Aktuellt läge - Krisinformation https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkiv/aktuelltlagekrisinformation.4.688e2cb41648bdc3dd14749b.html sv Ljusdals kommun SiteVision 4.5.5 Fri, 26 Apr 2019 16:12:55 +0200 Allmänheten avråds från att elda Räddningstjänsterna i Gävleborgs län avråder från eldning i hela länet. Det råder inte eldningsförbud, all eldning sker dock på eget ansvar. https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/allmanhetenavradsfranattelda.5.1c123f3a16a56556bc135f3e.html https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/allmanhetenavradsfranattelda.5.1c123f3a16a56556bc135f3e.html Fri, 12 Apr 2019 13:53:03 +0200 Samverkan med frivilliga vid kris Sommarens bränder visade tydligt på potentialen i frivilliga insatser. Människor vill hjälpa till när samhället ställs inför stora utmaningar. Ljusdals kommun och Länsstyrelsen Gävleborg arbetar på flera sätt för att strukturera samverkan med frivilliga krafter vid samhällsstörningar. https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/samverkanmedfrivilligavidkris.5.17fc3c1e169ff084b1ad34a0.html https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/samverkanmedfrivilligavidkris.5.17fc3c1e169ff084b1ad34a0.html Fri, 22 Mar 2019 10:32:42 +0100 Frivilliga är en viktig resurs Frivilliga är en resurs och en utmaning vid kris. Länsstyrelsen Gävleborg skriver samarbetsavtal med frivilligorganisationer, efter sommarens erfarenheter. Kommuner kan avropa tjänster från avtalet. https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/frivilligaarenviktigresurs.5.2755558f1698b71ed00a1857.html https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/frivilligaarenviktigresurs.5.2755558f1698b71ed00a1857.html Wed, 20 Mar 2019 10:14:00 +0100 Tema skog och kris för skolelever Under vecka 12 samlas elever i årskurs 4 - 9 från Färila och Los för temadagar kring skog och krisberedskap, tillsammans med Hälsinglands museum och Civilförsvarsförbundet. https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/temaskogochkrisforskolelever.5.2755558f1698b71ed00a2b88.html https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/temaskogochkrisforskolelever.5.2755558f1698b71ed00a2b88.html Thu, 14 Feb 2019 06:00:00 +0100 Sverige stärker förmågan att bekämpa bränder Sverige behöver helikoptrar och flygplan för kunna bekämpa skogsbränder i framtiden. Det menar MSB, som på uppdrag av regeringen redovisat behoven av förstärkt kapacitet inom materiel, personalförsörjning och flygkapacitet. Räddningstjänsterna behöver också bli bättre på samordning. https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/sverigestarkerformaganattbekampabrander.5.5e25d727168e1f8f6c754bf0.html https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/sverigestarkerformaganattbekampabrander.5.5e25d727168e1f8f6c754bf0.html Tue, 12 Feb 2019 13:14:38 +0100 72 miljoner till skogsbruket efter bränderna Regeringen beslutade den 7 februari om en förordning för stöden till skogsbruket efter skogsbränderna 2018. Stöden förmedlas av Skogsstyrelsen och går att söka från den 1 mars. https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/72miljonertillskogsbruketefterbranderna.5.33fb7c55168d296a9b4eda0a.html https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/72miljonertillskogsbruketefterbranderna.5.33fb7c55168d296a9b4eda0a.html Thu, 17 Jan 2019 14:25:25 +0100 RescEU ökar beredskap för katastrofer De senaste åren har flera naturkatastrofer inträffat i Europa. Samordning på alla nivåer är nödvändigt för att klara stora händelser. RescEU kan stärka civilskyddsinsatser vid katastrofer inom EU, bland annat vid stora bränder eller översvämningar. https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/resceuokarberedskapforkatastrofer.5.1d0c408168470f7cb0a2c87.html https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/resceuokarberedskapforkatastrofer.5.1d0c408168470f7cb0a2c87.html Tue, 18 Dec 2018 10:00:11 +0100 Ersättning för virke i brandgator Du som äger mark där det skapats brandgator (kallas också begränsningslinjer) under bränderna kommer att få ersättning för det. https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/ersattningforvirkeibrandgator.5.2a605aeb167b09fd35fb8f83.html https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/ersattningforvirkeibrandgator.5.2a605aeb167b09fd35fb8f83.html Mon, 17 Dec 2018 08:34:05 +0100 Kost – en utmaning vid kris Den 28 november föreläste Ljusdals kommuns kostchef på den nationella konferensen Mötesplats Livsmedelsförsörjning, om erfarenheterna av kosthantering under sommarens bränder. https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/kostenutmaningvidkris.5.2a605aeb167b09fd35fa5b37.html https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/kostenutmaningvidkris.5.2a605aeb167b09fd35fa5b37.html Mon, 10 Dec 2018 15:39:18 +0100 Brandvirke förs ut och sågas Skogsaktörerna i brandområdet i Ljusdals kommun arbetar för fullt med att föra ut och såga brandskadat virke. Stora mängder virke har transporterats till sågverket i Färila under hösten och från första veckan i december är sågen igång. https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/brandvirkeforsutochsagas.5.197c46da1679260856ab9dac.html https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/brandvirkeforsutochsagas.5.197c46da1679260856ab9dac.html Thu, 06 Dec 2018 18:24:45 +0100 Frivilliga krafter uppmärksammade I samband med Frivilligdagen i Kommunhuset idag tilldelades Per Persson Ljusdals kommuns frivilligstipendium 2018. https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/frivilligakrafteruppmarksammade.5.105496061678232a1e235ed9.html https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/frivilligakrafteruppmarksammade.5.105496061678232a1e235ed9.html Thu, 01 Nov 2018 13:31:10 +0100 Ny fas för stödgrupp efter bränderna Från den 1 november 2018 avslutar kommunens stödgrupp sina uppsökande samtal. Flera medarbetare går tillbaka till ordinarie tjänster. Stödtelefonen är fortsatt öppen om du vill kontakta gruppen. https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/nyfasforstodgruppefterbranderna.5.523acf22166c10d1bf6dba89.html https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/nyfasforstodgruppefterbranderna.5.523acf22166c10d1bf6dba89.html Wed, 10 Oct 2018 08:59:12 +0200 Skogsstyrelsen om stöd och omfattning av bränder Skogsstyrelsen föreslår att statligt stöd efter sommarens bränder riktas till skogsägare i Dalarna, Gävleborg och Jämtland. Enbart de tre stora bränderna i Ljusdals kommun motsvarar 40 % av brandytan i hela landet. https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/skogsstyrelsenomstodochomfattningavbrander.5.40f9b9241665b4a80d72ad00.html https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/skogsstyrelsenomstodochomfattningavbrander.5.40f9b9241665b4a80d72ad00.html Thu, 06 Sep 2018 15:30:23 +0200 Varmt tack för gott samarbete med hyllningskonserten Det lyckade samarbetet mellan Kårböle byalag, projektledare Per