Nyheter Ljusdals kommuns Bibliotek https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkivbibliotek/biblioteketsallanyheter.4.3cedc05614cbc8f14fce305.html sv Ljusdals kommun SiteVision 4.5.5 Sommarboken 2019 Thu, 23 May 2019 16:25:37 +0200 https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/sommarboken2019.5.1494f79816ae105766442c8d.html https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/sommarboken2019.5.1494f79816ae105766442c8d.html Öppettider i samband med Nationaldagen Fri, 10 May 2019 11:26:01 +0200 https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/oppettiderisambandmednationaldagen.5.43c6288616aa098cfd873d2.html https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/oppettiderisambandmednationaldagen.5.43c6288616aa098cfd873d2.html Öppettider i samband med Kristi Himmelsfärdsdag Thu, 02 May 2019 09:28:19 +0200 https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/oppettiderisambandmedkristihimmelsfardsdag.5.12a84d8b16a74152d86370a0.html https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/oppettiderisambandmedkristihimmelsfardsdag.5.12a84d8b16a74152d86370a0.html Familjelördag med extraöppet på Ljusdals bibliotek Fri, 26 Apr 2019 14:23:17 +0200 https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/familjelordagmedextraoppetpaljusdalsbibliotek.5.1c123f3a16a56556bc134bcd.html https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/familjelordagmedextraoppetpaljusdalsbibliotek.5.1c123f3a16a56556bc134bcd.html Författarbesök: Eli Åhman Owetz Fri, 26 Apr 2019 14:07:52 +0200 https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/forfattarbesokeliahmanowetz.5.1c123f3a16a56556bc133d8d.html https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/forfattarbesokeliahmanowetz.5.1c123f3a16a56556bc133d8d.html Utställning om kvinnlig rösträtt Fri, 12 Apr 2019 11:11:02 +0200 https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/utstallningomkvinnligrostratt.5.647ce0a016947272cef649b9.html https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/utstallningomkvinnligrostratt.5.647ce0a016947272cef649b9.html Författarbesök: Leif Woxlin Thu, 11 Apr 2019 14:06:52 +0200 https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/forfattarbesokleifwoxlin.5.17fc3c1e169ff084b1ad9aa4.html https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/forfattarbesokleifwoxlin.5.17fc3c1e169ff084b1ad9aa4.html Du har väl inte missat vår Helgpåse!? Thu, 11 Apr 2019 13:53:57 +0200 https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/duharvalintemissatvarhelgpase.5.17fc3c1e169ff084b1ad8c0c.html https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/duharvalintemissatvarhelgpase.5.17fc3c1e169ff084b1ad8c0c.html Öppettider påsken 2019 Fri, 29 Mar 2019 12:14:00 +0100 https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/oppettiderpasken2019.5.12f8114a169c31f7bae617dc.html https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/oppettiderpasken2019.5.12f8114a169c31f7bae617dc.html Program ALL DIGITAL Week Fri, 22 Mar 2019 13:39:55 +0100 https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/programalldigitalweek.5.86fa6a7169a4be0cf68c0b.html https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/programalldigitalweek.5.86fa6a7169a4be0cf68c0b.html ALL DIGITAL Week Thu, 14 Mar 2019 16:53:19 +0100 https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/alldigitalweek.5.158b47c1697aa031d0c75a.html https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/alldigitalweek.5.158b47c1697aa031d0c75a.html Internationella kvinnodagen 8 mars Tue, 05 Mar 2019 11:48:36 +0100 https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/internationellakvinnodagen8mars.5.647ce0a016947272cef649d3.html https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/internationellakvinnodagen8mars.5.647ce0a016947272cef649d3.html OBS! SLUTSÅLT! Föreläsning med Johannes Wätterbäck Fri, 01 Mar 2019 10:22:14 +0100 https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/obsslutsaltforelasningmedjohanneswatterback.5.1cb8946616909c72cc8a4ac5.html https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/obsslutsaltforelasningmedjohanneswatterback.5.1cb8946616909c72cc8a4ac5.html Sportlov vecka 10 Wed, 27 Feb 2019 10:29:04 +0100 https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/sportlovvecka10.5.10155ec4169288361525a9ca.html https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/sportlovvecka10.5.10155ec4169288361525a9ca.html Odlingscafé på Los bibliotek Mon, 18 Feb 2019 15:54:19 +0100 https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/odlingscafepalosbibliotek.5.444a72dd168fa6791c86a2c7.html https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/odlingscafepalosbibliotek.5.444a72dd168fa6791c86a2c7.html Stickcafé på Los bibliotek Mon, 18 Feb 2019 15:52:37 +0100 https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/stickcafepalosbibliotek.5.444a72dd168fa6791c869e0b.html https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/stickcafepalosbibliotek.5.444a72dd168fa6791c869e0b.html Fotokväll på Ramsjö bibliotek Mon, 18 Feb 2019 15:47:33 +0100 https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/fotokvallparamsjobibliotek.5.444a72dd168fa6791c86993b.html https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/fotokvallparamsjobibliotek.5.444a72dd168fa6791c86993b.html Öppen poesiscen på Ljusdals bibliotek Mon, 11 Feb 2019 09:00:16 +0100 https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/oppenpoesiscenpaljusdalsbibliotek.5.4e09bb54168b3ceeddfecfef.html https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/oppenpoesiscenpaljusdalsbibliotek.5.4e09bb54168b3ceeddfecfef.html Låna strömmande film via HelGe-biblioteken Tue, 05 Feb 2019 09:40:58 +0100 https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/lanastrommandefilmviahelgebiblioteken.5.4e09bb54168b3ceeddf8d737.html https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/lanastrommandefilmviahelgebiblioteken.5.4e09bb54168b3ceeddf8d737.html Virtuellt världsarv i Los Fri, 01 Feb 2019 15:51:08 +0100 https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/virtuelltvarldsarvilos.5.1f43bbc4168a4609e77511ad.html https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/virtuelltvarldsarvilos.5.1f43bbc4168a4609e77511ad.html Vårens sagostunder på Ljusdals bibliotek Mon, 28 Jan 2019 13:53:24 +0100 https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/varenssagostunderpaljusdalsbibliotek.5.4b132008168901120d75c9.html https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/varenssagostunderpaljusdalsbibliotek.5.4b132008168901120d75c9.html Författarbesök: Historier från Hälsingland Fri, 25 Jan 2019 14:28:24 +0100 https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/forfattarbesokhistorierfranhalsingland.5.7d9ecf0e1687a29bd21adb30.html https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/forfattarbesokhistorierfranhalsingland.5.7d9ecf0e1687a29bd21adb30.html Cirkus på Ljusdals bibliotek Wed, 23 Jan 2019 14:29:10 +0100 https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/cirkuspaljusdalsbibliotek.5.7d9ecf0e1687a29bd21b72a.html https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/cirkuspaljusdalsbibliotek.5.7d9ecf0e1687a29bd21b72a.html Vårens sagostunder på Los bibliotek Fri, 18 Jan 2019 09:14:22 +0100 https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/varenssagostunderpalosbibliotek.5.6d9e59dc1685ae650a14b192.html https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/varenssagostunderpalosbibliotek.5.6d9e59dc1685ae650a14b192.html Bokhyllehäng Fri, 11 Jan 2019 12:09:18 +0100 