Nyheter Ljusdals kommun https://www.ljusdal.se/sidorutanformenyn/nyhetsarkiv/allanyheterljusdalskommun.4.19618b314ae81f501e2c0e2.html sv Ljusdals kommun SiteVision 4.5.5 Avvikande öppettider 29 maj - 1 juni Kommunhuset och biblioteken har delvis ändrade öppettider onsdag 29 maj och fredag 31 maj. På Kristi himmelfärdsdag, torsdag 30 maj, och lördag 1 juni är det stängt. Fri, 24 May 2019 13:17:30 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/avvikandeoppettider29maj1juni.5.1494f79816ae10576644453a.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/avvikandeoppettider29maj1juni.5.1494f79816ae10576644453a.html Problem med IST för förskola och fritidshem Det är för närvarande ett fel med tillfälliga scheman i IST vilket gör att tiderna i de tillfälliga inte skriver över tiderna i normalschemat. Thu, 23 May 2019 13:20:59 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/problemmedistforforskolaochfritidshem.5.1494f79816ae105766438065.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/problemmedistforforskolaochfritidshem.5.1494f79816ae105766438065.html Boka ditt besök hos miljöenheten i sommar Du som vill besöka miljöenheten under sommarveckorna 24 till 34 behöver boka besöket i förväg. Thu, 23 May 2019 08:52:47 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/bokadittbesokhosmiljoenhetenisommar.5.1494f79816ae10576642643e.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/bokadittbesokhosmiljoenhetenisommar.5.1494f79816ae10576642643e.html Förändringar i färdtjänsten Från den 1 juni 2019 gäller några nya regler som är viktiga att känna till för dig som reser med färdtjänst. Wed, 22 May 2019 11:59:36 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/forandringarifardtjansten.5.43ccb5a916abe8faedd89231.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/forandringarifardtjansten.5.43ccb5a916abe8faedd89231.html Ljusdals kommuns preliminära rösträkning Valnämnden i Ljusdals kommun sammanträder onsdagen den 29 maj kl. 08.00 i Ljusdalssalen, Kommunhuset, Ljusdal, för att genomföra den preliminära rösträkningen efter valet till Europaparlamentet. Sammanträdet är öppet för allmänheten. Tue, 21 May 2019 17:44:08 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/ljusdalskommunspreliminararostrakning.5.43ccb5a916abe8faedd90287.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/ljusdalskommunspreliminararostrakning.5.43ccb5a916abe8faedd90287.html Fullmäktigesammanträde inställt Det sammanträde som kommunfullmäktige i Ljusdal planerat att ha måndag den 20 maj är inställt på grund av för få ärenden. Mon, 20 May 2019 09:43:35 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/fullmaktigesammantradeinstallt.5.43ccb5a916abe8faedd12f9c.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/fullmaktigesammantradeinstallt.5.43ccb5a916abe8faedd12f9c.html Kommunen får bidrag för skapande skola Statens Kulturråd ger varje år statsbidrag till kulturell verksamhet i landets skolor och Ljusdals kommun har i år beviljats 600 000 kr för ändamålet. Thu, 16 May 2019 14:51:13 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/kommunenfarbidragforskapandeskola.5.43ccb5a916abe8faedd125.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/kommunenfarbidragforskapandeskola.5.43ccb5a916abe8faedd125.html Stoppat intag till Naturbruksprogrammet inriktning djur Utbildningsnämnden har under dagen beslutat att stoppa intaget till årskurs 1 på Slottegymnasiets Naturbruksprogram inriktning djur, från och med höstterminen 2019. Thu, 16 May 2019 14:08:44 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/stoppatintagtillnaturbruksprogrammetinriktningdjur.5.1ea67ef816aaf65af39c58d5.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/stoppatintagtillnaturbruksprogrammetinriktningdjur.5.1ea67ef816aaf65af39c58d5.html Ansökan om skolskjuts höstterminen 2019 För att vara garanterad skolskjuts vid skolstart, om sådan har beviljats, ska ansökan ha inkommit till skolskjutsansvarig senast den 31 maj. Tue, 14 May 2019 09:06:54 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/ansokanomskolskjutshostterminen2019.5.523fa3e516a653a04682ad10.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/ansokanomskolskjutshostterminen2019.5.523fa3e516a653a04682ad10.html Mamma-projekt väcker riksintresse Ljusdals kommuns projekt med öppna förskolan som en plats för nyanlända mammors integration väcker uppmärksamhet på riksnivå. Onsdagen den 15 maj kommer därför Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, på besök. Kommunen har också sökt mer pengar för att kunna fortsätta projektet. Fri, 10 May 2019 07:59:30 +0200 https://www.ljusdal.se/kommunpolitik/press/pressmeddelande/mammaprojektvackerriksintresse.5.5b647bec16a91c22d19eee6f.html https://www.ljusdal.se/kommunpolitik/press/pressmeddelande/mammaprojektvackerriksintresse.5.5b647bec16a91c22d19eee6f.html Hanterar du livsmedel i sommar? Kommer du att ha sommarcafé, glasskiosk, medverka på marknad, sälja korv och hamburgare vid sommarens fotbollsmatcher eller liknande? Kom ihåg att kolla om din verksamhet behöver registreras även om den bara bedrivs under sommaren. Thu, 09 May 2019 09:38:47 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/hanterardulivsmedelisommar.5.81b5d1416a82ef5d48a86a2.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/hanterardulivsmedelisommar.5.81b5d1416a82ef5d48a86a2.html Utbildning i palliativ vård Ljusdal, som första kommun i Gävleborgs län, utbildar vårdpersonal i Nationell Vårdplan för Palliativ vård, NVP. NVP är ett personcentrerat stöd för att hjälpa en svårt sjuk person att leva med så hög livskvalitet som möjligt, den tid som är kvar i livet. Mon, 06 May 2019 10:04:09 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/utbildningipalliativvard.5.81b5d1416a82ef5d4897b06.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/utbildningipalliativvard.5.81b5d1416a82ef5d4897b06.html Kulturella insatser uppmärksammas Hälsinglands folktro och sägner, berättandet och skådespelargärningen står i fokus då Ljusdals kommun delar ut 2019 års kulturstipendium och kulturdiplom. Fri, 03 May 2019 15:29:06 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/kulturellainsatseruppmarksammas.5.12a84d8b16a74152d869464b.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/kulturellainsatseruppmarksammas.5.12a84d8b16a74152d869464b.html Avrådan från eldning upphävs Efter samråd med länets räddningstjänster upphäver Länsstyrelsen Gävleborg avrådan från eldning utomhus i länet. Detta gäller från och med idag, den 2 maj. Thu, 02 May 2019 13:40:30 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/avradanfraneldningupphavs.5.12a84d8b16a74152d8645fd1.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/avradanfraneldningupphavs.5.12a84d8b16a74152d8645fd1.html Information inför valet till Europaparlamentet söndag 26 maj Förtidsröstning är möjlig från onsdag 8 maj till och med valdagen. Vill du rösta på valdagen hittar du din vallokal på röstkortet. Kommunens ambulerande röstmottagare erbjuder möjlighet att rösta om du på grund av exempelvis sjukdom eller funktionsnedsättning inte kan rösta på annat sätt. Thu, 02 May 2019 10:19:27 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/informationinforvalettilleuropaparlamentetsondag26maj.5.12a84d8b16a74152d8637fa7.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/informationinforvalettilleuropaparlamentetsondag26maj.5.12a84d8b16a74152d8637fa7.html Nej till folkomröstning om genomfart Vid måndagens sammanträde beslutade kommunfullmäktige att folkomröstning inte ska hållas om genomfart Ljusdal. Tue, 30 Apr 2019 13:13:17 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/nejtillfolkomrostningomgenomfart.5.523fa3e516a653a04682dd47.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/nejtillfolkomrostningomgenomfart.5.523fa3e516a653a04682dd47.html Se kommun­fullmäktige i efterhand Måndagens kommunfullmäktige samt tidigare sändningar går nu att titta på via våra kanaler. Sändningar kan ses via dator, läsplatta, mobil. Mon, 29 Apr 2019 20:41:34 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/sekommunfullmaktigeiefterhand.5.523fa3e516a653a04684e50b.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/sekommunfullmaktigeiefterhand.5.523fa3e516a653a04684e50b.html Tänker du elda på Valborg? Risken för gräsbränder i skog och mark är fortsatt stor. Räddningstjänsterna i samverkan med Länsstyrelsen Gävleborg avråder därför fortfarande från eldning i hela länet. Det är dock inget eldningsförbud i nuläget, men all eldning sker på eget ansvar. Mon, 29 Apr 2019 15:58:48 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/tankerdueldapavalborg.5.523fa3e516a653a04683cff5.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/tankerdueldapavalborg.5.523fa3e516a653a04683cff5.html Allmänheten avråds från att elda Räddningstjänsterna i Gävleborgs län avråder från eldning i hela länet. Det råder inte eldningsförbud, all eldning sker dock på eget ansvar. Fri, 26 Apr 2019 16:12:55 +0200 https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/allmanhetenavradsfranattelda.5.1c123f3a16a56556bc135f3e.html https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/allmanhetenavradsfranattelda.5.1c123f3a16a56556bc135f3e.html Projekt Järvsö Hållbar Destination Hållbarhetssäkring, cykelturism och minskad biltrafik är vad det treåriga projektet Järvsö Hållbar Destination etapp 2 har fokuserat på. Projektet har nyligen slutredovisats och visar på positiva effekter på arbetstillfällen, inflyttning och skattekraft i kommunen. Fri, 26 Apr 2019 16:12:04 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/projektjarvsohallbardestination.5.1c123f3a16a56556bc120178.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/projektjarvsohallbardestination.5.1c123f3a16a56556bc120178.html Ansökan ur Stiftelsen Stipendiefonden Margareta och Harry Schölins Minne I enlighet med testamentet skall stipendier delas ut till ungdomar från Ljusdals kommun för heltidsstudier på högskole- eller universitetsnivå efter gymnasieskolan. Tue, 23 Apr 2019 16:54:58 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/ansokanurstiftelsenstipendiefondenmargaretaochharryscholinsminne.5.10155ec4169288361526c067.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/ansokanurstiftelsenstipendiefondenmargaretaochharryscholinsminne.5.10155ec4169288361526c067.html Mätningar pågår i kommunen Under barmarkssäsongen mäter personal från plan- och byggenheten många byggnader och vägar i kommunen. Ibland behöver de stå på privat mark för att kunna utföra sitt arbete. Tue, 23 Apr 2019 12:21:29 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/matningarpagarikommunen.5.5c15b51316a33b98c0b24a6c.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/matningarpagarikommunen.5.5c15b51316a33b98c0b24a6c.html Sju timmars arbetsdag permanentas Individ- och familjeomsorgens personal ska fortsätta arbeta sju timmar per dag. Arbetstidsmodellen som provats i projektform ska permanentas från 1 maj 2019. Tue, 16 Apr 2019 11:45:30 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/sjutimmarsarbetsdagpermanentas.5.5ae4550816a1cc039e68f9fe.