Persson, projektgruppen och samordningskansliet (Länsstyrelsen Gävleborg och Ljusdals kommun) resulterade i en succéartad hyllningskonsert, en solig folkfest med cirka 5 000 besökare. https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/varmttackforgottsamarbetemedhyllningskonserten.5.8bab253165aefcc3c01e32.html https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/varmttackforgottsamarbetemedhyllningskonserten.5.8bab253165aefcc3c01e32.html Fri, 31 Aug 2018 10:30:39 +0200 Hyllningskonsert i Kårböle Söndagen 2 september klockan 16.00 anordnas en hyllningskonsert i Kårböle för att uppmärksamma och tacka alla som på något sätt arbetat med branden. https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/hyllningskonsertikarbole.5.687f345b16557100588bd397.html https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/hyllningskonsertikarbole.5.687f345b16557100588bd397.html Tue, 28 Aug 2018 08:30:01 +0200 Tack alla elever för vi fick låna Färila skola Robert Strid, räddningsledare under branden, tackade elever och personal på Färila skola på måndagsförmiddagen. ”Camp Färila hade inte kunnat få bättre lokaler under insatsen med branden” sa Robert. https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/tackallaeleverforvificklanafarilaskola.5.fccb96d1657bdb01425e9b6.html https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/tackallaeleverforvificklanafarilaskola.5.fccb96d1657bdb01425e9b6.html Wed, 22 Aug 2018 20:33:08 +0200 Säkerhet i brandskadad skog Det är mycket farligt att vistas i det brandskadade området. För dig som av olika skäl ska besöka eller arbeta i området erbjuder länsstyrelsen en säkerhetsgenomgång. https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/sakerhetibrandskadadskog.5.46383c971656239241a12e36.html https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/sakerhetibrandskadadskog.5.46383c971656239241a12e36.html Wed, 22 Aug 2018 15:48:55 +0200 Information om jakt i det brandskadade området Du som har jakträtt på en fastighet i brandområdet har möjlighet att jaga där, även om den ligger i det område som belagts med tillträdesförbud. Länsstyrelsen rekommenderar att det inte sker någon jakt i de brandskadade områdena under säsongen 2018. https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/informationomjaktidetbrandskadadeomradet.5.687f345b16557100588dd5f1.html https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/informationomjaktidetbrandskadadeomradet.5.687f345b16557100588dd5f1.html Tue, 21 Aug 2018 08:54:11 +0200 Föreläsning hölls igår om lärdomar från branden i Västmanland 2014  Igår ordnades en digital föreläsning med nyckelpersoner som arbetade med branden i Västmanland 2014. Fokus var på hur man tog hand om dem som drabbades av branden. https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/forelasninghollsigaromlardomarfranbrandenivastmanland2014.5.687f345b1655710058884c6.html https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/forelasninghollsigaromlardomarfranbrandenivastmanland2014.5.687f345b1655710058884c6.html Wed, 15 Aug 2018 14:56:28 +0200 Landsbygdsministern besökte samordningskansliet i Ljusdal Idag på förmiddagen, onsdag 15 augusti, besökte landsbygdsministern Sven-Erik Bucht Ljusdals kommuns och länsstyrelsens samordningskansli på Hotellgatan 6D i Ljusdal. Sven-Erik välkomnades av Joel Isensköld, Länsstyrelsen Gävleborg, och Mikael Björk, biträdande kommunchef i Ljusdals kommun. https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/landsbygdsministernbesoktesamordningskanslietiljusdal.5.3929e7f316535311acf7cf2c.html https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/landsbygdsministernbesoktesamordningskanslietiljusdal.5.3929e7f316535311acf7cf2c.html Wed, 15 Aug 2018 11:05:44 +0200 Tack för lånet, Färila skola Länsstyrelsen informerade personalen på Färila skola om branden och den aktivitet som pågått i och runt skolan. Robert Strid, räddningsledare och Patrik Åhnberg, biträdande räddningsledare, var länsstyrelsens representanter och tackade hjärtligt för lånet av lokaler. https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/tackforlanetfarilaskola.5.3929e7f316535311acf6e171.html https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/tackforlanetfarilaskola.5.3929e7f316535311acf6e171.html Mon, 13 Aug 2018 16:08:52 +0200 Eldningsförbudet i Gävleborgs län upphävt Måndagen den 13 augusti kl 16.00 upphävde Länsstyrelsen det tidigare beslutet om eldningsförbud i Gävleborgs län. https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/eldningsforbudetigavleborgslanupphavt.5.7b73a78716524a00c05dcd11.html https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/eldningsforbudetigavleborgslanupphavt.5.7b73a78716524a00c05dcd11.html Mon, 13 Aug 2018 15:27:55 +0200 Rutiner för fakturor som rör skogsbranden I samband med skogsbranden har det uppstått kostnader för olika aktörer som varit involverade i räddningsinsatsen. Här beskrivs hur andra aktörer än Ljusdals kommun kan söka ersättning för sina kostnader. https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/rutinerforfakturorsomrorskogsbranden.5.7b73a78716524a00c05d794b.html https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/rutinerforfakturorsomrorskogsbranden.5.7b73a78716524a00c05d794b.html Thu, 09 Aug 2018 14:12:14 +0200 Skolstart som vanligt i Färila efter bränderna I samband med att ”Camp Färila” avvecklas pågår nu arbetet med att återställa Färila skola för att kunna fungera som skola igen. Merparten av skolpersonalen börjar arbeta på måndag 13 augusti, och innan dess skall skollokalerna vara tömda och sanerade. https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/skolstartsomvanligtifarilaefterbranderna.5.12be7f0e165140d0d189ad52.html https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/skolstartsomvanligtifarilaefterbranderna.5.12be7f0e165140d0d189ad52.html Thu, 09 Aug 2018 12:44:26 +0200 Fortsatt stöd till drabbade av skogsbränderna I morgon, fredag 10 augusti, öppnar det nya samordningskansliet i Ljusdal. Härifrån kommer Länsstyrelsen och Ljusdals kommun gemensamt att fortsätta arbetet med att stödja markägare och andra som drabbats av skogsbränderna. https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/fortsattstodtilldrabbadeavskogsbranderna.5.12be7f0e165140d0d18955ea.html https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/fortsattstodtilldrabbadeavskogsbranderna.5.12be7f0e165140d0d18955ea.html Wed, 08 Aug 2018 09:35:06 +0200 Räddningsinsatsen avslutas – förbud mot att vistas i brandområdet Räddningsinsatsen efter de stora skogsbränderna i Ljusdals kommun kommer att avslutas torsdagen den 9 augusti under eftermiddagen. https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/raddningsinsatsenavslutasforbudmotattvistasibrandomradet.5.12be7f0e165140d0d183ff43.html https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/raddningsinsatsenavslutasforbudmotattvistasibrandomradet.5.12be7f0e165140d0d183ff43.html Tue, 07 Aug 2018 15:00:00 +0200 Nytt kansli i Ljusdal efter