https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/bokhyllehang.5.5a9678fd16830bc14284eb50.html https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/bokhyllehang.5.5a9678fd16830bc14284eb50.html Till minne av Förintelsen Fri, 11 Jan 2019 11:55:55 +0100 https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/tillminneavforintelsen.5.5a9678fd16830bc14284d370.html https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/tillminneavforintelsen.5.5a9678fd16830bc14284d370.html Bokbusstävlingen är avgjord! Wed, 09 Jan 2019 12:59:38 +0100 https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/bokbusstavlingenaravgjord.5.5a9678fd16830bc142815c0.html https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/bokbusstavlingenaravgjord.5.5a9678fd16830bc142815c0.html Öppen scen på Los bibliotek Tue, 08 Jan 2019 10:41:26 +0100 https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/oppenscenpalosbibliotek.5.52d6ae451682a95b38d235c7.html https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/oppenscenpalosbibliotek.5.52d6ae451682a95b38d235c7.html Virtuellt världsarv - INSTÄLLT! Fri, 04 Jan 2019 15:25:18 +0100 https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/virtuelltvarldsarvinstallt.5.c6597141680c244837d2136.html https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/virtuelltvarldsarvinstallt.5.c6597141680c244837d2136.html Ny turlista för bokbussen Fri, 04 Jan 2019 14:00:49 +0100 https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/nyturlistaforbokbussen.5.c6597141680c244837cd4dc.html https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/nyturlistaforbokbussen.5.c6597141680c244837cd4dc.html Försäljning av bokbuss Fri, 28 Dec 2018 11:24:16 +0100 https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/forsaljningavbokbuss.5.7532077d167eda675006abc5.html https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/forsaljningavbokbuss.5.7532077d167eda675006abc5.html Stickcafé på Ljusdals bibliotek Mon, 17 Dec 2018 13:49:58 +0100 https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/stickcafepaljusdalsbibliotek.5.2a605aeb167b09fd35fb85e0.html https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/stickcafepaljusdalsbibliotek.5.2a605aeb167b09fd35fb85e0.html Sagostunder! Fri, 14 Dec 2018 07:53:16 +0100 https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/sagostunder.5.7d7d2955167a0d43c16a247c.html https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/sagostunder.5.7d7d2955167a0d43c16a247c.html Julpyssel för barn Tue, 11 Dec 2018 08:22:10 +0100 https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/julpysselforbarn.5.8d360c21679a70bb7d33282.html https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/julpysselforbarn.5.8d360c21679a70bb7d33282.html Statligt stöd till biblioteksverksamhet Tue, 04 Dec 2018 14:33:38 +0100 https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/statligtstodtillbiblioteksverksamhet.5.616e261816771ffd719de762.html https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/statligtstodtillbiblioteksverksamhet.5.616e261816771ffd719de762.html Författarbesök: Malena Hilding & Lilian Sjölund Mon, 03 Dec 2018 13:33:53 +0100 https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/forfattarbesokmalenahildingliliansjolund.5.a7d2383167392445ad4811f.html https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/forfattarbesokmalenahildingliliansjolund.5.a7d2383167392445ad4811f.html Julteater på Ramsjö bibliotek Mon, 03 Dec 2018 13:33:48 +0100 https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/julteaterparamsjobibliotek.5.157976f61675186dd7768e6c.html https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/julteaterparamsjobibliotek.5.157976f61675186dd7768e6c.html Julpyssel och extraöppet! Tue, 27 Nov 2018 10:15:12 +0100 https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/julpysselochextraoppet.5.157976f61675186dd7757141.html https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/julpysselochextraoppet.5.157976f61675186dd7757141.html Driftstörning HelGekatalogen Mon, 26 Nov 2018 11:32:44 +0100 https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/driftstorninghelgekatalogen.5.540b7d0a16749650556b8ba6.html https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/driftstorninghelgekatalogen.5.540b7d0a16749650556b8ba6.html Fotoutställning Mon, 26 Nov 2018 10:15:31 +0100 https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/fotoutstallning.5.540b7d0a16749650556b0597.html https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/fotoutstallning.5.540b7d0a16749650556b0597.html Bokbussutställning Mon, 26 Nov 2018 08:00:13 +0100 https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/bokbussutstallning.5.74b545dd166ffb7a0cad0412.html https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/bokbussutstallning.5.74b545dd166ffb7a0cad0412.html Familjelördag på Ljusdals bibliotek Wed, 21 Nov 2018 14:43:30 +0100 https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/familjelordagpaljusdalsbibliotek.5.f137ab9167310708d3a4655.html https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/familjelordagpaljusdalsbibliotek.5.f137ab9167310708d3a4655.html Fotokväll på Ramsjö bibliotek Fri, 09 Nov 2018 14:45:45 +0100 https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/fotokvallparamsjobibliotek.5.1e8ec0a4166f02015e1863c4.html https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/fotokvallparamsjobibliotek.5.1e8ec0a4166f02015e1863c4.html Stickcafé på Los bibliotek Fri, 09 Nov 2018 14:40:28 +0100 https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/stickcafepalosbibliotek.5.1e8ec0a4166f02015e185a75.html https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/stickcafepalosbibliotek.5.1e8ec0a4166f02015e185a75.html Kura skymning på Ramsjö bibliotek Fri, 09 Nov 2018 14:33:30 +0100 https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/kuraskymningparamsjobibliotek.5.1e8ec0a4166f02015e1855b8.html https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/kuraskymningparamsjobibliotek.5.1e8ec0a4166f02015e1855b8.html Invigning av Ljusdals nya bokbuss Mon, 05 Nov 2018 17:42:11 +0100 https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/invigningavljusdalsnyabokbuss.5.249914fb166e075108a4186c.html https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/invigningavljusdalsnyabokbuss.5.249914fb166e075108a4186c.html Konstutställning: Hälsinglands Konstgille Mon, 05 Nov 2018 17:19:10 +0100 https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/konstutstallninghalsinglandskonstgille.5.249914fb166e075108a40f2b.html https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/konstutstallninghalsinglandskonstgille.5.249914fb166e075108a40f2b.html Författarbesök: Erik Nilshammar Fri, 02 Nov 2018 13:09:04 +0100 https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/forfattarbesokeriknilshammar.5.11cc2f77166d0bba551378ec.html https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/forfattarbesokeriknilshammar.5.11cc2f77166d0bba551378ec.html Författarbesök och utställning: Ulf Ivar Nilsson Tue, 30 Oct 2018 13:45:05 +0100 https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/forfattarbesokochutstallningulfivarnilsson.5.523acf22166c10d1bf63d32a.html https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/forfattarbesokochutstallningulfivarnilsson.5.523acf22166c10d1bf63d32a.html Utställning i samband med Ljusdal Fashion Week Mon, 22 Oct 2018 16:05:41 +0200 https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/utstallningisambandmedljusdalfashionweek.5.44ba35816691d1d3619ecf5.html