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/sjutimmarsarbetsdagpermanentas.5.5ae4550816a1cc039e68f9fe.html Samverkan med frivilliga vid kris Sommarens bränder visade tydligt på potentialen i frivilliga insatser. Människor vill hjälpa till när samhället ställs inför stora utmaningar. Ljusdals kommun och Länsstyrelsen Gävleborg arbetar på flera sätt för att strukturera samverkan med frivilliga krafter vid samhällsstörningar. Fri, 12 Apr 2019 13:53:03 +0200 https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/samverkanmedfrivilligavidkris.5.17fc3c1e169ff084b1ad34a0.html https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/samverkanmedfrivilligavidkris.5.17fc3c1e169ff084b1ad34a0.html Avgift vid utebliven livsmedelsregistrering Från 1 januari 2019 gäller nya regler som innebär att den som startar eller övertar en livsmedelsverksamhet utan att göra en anmälan om registrering kommer att behöva betala en sanktionsavgift. Wed, 10 Apr 2019 10:22:13 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/avgiftviduteblivenlivsmedelsregistrering.5.17fc3c1e169ff084b1a3814f.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/avgiftviduteblivenlivsmedelsregistrering.5.17fc3c1e169ff084b1a3814f.html Ljusdals kommun säljer nya tomter i Färila Tre tomter avsedda för bostäder är nu till salu i centralt läge nära Ljusnan på Älvvägen i Färila. Tue, 09 Apr 2019 09:18:38 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/ljusdalskommunsaljernyatomterifarila.5.575ec8771699a9d88841496c.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/ljusdalskommunsaljernyatomterifarila.5.575ec8771699a9d88841496c.html Råd om barn för separerade Ljusdals kommun erbjuder under våren 2019 en utbildning och samtalsgrupp för föräldrar som inte lever tillsammans och som behöver komma överens i frågor som rör gemensamma barn. Mon, 08 Apr 2019 19:20:22 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/radombarnforseparerade.5.61d204ed169f01ea39ae07fc.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/radombarnforseparerade.5.61d204ed169f01ea39ae07fc.html Slottegymnasiets rektor slutar Slottegymnasiets rektor Jan Oskarsson har sagt upp sig med omedelbar verkan. Biträdande rektor Åsa Sundström tillförordnas som rektor på gymnasiet fram tills att nyrekrytering gjorts. Fri, 05 Apr 2019 13:20:00 +0200 https://www.ljusdal.se/kommunpolitik/press/pressmeddelande/slottegymnasietsrektorslutar.5.434eac47169e12fccb8c2ddb.html https://www.ljusdal.se/kommunpolitik/press/pressmeddelande/slottegymnasietsrektorslutar.5.434eac47169e12fccb8c2ddb.html Färgglada blommor på tillväxt Nu har de första sommarblommorna skolats om i växthuset hos enheten gata/park. De kommer senare att planteras ut runt om i kommunen. Thu, 04 Apr 2019 07:00:00 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/farggladablommorpatillvaxt.5.1b8f27a2169d22ebbc9cda33.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/farggladablommorpatillvaxt.5.1b8f27a2169d22ebbc9cda33.html Krisledningens arbete utrett Ljusdals kommun har utrett hur kommunens egen krisledningsgrupp arbetade, för att stötta räddningsledningen vid skogsbränderna sommaren 2018. Syftet är att identifiera vad som fungerat bra och vad som kan förbättras, i styrdokument och praktiskt krisledningsarbete. Wed, 03 Apr 2019 09:08:01 +0200 https://www.ljusdal.se/kommunpolitik/press/pressmeddelande/krisledningensarbeteutrett.5.1b8f27a2169d22ebbc9c2810.html https://www.ljusdal.se/kommunpolitik/press/pressmeddelande/krisledningensarbeteutrett.5.1b8f27a2169d22ebbc9c2810.html Sandupptagning pågår Förra veckan var det fortfarande halt om mornarna, men nu känner vi våren i luften. Det innebär att det är dags att ta upp grus och sand från gatorna, städa och göra fint. Wed, 03 Apr 2019 07:00:00 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/sandupptagningpagar.5.1b8f27a2169d22ebbc9ccc0c.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/sandupptagningpagar.5.1b8f27a2169d22ebbc9ccc0c.html Någon behöver din hjälp Är du nyfiken på att bli god man eller förvaltare? Är du rättrådig, erfaren och vet hur det svenska samhället fungerar samt har tid över för att hjälpa en medmänniska? Då är du den vi söker. Tue, 02 Apr 2019 14:39:57 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/nagonbehoverdinhjalp.5.1b8f27a2169d22ebbc9c0169.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/nagonbehoverdinhjalp.5.1b8f27a2169d22ebbc9c0169.html Kommunen vill utveckla gång- och cykelstråk Kommunchef Nicklas Bremefors får i uppdrag att ta fram förslag till lösning för gång- och cykelvägar, alternativt cykelleder, mellan Ljusdal och Järvsö, Ljusdal och Färila och mellan Järvsö och Karsjö. Tue, 02 Apr 2019 11:17:44 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/kommunenvillutvecklagangochcykelstrak.5.1b8f27a2169d22ebbc9b4e66.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/kommunenvillutvecklagangochcykelstrak.5.1b8f27a2169d22ebbc9b4e66.html Avslag för folkomröstning om vägbyte Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ska säga nej till folkomröstning i vägbytesfrågan. Kommunfullmäktiges avgörande sker vid deras sammanträde den 29 april 2019. Tue, 02 Apr 2019 10:43:23 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/avslagforfolkomrostningomvagbyte.5.1b8f27a2169d22ebbc9b27ca.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/avslagforfolkomrostningomvagbyte.5.1b8f27a2169d22ebbc9b27ca.html Fakta inför EU-valet Söndag den 26 maj 2019 är det val i Sverige till Europaparlamentet. I valet väljer medborgarna i EU:s medlemsländer vilka som ska representera dem i Europaparlamentet de kommande fem åren. Mon, 01 Apr 2019 09:05:23 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/faktainforeuvalet.5.1b8f27a2169d22ebbc959936.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/faktainforeuvalet.5.1b8f27a2169d22ebbc959936.html Välkommen till avloppsmässa Fredag 5 april bjuder kommunens miljöenhet in fastighetsägare och entreprenörer till en avloppsmässa på Lörstrands bygdegård för att tillsammans med kommunen samverka kring enskilda avlopp. Fri, 29 Mar 2019 11:09:45 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/valkommentillavloppsmassa.5.12f8114a169c31f7bae574eb.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/valkommentillavloppsmassa.5.12f8114a169c31f7bae574eb.html Information om förtidsröstning till omvalet i Falun Vid omvalet till kommunfullmäktige i Falun den 7 april ska alla kommuner i landet ordna med förtidsröstning. I Ljusdals kommun erbjuds de som är röstberättigade i valet att förtidsrösta i Kommunhuset.  Fri, 29 Mar 2019 07:00:05 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/informationomfortidsrostningtillomvaletifalun.5.12f8114a169c31f7bae18f26.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/informationomfortidsrostningtillomvaletifalun.5.12f8114a169c31f7bae18f26.html Positiva resultat med 7-timmarsdag Från januari 2018 till april 2019 testar Individ- och familjeomsorgen i Ljusdal 7-timmars arbetsdag. Projektets följeforskare har nu redovisat sitt arbete för medarbetare och media. I april tar arbetsmarknads- och socialnämnden ställning till om satsningen kan bli permanent. Även inom äldreomsorgen testas kortare arbetsdag, som ett verktyg för att öka frisknärvaron. Thu, 28 Mar 2019 13:20:27 +0100 https://www.ljusdal.se/kommunpolitik/press/pressmeddelande/positivaresultatmed7timmarsdag.5.2755558f1698b71ed00eca70.html https://www.ljusdal.se/kommunpolitik/press/pressmeddelande/positivaresultatmed7timmarsdag.5.2755558f1698b71ed00eca70.html Ansök till Tekniskt basår Vill du utbilda dig till ingenjör men saknar gymnasiebehörighet? På Tekniskt basår läser du gymnasiekurser i matematik, fysik och kemi. Godkänt resultat ger dig följande år reserverad plats på ett ingenjörsprogram vid Högskolan i Gävle. Wed, 27 Mar 2019 13:21:42 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/ansoktillteknisktbasar.5.37fec0ad169b40b7168ac4f8.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/ansoktillteknisktbasar.5.37fec0ad169b40b7168ac4f8.html Vi håller rent i Ljusdals kommun Varje år anordnar Håll Sverige Rent landets största aktion mot nedskräpning. Förra året deltog fler än 676 000 personer runt om i hela landet. Ta chansen att vara med du också! Wed, 27 Mar 2019 13:19:35 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/vihallerrentiljusdalskommun.5.37fec0ad169b40b7168ae1c3.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/vihallerrentiljusdalskommun.5.37fec0ad169b40b7168ae1c3.html Störningar i telefonin åtgärdade De störningar som under förmiddagen drabbade kommunens telefoni är nu åtgärdade. Det går nu återigen att ringa kommunens direktnummer. Wed, 27 Mar 2019 11:42:04 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/storningaritelefoninatgardade.5.37fec0ad169b40b7168ac01f.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/storningaritelefoninatgardade.5.37fec0ad169b40b7168ac01f.html Sök bidrag för sommarlovsaktiviteter Staten avsätter pengar till avgiftsfria sommarlovsaktiviteter för barn 6-15 år även 2019. Kommunerna får potter tilldelade och fördelar pengarna bland föreningar, organisationer, församlingar och kommunala enheter som ansöker om att anordna aktiviteter. Wed, 27 Mar 2019 07:00:00 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/sokbidragforsommarlovsaktiviteter.5.37fec0ad169b40b716867815.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/sokbidragforsommarlovsaktiviteter.5.37fec0ad169b40b716867815.html Vackert trygghetsboende I Arkitektupprorets omröstning har Trygghetsboendet på Stenevägen i Järvsö uppmärksammats med en sjundeplats på listan över Sveriges vackraste nyproduktioner 2019. Tue, 26 Mar 2019 16:48:14 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/vackerttrygghetsboende.5.37fec0ad169b40b71685fc26.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/vackerttrygghetsboende.5.37fec0ad169b40b71685fc26.html Se kommun­fullmäktige i efterhand Måndagens kommunfullmäktige samt tidigare sändningar går nu att titta på via våra kanaler. Sändningar kan ses via dator, läsplatta, mobil. Mon, 25 Mar 2019 21:10:44 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/sekommunfullmaktigeiefterhand.5.37fec0ad169b40b7168257df.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/sekommunfullmaktigeiefterhand.5.37fec0ad169b40b7168257df.html Frivilliga är en viktig resurs Frivilliga är en resurs och en utmaning vid kris. Länsstyrelsen Gävleborg skriver samarbetsavtal med frivilligorganisationer, efter sommarens erfarenheter. Kommuner kan avropa tjänster från avtalet. Fri, 22 Mar 2019 10:32:42 +0100 https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/frivilligaarenviktigresurs.5.2755558f1698b71ed00a1857.html https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/frivilligaarenviktigresurs.5.2755558f1698b71ed00a1857.html Beslut om Hybo skola flyttas fram Ärendet om avveckling av Hybo skola och efterföljande samordning med skolor i Ljusdals tätort flyttas fram. Thu, 21 Mar 2019 14:04:57 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/beslutomhyboskolaflyttasfram.5.575ec8771699a9d88845c6b7.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/beslutomhyboskolaflyttasfram.5.575ec8771699a9d88845c6b7.html Samordning av skollokaler på Los skola Från höstterminen 2019 samordnas lokaler för förskola, fritidshem och grundskola i Los skolas lokaler. Thu, 21 Mar 2019 14:02:33 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/samordningavskollokalerpalosskola.5.575ec8771699a9d88845c1e0.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/samordningavskollokalerpalosskola.5.575ec8771699a9d88845c1e0.html Ledigt jaktarrende Ljusdals kommun tar emot intresseanmälningar för jaktarrende om ca 56 hektar på fastigheten Ljusdal Sund 6:2, söder om Ramsjö. Thu, 21 Mar 2019 08:59:11 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/ledigtjaktarrende.5.575ec8771699a9d8884178d2.