bränderna Räddningsinsatsen efter de stora skogsbränderna i Ljusdals kommun avslutas på eftermiddagen torsdag 9 augusti. Bränderna är nu släckta och arbetet övergår i fortsatt bevakning och eventuell eftersläckning. Länsstyrelsen och Ljusdals kommun upprättar ett gemensamt samordningskansli i Ljusdal. https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/nyttkansliiljusdalefterbranderna.5.12be7f0e165140d0d18475b.html https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/nyttkansliiljusdalefterbranderna.5.12be7f0e165140d0d18475b.html Tue, 07 Aug 2018 09:56:13 +0200 Registrering av frivilliga upphör Då brandläget inte kräver lika stora resurser som tidigare har Ljusdals kommuns kontakttelefon för frivilliga stängts. https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/registreringavfrivilligaupphor.5.7c06c9be16503626e21e9f05.html https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/registreringavfrivilligaupphor.5.7c06c9be16503626e21e9f05.html Mon, 06 Aug 2018 16:39:32 +0200 Regional lägesbild 2018-08-06 kl 16.30 Situationen i de tre brandområdena är under kontroll. I dag klockan 16.00 öppnas Ängratörnsvägen för trafik söderifrån. Även sjön Ängratörn är nu fri att använda. https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/regionallagesbild20180806kl1630.5.7c06c9be16503626e21b3b5a.html https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/regionallagesbild20180806kl1630.5.7c06c9be16503626e21b3b5a.html Mon, 06 Aug 2018 13:33:34 +0200 Dialog med drabbade markägare Länsstyrelsen har inlett en dialog med de drabbade markägarna för att samordna fortsatt arbete i det branddrabbade området. https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/dialogmeddrabbademarkagare.5.7c06c9be16503626e21a9f87.html https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/dialogmeddrabbademarkagare.5.7c06c9be16503626e21a9f87.html Sun, 05 Aug 2018 17:48:08 +0200 Regional lägesbild 2018-08-05 kl 16:30 Situationen i de tre brandområdena är under kontroll. Regnet under natten och förmiddagen har bidragit till den förbättrade situationen och under dagen har flera vägar kunnat öppnas , inklusive väg 84. https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/regionallagesbild20180805kl1630.5.7c06c9be16503626e216baaf.html https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/regionallagesbild20180805kl1630.5.7c06c9be16503626e216baaf.html Sun, 05 Aug 2018 16:03:00 +0200 Väg 84, 296 och Björkåvägen öppen för genomfart Kl 16:00 idag den 5 augusti öppnades väg 84 mellan Laforsen och Kårböle, väg 296 nordväst om Kårböle och Björkåvägen. Det innebär att det är tillåtet att använda vägarna för genomfart med begränsad hastighet. Det är inte tillåtet att stanna i området då stoppförbud råder. https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/vag84296ochbjorkavagenoppenforgenomfart.5.7c06c9be16503626e2163d23.html https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/vag84296ochbjorkavagenoppenforgenomfart.5.7c06c9be16503626e2163d23.html Sat, 04 Aug 2018 19:16:37 +0200 Lägesbild 2018-08-04 klockan 16.30 Bränderna har nu pågått i 21 dygn. Situationen i de tre brandområdena är för närvarande under kontroll. Räddningstjänsten har kunnat säkra fler områden från fortsatt brandspridning och i dag har boende längs med Ängerån och i ett område norr om Ljusnan kunnat återvända. https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/lagesbild20180804klockan1630.5.7c06c9be16503626e2124e60.html https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/lagesbild20180804klockan1630.5.7c06c9be16503626e2124e60.html Sat, 04 Aug 2018 17:40:46 +0200 Statlig ersättning till kommuner kopplat till bränderna 2018 Kommuner som drabbats av de många och stora bränderna under sommaren 2018 har rätt till ersättning från staten. Ersättningen är till för att täcka kommunernas kostnader för räddningsinsatser och kostnader som uppkommit som en direkt följd av räddningsinsatserna. Det meddelar Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.  https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/statligersattningtillkommunerkopplattillbranderna2018.5.7c06c9be16503626e21204ef.html https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/statligersattningtillkommunerkopplattillbranderna2018.5.7c06c9be16503626e21204ef.html Sat, 04 Aug 2018 16:02:24 +0200 Väg öppnas upp längs med Ängerån mot Sillervallen Länsstyrelsen har under dagen fattat ett nytt beslut om avspärrningar vid Kårböle och Ängerån. Klockan 16:00 idag, den 4 augusti, öppnas vägen längs med Ängerån mot Sillervallen. De boende får åter tillträde till sina fastigheter på södra sidan ån. https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/vagoppnasupplangsmedangeranmotsillervallen.5.7c06c9be16503626e2119dae.html https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/vagoppnasupplangsmedangeranmotsillervallen.5.7c06c9be16503626e2119dae.html Sat, 04 Aug 2018 09:28:50 +0200 Så stor yta har drabbats av bränderna Begränsningslinjerna runt bränderna var vid mätning den 2 augusti 125 kilometer. Här ser du en jämförelse som visar hur stor del av Gävle respektive Stockholm som brandområdet motsvarar. https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/sastorytahardrabbatsavbranderna.5.7c06c9be16503626e2166d6.html https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/sastorytahardrabbatsavbranderna.5.7c06c9be16503626e2166d6.html Sat, 04 Aug 2018 08:29:15 +0200 Lägesbild 2018-08-03 kl. 19.00 Bränderna har nu pågått i 20 dygn. Situationen i de tre brandområdena är för närvarande under kontroll, vilket betyder att risken för att bränderna ska sprida sig utanför de upprättade begränsningslinjerna är mycket låg. https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/lagesbild20180803kl1900.5.7c06c9be16503626e2137c7.html https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/lagesbild20180803kl1900.5.7c06c9be16503626e2137c7.html Fri, 03 Aug 2018 10:54:02 +0200 Arbete för att öppna riksväg 84 pågår Räddningstjänsten arbetar just nu hårt för att kunna öppna upp riksväg 84 förbi Lassekrog igen. https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/arbeteforattoppnariksvag84pagar.5.7259f893164f281f982b465f.html https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/arbeteforattoppnariksvag84pagar.5.7259f893164f281f982b465f.html Fri, 03 Aug 2018 09:03:17 +0200 Jourtelefon för dig som är drabbad av branden Jourtelefon nås på nummer 072-208 54 60 alla dagar mellan klockan 15.00 till 22.00. Jourtelefonen kommer också gå att nå via Region Gävleborgs växel. Från klockan 22.00 hänvisas till jourhavande präst via telefon 112. https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/jourtelefonfordigsomardrabbadavbranden.5.7259f893164f281f982ae7c7.html https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/jourtelefonfordigsomardrabbadavbranden.5.7259f893164f281f982ae7c7.html Fri, 03 Aug 2018 08:24:50 +0200 Förenat med livsfara att vistas i brandområdet Det avspärrade brandområdet har