https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/utstallningisambandmedljusdalfashionweek.5.44ba35816691d1d3619ecf5.html Läslovskul! Mon, 22 Oct 2018 11:20:23 +0200 https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/laslovskul.5.44ba35816691d1d3618e6f2.html https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/laslovskul.5.44ba35816691d1d3618e6f2.html Järvsö bibliotek besöker Järvsö Garn & Handarbeten Wed, 17 Oct 2018 10:25:00 +0200 https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/jarvsobibliotekbesokerjarvsogarnhandarbeten.5.41131aa3166724492afe542d.html https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/jarvsobibliotekbesokerjarvsogarnhandarbeten.5.41131aa3166724492afe542d.html Fotoutställning Wed, 10 Oct 2018 16:22:06 +0200 https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/fotoutstallning.5.544243bc1665ce1a7101d91.html https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/fotoutstallning.5.544243bc1665ce1a7101d91.html Sommarbokens pristagare! Fri, 05 Oct 2018 09:48:26 +0200 https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/sommarbokenspristagare.5.3ca991561663e89244247a2d.html https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/sommarbokenspristagare.5.3ca991561663e89244247a2d.html eMedborgarveckan vecka 41 Mon, 01 Oct 2018 16:11:41 +0200 https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/emedborgarveckanvecka41.5.3e84b6821662e92c5a6146d5.html https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/emedborgarveckanvecka41.5.3e84b6821662e92c5a6146d5.html Höstens sagostunder Wed, 19 Sep 2018 07:36:04 +0200 https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/hostenssagostunder.5.2a317716165cbbfe06f632.html https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/hostenssagostunder.5.2a317716165cbbfe06f632.html Turlistor för bokbussen Wed, 19 Sep 2018 07:36:00 +0200 https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/turlistorforbokbussen.5.1a9513c6163e9e03bb35beb6.html https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/turlistorforbokbussen.5.1a9513c6163e9e03bb35beb6.html Familjelördag 15 september Wed, 12 Sep 2018 14:44:49 +0200 https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/familjelordag15september.5.75ccc85d165a67c71bed03f2.html https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/familjelordag15september.5.75ccc85d165a67c71bed03f2.html Slöjdutställning Wed, 12 Sep 2018 14:44:11 +0200 https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/slojdutstallning.5.1a34620a1640f5c42792723c.html https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/slojdutstallning.5.1a34620a1640f5c42792723c.html Förtidsröstning Thu, 06 Sep 2018 09:17:27 +0200 https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/fortidsrostning.5.75ccc85d165a67c71bed03d6.html https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/fortidsrostning.5.75ccc85d165a67c71bed03d6.html Färila bibliotek öppnar igen Fri, 10 Aug 2018 17:21:08 +0200 https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/farilabibliotekoppnarigen.5.12be7f0e165140d0d18f0b7d.html https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/farilabibliotekoppnarigen.5.12be7f0e165140d0d18f0b7d.html Föredrag och filmvisning Fri, 10 Aug 2018 17:20:14 +0200 https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/foredragochfilmvisning.5.5dd3b11e1647eb6c5a586d17.html https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/foredragochfilmvisning.5.5dd3b11e1647eb6c5a586d17.html Information gällande Färila bibliotek Tue, 31 Jul 2018 13:02:46 +0200 https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/informationgallandefarilabibliotek.5.6cbbb702164e1626451cf880.html https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/informationgallandefarilabibliotek.5.6cbbb702164e1626451cf880.html Färila bibliotek stängs Wed, 25 Jul 2018 16:26:43 +0200 https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/farilabibliotekstangs.5.6ade02f7164cefe32a41b418.html https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/farilabibliotekstangs.5.6ade02f7164cefe32a41b418.html Boksläpp! Wed, 04 Jul 2018 09:38:13 +0200 https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/bokslapp.5.2a42414e16459bec09d8a23a.html https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/bokslapp.5.2a42414e16459bec09d8a23a.html Sommarbokscafé Thu, 07 Jun 2018 16:13:47 +0200 https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/sommarbokscafe.5.7719c9a8163a1dacc14ef7a7.html https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/sommarbokscafe.5.7719c9a8163a1dacc14ef7a7.html Konst på Ljusdals bibliotek Mon, 04 Jun 2018 09:25:06 +0200 https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/konstpaljusdalsbibliotek.5.2d486456163c0e67bd9d01f4.html https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/konstpaljusdalsbibliotek.5.2d486456163c0e67bd9d01f4.html Integrationsdag lördag 26 maj Tue, 22 May 2018 10:00:02 +0200 https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/integrationsdaglordag26maj.5.679f9a8d163828aca92639df.html https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/integrationsdaglordag26maj.5.679f9a8d163828aca92639df.html Taltidningsläsare på Ljusdals kommunbibliotek Thu, 17 May 2018 13:27:00 +0200 https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/taltidningslasarepaljusdalskommunbibliotek.5.4582ea9f161fa6b290c5d269.html https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/taltidningslasarepaljusdalskommunbibliotek.5.4582ea9f161fa6b290c5d269.html Pensionärsresenären berättar Thu, 17 May 2018 13:26:21 +0200 https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/pensionarsresenarenberattar.5.9e1c9381636d750a549018.html https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/pensionarsresenarenberattar.5.9e1c9381636d750a549018.html Stängt kommunbiblioteket Pingstafton Wed, 16 May 2018 13:14:03 +0200 https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/stangtkommunbiblioteketpingstafton.5.24b77f7a1635e609224854a8.html https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/stangtkommunbiblioteketpingstafton.5.24b77f7a1635e609224854a8.html Månadens novell Tue, 08 May 2018 10:03:16 +0200 https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/manadensnovell.5.38a4d3b81633e81e9c45d5b.html https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/manadensnovell.5.38a4d3b81633e81e9c45d5b.html Välkommen till Ljusdals bibliotek! Tue, 24 Apr 2018 16:31:36 +0200 https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/valkommentillljusdalsbibliotek.5.7b1b935915e5dcfed22a44a4.html https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/valkommentillljusdalsbibliotek.5.7b1b935915e5dcfed22a44a4.html Bokbussens turlista för våren 2018 Tue, 24 Apr 2018 16:30:51 +0200 https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/bokbussensturlistaforvaren2018.5.1a158709160e100dedf4475b.html https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/bokbussensturlistaforvaren2018.5.1a158709160e100dedf4475b.html Fira Världsbokdagen på Ramsjö bibliotek Fri, 20 Apr 2018 15:19:48 +0200 https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/firavarldsbokdagenparamsjobibliotek.5.388d40d0162d0b7538f266f5.html https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/firavarldsbokdagenparamsjobibliotek.5.388d40d0162d0b7538f266f5.html Författarbesök på Ljusdals bibliotek Fri, 20 Apr 2018 15:18:10 +0200 https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/forfattarbesokpaljusdalsbibliotek.5.388d40d0162d0b7538f26052.html