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/ledigtjaktarrende.5.575ec8771699a9d8884178d2.html Tema skog och kris för skolelever Under vecka 12 samlas elever i årskurs 4 - 9 från Färila och Los för temadagar kring skog och krisberedskap, tillsammans med Hälsinglands museum och Civilförsvarsförbundet. Wed, 20 Mar 2019 10:14:00 +0100 https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/temaskogochkrisforskolelever.5.2755558f1698b71ed00a2b88.html https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/temaskogochkrisforskolelever.5.2755558f1698b71ed00a2b88.html Köp en konsultdag för halva priset Köp en dag och få små, effektiva konsultinsatser på åtta timmar. NärLjus fortsätter att erbjuda konsultstöd för halva priset. Wed, 20 Mar 2019 08:44:30 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/kopenkonsultdagforhalvapriset.5.2755558f1698b71ed00e9aaa.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/kopenkonsultdagforhalvapriset.5.2755558f1698b71ed00e9aaa.html Dags att söka feriejobb Du som går i årskurs 1 eller 2 på gymnasiet och är folkbokförd i Ljusdals kommun har möjlighet att söka feriejobb i kommunen. Tue, 19 Mar 2019 11:05:14 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/dagsattsokaferiejobb.5.2755558f1698b71ed0051798.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/dagsattsokaferiejobb.5.2755558f1698b71ed0051798.html Trasig snöslunga Kommunens snöröjande enhet Gata/park har under förra veckan drabbats av ett maskinhaveri som påverkar möjligheterna att få undan snön från trånga gator och trottoarer. Tue, 19 Mar 2019 09:14:55 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/trasigsnoslunga.5.2755558f1698b71ed009978c.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/trasigsnoslunga.5.2755558f1698b71ed009978c.html Järvsö värd för VM-deltävling i pumptrack Skandinaviens första Red Bull Pumptrack VM-deltävling förläggs i Järvsö den 24-25 augusti 2019. Tävlingen är öppen för amatörer och proffs från 16 år och uppåt. Thu, 14 Mar 2019 06:00:05 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/jarvsovardforvmdeltavlingipumptrack.5.caf4f1316974f18da217a81.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/jarvsovardforvmdeltavlingipumptrack.5.caf4f1316974f18da217a81.html Folkmängden ökade något under 2018 Ljusdals kommun ökade sin folkmängd med 5 personer under 2018, ett resultat av att det var fler som flyttade till kommunen än som lämnade den under fjolåret. Tue, 12 Mar 2019 16:31:42 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/folkmangdenokadenagotunder2018.5.43e78a01691922e293a9af9.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/folkmangdenokadenagotunder2018.5.43e78a01691922e293a9af9.html Skicka e-faktura till Ljusdals kommun Från den 1 april 2019 ska ni som leverantör till Ljusdals kommun skicka oss en e-faktura. Observera att PDF inte är ett godkänt format. Fri, 08 Mar 2019 16:02:13 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/skickaefakturatillljusdalskommun.5.5e25d727168e1f8f6c7442cb.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/skickaefakturatillljusdalskommun.5.5e25d727168e1f8f6c7442cb.html Filmning av avlopp - inget krav Fastighetsägare i kommunen har blivit uppringda av personer som vill boka tid för att filma deras avloppsledningar. Varken Ljusdals kommun eller Ljusdal Energi står bakom dessa samtal eller utförandet av tjänsten. Fri, 08 Mar 2019 13:02:03 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/filmningavavloppingetkrav.5.1f922fd0169566f61e9225ce.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/filmningavavloppingetkrav.5.1f922fd0169566f61e9225ce.html Stefan Einhorn - om att göra skillnad Hur kan vi göra skillnad för en medmänniska är temat för Stefan Einhorns föreläsning i Ljusdal, lördagen den 23 mars klockan 12:00. Fri, 08 Mar 2019 08:19:07 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/stefaneinhornomattgoraskillnad.5.647ce0a016947272cef11eae.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/stefaneinhornomattgoraskillnad.5.647ce0a016947272cef11eae.html Promenera och åk skridskor på Kyrksjön Passa på att njuta av vintern på isen. Hämta frisk luft och ljus, motionera och umgås på Kyrksjön i Ljusdal. Tue, 05 Mar 2019 14:39:37 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/promeneraochakskridskorpakyrksjon.5.647ce0a016947272cef68c4c.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/promeneraochakskridskorpakyrksjon.5.647ce0a016947272cef68c4c.html Tillståndsplikt för tobaksförsäljning Från 1 juli 2019 träder en ny lag om tobak och liknande produkter i kraft. Den nya lagen innebär att tillståndsplikt för tobaksförsäljning införs. Mon, 04 Mar 2019 11:47:41 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/tillstandspliktfortobaksforsaljning.5.647ce0a016947272cef11069.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/tillstandspliktfortobaksforsaljning.5.647ce0a016947272cef11069.html Rökförbud i utomhusmiljöer från 1 juli Uteserveringar, lekplatser för allmänheten, perronger, busshållplatser, entréer och inhägnade idrottsplatser är exempel på utomhusmiljöer där rökning förbjuds. Mon, 04 Mar 2019 11:43:48 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/rokforbudiutomhusmiljoerfran1juli.5.647ce0a016947272cef740b.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/rokforbudiutomhusmiljoerfran1juli.5.647ce0a016947272cef740b.html Remissvar lämnat om genomfart Ljusdal Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 25 februari behandlades frågan om remissvar gällande Trafikverkets förslag till vägplan och byte av väghållaransvar. Ljusdals kommun har nu utifrån de beslut som fattades av kommunfullmäktige lämnat remissvar till Trafikverket. Thu, 28 Feb 2019 16:46:33 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/remissvarlamnatomgenomfartljusdal.5.10155ec416928836152c2a26.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/remissvarlamnatomgenomfartljusdal.5.10155ec416928836152c2a26.html Projekt för cykelturism i Ljusdals kommun En ledande cykeldestination i världsklass som sätter Järvsö och Ljusdals kommun på cykelkartan. Det är vad det nya projektet för cykelturism vill åstadkomma. Wed, 27 Feb 2019 15:51:15 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/projektforcykelturismiljusdalskommun.5.10155ec4169288361526dcd1.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/projektforcykelturismiljusdalskommun.5.10155ec4169288361526dcd1.html NärLjus VD uppsagd NärLjus styrelse har sagt upp Stefan Wennerstrand som VD för NärLjus. Wed, 27 Feb 2019 15:05:57 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/narljusvduppsagd.5.10155ec41692883615263c32.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/narljusvduppsagd.5.10155ec41692883615263c32.html Fullmäktigebeslut som rör vägbyte Under måndagens sammanträde beslutade kommunfullmäktige att till kommunstyrelsen återremittera huvuddelen av förslaget till yttrande gällande Trafikverkets förslag till vägplan och byte av väghållaransvar mellan Ljusdals kommun och Trafikverket. Tue, 26 Feb 2019 14:17:43 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/fullmaktigebeslutsomrorvagbyte.5.43e78a01691922e293cd9d2.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/fullmaktigebeslutsomrorvagbyte.5.43e78a01691922e293cd9d2.html Extra statsbidrag till Ljusdals kommun Fortsatta extra statsbidrag 2019 gör att integrationssatsningen Team Q och projektet eXtrastöd i Ljusdal, för personer långt från arbetsmarknaden, samt insatser för att förstärka näringslivsklimatet kan fortsätta. Tue, 26 Feb 2019 08:59:00 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/extrastatsbidragtillljusdalskommun.5.43e78a01691922e293af944.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/extrastatsbidragtillljusdalskommun.5.43e78a01691922e293af944.html Se kommun­fullmäktige i efterhand Måndagens kommunfullmäktige samt tidigare sändningar går nu att titta på via våra kanaler. Sändningar kan ses via dator, läsplatta, mobil. Mon, 25 Feb 2019 21:23:25 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/sekommunfullmaktigeiefterhand.5.43e78a01691922e293cfae2.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/sekommunfullmaktigeiefterhand.5.43e78a01691922e293cfae2.html Lill-Babs utställning på Stenegård Ljusdals kommun har beslutat att upplåta delar av östra flygeln på Stengård till utställningen om Lill-Babs artisteri och liv. Thu, 21 Feb 2019 09:00:20 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/lillbabsutstallningpastenegard.5.1cb8946616909c72cc8105ab.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/lillbabsutstallningpastenegard.5.1cb8946616909c72cc8105ab.html Kommunfullmäktige via storbilds-TV För att ge fler medborgare chansen att se kommunfullmäktiges sammanträde på plats i Kommunhuset måndag den 25 februari erbjuds åhörarplatser också i lokalen för Tompas Mat där sammanträdet visas på en storbilds-TV från kl. 18. Wed, 20 Feb 2019 14:56:07 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/kommunfullmaktigeviastorbildstv.5.1cb8946616909c72cc83a93.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/kommunfullmaktigeviastorbildstv.5.1cb8946616909c72cc83a93.html Artscape bjuder in till konstkalas i Ljusdal Ljusdals centrum fylls till brädden av spännande konstverk när Artscape anordnar gatukonstfestival i sommar. ARTSCAPE 2019 LJUSDAL förväntas sätta Ljusdal på den globala kulturkartan och erbjuda besökarna både små, stora och jättestora konstupplevelser. Wed, 20 Feb 2019 06:00:08 +0100 https://www.ljusdal.se/kommunpolitik/press/pressmeddelande/artscapebjuderintillkonstkalasiljusdal.5.444a72dd168fa6791c8a9797.html https://www.ljusdal.se/kommunpolitik/press/pressmeddelande/artscapebjuderintillkonstkalasiljusdal.5.444a72dd168fa6791c8a9797.html Förslag om avveckling av Hybo skola Som en del i de strukturella förändringar som Ljusdals kommun måste genomföra för att nå en ekonomi i balans lägger utbildningsförvaltningen fram förslag att Hybo skola och fritidshem avvecklas från och med höstterminen 2019. Thu, 14 Feb 2019 16:31:42 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/forslagomavvecklingavhyboskola.5.40dd0415168e9aae0111807f.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/forslagomavvecklingavhyboskola.5.40dd0415168e9aae0111807f.html Sverige stärker förmågan att bekämpa bränder Sverige behöver helikoptrar och flygplan för kunna bekämpa skogsbränder i framtiden. Det menar MSB, som på uppdrag av regeringen redovisat behoven av förstärkt kapacitet inom materiel, personalförsörjning och flygkapacitet. Räddningstjänsterna behöver också bli bättre på samordning. Thu, 14 Feb 2019 06:00:00 +0100 https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/sverigestarkerformaganattbekampabrander.5.5e25d727168e1f8f6c754bf0.html https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/sverigestarkerformaganattbekampabrander.5.5e25d727168e1f8f6c754bf0.html Studera till lärare och arbeta samtidigt Nu har du som vill bli lärare möjlighet att studera med lön – hela vägen till din grundlärarexamen. Ljusdals kommun samarbetar med Högskolan i Gävle och Mittuniversitet så att du kan ta lärarexamen samtidigt som du arbetar.  Wed, 13 Feb 2019 14:10:28 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/studeratilllarareocharbetasamtidigt.5.5e25d727168e1f8f6c74da07.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/studeratilllarareocharbetasamtidigt.5.5e25d727168e1f8f6c74da07.html Nominera handledare och arbetsplatser Nu har du chansen att nominera duktiga handledare och bra arbetsplatser till Vård- och omsorgscollege Gävleborgs lokala priser 2019. Wed, 13 Feb 2019 12:00:13 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/nominerahandledareocharbetsplatser.5.5e25d727168e1f8f6c742610.