under de senaste dagarna kunnat minskas, och vissa vägar har öppnats för trafik igen. I samband med detta kommer civila personer närmare brandområdet och räddningstjänsten vill nu uppmana allmänheten till stor försiktighet. https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/forenatmedlivsfaraattvistasibrandomradet.5.7259f893164f281f982ac546.html https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/forenatmedlivsfaraattvistasibrandomradet.5.7259f893164f281f982ac546.html Fri, 03 Aug 2018 08:09:26 +0200 Lägesbild 2018-08-02 kl. 17.30 Bränderna hade nu pågått i 19 dygn. Situationen i de tre brandområdena är för närvarande under kontroll, vilket betyder att risken för att bränderna ska sprida sig utanför de upprättade begränsningslinjerna är mycket låg. https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/lagesbild20180802kl1730.5.7259f893164f281f982ab82b.html https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/lagesbild20180802kl1730.5.7259f893164f281f982ab82b.html Thu, 02 Aug 2018 17:48:22 +0200 Informationskväll för skogsägare Ljusdals kommun bjuder härmed in till ett möte tisdagen den 7 augusti med syftet att ge information till skogsägare om möjligheter till samordning och stöd. https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/informationskvallforskogsagare.5.7259f893164f281f9827f0a4.html https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/informationskvallforskogsagare.5.7259f893164f281f9827f0a4.html Thu, 02 Aug 2018 13:57:28 +0200 Räddningstjänstens fortsatta insatser i brandområdena I de brandhärjade områdena brinner det fortfarande på flera platser och nygamla bränder blossar regelbundet upp. Räddningstjänsten måste därför löpande värdera vilka platser som ska prioriteras för att så stora värden som möjligt ska kunna räddas. - Vi är tvungna att ställa värdet av enskilda fastigheter mot värdet på skogsmark, kulturvärden och samhällsviktiga funktioner, säger Ulrika Lindmark, chef för insatsledningen. https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/raddningstjanstensfortsattainsatseribrandomradena.5.7259f893164f281f98273037.html https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/raddningstjanstensfortsattainsatseribrandomradena.5.7259f893164f281f98273037.html Thu, 02 Aug 2018 13:47:26 +0200 Återflyttade kontaktas Återvändare till Laforsen och Enskogen kontaktas av kommunen. Ändrade tider för jourtelefon från och med måndag 6 augusti. https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/aterflyttadekontaktas.5.7259f893164f281f98272730.html https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/aterflyttadekontaktas.5.7259f893164f281f98272730.html Thu, 02 Aug 2018 13:34:20 +0200 Eftersläckning samordnas nationellt Regeringen har idag gett Länsstyrelsen i Jämtlands län uppdraget att samordna eftersläckningsarbetet av de stora skogsbränderna 2018. Syftet med uppdraget är att säkerställa att eftersläckningsarbetet sker på ett samordnat och säkert sätt. https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/efterslackningsamordnasnationellt.5.7259f893164f281f98271ab8.html https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/efterslackningsamordnasnationellt.5.7259f893164f281f98271ab8.html Thu, 02 Aug 2018 11:32:33 +0200 Lägesbild 2018-08-01 kl 18:00 Situationen i de tre brandområdena är fortsatt under kontroll. Detta innebär dock inte att branden är släckt utan att den bedöms inte kunna sprida sig. https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/lagesbild20180801kl1800.5.7259f893164f281f9826b447.html https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/lagesbild20180801kl1800.5.7259f893164f281f9826b447.html Wed, 01 Aug 2018 16:13:49 +0200 Evakuerade från Enskogen och Laforsen får återvända hem Under eftermiddagen har beslut fattats om att de evakuerade från Enskogen och Laforsen får återvända till sina hem. Riksväg 84 är öppen fram till Laforsen. Väg 735 kommer att öppnas förbi Laforsen och fram till Enskogen. Väg 735 är öppen hela vägen fram till Finneby och vidare norrut. Evakueringen hävs även för Strandbodarna och Lindskog i Kårböle. https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/evakueradefranenskogenochlaforsenfaratervandahem.5.7259f893164f281f9822dffb.html https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/evakueradefranenskogenochlaforsenfaratervandahem.5.7259f893164f281f9822dffb.html Wed, 01 Aug 2018 15:53:43 +0200 Informationsmöte för boende i Kårböle torsdag 2 augusti På torsdag kommer ett informationsmöte att hållas för boende i Kårböle. Representanter från Ljusdals kommun, Länsstyrelsen, Polis och Räddningstjänst kommer att vara på plats. https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/informationsmoteforboendeikarboletorsdag2augusti.5.7259f893164f281f9822ec7f.html https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/informationsmoteforboendeikarboletorsdag2augusti.5.7259f893164f281f9822ec7f.html Wed, 01 Aug 2018 12:20:21 +0200 Skolstart i Färila som planerat Skolstarten vid Färila skola sker onsdag 22 augusti som planerat. Vid ett möte på onsdagen fick utbildningsförvaltningen försäkringar från räddningsstaben om att samtliga skollokaler, utom sim- och idrottshallen, är utrymda senast 12 augusti. https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/skolstartifarilasomplanerat.5.7259f893164f281f982230b3.html https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/skolstartifarilasomplanerat.5.7259f893164f281f982230b3.html Tue, 31 Jul 2018 22:36:20 +0200 Regional lägesbild 2018-07-31 kl. 15:30 Bränderna i kommunen har nu pågått i 17 dygn men är för närvarande under kontroll. https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/regionallagesbild20180731kl1530.5.6cbbb702164e1626451ed7d6.html https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/regionallagesbild20180731kl1530.5.6cbbb702164e1626451ed7d6.html Tue, 31 Jul 2018 10:32:16 +0200 Presskonferens 2018-07-31 kl 10:00 Här följer en kort sammanfattning av morgonens presskonferens med Robert Stridh (Räddningschef), Per Bill (Landshövding) och Marielle Korend Larsson (Kommunikationsansvarig Länsstyrelsen). https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/presskonferens20180731kl1000.5.6cbbb702164e1626451c7071.html https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/presskonferens20180731kl1000.5.6cbbb702164e1626451c7071.html Tue, 31 Jul 2018 10:05:06 +0200 Frivilliganmälan endast per telefon Ljusdals kommuns registrering av vad frivilliga vill bidra med sker numera endast på telefon 076-767 98 19. https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/frivilliganmalanendastpertelefon.5.6cbbb702164e1626451c67d3.html https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/frivilliganmalanendastpertelefon.5.6cbbb702164e1626451c67d3.html Mon, 30 Jul 2018 21:26:57 +0200 Hävning av avlysta vattenområden Länsstyrelsen har beslutat att häva tidigare den tidigare avlysning av vattendragen Ljusnan, Lossjön, Letssjön samt Hennan från och