https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/forfattarbesokpaljusdalsbibliotek.5.388d40d0162d0b7538f26052.html Fira Världsbokdagen på Los bibliotek Tue, 17 Apr 2018 14:37:52 +0200 https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/firavarldsbokdagenpalosbibliotek.5.388d40d0162d0b7538f3fa5d.html https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/firavarldsbokdagenpalosbibliotek.5.388d40d0162d0b7538f3fa5d.html Familjelördag 21 april Tue, 17 Apr 2018 14:31:00 +0200 https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/familjelordag21april.5.2699ac66162afbac44472160.html https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/familjelordag21april.5.2699ac66162afbac44472160.html Månadens novell Tue, 17 Apr 2018 09:09:47 +0200 https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/manadensnovell.5.1e3fa391162a4af063ed87f0.html https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/manadensnovell.5.1e3fa391162a4af063ed87f0.html Stickcafé på Los bibliotek Thu, 12 Apr 2018 10:38:16 +0200 https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/stickcafepalosbibliotek.5.2699ac66162afbac444cdbf8.html https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/stickcafepalosbibliotek.5.2699ac66162afbac444cdbf8.html Gallrade tidskrifter Tue, 10 Apr 2018 09:36:17 +0200 https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/gallradetidskrifter.5.58c4f0e316262152e17b3fe.html https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/gallradetidskrifter.5.58c4f0e316262152e17b3fe.html Utställning på Ljusdals bibliotek Tue, 10 Apr 2018 09:35:21 +0200 https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/utstallningpaljusdalsbibliotek.5.4582ea9f161fa6b290c5e.html https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/utstallningpaljusdalsbibliotek.5.4582ea9f161fa6b290c5e.html Eivor Cederqvist besöker bokbussen och Los bibliotek Thu, 29 Mar 2018 11:12:22 +0200 https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/eivorcederqvistbesokerbokbussenochlosbibliotek.5.875b57116234b6379fdc69e.html https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/eivorcederqvistbesokerbokbussenochlosbibliotek.5.875b57116234b6379fdc69e.html Musikföreställning på Los bibliotek Mon, 26 Mar 2018 10:44:45 +0200 https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/musikforestallningpalosbibliotek.5.6e48a05a16256ce9b58e701e.html https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/musikforestallningpalosbibliotek.5.6e48a05a16256ce9b58e701e.html Slöjda på Ljusdals bibliotek. Mon, 26 Mar 2018 10:29:38 +0200 https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/slojdapaljusdalsbibliotek.5.875b57116234b6379fba259.html https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/slojdapaljusdalsbibliotek.5.875b57116234b6379fba259.html Påskfirande på Ramsjö bibliotek Thu, 22 Mar 2018 10:30:02 +0100 https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/paskfirandeparamsjobibliotek.5.18a2aedc1624b82c62721060.html https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/paskfirandeparamsjobibliotek.5.18a2aedc1624b82c62721060.html Filmkväll på Ramsjö bibliotek Mon, 19 Mar 2018 17:09:11 +0100 https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/filmkvallparamsjobibliotek.5.59fc93971621ddcb3f627ce7.html https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/filmkvallparamsjobibliotek.5.59fc93971621ddcb3f627ce7.html Sagostund med pyssel! Mon, 19 Mar 2018 09:47:10 +0100 https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/sagostundmedpyssel.5.875b57116234b6379fba568.html https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/sagostundmedpyssel.5.875b57116234b6379fba568.html Författarkväll Fri, 16 Mar 2018 09:17:25 +0100 https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/forfattarkvall.5.4582ea9f161fa6b290ce615d.html https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/forfattarkvall.5.4582ea9f161fa6b290ce615d.html Månadens novell Mon, 12 Mar 2018 10:28:41 +0100 https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/manadensnovell.5.4d18823d1621251ac3298597.html https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/manadensnovell.5.4d18823d1621251ac3298597.html Los bibliotek under Loos Vintervecka Thu, 08 Mar 2018 15:50:19 +0100 https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/losbibliotekunderloosvintervecka.5.1d0bb6721619850c37be039.html https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/losbibliotekunderloosvintervecka.5.1d0bb6721619850c37be039.html Sagostund med pyssel Fri, 16 Feb 2018 13:49:24 +0100 https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/sagostundmedpyssel.5.1d0bb6721619850c37b825a1.html https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/sagostundmedpyssel.5.1d0bb6721619850c37b825a1.html Stickcafé på Los bibliotek fortsätter Thu, 15 Feb 2018 10:23:55 +0100 https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/stickcafepalosbibliotekfortsatter.5.1d0bb6721619850c37b9739.html https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/stickcafepalosbibliotekfortsatter.5.1d0bb6721619850c37b9739.html Inställd sagostund på Los bibliotek Thu, 15 Feb 2018 10:21:10 +0100 https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/installdsagostundpalosbibliotek.5.1d0bb6721619850c37b9110.html https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/installdsagostundpalosbibliotek.5.1d0bb6721619850c37b9110.html Sagostunder Färila bibliotek Fri, 09 Feb 2018 10:14:00 +0100 https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/sagostunderfarilabibliotek.5.16ea672e160ed7a3516dc84d.html https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/sagostunderfarilabibliotek.5.16ea672e160ed7a3516dc84d.html Sagostunder Los bibliotek Fri, 09 Feb 2018 10:13:50 +0100 https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/sagostunderlosbibliotek.5.3d325d92161064e64b92dbf3.html https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/sagostunderlosbibliotek.5.3d325d92161064e64b92dbf3.html Sagostunder Ljusdals bibliotek Fri, 09 Feb 2018 10:13:37 +0100 https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/sagostunderljusdalsbibliotek.5.4cdb8d5e1612b5dea7e8c9b1.html https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/sagostunderljusdalsbibliotek.5.4cdb8d5e1612b5dea7e8c9b1.html Driftstörning tisdag 13 februari Fri, 09 Feb 2018 10:13:19 +0100 https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/driftstorningtisdag13februari.5.3afc66981614614b0ddf47c.html https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/driftstorningtisdag13februari.5.3afc66981614614b0ddf47c.html Systrarna Brontës värld Thu, 08 Feb 2018 14:14:12 +0100 https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/systrarnabrontesvarld.5.3cddd5b5160f9e5a886c0a71.html https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/systrarnabrontesvarld.5.3cddd5b5160f9e5a886c0a71.html Onsdagssaga Thu, 08 Feb 2018 14:13:16 +0100 https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/onsdagssaga.5.3afc66981614614b0dd12b02.html https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/onsdagssaga.5.3afc66981614614b0dd12b02.html Stickcafé på Los bibliotek               Thu, 08 Feb 2018 14:13:05 +0100 https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/stickcafepalosbibliotek.5.3d325d92161064e64b92b8c6.html https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/stickcafepalosbibliotek.5.3d325d92161064e64b92b8c6.html Månadens novell! Thu, 08 Feb 2018 14:13:00 +0100 https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/manadensnovell.5.3cddd5b5160f9e5a886bf8e5.html