaldeltarikrisberedskapsveckan.5.bc0fb0a15bc57e13ea39f9d.html 300 unga på miljöting i Ljusdal Thu, 04 May 2017 07:56:36 +0200 https://www.ljusdal.se/kommunpolitik/press/pressmeddelande/300ungapamiljotingiljusdal.5.bc0fb0a15bc57e13ea5dfd3.html https://www.ljusdal.se/kommunpolitik/press/pressmeddelande/300ungapamiljotingiljusdal.5.bc0fb0a15bc57e13ea5dfd3.html Avlopp vid Bodasjön inventeras Fri, 10 Mar 2017 10:56:28 +0100 https://www.ljusdal.se/kommunpolitik/press/pressmeddelande/avloppvidbodasjoninventeras.5.1b27dcc515a8f6ecba3c0286.html https://www.ljusdal.se/kommunpolitik/press/pressmeddelande/avloppvidbodasjoninventeras.5.1b27dcc515a8f6ecba3c0286.html Konst på sopkärl Fri, 03 Mar 2017 10:05:38 +0100 https://www.ljusdal.se/kommunpolitik/press/pressmeddelande/konstpasopkarl.5.1b27dcc515a8f6ecba318c19.html https://www.ljusdal.se/kommunpolitik/press/pressmeddelande/konstpasopkarl.5.1b27dcc515a8f6ecba318c19.html ljusdal.se bäst i Sverige Wed, 30 Nov 2016 06:25:22 +0100 https://www.ljusdal.se/kommunpolitik/press/pressmeddelande/ljusdalsebastisverige.5.7efb71381584f3bd97b7f4a9.html https://www.ljusdal.se/kommunpolitik/press/pressmeddelande/ljusdalsebastisverige.5.7efb71381584f3bd97b7f4a9.html Nyinflyttade bjuds på zoo Tue, 20 Sep 2016 07:53:15 +0200 https://www.ljusdal.se/kommunpolitik/press/pressmeddelande/nyinflyttadebjudspazoo.5.7a46241d1572ac429461bc4f.html https://www.ljusdal.se/kommunpolitik/press/pressmeddelande/nyinflyttadebjudspazoo.5.7a46241d1572ac429461bc4f.html Projekt ger sysselsättning åt unga Fri, 02 Sep 2016 07:06:05 +0200 https://www.ljusdal.se/kommunpolitik/press/pressmeddelande/projektgersysselsattningatunga.5.2e5df631156d758671314428.html https://www.ljusdal.se/kommunpolitik/press/pressmeddelande/projektgersysselsattningatunga.5.2e5df631156d758671314428.html Hamrén gästar Ljusdal och "får" plan Tue, 16 Aug 2016 14:47:16 +0200 https://www.ljusdal.se/kommunpolitik/press/pressmeddelande/hamrengastarljusdalochfarplan.5.4eecb2d51563fa363126195e.html https://www.ljusdal.se/kommunpolitik/press/pressmeddelande/hamrengastarljusdalochfarplan.5.4eecb2d51563fa363126195e.html Digitalt klassrum med dator till alla Fri, 17 Jun 2016 09:43:28 +0200 https://www.ljusdal.se/kommunpolitik/press/pressmeddelande/digitaltklassrummeddatortillalla.5.7ad474a15559437ad04a4e.html https://www.ljusdal.se/kommunpolitik/press/pressmeddelande/digitaltklassrummeddatortillalla.5.7ad474a15559437ad04a4e.html Erik Hamrén ger namn åt fotbollsplan Thu, 26 May 2016 15:57:34 +0200 https://www.ljusdal.se/kommunpolitik/press/pressmeddelande/erikhamrengernamnatfotbollsplan.5.30f0e4e6154e410a107988b.html https://www.ljusdal.se/kommunpolitik/press/pressmeddelande/erikhamrengernamnatfotbollsplan.5.30f0e4e6154e410a107988b.html Nytt äldreboende i Ljusdal utreds Wed, 06 Apr 2016 07:05:23 +0200 https://www.ljusdal.se/kommunpolitik/press/pressmeddelande/nyttaldreboendeiljusdalutreds.5.3d12edcd153c6a4835f55be5.html https://www.ljusdal.se/kommunpolitik/press/pressmeddelande/nyttaldreboendeiljusdalutreds.5.3d12edcd153c6a4835f55be5.html Sänkt hastighet dåligt för glesbygd Mon, 04 Apr 2016 10:26:59 +0200 https://www.ljusdal.se/kommunpolitik/press/pressmeddelande/sankthastighetdaligtforglesbygd.5.3d12edcd153c6a4835f3e74c.html https://www.ljusdal.se/kommunpolitik/press/pressmeddelande/sankthastighetdaligtforglesbygd.5.3d12edcd153c6a4835f3e74c.html Ramsjö och Ikea knyts samman i nytt projekt Mon, 29 Feb 2016 16:37:06 +0100 https://www.ljusdal.se/kommunpolitik/press/pressmeddelande/ramsjoochikeaknytssammaninyttprojekt.5.3237d1911531d7a53715dc.html https://www.ljusdal.se/kommunpolitik/press/pressmeddelande/ramsjoochikeaknytssammaninyttprojekt.5.3237d1911531d7a53715dc.html Kommunalråden i Ljusdal får special­områden Fri, 26 Feb 2016 11:07:31 +0100 https://www.ljusdal.se/kommunpolitik/press/pressmeddelande/kommunalradeniljusdalfarspecialomraden.5.3f9172815318256f46b610.html https://www.ljusdal.se/kommunpolitik/press/pressmeddelande/kommunalradeniljusdalfarspecialomraden.5.3f9172815318256f46b610.html Marita Wikström i ny chefsroll på Ljusdals kommun Fri, 19 Feb 2016 08:16:08 +0100 https://www.ljusdal.se/kommunpolitik/press/pressmeddelande/maritawikstrominychefsrollpaljusdalskommun.5.4c2e6a29152cae4678734370.html https://www.ljusdal.se/kommunpolitik/press/pressmeddelande/maritawikstrominychefsrollpaljusdalskommun.5.4c2e6a29152cae4678734370.html Färre konkurser i Ljusdals kommun Thu, 11 Feb 2016 13:44:18 +0100 https://www.ljusdal.se/kommunpolitik/press/pressmeddelande/farrekonkurseriljusdalskommun.5.4c2e6a29152cae467873018.html https://www.ljusdal.se/kommunpolitik/press/pressmeddelande/farrekonkurseriljusdalskommun.5.4c2e6a29152cae467873018.html Klimat­smart mat­produktion kan ge många jobb i Ljusdal Mon, 08 Feb 2016 08:53:42 +0100 https://www.ljusdal.se/kommunpolitik/press/pressmeddelande/klimatsmartmatproduktionkangemangajobbiljusdal.5.6164351f152a20b092749ec4.html https://www.ljusdal.se/kommunpolitik/press/pressmeddelande/klimatsmartmatproduktionkangemangajobbiljusdal.5.6164351f152a20b092749ec4.html Nej från Ljusdal till nytt förslag om tågstopp Thu, 04 Feb 2016 11:23:35 +0100 https://www.ljusdal.se/kommunpolitik/press/pressmeddelande/nejfranljusdaltillnyttforslagomtagstopp.5.6164351f152a20b092717aa4.html https://www.ljusdal.se/kommunpolitik/press/pressmeddelande/nejfranljusdaltillnyttforslagomtagstopp.5.6164351f152a20b092717aa4.html