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/nominerahandledareocharbetsplatser.5.5e25d727168e1f8f6c742610.html 72 miljoner till skogsbruket efter bränderna Regeringen beslutade den 7 februari om en förordning för stöden till skogsbruket efter skogsbränderna 2018. Stöden förmedlas av Skogsstyrelsen och går att söka från den 1 mars. Tue, 12 Feb 2019 13:14:38 +0100 https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/72miljonertillskogsbruketefterbranderna.5.33fb7c55168d296a9b4eda0a.html https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/72miljonertillskogsbruketefterbranderna.5.33fb7c55168d296a9b4eda0a.html Medborgarlöfte 2019 Förbättrad kontakt med ungdomar och närvaro på fritidsgårdarna i Färila och Järvsö är vad Polisen och Ljusdals kommun enats om i årets medborgarlöfte. Fri, 08 Feb 2019 13:30:47 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/medborgarlofte2019.5.4e09bb54168b3ceeddf49843.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/medborgarlofte2019.5.4e09bb54168b3ceeddf49843.html Har du koll på radonhalten? Radon är en gas som varken syns eller luktar och som finns naturligt i mark, vatten och luft. Den kan i för höga halter vara hälsofarlig, därför rekommenderas mätning av radonet i bostäder. Thu, 07 Feb 2019 10:46:05 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/hardukollparadonhalten.5.4b97f3b0168c3389957c8c.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/hardukollparadonhalten.5.4b97f3b0168c3389957c8c.html Låna strömmande film via biblioteket Nu kan du låna strömmande film genom att använda ditt bibliotekskort och en internetuppkoppling. Wed, 06 Feb 2019 07:30:00 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/lanastrommandefilmviabiblioteket.5.4e09bb54168b3ceeddf99c3f.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/lanastrommandefilmviabiblioteket.5.4e09bb54168b3ceeddf99c3f.html Ökad försäljning av kommunägda tomter Ljusdals kommun har en positiv trend vad gäller försäljning av kommunägd mark de senaste åren. Thu, 31 Jan 2019 07:57:59 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/okadforsaljningavkommunagdatomter.5.445a70091686ab064b55046e.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/okadforsaljningavkommunagdatomter.5.445a70091686ab064b55046e.html Fördjupad översiktsplan antagen Kommunfullmäktige beslutade på måndagen att anta den fördjupade översiktsplanen  (FÖP) som utarbetats för Ljusdals tätort. Tue, 29 Jan 2019 14:16:10 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/fordjupadoversiktsplanantagen.5.4b132008168901120d75aff.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/fordjupadoversiktsplanantagen.5.4b132008168901120d75aff.html Vinnare i samhällsplaneringstävling Kommunens enhet Plan och Bygg bjöd i november in ungdomar att virtuellt bidra med idéer till förändringar av Postplan i Ljusdal. Det vinnande förslaget har nu utsetts och är utformat av Hampus Toft. Fri, 25 Jan 2019 10:45:06 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/vinnareisamhallsplaneringstavling.5.7d9ecf0e1687a29bd21a1671.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/vinnareisamhallsplaneringstavling.5.7d9ecf0e1687a29bd21a1671.html Omsorgen söker semestervikarier Vi söker vikarier till sommaren 2019. Välkommen med din ansökan! Thu, 24 Jan 2019 11:21:17 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/omsorgensokersemestervikarier.5.7d9ecf0e1687a29bd21519e1.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/omsorgensokersemestervikarier.5.7d9ecf0e1687a29bd21519e1.html Fina förhållanden för längdskidåkning Förutom de ordinarie elljusspåren så har ideella krafter ställt i ordning fantastiskt fina spår runt om i kommunen, bl.a. på åkrar och sjöar. Kommunens fritidsenhet uppmanar alla intresserade att rapportera in om spåren och spårstatus. Wed, 23 Jan 2019 14:10:56 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/finaforhallandenforlangdskidakning.5.445a70091686ab064b5f0ab4.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/finaforhallandenforlangdskidakning.5.445a70091686ab064b5f0ab4.html Ansök om bygdemedel När kommunens naturresurser nyttjas för vindkraft betalar företagen bakom verken ut bygdemedel som kompensation. Föreningar, företag och enskilda privatpersoner i den aktuella bygden kan söka pengarna. Tue, 22 Jan 2019 17:38:42 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/ansokombygdemedel.5.375b25e3167bfeb97fc62f7b.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/ansokombygdemedel.5.375b25e3167bfeb97fc62f7b.html ”Järvsöbussen” är igång Ljusdals kommun genomför med stöd av Energimyndigheten ett försök med transfertrafik inom Järvsö samt mellan Järvsö och Harsa under vintersäsongen 2018/2019. Projektets mål är att öka andelen som reser kollektivt till turistdestinationen Järvsö. Mon, 21 Jan 2019 13:27:43 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/jarvsobussenarigang.5.445a70091686ab064b556b66.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/jarvsobussenarigang.5.445a70091686ab064b556b66.html RescEU ökar beredskap för katastrofer De senaste åren har flera naturkatastrofer inträffat i Europa. Samordning på alla nivåer är nödvändigt för att klara stora händelser. RescEU kan stärka civilskyddsinsatser vid katastrofer inom EU, bland annat vid stora bränder eller översvämningar. Thu, 17 Jan 2019 14:25:25 +0100 https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/resceuokarberedskapforkatastrofer.5.1d0c408168470f7cb0a2c87.html https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/resceuokarberedskapforkatastrofer.5.1d0c408168470f7cb0a2c87.html Idrottsledare och idrottare prisade Johan Jansson Hydling och Marcus Öhman får Ljusdals kommuns idrottsstipendium 2018. Wed, 16 Jan 2019 19:30:09 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/idrottsledareochidrottareprisade.5.1d0c408168470f7cb09c5de.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/idrottsledareochidrottareprisade.5.1d0c408168470f7cb09c5de.html Tyck till om förslag till vägplan Allmänheten har till och med den 28 februari möjlighet att lämna synpunkter på Trafikverkets förslag till vägplan för väg 84 genom Ljusdals centrum. Tue, 15 Jan 2019 13:30:51 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/tycktillomforslagtillvagplan.5.2a605aeb167b09fd35fac82b.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/tycktillomforslagtillvagplan.5.2a605aeb167b09fd35fac82b.html Fina möjligheter till vintermotion Det finns ett antal skidspår runt om i kommunen som erbjuder fina möjligheter till motion och friluftsliv. Passa också på att nyttja allmänhetens skridskoåkning på IP i Ljusdal respektive i Järvsö Arena. Mon, 14 Jan 2019 16:24:55 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/finamojlighetertillvintermotion.5.1d0c408168470f7cb054b4a.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/finamojlighetertillvintermotion.5.1d0c408168470f7cb054b4a.html Viktigt att veta om snöröjning När det nu är snöigt och halt på våra vägar vill kommunen informera om vad det är som gäller för att skapa trygghet och trivsel. Wed, 09 Jan 2019 08:11:06 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/viktigtattvetaomsnorojning.5.52d6ae451682a95b38d38227.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/viktigtattvetaomsnorojning.5.52d6ae451682a95b38d38227.html Ny nämnds- och förvaltningsorganisation I mars 2018 beslutade kommunfullmäktige i Ljusdal om ny nämnds- och förvaltningsorganisation för kommunen som gäller från och med 1 januari 2019. Tue, 08 Jan 2019 10:50:37 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/nynamndsochforvaltningsorganisation.5.c6597141680c244837d8074.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/nynamndsochforvaltningsorganisation.5.c6597141680c244837d8074.html Utställningen Virtuellt världsarv inställd På grund av tekniska problem kommer de återstående tillfällena att se det virtuella världsarvet tyvärr att ställas in. Fri, 04 Jan 2019 16:11:29 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/utstallningenvirtuelltvarldsarvinstalld.5.616e261816771ffd719f2092.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/utstallningenvirtuelltvarldsarvinstalld.5.616e261816771ffd719f2092.html Halkskydd för äldre Erbjudandet om gratis halkskydd (broddar) från kommunen till invånare som är 65 år och äldre förlängs nu att gälla så länge det återstående lagret räcker. Fri, 04 Jan 2019 10:47:19 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/halkskyddforaldre.5.c6597141680c244837beb95.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/halkskyddforaldre.5.c6597141680c244837beb95.html Vattenläcka i Färila åtgärdad Ljusdal Energi meddelar att den vattenläcka som tidigare idag drabbade delar av Färila nu har åtgärdats. Thu, 03 Jan 2019 13:15:46 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/vattenlackaifarilaatgardad.5.c6597141680c2448377806a.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/vattenlackaifarilaatgardad.5.c6597141680c2448377806a.html Begränsat fyrverkeri i kommunen Sedan 2015 är det nya regler för hur fyrverkeri får användas i tätbebyggda områden i Ljusdals kommun. Fri, 28 Dec 2018 08:00:07 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/begransatfyrverkeriikommunen.5.54a35556167de69a9f0e4c9c.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/begransatfyrverkeriikommunen.5.54a35556167de69a9f0e4c9c.html Försäljning av bokbuss Arbetsmarknadsenheten, Ljusdals kommun, säljer härmed kommunens tidigare bokbuss. Thu, 27 Dec 2018 10:37:00 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/forsaljningavbokbuss.5.7532077d167eda6750015abe.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/forsaljningavbokbuss.5.7532077d167eda6750015abe.html Se kommun­fullmäktige i efterhand Måndagens kommunfullmäktige samt tidigare sändningar går nu att titta på via våra kanaler. Sändningar kan ses via dator, läsplatta, mobil. Wed, 19 Dec 2018 12:11:36 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/sekommunfullmaktigeiefterhand.5.2a605aeb167b09fd35fcfc40.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/sekommunfullmaktigeiefterhand.5.2a605aeb167b09fd35fcfc40.html Ersättning för virke i brandgator Du som äger mark där det skapats brandgator (kallas också begränsningslinjer) under bränderna kommer att få ersättning för det. Tue, 18 Dec 2018 10:00:11 +0100 https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/ersattningforvirkeibrandgator.5.2a605aeb167b09fd35fb8f83.html https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/ersattningforvirkeibrandgator.5.2a605aeb167b09fd35fb8f83.html Val till kommunens politiska forum Under måndagskvällens kommunfullmäktigemöte fattades beslut om de personer som ska ingå i kommunstyrelsen och de olika nämnderna under mandatperioden 2019-2022. Mon, 17 Dec 2018 21:11:48 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/valtillkommunenspolitiskaforum.5.2a605aeb167b09fd35fb8fff.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/valtillkommunenspolitiskaforum.5.2a605aeb167b09fd35fb8fff.html Jubileum för rösträttsreform Idag är det 100 år sedan riksdagen beslutade att avskaffa den inkomstgraderade rösträtten och rösträtten för bolag och samtidigt beslutade att införa lika kommunal rösträtt samt politisk rösträtt för kvinnor. Mon, 17 Dec 2018 11:17:01 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/jubileumforrostrattsreform.5.2a605aeb167b09fd35fafc5b.