https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/manadensnovell.5.3cddd5b5160f9e5a886bf8e5.html Föredrag på Järvsö bibliotek Wed, 10 Jan 2018 16:10:35 +0100 https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/foredragpajarvsobibliotek.5.66b1046215fe7dc3f341592.html https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/foredragpajarvsobibliotek.5.66b1046215fe7dc3f341592.html Vandrande utställning Wed, 10 Jan 2018 16:08:17 +0100 https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/vandrandeutstallning.5.66b1046215fe7dc3f341231.html https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/vandrandeutstallning.5.66b1046215fe7dc3f341231.html Återlämningslådan flyttad! Wed, 10 Jan 2018 16:08:12 +0100 https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/aterlamningsladanflyttad.5.120a101b15fea478440417c2.html https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/aterlamningsladanflyttad.5.120a101b15fea478440417c2.html Månadens novell Mon, 11 Dec 2017 13:57:15 +0100 https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/manadensnovell.5.6a0add6d1603c9fd553b2ae6.html https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/manadensnovell.5.6a0add6d1603c9fd553b2ae6.html Julteater! Tue, 05 Dec 2017 08:40:11 +0100 https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/julteater.5.120a101b15fea478440480bf.html https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/julteater.5.120a101b15fea478440480bf.html Öppet hus Mon, 04 Dec 2017 15:18:24 +0100 https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/oppethus.5.120a101b15fea47844042616.html https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/oppethus.5.120a101b15fea47844042616.html Berättarafton på Los bibliotek Thu, 30 Nov 2017 10:58:39 +0100 https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/berattaraftonpalosbibliotek.5.7365a52b15fb184bbd494db8.html https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/berattaraftonpalosbibliotek.5.7365a52b15fb184bbd494db8.html Tillfälligt stängt! Thu, 30 Nov 2017 09:02:35 +0100 https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/tillfalligtstangt.5.120a101b15fea47844028d16.html https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/tillfalligtstangt.5.120a101b15fea47844028d16.html Välkommen till Julpyssel Thu, 30 Nov 2017 08:52:23 +0100 https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/valkommentilljulpyssel.5.66b1046215fe7dc3f3416af.html https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/valkommentilljulpyssel.5.66b1046215fe7dc3f3416af.html Driftstörning Mon, 27 Nov 2017 06:30:00 +0100 https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/driftstorning.5.120a101b15fea4784403df1.html https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/driftstorning.5.120a101b15fea4784403df1.html Föredrag på Ljusdals bibliotek Thu, 23 Nov 2017 13:32:34 +0100 https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/foredragpaljusdalsbibliotek.5.66b1046215fe7dc3f3413b5.html https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/foredragpaljusdalsbibliotek.5.66b1046215fe7dc3f3413b5.html Sagostunder! Mon, 20 Nov 2017 08:04:52 +0100 https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/sagostunder.5.282566ad15ea3c3b10ca7d33.html https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/sagostunder.5.282566ad15ea3c3b10ca7d33.html Månadens novell! Wed, 15 Nov 2017 08:35:36 +0100 https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/manadensnovell.5.7365a52b15fb184bbd42d569.html https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/manadensnovell.5.7365a52b15fb184bbd42d569.html Stickcafé på Los bibliotek Tue, 14 Nov 2017 08:01:25 +0100 https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/stickcafepalosbibliotek.5.7365a52b15fb184bbd48b4ca.html https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/stickcafepalosbibliotek.5.7365a52b15fb184bbd48b4ca.html Kura skymning Mon, 06 Nov 2017 07:59:18 +0100 https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/kuraskymning.5.31133cc715f809f0e368fc77.html https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/kuraskymning.5.31133cc715f809f0e368fc77.html Spöken och väsen på Los bibliotek Tue, 31 Oct 2017 09:53:54 +0100 https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/spokenochvasenpalosbibliotek.5.2d4b5de215f522775985fcfc.html https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/spokenochvasenpalosbibliotek.5.2d4b5de215f522775985fcfc.html Berättarafton! Thu, 26 Oct 2017 07:36:59 +0200 https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/berattarafton.5.2d4b5de215f5227759858051.html https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/berattarafton.5.2d4b5de215f5227759858051.html Ljusdal Fashion Week 2017 Fri, 20 Oct 2017 08:09:05 +0200 https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/ljusdalfashionweek2017.5.682a458c15f36448a1f240bf.html https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/ljusdalfashionweek2017.5.682a458c15f36448a1f240bf.html Utställning i Kommunhuset Fri, 20 Oct 2017 07:34:20 +0200 https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/utstallningikommunhuset.5.682a458c15f36448a1f2311f.html https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/utstallningikommunhuset.5.682a458c15f36448a1f2311f.html Månadens novell Wed, 11 Oct 2017 11:35:59 +0200 https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/manadensnovell.5.56c207bf15edb69777d6120e.html https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/manadensnovell.5.56c207bf15edb69777d6120e.html Sagostund lördag 7 oktober Wed, 04 Oct 2017 08:21:53 +0200 https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/sagostundlordag7oktober.5.56c207bf15edb69777d5ff46.html https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/sagostundlordag7oktober.5.56c207bf15edb69777d5ff46.html Sommarboken är avslutad Mon, 11 Sep 2017 12:22:19 +0200 https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/sommarbokenaravslutad.5.7b1b935915e5dcfed22a419a.html https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/sommarbokenaravslutad.5.7b1b935915e5dcfed22a419a.html Torsdag 7 september! Mon, 04 Sep 2017 20:17:32 +0200 https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/torsdag7september.5.7634191d15e41f827dd6a25d.html https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/torsdag7september.5.7634191d15e41f827dd6a25d.html Välkommen till Ljusdals bibliotek! Mon, 04 Sep 2017 20:13:19 +0200 https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/valkommentillljusdalsbibliotek.5.2d5e6a1315e143843dd116da.html https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/valkommentillljusdalsbibliotek.5.2d5e6a1315e143843dd116da.html Bokbussen kör igång! Mon, 04 Sep 2017 20:13:05 +0200 https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/bokbussenkorigang.5.1143060c15df54b2bbe79098.html https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/bokbussenkorigang.5.1143060c15df54b2bbe79098.html Finnsamkonferens på Los bibliotek Fri, 01 Sep 2017 10:07:20 +0200 https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/finnsamkonferenspalosbibliotek.5.2d5e6a1315e143843ddc3dae.html https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/finnsamkonferenspalosbibliotek.5.2d5e6a1315e143843ddc3dae.html Sagokalas! Wed, 30 Aug 2017 08:34:59 +0200 https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/sagokalas.5.2d5e6a1315e143843dd67051.html https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/sagokalas.5.2d5e6a1315e143843dd67051.html Sommarboken! Mon, 28 