med kl 16.00 i dag den 30 juli. https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/havningavavlystavattenomraden.5.6cbbb702164e1626451a0378.html https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/havningavavlystavattenomraden.5.6cbbb702164e1626451a0378.html Mon, 30 Jul 2018 16:12:44 +0200 Information till fastighetsägare som är drabbade av branden i Ljusdals kommun Många fastighetsägare är drabbade av skogsbränderna i Ljusdal och här har vi samlat information till dig som äger skog och mark i de berörda områdena. När släckningsarbetet är avslutat kommer räddningstjänsten i samarbete med försäkringsbolagens restvärdesledare kontakta de fastighetsägare som berörs. https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/informationtillfastighetsagaresomardrabbadeavbrandeniljusdalskommun.5.6cbbb702164e162645190142.html https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/informationtillfastighetsagaresomardrabbadeavbrandeniljusdalskommun.5.6cbbb702164e162645190142.html Mon, 30 Jul 2018 13:57:46 +0200 Informationsblad om eldningsförbud Du som inte har tillgång till skrivare är välkommen att hämta tryckta informationsblad om eldningsförbudet som även finns översatta till en rad olika språk. Materialet finns i Färila, Los, Ramsjö, Järvsö och Ljusdal. https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/informationsbladomeldningsforbud.5.6cbbb702164e162645187219.html https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/informationsbladomeldningsforbud.5.6cbbb702164e162645187219.html Mon, 30 Jul 2018 13:51:43 +0200 Evakuerade kontaktade om återflytt Ljusdals kommun har ringt runt till alla folkbokförda som evakuerats från Kårböle, Lassekrog och Finneby om möjlighet till återflytt på måndagen. https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/evakueradekontaktadeomaterflytt.5.6cbbb702164e16264518656c.html https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/evakueradekontaktadeomaterflytt.5.6cbbb702164e16264518656c.html Mon, 30 Jul 2018 12:46:27 +0200 Nya kartor över avspärrningar Här hittar du kartor över det avspärrade och utrymda området i samband med branden. https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/nyakartoroveravsparrningar.5.6cbbb702164e162645185468.html https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/nyakartoroveravsparrningar.5.6cbbb702164e162645185468.html Mon, 30 Jul 2018 10:51:31 +0200 Evakuerade från Finneby, Kårböle och Lassekrog får komma hem Idag har beslut fattats om att flytta avspärrningarna och boende i Finneby, Kårböle och Lassekrog får komma hem. Ett antal vägar är fortfarande avspärrade och Kårböle kan endast nås via riksväg 84 via Vänsjö. Polisen kommer att vara närvarande i samband med återflytten. https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/evakueradefranfinnebykarboleochlassekrogfarkommahem.5.6cbbb702164e16264517f340.html https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/evakueradefranfinnebykarboleochlassekrogfarkommahem.5.6cbbb702164e16264517f340.html Sun, 29 Jul 2018 19:41:40 +0200 Regional lägesbild 2018-07 29 kl 16:00 Branden har pågått i 15 dagar. Situationen i de tre brandområdena är för närvarande under kontroll. Genomförda insatser för att begränsa och släcka bränderna har haft effekt. Regnet har bidragit, men mycket omfattande insatser kvarstår i brandområdena. https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/regionallagesbild20180729kl1600.5.6cbbb702164e162645151700.html https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/regionallagesbild20180729kl1600.5.6cbbb702164e162645151700.html Sun, 29 Jul 2018 18:26:54 +0200 Svårt nå ut med brandinformation Såväl kommunen som länsstyrelsen arbetar intensivt med att nå ut med information till dem som berörs av skogsbränderna. https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/svartnautmedbrandinformation.5.6cbbb702164e16264513ba47.html https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/svartnautmedbrandinformation.5.6cbbb702164e16264513ba47.html Sun, 29 Jul 2018 16:48:17 +0200 Ett tack från räddningsledaren Efter en lugn natt i brandområdena reflekterar räddningsledare Robert Strid efter en lång insats och tackar frivilliga resurser och privata initiativ. https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/etttackfranraddningsledaren.5.6cbbb702164e162645142f4a.html https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/etttackfranraddningsledaren.5.6cbbb702164e162645142f4a.html Sun, 29 Jul 2018 15:03:04 +0200 Eftersläckning – vad innebär det för mig som markägare? När räddningsredaren bedömer att branden inte kan sprida sig vidare och ytterkanten på brandområdet är släckt övergår insatsen till eftersläckning och bevakning. https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/efterslackningvadinnebardetformigsommarkagare.5.6cbbb702164e162645142fba.html https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/efterslackningvadinnebardetformigsommarkagare.5.6cbbb702164e162645142fba.html Sun, 29 Jul 2018 00:13:16 +0200 Lägesrapport 28 juli, kl. 20.30 Räddningsledare Robert Strid har uttalat sig i en kort film, och vi har sammanfattat inslaget i textform nedan. https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/lagesrapport28julikl2030.5.6cbbb702164e162645114a7c.html https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/lagesrapport28julikl2030.5.6cbbb702164e162645114a7c.html Sat, 28 Jul 2018 23:20:00 +0200 Regional lägesbild 28 juli kl. 17.20 Branden har pågått i 14 dagar. Allt fokus är att få kontroll på branden, rädda liv och egendom. Boende i området uppmanas att följa nyheterna. Allmänheten uppmanas att respektera avlysta vatten och övriga avspärrningar. https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/regionallagesbild28julikl1720.5.6cbbb702164e16264511285a.html https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/regionallagesbild28julikl1720.5.6cbbb702164e16264511285a.html Fri, 27 Jul 2018 22:21:26 +0200 Lägesbild 27 juli, kl. 16.00 Allt fokus är att få kontroll på branden, rädda liv och egendom. Boende i området uppmanas att följa nyheterna. Allmänheten uppmanas att respektera avlysta vatten och övriga avspärrningar. https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/lagesbild27julikl1600.5.6ade02f7164cefe32a4bb6ef.html https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/lagesbild27julikl1600.5.6ade02f7164cefe32a4bb6ef.html Fri, 27 Jul 2018 18:38:07 +0200 Så har Posom arbetat med branden Kommunens Posom-grupp (psykiskt och socialt omhändertagande) består av representanter från bl.a. kommunen, kyrkan, polisen, och räddningstjänsten. Gruppen har en beredskap att ge akut stöd vid kriser. https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/saharposomarbetatmedbranden.5.6ade02f7164cefe32a4b035c.html https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/saharposomarbetatmedbranden.5.6ade02f7164cefe32a4b035c.html Fri, 27 Jul 2018 17:39:51 +0200 Evakueringen i Finneby hävs Boende i Finneby i