Nyheter Ljusdals kommuns Bibliotek https://www.ljusdal.se/utbildningforskola/vuxenutbildning/nyhetsarkivvuxenutbildning/allanyhetervuxenutbildning.4.3d12edcd153c6a4835f19b6.html sv Ljusdals kommun SiteVision 4.5.5 Vissa kurser i svenska endast via distans våren 2019 Mon, 25 Mar 2019 14:30:48 +0100 https://www.ljusdal.se/utbildningforskola/vuxenutbildning/nyhetsarkivvuxenutbildning/vissakurserisvenskaendastviadistansvaren2019.5.37fec0ad169b40b7168ff8a.html https://www.ljusdal.se/utbildningforskola/vuxenutbildning/nyhetsarkivvuxenutbildning/vissakurserisvenskaendastviadistansvaren2019.5.37fec0ad169b40b7168ff8a.html Nominera handledare och arbetsplatser Thu, 14 Mar 2019 12:31:51 +0100 https://www.ljusdal.se/utbildningforskola/vuxenutbildning/nyhetsarkivvuxenutbildning/nominerahandledareocharbetsplatser.5.158b47c1697aa031d0233.html https://www.ljusdal.se/utbildningforskola/vuxenutbildning/nyhetsarkivvuxenutbildning/nominerahandledareocharbetsplatser.5.158b47c1697aa031d0233.html Kvällsundervisning på Komvux Wed, 07 Nov 2018 14:00:47 +0100 https://www.ljusdal.se/utbildningforskola/vuxenutbildning/nyhetsarkivvuxenutbildning/kvallsundervisningpakomvux.5.249914fb166e075108ad7011.html https://www.ljusdal.se/utbildningforskola/vuxenutbildning/nyhetsarkivvuxenutbildning/kvallsundervisningpakomvux.5.249914fb166e075108ad7011.html Lärlingsutbildning CNC-operatör Wed, 07 Nov 2018 14:00:40 +0100 https://www.ljusdal.se/utbildningforskola/vuxenutbildning/nyhetsarkivvuxenutbildning/larlingsutbildningcncoperator.5.249914fb166e075108ad6ff5.html https://www.ljusdal.se/utbildningforskola/vuxenutbildning/nyhetsarkivvuxenutbildning/larlingsutbildningcncoperator.5.249914fb166e075108ad6ff5.html