Aug 2017 08:16:24 +0200 https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/sommarboken.5.404eb6bd15ca4ac2afc5832b.html https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/sommarboken.5.404eb6bd15ca4ac2afc5832b.html Stängt för inflyttning! Mon, 07 Aug 2017 11:24:41 +0200 https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/stangtforinflyttning.5.47eb39f415d934365347a403.html https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/stangtforinflyttning.5.47eb39f415d934365347a403.html Snart öppnar Ljusdals bibliotek! Wed, 02 Aug 2017 09:49:41 +0200 https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/snartoppnarljusdalsbibliotek.5.7aadf17a15d75ec6f576ec0b.html https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/snartoppnarljusdalsbibliotek.5.7aadf17a15d75ec6f576ec0b.html Sommartider! Mon, 31 Jul 2017 10:16:20 +0200 https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/sommartider.5.65f1dcb15c8008c1ac4582.html https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/sommartider.5.65f1dcb15c8008c1ac4582.html Dags för Sommarbokscafé! Mon, 24 Jul 2017 12:29:19 +0200 https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/dagsforsommarbokscafe.5.404eb6bd15ca4ac2afc58595.html https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/dagsforsommarbokscafe.5.404eb6bd15ca4ac2afc58595.html Driftstörning! Wed, 21 Jun 2017 14:38:06 +0200 https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/driftstorning.5.36fb02415cc37ae22039e8d.html https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/driftstorning.5.36fb02415cc37ae22039e8d.html Stängt Midsommarafton Mon, 19 Jun 2017 07:00:06 +0200 https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/stangtmidsommarafton.5.5cd002b615ca0fc5582a14.html https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/stangtmidsommarafton.5.5cd002b615ca0fc5582a14.html Ramsjö bibliotek Wed, 07 Jun 2017 10:43:28 +0200 https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/ramsjobibliotek.5.13592053159a35723a922d5.html https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/ramsjobibliotek.5.13592053159a35723a922d5.html Sagostunder! Thu, 01 Jun 2017 07:47:59 +0200 https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/sagostunder.5.5f449fe015be53c77cba7f6.html https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/sagostunder.5.5f449fe015be53c77cba7f6.html Driftstörning! Tue, 30 May 2017 08:17:09 +0200 https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/driftstorning.5.1c59fdd815c21cf8070ebbc.html https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/driftstorning.5.1c59fdd815c21cf8070ebbc.html Författarbesök på Ramsjö bibliotek Mon, 08 May 2017 13:31:43 +0200 https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/forfattarbesokparamsjobibliotek.5.5f449fe015be53c77cb142e1.html https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/forfattarbesokparamsjobibliotek.5.5f449fe015be53c77cb142e1.html Välkommen på sagostunder! Tue, 02 May 2017 07:56:41 +0200 https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/valkommenpasagostunder.5.4b9a6a9b159931ea8a5ff41.html https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/valkommenpasagostunder.5.4b9a6a9b159931ea8a5ff41.html Sagostund i Ljusdal Wed, 26 Apr 2017 09:04:08 +0200 https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/sagostundiljusdal.5.1f9b823515ba192c41224574.html https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/sagostundiljusdal.5.1f9b823515ba192c41224574.html Problem med telefoni! Wed, 26 Apr 2017 08:54:08 +0200 https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/problemmedtelefoni.5.1f9b823515ba192c412b181.html https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/problemmedtelefoni.5.1f9b823515ba192c412b181.html Författarkväll med boksläpp! Tue, 04 Apr 2017 09:35:34 +0200 https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/forfattarkvallmedbokslapp.5.194574eb15ad9c6145bbabcb.html https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/forfattarkvallmedbokslapp.5.194574eb15ad9c6145bbabcb.html Driftstörning! Mon, 03 Apr 2017 17:24:49 +0200 https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/driftstorning.5.1829b19315ab4eda3f0729c1.html https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/driftstorning.5.1829b19315ab4eda3f0729c1.html Stickcafé på Los bibliotek Mon, 13 Mar 2017 15:20:22 +0100 https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/stickcafepalosbibliotek.5.1829b19315ab4eda3f07e0a2.html https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/stickcafepalosbibliotek.5.1829b19315ab4eda3f07e0a2.html Släktforskning på Los bibliotek! Tue, 07 Mar 2017 15:10:06 +0100 https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/slaktforskningpalosbibliotek.5.1b27dcc515a8f6ecba3a687c.html https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/slaktforskningpalosbibliotek.5.1b27dcc515a8f6ecba3a687c.html Sportlovstider... Tue, 07 Mar 2017 15:02:17 +0100 https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/sportlovstider.5.1b27dcc515a8f6ecba37be11.html https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/sportlovstider.5.1b27dcc515a8f6ecba37be11.html Sportlovsaktiviteter! Tue, 07 Mar 2017 15:02:12 +0100 https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/sportlovsaktiviteter.5.1b27dcc515a8f6ecba37bdff.html https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/sportlovsaktiviteter.5.1b27dcc515a8f6ecba37bdff.html Sportlovskul på biblioteket! Mon, 06 Mar 2017 08:35:50 +0100 https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/sportlovskulpabiblioteket.5.322d614515a68cf2d5f87225.html https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/sportlovskulpabiblioteket.5.322d614515a68cf2d5f87225.html Driftstörning! Mon, 13 Feb 2017 07:52:59 +0100 https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/driftstorning.5.686272a915a223fa3907aaaa.html https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/driftstorning.5.686272a915a223fa3907aaaa.html Lilla biblioteket återgår till ordinarie öppettider Mon, 13 Feb 2017 07:51:08 +0100 https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/lillabiblioteketatergartillordinarieoppettider.5.df11562159d0e8703757979.html https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/lillabiblioteketatergartillordinarieoppettider.5.df11562159d0e8703757979.html Nasse-musikalen! Mon, 06 Feb 2017 07:37:29 +0100 https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/nassemusikalen.5.df11562159d0e87037b38b7.html https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/nassemusikalen.5.df11562159d0e87037b38b7.html Författarkväll i Ljusdal! Fri, 27 Jan 2017 14:47:40 +0100 https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/forfattarkvalliljusdal.5.7d6c46c21598439b5f517664.html https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/forfattarkvalliljusdal.5.7d6c46c21598439b5f517664.html Driftstörning! Fri, 27 Jan 2017 11:44:23 +0100 https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/driftstorning.5.df11562159d0e8703756980.html https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/driftstorning.5.df11562159d0e8703756980.html Driftstörning! Thu, 26 Jan 2017 06:27:56 +0100 https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/driftstorning.5.df11562159d0e87037311e5.html https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/driftstorning.5.df11562159d0e87037311e5.html Bokbussens tider! Fri, 16 Dec 2016 11:20:39 +0100 https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/bokbussenstider.5.4a6a521d158d2b49b87a6a00.html