Ljusdals kommun kan flytta tillbaka från kl. 16.00 fredagen den 27 juli. Det är räddningsledaren som har beslutat att de evakuerade i området kan återvända. https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/evakueringenifinnebyhavs.5.6ade02f7164cefe32a4ad552.html https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/evakueringenifinnebyhavs.5.6ade02f7164cefe32a4ad552.html Fri, 27 Jul 2018 15:38:49 +0200 Regional lägesbild 2018-07-26 uppdaterad kl. 18.26 Bränderna i länet har pågått i 12 dagar. Fokus är på att förstärka och hålla begränsningslinjerna. Ostlig vindriktning är kritisk under dagen. Det finns 5 aktiva VMA, varav 4 i Gävleborgs län. https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/regionallagesbild20180726uppdateradkl1826.5.6ade02f7164cefe32a4a7078.html https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/regionallagesbild20180726uppdateradkl1826.5.6ade02f7164cefe32a4a7078.html Fri, 27 Jul 2018 14:08:39 +0200 Bättre information till dig som drabbats av branden Ljusdals kommun kommer tillsammans med Lars Anderman, kommunikationssamordnare från länsstyrelsen, att försöka tillgodose behovet av information till dig som drabbats av branden. https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/battreinformationtilldigsomdrabbatsavbranden.5.6ade02f7164cefe32a4a2de0.html https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/battreinformationtilldigsomdrabbatsavbranden.5.6ade02f7164cefe32a4a2de0.html Fri, 27 Jul 2018 13:52:06 +0200 Ny servicetelefon med frågor om branden – ring 0651–188 99 Ljusdals kommun har upprättat en servicetelefon där frågor om det lokala brandläget besvaras, välkommen att ringa alla dagar 08.00-17.00. https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/nyservicetelefonmedfragorombrandenring065118899.5.6ade02f7164cefe32a4a213c.html https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/nyservicetelefonmedfragorombrandenring065118899.5.6ade02f7164cefe32a4a213c.html Fri, 27 Jul 2018 07:36:25 +0200 Begränsningslinjer viktiga Räddningsledningen i Färila rapporterar om en i stort sett odramatisk natt mot fredag när det gäller de tre bränderna som härjar kring Kårböle, Ängra, Laforsen och Enskogen. https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/begransningslinjerviktiga.5.6ade02f7164cefe32a48e54c.html https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/begransningslinjerviktiga.5.6ade02f7164cefe32a48e54c.html Thu, 26 Jul 2018 18:06:44 +0200 Information om eldningsförbud på fler språk Det är fortsatt skärpt eldningsförbud i hela Gävleborgs län och då det är många turister som besöker länet har nu Länsstyrelsens tagit fram information om eldningsförbudet på fler språk. https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/informationomeldningsforbudpaflersprak.5.6ade02f7164cefe32a466bfe.html https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/informationomeldningsforbudpaflersprak.5.6ade02f7164cefe32a466bfe.html Thu, 26 Jul 2018 13:58:17 +0200 Delar av evakueringen i Huskölen och Storån hävs De som bor i Storån och Huskölen och nordväst därom på norra sidan om Ljusnan i Härjedalens kommun, samt boende i Karlstrand, Ljusdals kommun – kan återvända till sina fastigheter torsdag den 26 juli klockan 14.00. Det har räddningsledaren för räddningstjänstens insats vid bränderna i Kårböle beslutat. https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/delaravevakueringenihuskolenochstoranhavs.5.6ade02f7164cefe32a45a096.html https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/delaravevakueringenihuskolenochstoranhavs.5.6ade02f7164cefe32a45a096.html Thu, 26 Jul 2018 11:16:51 +0200 Posthantering för dig som är evakuerad Posten för dig som är evakuerad förvaras på postkontoret i Ljusdal. https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/posthanteringfordigsomarevakuerad.5.6ade02f7164cefe32a452054.html https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/posthanteringfordigsomarevakuerad.5.6ade02f7164cefe32a452054.html Wed, 25 Jul 2018 22:52:07 +0200 Färila bibliotek stängt Med anledning av den pågående branden behöver Färila bibliotek disponeras av personal med ansvar för räddningsinsatsen och håller därför stängt för allmänheten tills vidare. https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/farilabibliotekstangt.5.6ade02f7164cefe32a429ed9.html https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/farilabibliotekstangt.5.6ade02f7164cefe32a429ed9.html Wed, 25 Jul 2018 22:02:14 +0200 Lägesrapport 2018-07-25 kl 11, uppdaterad kl 17, bränderna i Ljusdal Allt fokus är att få kontroll på bränderna, rädda liv och egendom. Boende i området uppmanas att följa nyheterna. Allmänheten uppmanas att respektera avlysta vatten och övriga avspärrningar. https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/lagesrapport20180725kl11uppdateradkl17brandernailjusdal.5.6ade02f7164cefe32a42aedf.html https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/lagesrapport20180725kl11uppdateradkl17brandernailjusdal.5.6ade02f7164cefe32a42aedf.html Wed, 25 Jul 2018 20:20:58 +0200 Varning för falska poliser Polisen i region Mitt har gått ut med en varning för falska poliser med anledning av bränderna i Ljusdal. https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/varningforfalskapoliser.5.6ade02f7164cefe32a42675a.html https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/varningforfalskapoliser.5.6ade02f7164cefe32a42675a.html Wed, 25 Jul 2018 18:13:22 +0200 Laforsen evakuerad Fyra peroner i Laforsen, som ligger mellan brandområdena Ängra och Enskogen, evakuerades på onsdagseftermiddagen på grund av kraftig rökutveckling. https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/laforsenevakuerad.5.6ade02f7164cefe32a420366.html https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/laforsenevakuerad.5.6ade02f7164cefe32a420366.html Wed, 25 Jul 2018 11:11:03 +0200 Lägesrapport 25 juli, kl. 08.30 Räddningsledare Robert Strid har uttalat sig i en kort film, vi har sammanfattat inslaget i textform nedan. https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/lagesrapport25julikl0830.5.6ade02f7164cefe32a4b510.html https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/lagesrapport25julikl0830.5.6ade02f7164cefe32a4b510.html Wed, 25 Jul 2018 09:50:38 +0200 Fire ban in Ljusdal and Gävleborg An intensified fire ban is in effect for Ljusdal municipality and all of Gävleborg County since Tuesday July 24th at 10 am. Critical forest fires are in progress, and there is a very high risk of more. A small spark can quickly spread and have serious consequences. https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/firebaninljusdalandgavleborg.5.1df75394164bbc96f60f36e4.html https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/firebaninljusdalandgavleborg.5.1df75394164bbc96f60f36e4.html Tue, 24 Jul 2018 20:38:02 +0200 Mer information till drabbade Färilarevyns lokal fylldes helt när Ljusdals kommun och länsstyrelsen bjöd in evakuerade och markägare