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/jubileumforrostrattsreform.5.2a605aeb167b09fd35fafc5b.html Kost – en utmaning vid kris Den 28 november föreläste Ljusdals kommuns kostchef på den nationella konferensen Mötesplats Livsmedelsförsörjning, om erfarenheterna av kosthantering under sommarens bränder. Mon, 17 Dec 2018 08:34:05 +0100 https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/kostenutmaningvidkris.5.2a605aeb167b09fd35fa5b37.html https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/kostenutmaningvidkris.5.2a605aeb167b09fd35fa5b37.html Frirumsstipendium utdelat Utbildningsnämnden har delat ut Ljusdals kommuns frirumsstipendium till Gärdeåsskolan, Loos skola samt Stenhamreskolan för tre olika projekt. Fri, 14 Dec 2018 10:42:04 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/frirumsstipendiumutdelat.5.7d7d2955167a0d43c1657b95.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/frirumsstipendiumutdelat.5.7d7d2955167a0d43c1657b95.html Trivsam luciamorgon i Kommunhuset Ljusdals lucia med följe spred ljus och stämningsfull sång i vintermörkret. Thu, 13 Dec 2018 08:47:37 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/trivsamluciamorgonikommunhuset.5.7d7d2955167a0d43c16525c9.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/trivsamluciamorgonikommunhuset.5.7d7d2955167a0d43c16525c9.html Konsumentvägledning i Ljusdal Har du frågor om hushållsekonomi, reklamationer eller öppet köp. Då är du välkommen att kontakta kommunens konsumentvägledare. Wed, 12 Dec 2018 11:00:05 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/konsumentvagledningiljusdal.5.7d7d2955167a0d43c168f5c.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/konsumentvagledningiljusdal.5.7d7d2955167a0d43c168f5c.html Halkskydd för äldre Gratis halkskydd (broddar) från kommunen har blivit populärt bland invånare som är 65 år och äldre. Mon, 10 Dec 2018 16:36:09 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/halkskyddforaldre.5.197c46da1679260856ac125c.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/halkskyddforaldre.5.197c46da1679260856ac125c.html Brandvirke förs ut och sågas Skogsaktörerna i brandområdet i Ljusdals kommun arbetar för fullt med att föra ut och såga brandskadat virke. Stora mängder virke har transporterats till sågverket i Färila under hösten och från första veckan i december är sågen igång. Mon, 10 Dec 2018 15:39:18 +0100 https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/brandvirkeforsutochsagas.5.197c46da1679260856ab9dac.html https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/brandvirkeforsutochsagas.5.197c46da1679260856ab9dac.html Telefonistörningarna åtgärdade På grund av tekniska problem har det tidigare idag varit svårt att nå kommunens växelnummer 0651-180 00. Störningarna är nu åtgärdade och det går bra att ringa igen. Mon, 10 Dec 2018 12:05:33 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/telefonistorningarnaatgardade.5.197c46da1679260856aa00f9.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/telefonistorningarnaatgardade.5.197c46da1679260856aa00f9.html Frivilliga krafter uppmärksammade I samband med Frivilligdagen i Kommunhuset idag tilldelades Per Persson Ljusdals kommuns frivilligstipendium 2018. Thu, 06 Dec 2018 18:24:45 +0100 https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/frivilligakrafteruppmarksammade.5.105496061678232a1e235ed9.html https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/frivilligakrafteruppmarksammade.5.105496061678232a1e235ed9.html Lilla simbassängen delvis ur bruk På grund av tekniska problem med vattenreningen hålls den lilla bassängen i Färila simhall stängd på kvällar och helger tills vidare. Skolans simskola, privata simskolor samt babysim fortgår däremot som vanligt och den stora bassängen påverkas inte. Tue, 04 Dec 2018 16:04:49 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/lillasimbassangendelvisurbruk.5.616e261816771ffd7193c530.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/lillasimbassangendelvisurbruk.5.616e261816771ffd7193c530.html Statligt stöd till biblioteksverksamhet Ljusdals kommunbibliotek har via stödformen ”Stärkta bibliotek” beviljats 850 000 kr av Statens kulturråd. Medlen kommer framför allt att satsas på kulturarrangemang så som författarbesök för barn och vuxna, men även marknadsföring, utbildning, m.m. Mon, 03 Dec 2018 13:32:45 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/statligtstodtillbiblioteksverksamhet.5.6988eab16769e09be6cbfca.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/statligtstodtillbiblioteksverksamhet.5.6988eab16769e09be6cbfca.html Samverkan kring inköp och upphandling I och med att Gävle kommun hösten 2017 beslutade att ansöka om utträde ur det gemensamma kommunalförbundet Inköp Gävleborg ändrades förutsättningarna för de återstående ägarkommunerna. Därför drogs ett utredningsarbete igång med syfte att hitta former för hur man ska samverka kring inköps och upphandlingsfrågor i framtiden. Fri, 30 Nov 2018 14:00:00 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/samverkankringinkopochupphandling.5.54d7f1af16761c1c7fe4a348.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/samverkankringinkopochupphandling.5.54d7f1af16761c1c7fe4a348.html Nominera årets distansstudent Hälsinglands kommuner delar varje år ut ett stipendium på 12000 kronor till en distansstuderande vid Högskolan i Gävle. Högskoleansvariga i kommunerna och lärare vid Högskolan har nu möjlighet att nominera.  Wed, 28 Nov 2018 15:25:20 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/nomineraaretsdistansstudent.5.157976f61675186dd7778872.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/nomineraaretsdistansstudent.5.157976f61675186dd7778872.html Se kommun­fullmäktige i efterhand Måndagens kommunfullmäktige samt tidigare sändningar går nu att titta på via våra kanaler. Sändningar kan ses via dator, läsplatta, mobil. Mon, 26 Nov 2018 20:32:06 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/sekommunfullmaktigeiefterhand.5.540b7d0a16749650556f18c6.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/sekommunfullmaktigeiefterhand.5.540b7d0a16749650556f18c6.html Frivilligarbete lyfts fram Ljusdals kommuns frivilligstipendium delas ut den 6 december, i samband med den internationella frivilligdagen. Mon, 26 Nov 2018 09:04:13 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/frivilligarbetelyftsfram.5.540b7d0a16749650556a88e1.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/frivilligarbetelyftsfram.5.540b7d0a16749650556a88e1.html Me too – så går vi vidare! Söndag den 25 november, på internationella dagen mot våld mot kvinnor, håller skribenten och programledaren Lina Thomsgård föreläsning i Ljusdal. Wed, 21 Nov 2018 12:53:49 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/metoosagarvividare.5.1e8ec0a4166f02015e128c5d.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/metoosagarvividare.5.1e8ec0a4166f02015e128c5d.html Ansök om idrottsstipendium Ljusdals kommun delar varje år ut stipendium i syfte att stödja och uppmuntra förtjänstfulla insatser inom idrottsrörelsens alla områden. Nu är det tid att ansöka om Idrottsstipendium 2018. Wed, 21 Nov 2018 07:30:00 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/ansokomidrottsstipendium.5.f137ab9167310708d31f072.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/ansokomidrottsstipendium.5.f137ab9167310708d31f072.html Belysningsfel har åtgärdats Kvarvarande belysningsfel längs Trädgårdsgatan i Ljusdal har nu åtgärdats och alla lampor fungerar igen. Tue, 20 Nov 2018 11:54:29 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/belysningsfelharatgardats.5.1e8ec0a4166f02015e17eaa1.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/belysningsfelharatgardats.5.1e8ec0a4166f02015e17eaa1.html Skog glesas ur vid Gärdeåsen Ljusdals kommun kommer under vintern att glesa ur skogen norr om bostadsområdet Gärdeåsen. Tue, 20 Nov 2018 10:45:49 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/skogglesasurvidgardeasen.5.62b4a6f816725c8184ee23b6.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/skogglesasurvidgardeasen.5.62b4a6f816725c8184ee23b6.html Familjelördag på Ljusdals bibliotek Lördag den 24 november bjuder Ljusdals bibliotek in till ny visning av bokbussen och roliga aktiviteter för barn, både i bokbussen och på biblioteket. Mon, 19 Nov 2018 15:56:50 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/familjelordagpaljusdalsbibliotek.5.62b4a6f816725c8184e548b6.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/familjelordagpaljusdalsbibliotek.5.62b4a6f816725c8184e548b6.html Separerade föräldrar får råd i grupp Ljusdals kommun erbjuder en kostnadsfri utbildning och samtalsgrupp för föräldrar som inte lever tillsammans och som behöver komma överens i frågor som rör gemensamma barn. Mon, 19 Nov 2018 11:37:58 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/separeradeforaldrarfarradigrupp.5.62b4a6f816725c8184e59310.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/separeradeforaldrarfarradigrupp.5.62b4a6f816725c8184e59310.html Samarbetsavtal om hållbarhet tecknat Ljusdals kommun har skrivit under ett samarbetsavtal med certifieringsorganisationen EarthCheck som innehåller ett hållbarhetsprogram för resmål och destinationer. Fri, 16 Nov 2018 17:41:29 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/samarbetsavtalomhallbarhettecknat.5.d73fab016715771f611aa95.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/samarbetsavtalomhallbarhettecknat.5.d73fab016715771f611aa95.html Bästa Tillväxt 2018 i Gävleborgs län.  Ljusdals kommun är årets snabbklättrare i Gävleborgs län. Från en blygsam sjundeplacering för två år sedan ligger Ljusdal nu i topp när det gäller bästa tillväxt i länet 2018. Thu, 15 Nov 2018 11:20:34 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/bastatillvaxt2018igavleborgslan.5.d73fab016715771f6164f6.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/bastatillvaxt2018igavleborgslan.5.d73fab016715771f6164f6.html Invånarantalet fortsatt runt 19 000 När årets första tre kvartal har passerat så har Ljusdals kommun fyra invånare fler än vid årsskiftet. Tue, 13 Nov 2018 09:35:17 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/invanarantaletfortsattrunt19000.5.74b545dd166ffb7a0ca8de5a.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/invanarantaletfortsattrunt19000.5.74b545dd166ffb7a0ca8de5a.html Skog glesas ur i Ämbarbo Ljusdals kommun kommer under vintern att glesa ur skogen i delar av Ämbarboområdet. Mon, 12 Nov 2018 09:35:07 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/skogglesasuriambarbo.5.1e8ec0a4166f02015e1750c3.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/skogglesasuriambarbo.5.1e8ec0a4166f02015e1750c3.html Länsstyrelserna söker nya begravningsombud Länsstyrelsen ska förordna ett eller flera begravningsombud att granska hur församlingar tar till vara de personers intressen som inte tillhör Svenska kyrkan. Fri, 09 Nov 2018 09:55:10 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/lansstyrelsernasokernyabegravningsombud.5.1e8ec0a4166f02015e175a3f.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/lansstyrelsernasokernyabegravningsombud.5.1e8ec0a4166f02015e175a3f.html Ljusdal klättrar mest i skolrankning Ljusdals kommun är den kommun i landet som sedan förra året har klättrat mest i Lärarförbundets skolrankning, från plats 212 till plats 29. Det gör också Ljusdal till länets bästa skolkommun. Thu, 08 Nov 2018 13:59:59 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/ljusdalklattrarmestiskolrankning.5.1e8ec0a4166f02015e12a3a8.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/ljusdalklattrarmestiskolrankning.5.1e8ec0a4166f02015e12a3a8.html Den nya bokbussen invigs För 40 år sedan fick Ljusdals kommun sin första bokbuss. Nu kommer den fjärde bussen att börja rulla på vägarna och har genom sin storlek och utrustning mycket att erbjuda låntagarna. Den 10 november invigs den utanför Kommunhuset. Wed, 07 Nov 2018 18:41:49 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/dennyabokbusseninvigs.5.249914fb166e075108ae168a.