https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/bokbussenstider.5.4a6a521d158d2b49b87a6a00.html Uppgradering av bibliotekssystem Wed, 14 Dec 2016 05:45:58 +0100 https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/uppgraderingavbibliotekssystem.5.4a6a521d158d2b49b87d9904.html https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/uppgraderingavbibliotekssystem.5.4a6a521d158d2b49b87d9904.html ljusdal.se bäst i Sverige Mon, 12 Dec 2016 09:49:57 +0100 https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/ljusdalsebastisverige.5.7efb71381584f3bd97b869b0.html https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/ljusdalsebastisverige.5.7efb71381584f3bd97b869b0.html Bokbusstur inställd! Thu, 08 Dec 2016 08:17:25 +0100 https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/bokbussturinstalld.5.4a6a521d158d2b49b8735a4a.html https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/bokbussturinstalld.5.4a6a521d158d2b49b8735a4a.html Öppet hus! Thu, 08 Dec 2016 08:13:09 +0100 https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/oppethus.5.7efb71381584f3bd97b38185.html https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/oppethus.5.7efb71381584f3bd97b38185.html Julteater! Thu, 08 Dec 2016 08:13:03 +0100 https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/julteater.5.7efb71381584f3bd97b38025.html https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/julteater.5.7efb71381584f3bd97b38025.html Sagostund på hemspråk Mon, 28 Nov 2016 07:41:23 +0100 https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/sagostundpahemsprak.5.2e5df631156d75867134014.html https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/sagostundpahemsprak.5.2e5df631156d75867134014.html Julpyssel! Mon, 21 Nov 2016 07:57:05 +0100 https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/julpyssel.5.7efb71381584f3bd97b38196.html https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/julpyssel.5.7efb71381584f3bd97b38196.html Bokbussen inställd! Tue, 15 Nov 2016 14:30:04 +0100 https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/bokbusseninstalld.5.7efb71381584f3bd97b179f1.html https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/bokbusseninstalld.5.7efb71381584f3bd97b179f1.html Bokbussen inställd! Mon, 14 Nov 2016 14:09:38 +0100 https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/bokbusseninstalld.5.7efb71381584f3bd97b11d99.html https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/bokbusseninstalld.5.7efb71381584f3bd97b11d99.html Sagostund med pyssel! Mon, 14 Nov 2016 09:23:17 +0100 https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/sagostundmedpyssel.5.4b1af7c9157a9adc38110efc.html https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/sagostundmedpyssel.5.4b1af7c9157a9adc38110efc.html Torsdag 10 november Mon, 07 Nov 2016 07:11:11 +0100 https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/torsdag10november.5.4265607d157cd7213726891f.html https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/torsdag10november.5.4265607d157cd7213726891f.html Babybokprat - ny omgång! Mon, 07 Nov 2016 07:11:06 +0100 https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/babybokpratnyomgang.5.4265607d157cd72137261818.html https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/babybokpratnyomgang.5.4265607d157cd72137261818.html Lars Wilderäng besöker Ljusdal! Mon, 07 Nov 2016 07:10:59 +0100 https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/larswilderangbesokerljusdal.5.4b1af7c9157a9adc381168.html https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/larswilderangbesokerljusdal.5.4b1af7c9157a9adc381168.html Fredag 4 november! Thu, 03 Nov 2016 15:49:52 +0100 https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/fredag4november.5.4265607d157cd7213725b056.html https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/fredag4november.5.4265607d157cd7213725b056.html Höstlov vecka 44! Wed, 02 Nov 2016 10:45:36 +0100 https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/hostlovvecka44.5.4265607d157cd721372557f9.html https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/hostlovvecka44.5.4265607d157cd721372557f9.html Läslov! Mon, 31 Oct 2016 10:11:54 +0100 https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/laslov.5.4265607d157cd7213725590d.html https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/laslov.5.4265607d157cd7213725590d.html Sommarboken 2016 Mon, 24 Oct 2016 06:49:33 +0200 https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/sommarboken2016.5.4b1af7c9157a9adc38161e8.html https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/sommarboken2016.5.4b1af7c9157a9adc38161e8.html Bokbussens tider Mon, 10 Oct 2016 07:15:17 +0200 https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/bokbussenstider.5.4eecb2d51563fa363124292a.html https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/bokbussenstider.5.4eecb2d51563fa363124292a.html Dags för sagostunder! Mon, 10 Oct 2016 07:15:12 +0200 https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/dagsforsagostunder.5.2e5df631156d75867133ccd.html https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/dagsforsagostunder.5.2e5df631156d75867133ccd.html Författarkväll i Ljusdal Wed, 28 Sep 2016 15:05:49 +0200 https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/forfattarkvalliljusdal.5.26bbb63d1575b8a3b0a15a25.html https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/forfattarkvalliljusdal.5.26bbb63d1575b8a3b0a15a25.html Dockteatern Tittut! Wed, 28 Sep 2016 08:38:29 +0200 https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/dockteaterntittut.5.2c212165157062b6c6c270ab.html https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/dockteaterntittut.5.2c212165157062b6c6c270ab.html Sommarboken 2016 Wed, 28 Sep 2016 08:38:08 +0200 https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/sommarboken2016.5.2c212165157062b6c6c1461f.html https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/sommarboken2016.5.2c212165157062b6c6c1461f.html Tillfällig stängning! Fri, 23 Sep 2016 08:24:59 +0200 https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/tillfalligstangning.5.2e5df631156d758671326d7c.html https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/tillfalligstangning.5.2e5df631156d758671326d7c.html Sagostund med pyssel! Tue, 13 Sep 2016 12:26:05 +0200 https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/sagostundmedpyssel.5.2c212165157062b6c6c2d9e9.html https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/sagostundmedpyssel.5.2c212165157062b6c6c2d9e9.html Dags för babybokprat! Fri, 09 Sep 2016 08:41:25 +0200 https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/dagsforbabybokprat.5.2c212165157062b6c6c14a4c.html https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/dagsforbabybokprat.5.2c212165157062b6c6c14a4c.html Bokbussens turlista Mon, 15 Aug 2016 01:00:18 +0200 https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/bokbussensturlista.5.7a17653f15572f9954d8d881.html https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/bokbussensturlista.5.7a17653f15572f9954d8d881.html OBS! Skolbiblioteken stängda Sun, 14 Aug 2016 14:16:55 +0200 https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/obsskolbibliotekenstangda.5.4eecb2d51563fa36312559c1.html https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/obsskolbibliotekenstangda.5.4eecb2d51563fa36312559c1.html Slut på sommartider! Thu, 11 Aug 2016 09:26:35 +0200 https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/slutpasommartider.5.4eecb2d51563fa3631242ab7.html