som drabbats av de svåra bränderna till informationsmöte på tisdagskvällen. Räddningsledningens budskap var att det inte går att återvända för någon denna vecka. https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/merinformationtilldrabbade.5.1df75394164bbc96f60eb973.html https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/merinformationtilldrabbade.5.1df75394164bbc96f60eb973.html Tue, 24 Jul 2018 20:04:52 +0200 Lägesrapport 2018-07-24 kl. 17.00 Allt fokus är att få kontroll på branden, rädda liv och egendom. Boende i området uppmanas att följa nyheterna. Allmänheten uppmanas att respektera avlysta vatten och övriga avspärrningar samt att följa det totala eldningsförbudet. https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/lagesrapport20180724kl1700.5.1df75394164bbc96f60eb983.html https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/lagesrapport20180724kl1700.5.1df75394164bbc96f60eb983.html Tue, 24 Jul 2018 11:45:11 +0200 Informationsmöte för de drabbade Evakuerade och fastighetsägare i det branddrabbade området bjuds in till informationsmöte tisdag 24 juli kl. 18 på Färilarevyn, Kårgårdsv. 2 i Färila. Mötet är enbart till för dem som själva drabbats av branden. https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/informationsmotefordedrabbade.5.1df75394164bbc96f60d390b.html https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/informationsmotefordedrabbade.5.1df75394164bbc96f60d390b.html Tue, 24 Jul 2018 11:20:30 +0200 Skärpt eldningsförbud i hela länet Länsstyrelsen har, i samråd med länets räddningstjänster, beslutat om skärpt generellt eldningsförbud i länets samtliga kommuner från och med tisdag den 24 juli klockan 10.00. https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/skarpteldningsforbudihelalanet.5.1df75394164bbc96f60d2bfc.html https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/skarpteldningsforbudihelalanet.5.1df75394164bbc96f60d2bfc.html Mon, 23 Jul 2018 20:49:36 +0200 Två dagliga presskonferenser I och med bränderna i Ljusdals kommun kommer Länsstyrelsen Gävleborg att hålla presskonferenser varje dag kl. 10.00 och kl. 16.00 på Färila skola, om annan lokal inte anges. https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/tvadagligapresskonferenser.5.1df75394164bbc96f60a956e.html https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/tvadagligapresskonferenser.5.1df75394164bbc96f60a956e.html Mon, 23 Jul 2018 20:33:55 +0200 Lägesbild 23 juli kl. 17.00 Här kommer är en lägesbild som länsstyrelsen har tagit fram och som avser brandområdet, avstängda vägar och evakuerings­områden den 23 juli kl. 17.00, uppdaterad kl. 19.00. https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/lagesbild23julikl1700.5.1df75394164bbc96f60a8c7e.html https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/lagesbild23julikl1700.5.1df75394164bbc96f60a8c7e.html Mon, 23 Jul 2018 20:09:02 +0200 Beröm för Ljusdals insatser Ljusdals kommun fick beröm för de insatser gjorts hittills under nio dygn med brandkrisen när krisledningsnämndens (kommunstyrelsens) ledamöter kallades till möte på måndagen. https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/beromforljusdalsinsatser.5.1df75394164bbc96f60a4163.html https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/beromforljusdalsinsatser.5.1df75394164bbc96f60a4163.html Mon, 23 Jul 2018 19:41:09 +0200 Lägesrapport den 23/7 kl. 17.45 Arbetet med begränsningslinjerna fortsätter. Det är långa sträckor på många kilometer vilket kräver stora materiella resurser från hela landet. https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/lagesrapportden237kl1745.5.1df75394164bbc96f60a601e.html https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/lagesrapportden237kl1745.5.1df75394164bbc96f60a601e.html Mon, 23 Jul 2018 15:18:41 +0200 Möte med evakuerade och markägare Personer som evakuerats och markägare som drabbas till följd av brandläget i Ljusdals kommun bjuds in till informationsmöte i Färilarevyns lokaler i Färila tisdagen den 24 juli klockan 18.00. https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/motemedevakueradeochmarkagare.5.1df75394164bbc96f6090359.html https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/motemedevakueradeochmarkagare.5.1df75394164bbc96f6090359.html Mon, 23 Jul 2018 11:08:16 +0200 Länsstyrelsen tar över räddningstjänst Länsstyrelsen Gävleborg har, i samförstånd med Ljusdals kommun, beslutat att överta ansvaret för kommunens räddningstjänst för insatsen vid skogsbranden i Ljusdals kommun. https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/lansstyrelsentaroverraddningstjanst.5.1df75394164bbc96f608bcb0.html https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/lansstyrelsentaroverraddningstjanst.5.1df75394164bbc96f608bcb0.html Mon, 23 Jul 2018 10:28:41 +0200 Lägesrapport 23/7 kl. 09.00 Under natten har det varit ett ökat antal uppblossande mindre bränder, särskilt i området runt Enskogen. Personal på plats och vattenbombande helikopter har hanterat dem. Marken är extremt torr och på flera ställen närmar sig branden begränsningslinjerna. https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/lagesrapport237kl0900.5.1df75394164bbc96f608b847.html https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/lagesrapport237kl0900.5.1df75394164bbc96f608b847.html Mon, 23 Jul 2018 09:49:54 +0200 Information om pressträffen 23/7 kl. 10.00 Ny agenda för presskonferensen. Medverkar gör räddningsledare Robert Strid, landshövding Per Bill och representanter från Ljusdals kommun. Vår ambition är att livesända pressträffen på kommunens Facebooksida. https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/informationompresstraffen237kl1000.5.1df75394164bbc96f6089e45.html https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/informationompresstraffen237kl1000.5.1df75394164bbc96f6089e45.html Sun, 22 Jul 2018 21:02:32 +0200 Skolområde och simhall stängs Kvällsversion söndag. Stabsplatsen Färila skola och skolområdet är avstängt för allmänheten från och med söndagen den 22 juli. Det innebär bland annat att fritids flyttas och sim- och sporthallen stängs. https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/skolomradeochsimhallstangs.5.1df75394164bbc96f6054b54.html https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/skolomradeochsimhallstangs.5.1df75394164bbc96f6054b54.html Sun, 22 Jul 2018 18:06:01 +0200 Lägesrapport 22/7 kl. 17.15 Dagen hittills har liksom natten varit relativt lugn. Det regn som kom under natten torkar ut snabbt i det varma vädret och spridningen fortsätter i nordvästlig riktning. Med hjälp av markpersonal och flygbombningar har brandbekämpningen i områdena Ängra och Enskogen haft bra effekt. Bränderna är dock fortfarande inte under kontroll. https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/lagesrapport227kl1715.5.1df75394164bbc96f605cefd.html https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/lagesrapport227kl1715.5.1df75394164bbc96f605cefd.html Sun, 22 Jul 2018 