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/dennyabokbusseninvigs.5.249914fb166e075108ae168a.html Hållbar besöksnäring i fokus I samband med att det EU-finansierade projektet om hållbar besöksnäring nu avslutas så hålls en konferens i Järvsö 15-16 november som gästas av hållbarhetscertifieraren Stewart Moore. Tue, 06 Nov 2018 14:55:39 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/hallbarbesoksnaringifokus.5.11cc2f77166d0bba551cc942.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/hallbarbesoksnaringifokus.5.11cc2f77166d0bba551cc942.html Se kommun­fullmäktige i efterhand Måndagens kommunfullmäktige samt tidigare sändningar går nu att titta på via våra kanaler. Sändningar kan ses via dator, läsplatta, mobil. Mon, 05 Nov 2018 22:03:00 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/sekommunfullmaktigeiefterhand.5.249914fb166e075108a4c7a3.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/sekommunfullmaktigeiefterhand.5.249914fb166e075108a4c7a3.html Kommunfullmäktiges presidium har valts Vid måndagens sammanträde valde kommunfullmäktige bland sina ledamöter en ordförande och två vice ordförande som tillsammans utgör fullmäktiges presidium för mandatperioden 2018-2022. Mon, 05 Nov 2018 18:34:44 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/kommunfullmaktigespresidiumharvalts.5.11cc2f77166d0bba551c9b25.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/kommunfullmaktigespresidiumharvalts.5.11cc2f77166d0bba551c9b25.html Ny fas för stödgrupp efter bränderna Från den 1 november 2018 avslutar kommunens stödgrupp sina uppsökande samtal. Flera medarbetare går tillbaka till ordinarie tjänster. Stödtelefonen är fortsatt öppen om du vill kontakta gruppen. Thu, 01 Nov 2018 13:31:10 +0100 https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/nyfasforstodgruppefterbranderna.5.523acf22166c10d1bf6dba89.html https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/nyfasforstodgruppefterbranderna.5.523acf22166c10d1bf6dba89.html Unga får bidra till samhällsplanering För att främja den demokratiska processen och de ungas intresse för samhällsplanering bjuder enheten Plan och Bygg in kommunens unga medborgare att virtuellt bidra med idéer och inspiration till förändringar av Postplan i Ljusdal. Thu, 01 Nov 2018 12:07:05 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/ungafarbidratillsamhallsplanering.5.523acf22166c10d1bf69025d.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/ungafarbidratillsamhallsplanering.5.523acf22166c10d1bf69025d.html Förvaltningsrätten avslår begäran om inhibition Omsorgsnämndens beslut om nedläggning av vård- och omsorgsboendet Gullvivan överklagades till Förvaltningsrätten i Falun som nu har avslagit begärandet om inhibition. Thu, 01 Nov 2018 11:59:52 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/forvaltningsrattenavslarbegaranominhibition.5.523acf22166c10d1bf642f62.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/forvaltningsrattenavslarbegaranominhibition.5.523acf22166c10d1bf642f62.html Hjälmanvändningen ökar i Ljusdals kommun Cykel- och mopedhjälmsanvändningen ökar i Ljusdals kommun. Det visar årets statistik från Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande, NTF. Tue, 30 Oct 2018 13:35:14 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/hjalmanvandningenokariljusdalskommun.5.523acf22166c10d1bf63b2d5.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/hjalmanvandningenokariljusdalskommun.5.523acf22166c10d1bf63b2d5.html Hämta sand till din uppfart Kommunens enhet Gata/Park bjuder in till sandkväll på Gärdeåsvägen 1, Vägmästaren, onsdag den 7 november kl. 14.00-18.30. Ta med max tre egna hinkar per hushåll. Mon, 29 Oct 2018 16:00:57 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/hamtasandtilldinuppfart.5.5f89fab2166b14ecb0be8d93.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/hamtasandtilldinuppfart.5.5f89fab2166b14ecb0be8d93.html Tack till alla som gjorde vandringen med Kronprinsessan i Järvsö så fin Järvsö och Hälsingland visade sig från sin bästa sida när Kronprinsessan Victoria genomförde sin sextonde landskapsvandring i Sverige måndagen den 22 oktober. Thu, 25 Oct 2018 11:57:31 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/tacktillallasomgjordevandringenmedkronprinsessanijarvsosafin.5.5f606d2f166a19444978aa70.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/tacktillallasomgjordevandringenmedkronprinsessanijarvsosafin.5.5f606d2f166a19444978aa70.html Resor med färdtjänst och riksfärdtjänst Viktig information för dig som reser med färdtjänst och riksfärdtjänst under jul och nyår 2018-2019. Wed, 24 Oct 2018 09:25:49 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/resormedfardtjanstochriksfardtjanst.5.5f606d2f166a1944497339a5.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/resormedfardtjanstochriksfardtjanst.5.5f606d2f166a1944497339a5.html Peer Åström har fått årets kulturdiplom ”För en enastående karriär som internationell musikproducent och viktig goodwill-ambassadör för musiklivet i Ljusdal” delades kulturdiplomet 2018 idag ut till Peer Åström. Fri, 19 Oct 2018 14:10:20 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/peerastromharfattaretskulturdiplom.5.67d74ad4166820bebfd9d2c6.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/peerastromharfattaretskulturdiplom.5.67d74ad4166820bebfd9d2c6.html Japan återkopplar om flyktingmottagandet Som ett led i det samarbete som pågått sedan 2012 mellan Ljusdals kommun och Japan vad gäller kvotflyktingmottagande så gästas kommunen i dagarna av forskare från två universitet i Tokyo. Fri, 19 Oct 2018 08:24:51 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/japanaterkopplaromflyktingmottagandet.5.41131aa3166724492aff15c5.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/japanaterkopplaromflyktingmottagandet.5.41131aa3166724492aff15c5.html Dags för bandycup Ikväll invigs ExTe-cupen 2018 på idrottsparken i Ljusdal. Bra bandy utlovas och ett Ljusdal fyllt med liv och rörelse. Thu, 18 Oct 2018 07:45:28 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/dagsforbandycup.5.67d74ad4166820bebfd37f23.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/dagsforbandycup.5.67d74ad4166820bebfd37f23.html Utökad tågtrafik mellan Ljusdal och Gävle X-trafik och SJ utökar nu sitt samarbete för att skapa större resmöjligheter för boende i Gävleborgs län, med avgångar varje timme på vardagarna i båda riktningarna längs sträckan Ljusdal-Gävle från den 9 december. Wed, 17 Oct 2018 17:32:19 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/utokadtagtrafikmellanljusdalochgavle.5.67d74ad4166820bebfd2ab4.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/utokadtagtrafikmellanljusdalochgavle.5.67d74ad4166820bebfd2ab4.html Del av gång- och cykelväg avstängd Från den 17 oktober och en vecka framåt är en del av gång- och cykelvägen kring Kyrksjön avstängd med anledning av renoveringsarbeten. Det gäller sträckan mellan Östernäs och Brukshundsklubben. Tue, 16 Oct 2018 17:50:17 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/delavgangochcykelvagavstangd.5.41131aa3166724492afad727.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/delavgangochcykelvagavstangd.5.41131aa3166724492afad727.html Din åsikt om Ljusdals kommun är viktig Du som blivit utvald att delta i årets medborgarundersökning, ta gärna chansen att besvara enkäten som du fått i brevlådan från Statistiska Centralbyrån. Svaren visar vad som är viktigast för medborgarnas trivsel och utgör underlag för politiska beslut. Tue, 16 Oct 2018 14:29:40 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/dinasiktomljusdalskommunarviktig.5.41131aa3166724492af98894.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/dinasiktomljusdalskommunarviktig.5.41131aa3166724492af98894.html Utflyktsmål arrenderas ut Ljusdals kommun söker arrendator till Kolsvedjastugan som är belägen utanför Ljusdals centrum. Mon, 15 Oct 2018 09:32:52 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/utflyktsmalarrenderasut.5.41131aa3166724492af43128.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/utflyktsmalarrenderasut.5.41131aa3166724492af43128.html H.K.H. Kronprinsessan vandrar i Järvsö Måndag den 22 oktober gör Kronprinsessan Victoria sin sextonde landskapsvandring i Sverige. Turen är nu kommen till Hälsingland och Järvsö. Du är välkommen att följa med på vandringen! Wed, 10 Oct 2018 17:00:52 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/hkhkronprinsessanvandrarijarvso.5.544243bc1665ce1a7101da1.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/hkhkronprinsessanvandrarijarvso.5.544243bc1665ce1a7101da1.html Något ökad folkmängd hittills i år Ljusdals kommun minskade sin befolkning i augusti, men med den positiva inledningen av året har kommunen fortfarande några fler invånare jämfört med årsskiftet. Wed, 10 Oct 2018 11:14:51 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/nagotokadfolkmangdhittillsiar.5.6c576bde1664e6bdeeca9c80.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/nagotokadfolkmangdhittillsiar.5.6c576bde1664e6bdeeca9c80.html Skogsstyrelsen om stöd och omfattning av bränder Skogsstyrelsen föreslår att statligt stöd efter sommarens bränder riktas till skogsägare i Dalarna, Gävleborg och Jämtland. Enbart de tre stora bränderna i Ljusdals kommun motsvarar 40 % av brandytan i hela landet. Wed, 10 Oct 2018 08:59:12 +0200 https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/skogsstyrelsenomstodochomfattningavbrander.5.40f9b9241665b4a80d72ad00.html https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/skogsstyrelsenomstodochomfattningavbrander.5.40f9b9241665b4a80d72ad00.html Nya förvaltningschefer utsedda Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade idag att utse Ingrid Sundström till chef för den nya omsorgsförvaltningen och Kenneth Forssell till chef för den nya arbetsmarknads- och socialförvaltningen. Tue, 09 Oct 2018 13:41:16 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/nyaforvaltningscheferutsedda.5.6c576bde1664e6bdeec8f7f1.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/nyaforvaltningscheferutsedda.5.6c576bde1664e6bdeec8f7f1.html Försäljning av fordon Arbetsmarknadsenheten, Ljusdals kommun, säljer härmed nedanstående fordon, vilka inte längre används i verksamheten. Tue, 09 Oct 2018 13:39:42 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/forsaljningavfordon.5.6c576bde1664e6bdeeca33d7.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/forsaljningavfordon.5.6c576bde1664e6bdeeca33d7.html Äldre och demenssjukdomar Professor Yngve Gustafson, känd från TV-programmet Sveriges bästa äldreboende, håller en öppen föreläsning i Ljusdal. Tue, 09 Oct 2018 11:44:01 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/aldreochdemenssjukdomar.5.6c576bde1664e6bdeec96b9c.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/aldreochdemenssjukdomar.5.6c576bde1664e6bdeec96b9c.html En dag för seniorer Boka in den 12 oktober i din kalender för att ta del av information och föreläsningar om hälsa, mat, säkerhet, trygghet, anhörigstöd och frivilligarbete. Mon, 08 Oct 2018 13:40:57 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/endagforseniorer.5.73d92a5d1660ea73cd4b9131.