https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/slutpasommartider.5.4eecb2d51563fa3631242ab7.html Bio på Los bibliotek! Fri, 05 Aug 2016 23:00:14 +0200 https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/biopalosbibliotek.5.7a17653f15572f9954d85d92.html https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/biopalosbibliotek.5.7a17653f15572f9954d85d92.html Sommarbokscafé! Fri, 22 Jul 2016 23:00:05 +0200 https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/sommarbokscafe.5.7a17653f15572f9954d8050d.html https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/sommarbokscafe.5.7a17653f15572f9954d8050d.html Bokbussens tider i sommar! Sat, 16 Jul 2016 23:30:00 +0200 https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/bokbussenstiderisommar.5.7a17653f15572f9954d803e9.html https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/bokbussenstiderisommar.5.7a17653f15572f9954d803e9.html Sommarboken 2016! Tue, 12 Jul 2016 11:42:08 +0200 https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/sommarboken2016.5.47666bf5154ee624281201a0.html https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/sommarboken2016.5.47666bf5154ee624281201a0.html Sommarsagostund! Tue, 05 Jul 2016 08:33:04 +0200 https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/sommarsagostund.5.7a17653f15572f9954d375f1.html https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/sommarsagostund.5.7a17653f15572f9954d375f1.html Sommarbokscafé! Wed, 29 Jun 2016 08:55:11 +0200 https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/sommarbokscafe.5.7a17653f15572f9954d2f66a.html https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/sommarbokscafe.5.7a17653f15572f9954d2f66a.html Bio på Los bibliotek! Mon, 27 Jun 2016 12:15:44 +0200 https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/biopalosbibliotek.5.7a17653f15572f9954dc33f.html https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/biopalosbibliotek.5.7a17653f15572f9954dc33f.html Järvsö bibliotek Wed, 22 Jun 2016 19:38:21 +0200 https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/jarvsobibliotek.5.7a17653f15572f9954d7000.html https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/jarvsobibliotek.5.7a17653f15572f9954d7000.html Stängt fredag 24 juni! Wed, 22 Jun 2016 19:38:10 +0200 https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/stangtfredag24juni.5.7ad474a15559437ad017183.html https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/stangtfredag24juni.5.7ad474a15559437ad017183.html Boksignering på Los bibliotek Mon, 20 Jun 2016 14:26:08 +0200 https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/boksigneringpalosbibliotek.5.7ad474a15559437ad018666.html https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/boksigneringpalosbibliotek.5.7ad474a15559437ad018666.html Återlämningslåda Mon, 20 Jun 2016 09:33:41 +0200 https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/aterlamningslada.5.4088dfd615412520c72b3e32.html https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/aterlamningslada.5.4088dfd615412520c72b3e32.html Sagostunder! Thu, 19 May 2016 11:20:11 +0200 https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/sagostunder.5.54bd55d2154c52048d43c12.html https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/sagostunder.5.54bd55d2154c52048d43c12.html Järvsö bibliotek! Wed, 18 May 2016 13:53:00 +0200 https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/jarvsobibliotek.5.4797530a154acc30af41afd3.html https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/jarvsobibliotek.5.4797530a154acc30af41afd3.html Start Babybokprat! Wed, 18 May 2016 11:13:46 +0200 https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/startbabybokprat.5.4797530a154acc30af41a0a5.html https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/startbabybokprat.5.4797530a154acc30af41a0a5.html Nya helgebiblioteken.se Tue, 10 May 2016 07:17:46 +0200 https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/nyahelgebibliotekense.5.678a0c8d153ecae60551d193.html https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/nyahelgebibliotekense.5.678a0c8d153ecae60551d193.html Extra hållplats Riotorget Tue, 10 May 2016 07:17:40 +0200 https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/extrahallplatsriotorget.5.3237d1911531d7a5371b1.html https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/extrahallplatsriotorget.5.3237d1911531d7a5371b1.html Författarkväll i Ljusdal Wed, 27 Apr 2016 08:54:03 +0200 https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/forfattarkvalliljusdal.5.4088dfd615412520c72a577.html https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/forfattarkvalliljusdal.5.4088dfd615412520c72a577.html Fira Världsbokdagen i Los Wed, 20 Apr 2016 15:44:43 +0200 https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/firavarldsbokdagenilos.5.4088dfd615412520c72291d9.html https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/firavarldsbokdagenilos.5.4088dfd615412520c72291d9.html Småsagor för barn Fri, 08 Apr 2016 14:29:03 +0200 https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/smasagorforbarn.5.678a0c8d153ecae6055b5a7.html https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/smasagorforbarn.5.678a0c8d153ecae6055b5a7.html Musikteater för barn! Tue, 05 Apr 2016 12:38:36 +0200 https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/musikteaterforbarn.5.3d12edcd153c6a4835f4c072.html https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/musikteaterforbarn.5.3d12edcd153c6a4835f4c072.html Sagostunder på biblioteken våren 2016 Wed, 30 Mar 2016 14:06:28 +0200 https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/sagostunderpabibliotekenvaren2016.5.3237d1911531d7a53719f.html https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/sagostunderpabibliotekenvaren2016.5.3237d1911531d7a53719f.html Bokbussen har ny turlista! Wed, 30 Mar 2016 14:06:23 +0200 https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/bokbussenharnyturlista.5.48e6fa6d15214c9092c41dbc.html https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/bokbussenharnyturlista.5.48e6fa6d15214c9092c41dbc.html Extra hållplats Riotorget Wed, 30 Mar 2016 14:06:18 +0200 https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/extrahallplatsriotorget.5.7bada276151008620e561244.html https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/extrahallplatsriotorget.5.7bada276151008620e561244.html Information från Ljusdals bibliotek Wed, 30 Mar 2016 14:06:14 +0200 https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/informationfranljusdalsbibliotek.5.7bada276151008620e5613c2.html https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/informationfranljusdalsbibliotek.5.7bada276151008620e5613c2.html Sagostund lördag 19 mars Thu, 17 Mar 2016 11:58:27 +0100 https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/sagostundlordag19mars.5.59a99dd91535e9a516453ece.html https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/sagostundlordag19mars.5.59a99dd91535e9a516453ece.html Sportlovskul på biblioteket! Thu, 17 Mar 2016 11:56:45 +0100 https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/sportlovskulpabiblioteket.5.3237d1911531d7a5371d6.html https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/sportlovskulpabiblioteket.5.3237d1911531d7a5371d6.html Babybokprat i Ljusdal! Thu, 17 Mar 2016 11:56:39 +0100 https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/babybokpratiljusdal.5.3237d1911531d7a5371c3.html https://www.ljusdal.se/upplevagora/bibliotek/nyhetsarkiv/babybokpratiljusdal.5.3237d1911531d7a5371c3.html