15:49:52 +0200 Lägesbild 2018-07-22 Här nedan är en lägesbild som länsstyrelsen har tagit fram och som avser brandområdet, avstängda vägar och evakueringsområden den 22 juli kl. 09.00. https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/lagesbild20180722.5.1df75394164bbc96f6056e6f.html https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/lagesbild20180722.5.1df75394164bbc96f6056e6f.html Sun, 22 Jul 2018 15:24:35 +0200 Pressträff 23/7 kl.10.00 I morgon förmiddag kl. 10:00 är det pressträff på Färila fritidsgård. Förutom operativ chef Hans Nornholm och räddningsledare Robert Strid deltar Jan Meijer från flygningsledningen hos kustbevakningen samt helikopterpiloten Marius Johansen. https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/presstraff237kl1000.5.1df75394164bbc96f6055cbf.html https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/presstraff237kl1000.5.1df75394164bbc96f6055cbf.html Sun, 22 Jul 2018 12:01:41 +0200 Lägesrapport Ljusdal 22/7 kl. 11.00 Det har varit en bra natt utan några dramatiska förändringar. Arbetet med att anlägga brandgator för att begränsa eldens framgång fortsätter framgångsrikt. Brandgatan söder om Ängra är nästan färdig och kommer att vara klar inom kort. Bränderna beräknas kunna nå brandgatorna inom ett till två dygn om brandspridningen fortsätter. https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/lagesrapportljusdal227kl1100.5.1df75394164bbc96f604bba2.html https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/lagesrapportljusdal227kl1100.5.1df75394164bbc96f604bba2.html Sat, 21 Jul 2018 21:19:21 +0200 Lägesrapport Ljusdal 21/7 kl. 21.00 Det har varit gynnsamma väderförhållanden under dagen, spridningen har inte varit så stor som det befarades. Arbetet med brandgatorna har fortgått enligt plan. https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/lagesrapportljusdal217kl2100.5.1df75394164bbc96f602139a.html https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/lagesrapportljusdal217kl2100.5.1df75394164bbc96f602139a.html Sat, 21 Jul 2018 20:15:14 +0200 Pressträffar 22/7 I morgon förmiddag kl. 10:00 är det pressträff på Färila fritidsgård. Operativ chef Hans Nornholm och räddningsledare Robert Strid ger en aktuell bild av brandläget och hur branden utvecklats under natten. https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/presstraffar227.5.1df75394164bbc96f601e3bb.html https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/presstraffar227.5.1df75394164bbc96f601e3bb.html Sat, 21 Jul 2018 18:23:38 +0200 Så jobbar kommunen i krisen Ljusdals kommun arbetar sedan en vecka tillbaka intensivt med att lösa problem till följd av den svåra brandsituationen. https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/sajobbarkommunenikrisen.5.1df75394164bbc96f6018836.html https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/sajobbarkommunenikrisen.5.1df75394164bbc96f6018836.html Sat, 21 Jul 2018 17:27:51 +0200 Lägesbild 2018-07-21 Här nedan är en lägesbild som länsstyrelsen har tagit fram och som avser brandområdet, avstängda vägar och evakueringsområden den 21 juli kl. 14.00. https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/lagesbild20180721.5.1df75394164bbc96f6011498.html https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/lagesbild20180721.5.1df75394164bbc96f6011498.html Sat, 21 Jul 2018 13:54:12 +0200 Snabbfakta om branden Ta del av fakta om branden och hur läget ser ut just nu. https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/snabbfaktaombranden.5.1df75394164bbc96f60bce2.html https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/snabbfaktaombranden.5.1df75394164bbc96f60bce2.html Sat, 21 Jul 2018 13:43:46 +0200 Frivilliga insatser - Färila Folkan Många privatpersoner gör hjälteinsatser i samband med branden. I Färila har privatpersoner och företagare skänkt tandborstar, vatten, kläder och annat material till insatspersonal och evakuerade. https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/frivilligainsatserfarilafolkan.5.1df75394164bbc96f60b4df.html https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/frivilligainsatserfarilafolkan.5.1df75394164bbc96f60b4df.html Sat, 21 Jul 2018 13:36:52 +0200 Robert Strid - lägesrapport Lägesrapport förmiddag 2018-07-21 https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/robertstridlagesrapport.5.1df75394164bbc96f60b0ca.html https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/robertstridlagesrapport.5.1df75394164bbc96f60b0ca.html Sat, 21 Jul 2018 10:44:43 +0200 Pressträff I eftermiddag 16.00 (lördag 21 juli) hålls pressträff på Färila fritidsgård, Kyrkovägen 4, för att ge en uppdaterad bild av det aktuella brandläget. https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/presstraff.5.1df75394164bbc96f602d7b.html https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/presstraff.5.1df75394164bbc96f602d7b.html Sat, 21 Jul 2018 10:20:13 +0200 Lägesbild av brandområdet i Gävleborgs län - Just nu arbetar räddningspersonalen med att ringa in pågående bränder genom att bland annat skapa brandgator för att förhindra fortsatt brandspridning, säger räddningsledare Robert Strid. https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/lagesbildavbrandomradetigavleborgslan.5.1df75394164bbc96f60196f.html https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/lagesbildavbrandomradetigavleborgslan.5.1df75394164bbc96f60196f.html Sat, 21 Jul 2018 10:17:01 +0200 Lägesrapport Ljusdal natten till 21 juli (08:00) Under natten har vi haft en genombränning i Enskogen. Elden har flugit cirka två kilometer norrut i skogen. Det är nu omhändertaget. https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/lagesrapportljusdalnattentill21juli0800.5.1df75394164bbc96f60194f.html https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/lagesrapportljusdalnattentill21juli0800.5.1df75394164bbc96f60194f.html Fri, 20 Jul 2018 21:46:18 +0200 Pressträff Klockan 10.00 lördag den 21 juli ordnas en pressträff på Färila fritidsgård, Kyrkovägen 4, om det aktuella brandläget. https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/presstraff.5.688e2cb41648bdc3dd1d16df.html https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/presstraff.5.688e2cb41648bdc3dd1d16df.html Fri, 20 Jul 2018 21:05:18 +0200 Robert Strid - lägesrapport Lägesrapport 2018-07-20 Kväll https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/robertstridlagesrapport.5.688e2cb41648bdc3dd1cf6e7.html https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/robertstridlagesrapport.5.688e2cb41648bdc3dd1cf6e7.html Fri, 20 Jul 2018 21:04:53 +0200 Tidigare nyheter kring branden Vi har byggt om informationssidan för branden. Här hittar du en samlingssida med tidigare publicerade nyheter relaterade till branden. https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/tidigarenyheterkringbranden.5.688e2cb41648bdc3dd1ca344.html https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/tidigarenyheterkringbranden.5.688e2cb41648bdc3dd1ca344.html