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/endagforseniorer.5.73d92a5d1660ea73cd4b9131.html Välkommen till grundutbildning för gode män/förvaltare En god man eller en förvaltare har i uppdrag att hjälpa någon att sköta sin ekonomi, ta tillvara personens rättigheter och ta hand om personliga angelägenheter. Mon, 08 Oct 2018 12:12:01 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/valkommentillgrundutbildningforgodemanforvaltare.5.6c576bde1664e6bdeec48839.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/valkommentillgrundutbildningforgodemanforvaltare.5.6c576bde1664e6bdeec48839.html Kommunfullmäktige flyttat Kommunfullmäktiges extra sammanträde den 15 oktober är flyttat till den 5 november. Fri, 05 Oct 2018 11:11:37 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/kommunfullmaktigeflyttat.5.3ca991561663e8924424ba22.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/kommunfullmaktigeflyttat.5.3ca991561663e8924424ba22.html Vill du veta mer om digitalisering? Under eMedborgarveckan 8 - 14 oktober är du välkommen till Ljusdals bibliotek för att lära dig mer om både digitalisering i allmänhet och hur du använder bibliotekets och andra aktörers e-tjänster. Fri, 05 Oct 2018 08:53:14 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/villduvetameromdigitalisering.5.3e84b6821662e92c5a6b1c09.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/villduvetameromdigitalisering.5.3e84b6821662e92c5a6b1c09.html Lär dig mer om anbudsförfarandet Kommunen genomför via Inköp Gävleborg regelbundet upphandlingar av varor och tjänster och vill gärna sprida information om hur man som företagare lämnar anbud. Thu, 04 Oct 2018 11:23:01 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/lardigmeromanbudsforfarandet.5.3e84b6821662e92c5a6ec74f.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/lardigmeromanbudsforfarandet.5.3e84b6821662e92c5a6ec74f.html Starkt förbättrat betyg i företagsklimat I Svenskt Näringslivs årliga rankning av företagsklimatet i Sverige har Ljusdals kommun klättrat 52 platser och är därmed bland de 12 kommuner i landet som har klättrat mest sedan 2017. Tue, 02 Oct 2018 19:57:52 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/starktforbattratbetygiforetagsklimat.5.3e84b6821662e92c5a64e42a.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/starktforbattratbetygiforetagsklimat.5.3e84b6821662e92c5a64e42a.html Sju timmars arbetsdag inom hemtjänsten Sju timmars arbetsdag för individ- och familjeomsorgens socialsekreterare har fallit väl ut enligt halvårsutvärderingen av projektet. Omsorgsnämnden har därför beslutat att starta liknande projekt inom hemtjänsten hösten 2018. Fri, 28 Sep 2018 14:40:55 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/sjutimmarsarbetsdaginomhemtjansten.5.7cd2883d1661ea19cb116d72.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/sjutimmarsarbetsdaginomhemtjansten.5.7cd2883d1661ea19cb116d72.html Individ- och familjeomsorgen får ny tillförordnad verksamhetschef Marita Wikström har tillförordnats som verksamhetschef på kommunens individ- och familjeomsorg (IFO) mellan 1 oktober och 31 december 2018. Fri, 28 Sep 2018 11:36:24 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/individochfamiljeomsorgenfarnytillforordnadverksamhetschef.5.73d92a5d1660ea73cd4c62bf.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/individochfamiljeomsorgenfarnytillforordnadverksamhetschef.5.73d92a5d1660ea73cd4c62bf.html Bidrag för främjande av integration Föreningar och frivilliga organisationer som i sin verksamhet arbetar för ökad integration i samhället kan ansöka om bidrag för detta arbete från omsorgsnämnden. Wed, 26 Sep 2018 11:28:12 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/bidragforframjandeavintegration.5.73d92a5d1660ea73cd4635fd.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/bidragforframjandeavintegration.5.73d92a5d1660ea73cd4635fd.html Resultat av valet till kommunfullmäktige Den 9 september hölls allmänna val till riksdag, kommun och landsting. I Ljusdals kommun blev valdeltagandet 80,60 %, en ökning med 0,70 % jämfört med valet 2014. Nu finns också information om mandatfördelningen och ledamöterna i nya kommunfullmäktige. Tue, 25 Sep 2018 10:57:04 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/resultatavvalettillkommunfullmaktige.5.17152276165fe95edb28251f.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/resultatavvalettillkommunfullmaktige.5.17152276165fe95edb28251f.html Strömavbrottet åtgärdat Ett strömavbrott drabbade under måndag förmiddag den 25 september stora delar av Ljusdal. Det åtgärdades samma dag och samtliga abonnenter ska ha fått tillbaka strömmen. Tue, 25 Sep 2018 09:59:19 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/stromavbrottetatgardat.5.73d92a5d1660ea73cd410973.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/stromavbrottetatgardat.5.73d92a5d1660ea73cd410973.html Se kommun­fullmäktige i efterhand Måndagens kommunfullmäktige samt tidigare sändningar går nu att titta på via våra kanaler. Sändningar kan ses via dator, läsplatta, mobil. Mon, 24 Sep 2018 21:30:00 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/sekommunfullmaktigeiefterhand.5.17152276165fe95edb2d82a8.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/sekommunfullmaktigeiefterhand.5.17152276165fe95edb2d82a8.html Ny säkerhetschef har tillträtt Idag hälsar Ljusdals kommun vår nya säkerhetschef Josefin Jarlheden välkommen. Mon, 24 Sep 2018 15:48:56 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/nysakerhetschefhartilltratt.5.17152276165fe95edb2c5448.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/nysakerhetschefhartilltratt.5.17152276165fe95edb2c5448.html Ny telefontjänst för avloppsärenden Miljöenheten har inrättat ett särskilt telefonnummer som du är välkommen att ringa för att få svar på dina frågor om enskilda avlopp och den pågående inventeringen av dem. Mon, 24 Sep 2018 15:29:09 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/nytelefontjanstforavloppsarenden.5.17152276165fe95edb2c0c38.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/nytelefontjanstforavloppsarenden.5.17152276165fe95edb2c0c38.html Avstängningar av järnvägsövergångar Trafikverket kommer p.g.a. banarbeten att stänga av järnvägsövergången vid golfbanan i Ljusdal den 22 september kl. 06.00 - 09.00 och järnvägsövergången vid Industrivägen i Järvsö från kl. 07.00 den 1 oktober till kl. 18.00 den 3 oktober. Tue, 18 Sep 2018 14:14:07 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/avstangningaravjarnvagsovergangar.5.6387a3ec165de685c8fd717f.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/avstangningaravjarnvagsovergangar.5.6387a3ec165de685c8fd717f.html Cykeldagen inställd Cykeldagen som var inplanerad den 21 september på Postplan har ställts in p.g.a. för få anmälda skolklasser samt risk för regn. Tue, 18 Sep 2018 12:02:49 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/cykeldageninstalld.5.6387a3ec165de685c8fd00f5.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/cykeldageninstalld.5.6387a3ec165de685c8fd00f5.html Kyrksjöns träd förnyas Kring Kyrksjön finns pilträd som skapar lummiga miljöer och karaktär åt stranden. Många av träden har fått svampangrepp och under hösten kommer därför ett antal större pilträd att tas ner längs Kyrksjöns norra strand. Mon, 10 Sep 2018 07:00:00 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/kyrksjonstradfornyas.5.8bab253165aefcc3c0b208e.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/kyrksjonstradfornyas.5.8bab253165aefcc3c0b208e.html Har du frågor kring valet? Även under valhelgen finns kommunens valadministration tillgänglig för lokala frågor om röstkort, förtidsröstning, vallokaler och liknande. För mer allmänna frågor om valet, kontakta Valupplysningen. Fri, 07 Sep 2018 17:25:13 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/hardufragorkringvalet.5.8bab253165aefcc3c09ed93.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/hardufragorkringvalet.5.8bab253165aefcc3c09ed93.html Folkmängden ökar i Ljusdals kommun Årets första sju månader har inneburit ett plus i folkmängden i Ljusdals kommun. Totalt har 502 personer flyttat till kommunen mellan januari till och med juli 2018. Fri, 07 Sep 2018 13:10:58 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/folkmangdenokariljusdalskommun.5.8bab253165aefcc3c08765a.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/folkmangdenokariljusdalskommun.5.8bab253165aefcc3c08765a.html Park för både träning och ro Nu är det dags för nästa etapp i parken bredvid Polisen i Ljusdal. Där skapas lugna sittplatser och träningsmöjlighet för de som har svårt att stå och gå. Fri, 07 Sep 2018 13:07:52 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/parkforbadetraningochro.5.8bab253165aefcc3c08544e.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/parkforbadetraningochro.5.8bab253165aefcc3c08544e.html Fortsatt renovering av lekparker Ljusdals kommun fortsätter att renovera lekplatser i våra parker. Det senaste arbetet skedde bakom Tjock-Anders, i ett parkområde som ligger i en skogsdunge mellan Furugatan och Åsgatan. Fri, 07 Sep 2018 12:28:30 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/fortsattrenoveringavlekparker.5.8bab253165aefcc3c0818b2.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/fortsattrenoveringavlekparker.5.8bab253165aefcc3c0818b2.html Upplev världsarvet Hälsingegårdar Den 8 september firas Kulturarvsdagen som är en del av European Heritage Days. Världsarvet Hälsingegårdar håller under dagen öppet med fri entré för att visa en del av vårt vackra kulturarv. Thu, 06 Sep 2018 15:42:53 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/upplevvarldsarvethalsingegardar.5.75ccc85d165a67c71bef02d6.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/upplevvarldsarvethalsingegardar.5.75ccc85d165a67c71bef02d6.html Varmt tack för gott samarbete med hyllningskonserten Det lyckade samarbetet mellan Kårböle byalag, projektledare Per Persson, projektgruppen och samordningskansliet (Länsstyrelsen Gävleborg och Ljusdals kommun) resulterade i en succéartad hyllningskonsert, en solig folkfest med cirka 5 000 besökare. Thu, 06 Sep 2018 15:30:23 +0200 https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/varmttackforgottsamarbetemedhyllningskonserten.5.8bab253165aefcc3c01e32.html https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/varmttackforgottsamarbetemedhyllningskonserten.5.8bab253165aefcc3c01e32.html Hyllningskonsert i Kårböle Söndagen 2 september klockan 16.00 anordnas en hyllningskonsert i Kårböle för att uppmärksamma och tacka alla som på något sätt arbetat med branden. Fri, 31 Aug 2018 10:30:39 +0200 https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/hyllningskonsertikarbole.5.687f345b16557100588bd397.html https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/hyllningskonsertikarbole.5.687f345b16557100588bd397.html Inställt sammanträde Kommunstyrelsens sammanträde den 6 september är inställt på grund av för få anmälda ärenden. Thu, 30 Aug 2018 11:29:29 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/installtsammantrade.5.2f5cbf6316584658aa5a4b47.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/installtsammantrade.5.2f5cbf6316584658aa5a4b47.html En dag för mer tillgänglighet Boka in den 5 september i din kalender för att ta del av bred information om funktionsnedsättningar och tillgänglighet. Thu, 30 Aug 2018 07:00:00 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/endagformertillganglighet.5.2f5cbf6316584658aa53a222.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/endagformertillganglighet.5.2f5cbf6316584658aa53a222.html Kommunen renoverar ridhuset Ljusdals Ridhus, som ägs av Ljusdals kommun, renoveras nu etappvis efter att kommunstyrelsen beslutat att investera ytterligare 3 700 000 kr för åtgärder av ridhuset och den omgivande marken. Wed, 29 Aug 2018 15:46:21 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/kommunenrenoverarridhuset.5.38ae78cf16540801f3381a.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/kommunenrenoverarridhuset.5.38ae78cf16540801f3381a.html Tack alla elever för vi fick låna Färila skola Robert Strid, räddningsledare under branden, tackade elever och personal på Färila skola på måndagsförmiddagen. ”Camp Färila hade inte kunnat få bättre lokaler under insatsen med branden” sa Robert. Tue, 28 Aug 2018 08:30:01 +0200 https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/tackallaeleverforvificklanafarilaskola.5.fccb96d1657bdb01425e9b6.html https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/tackallaeleverforvificklanafarilaskola.5.fccb96d1657bdb01425e9b6.html Kommunen satsar på Wild Kids Det populära TV-programmet Wild Kids spelas just nu för andra gången in i Järvsö och kommunstyrelsen har beslutat att bevilja Destination Järvsö AB de 400 000 kr som de ansökt om för att täcka kringkostnader vid inspelningen. Mon, 27 Aug 2018 17:51:18 +0200 https://www.ljusdal.se/kommunpolitik/press/pressmeddelande/kommunensatsarpawildkids.5.687f345b1655710058856198.html https://www.ljusdal.se/kommunpolitik/press/pressmeddelande/kommunensatsarpawildkids.5.687f345b1655710058856198.html Förväxlade telefonnummer på röstkorten På röstkorten som har skickats ut från Valmyndigheten inför de allmänna valen har det blivit en förväxling av telefonnummer. Thu, 23 Aug 2018 19:39:43 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/forvaxladetelefonnummerparostkorten.5.46383c971656239241aa0f81.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/forvaxladetelefonnummerparostkorten.5.46383c971656239241aa0f81.html Vad tycker du om Ljusdals kommun? Ljusdals kommun vill gärna ta del av sina medborgares synpunkter. Därför genomför nu Statistiska centralbyrån, på uppdrag av kommunen, en medborgarundersökning genom ett enkätutskick 23-29 augusti till 1200 personer. Thu, 23 Aug 2018 11:34:23 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/vadtyckerduomljusdalskommun.5.46383c971656239241a1a48c.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/vadtyckerduomljusdalskommun.5.46383c971656239241a1a48c.html Säkerhet i brandskadad skog Det är mycket farligt att vistas i det brandskadade området. För dig som av olika skäl ska besöka eller arbeta i området erbjuder länsstyrelsen en säkerhetsgenomgång. Wed, 22 Aug 2018 20:33:08 +0200 https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/sakerhetibrandskadadskog.5.46383c971656239241a12e36.html https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/sakerhetibrandskadadskog.5.46383c971656239241a12e36.html Information om jakt i det brandskadade området Du som har jakträtt på en fastighet i brandområdet har möjlighet att jaga där, även om den ligger i det område som belagts med tillträdesförbud. Länsstyrelsen rekommenderar att det inte sker någon jakt i de brandskadade områdena under säsongen 2018. Wed, 22 Aug 2018 15:48:55 +0200 https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/informationomjaktidetbrandskadadeomradet.5.687f345b16557100588dd5f1.html https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/informationomjaktidetbrandskadadeomradet.5.687f345b16557100588dd5f1.html Föreläsning hölls igår om lärdomar från branden i Västmanland 2014  Igår ordnades en digital föreläsning med nyckelpersoner som arbetade med branden i Västmanland 2014. Fokus var på hur man tog hand om dem som drabbades av branden. Tue, 21 Aug 2018 08:54:11 +0200 https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/forelasninghollsigaromlardomarfranbrandenivastmanland2014.5.687f345b1655710058884c6.html https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/forelasninghollsigaromlardomarfranbrandenivastmanland2014.5.687f345b1655710058884c6.html Lågtflygande helikopter kring Letsbo under nästa vecka Ett företag från privat sektor kommer under nästa vecka att flyga helikopter på låg höjd i området kring Letsbo. Det görs en flyggeografisk mätning för prospektering efter mineraltillgångar. Fri, 17 Aug 2018 21:09:26 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/lagtflygandehelikopterkringletsboundernastavecka.5.38ae78cf16540801f33263a6.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/lagtflygandehelikopterkringletsboundernastavecka.5.38ae78cf16540801f33263a6.html Visionsskiss för Östernäsområdet Ljusdalshem har på uppdrag av ägaren Ljusdals kommun tagit fram en visionsskiss för Östernäsområdet. Avsikten är att visa exempel på hur Östernäsområdet kan utvecklas för olika ändamål. Thu, 16 Aug 2018 18:49:21 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/visionsskissforosternasomradet.5.38ae78cf16540801f3326b.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/visionsskissforosternasomradet.5.38ae78cf16540801f3326b.html Dags för allmänna val 2018 Söndag den 9 september är det val till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige, men redan onsdag den 22 augusti startar förtidsröstningen för dig som föredrar att rösta innan valdagen. Wed, 15 Aug 2018 16:24:14 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/dagsforallmannaval2018.5.3929e7f316535311acf4cf03.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/dagsforallmannaval2018.5.3929e7f316535311acf4cf03.html Landsbygdsministern besökte samordningskansliet i Ljusdal Idag på förmiddagen, onsdag 15 augusti, besökte landsbygdsministern Sven-Erik Bucht Ljusdals kommuns och länsstyrelsens samordningskansli på Hotellgatan 6D i Ljusdal. Sven-Erik välkomnades av Joel Isensköld, Länsstyrelsen Gävleborg, och Mikael Björk, biträdande kommunchef i Ljusdals kommun. Wed, 15 Aug 2018 14:56:28 +0200 https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/landsbygdsministernbesoktesamordningskanslietiljusdal.5.3929e7f316535311acf7cf2c.html https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/landsbygdsministernbesoktesamordningskanslietiljusdal.5.3929e7f316535311acf7cf2c.html Tack för lånet, Färila skola Länsstyrelsen informerade personalen på Färila skola om branden och den aktivitet som pågått i och runt skolan. Robert Strid, räddningsledare och Patrik Åhnberg, biträdande räddningsledare, var länsstyrelsens representanter och tackade hjärtligt för lånet av lokaler. Wed, 15 Aug 2018 11:05:44 +0200 https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/tackforlanetfarilaskola.5.3929e7f316535311acf6e171.html https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/tackforlanetfarilaskola.5.3929e7f316535311acf6e171.html Skolstarten närmar sig Läsåret 2018–2019 börjar onsdag 22 augusti för eleverna i Ljusdals kommunala grundskolor och Slottegymnasiet. Här kan du läsa om skolstarten och skolskjutsarna. Mon, 13 Aug 2018 20:57:06 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/skolstartennarmarsig.5.7b73a78716524a00c05e0a92.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/skolstartennarmarsig.5.7b73a78716524a00c05e0a92.html Eldningsförbudet i Gävleborgs län upphävt Måndagen den 13 augusti kl 16.00 upphävde Länsstyrelsen det tidigare beslutet om eldningsförbud i Gävleborgs län. Mon, 13 Aug 2018 16:08:52 +0200 https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/eldningsforbudetigavleborgslanupphavt.5.7b73a78716524a00c05dcd11.html https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/eldningsforbudetigavleborgslanupphavt.5.7b73a78716524a00c05dcd11.html Rutiner för fakturor som rör skogsbranden I samband med skogsbranden har det uppstått kostnader för olika aktörer som varit involverade i räddningsinsatsen. Här beskrivs hur andra aktörer än Ljusdals kommun kan söka ersättning för sina kostnader. Mon, 13 Aug 2018 15:27:55 +0200 https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/rutinerforfakturorsomrorskogsbranden.5.7b73a78716524a00c05d794b.html https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/rutinerforfakturorsomrorskogsbranden.5.7b73a78716524a00c05d794b.html Invigning av trygghetsboende Det nya trygghetsboendet Mångs-Pers i Färila står nu klart och invigs torsdag 16 augusti, då även lägenheter och gemensamma utrymmen visas. Ljusdalshem hälsar välkommen! Mon, 13 Aug 2018 09:25:40 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/invigningavtrygghetsboende.5.7b73a78716524a00c057b7c9.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/invigningavtrygghetsboende.5.7b73a78716524a00c057b7c9.html Skolstart som vanligt i Färila efter bränderna I samband med att ”Camp Färila” avvecklas pågår nu arbetet med att återställa Färila skola för att kunna fungera som skola igen. Merparten av skolpersonalen börjar arbeta på måndag 13 augusti, och innan dess skall skollokalerna vara tömda och sanerade. Thu, 09 Aug 2018 14:12:14 +0200 https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/skolstartsomvanligtifarilaefterbranderna.5.12be7f0e165140d0d189ad52.html https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/skolstartsomvanligtifarilaefterbranderna.5.12be7f0e165140d0d189ad52.html Fortsatt stöd till drabbade av skogsbränderna I morgon, fredag 10 augusti, öppnar det nya samordningskansliet i Ljusdal. Härifrån kommer Länsstyrelsen och Ljusdals kommun gemensamt att fortsätta arbetet med att stödja markägare och andra som drabbats av skogsbränderna. Thu, 09 Aug 2018 12:44:26 +0200 https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/fortsattstodtilldrabbadeavskogsbranderna.5.12be7f0e165140d0d18955ea.html https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/fortsattstodtilldrabbadeavskogsbranderna.5.12be7f0e165140d0d18955ea.html Räddningsinsatsen avslutas – förbud mot att vistas i brandområdet Räddningsinsatsen efter de stora skogsbränderna i Ljusdals kommun kommer att avslutas torsdagen den 9 augusti under eftermiddagen. Wed, 08 Aug 2018 09:35:06 +0200 https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/raddningsinsatsenavslutasforbudmotattvistasibrandomradet.5.12be7f0e165140d0d183ff43.html https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/raddningsinsatsenavslutasforbudmotattvistasibrandomradet.5.12be7f0e165140d0d183ff43.html Nytt kansli i Ljusdal efter bränderna Räddningsinsatsen efter de stora skogsbränderna i Ljusdals kommun avslutas på eftermiddagen torsdag 9 augusti. Bränderna är nu släckta och arbetet övergår i fortsatt bevakning och eventuell eftersläckning. Länsstyrelsen och Ljusdals kommun upprättar ett gemensamt samordningskansli i Ljusdal. Tue, 07 Aug 2018 15:00:00 +0200 https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/nyttkansliiljusdalefterbranderna.5.12be7f0e165140d0d18475b.html https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/nyttkansliiljusdalefterbranderna.5.12be7f0e165140d0d18475b.html Registrering av frivilliga upphör Då brandläget inte kräver lika stora resurser som tidigare har Ljusdals kommuns kontakttelefon för frivilliga stängts. Tue, 07 Aug 2018 09:56:13 +0200 https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/registreringavfrivilligaupphor.5.7c06c9be16503626e21e9f05.html https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/registreringavfrivilligaupphor.5.7c06c9be16503626e21e9f05.html Regional lägesbild 2018-08-06 kl 16.30 Situationen i de tre brandområdena är under kontroll. I dag klockan 16.00 öppnas Ängratörnsvägen för trafik söderifrån. Även sjön Ängratörn är nu fri att använda. Mon, 06 Aug 2018 16:39:32 +0200 https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/regionallagesbild20180806kl1630.5.7c06c9be16503626e21b3b5a.html https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/regionallagesbild20180806kl1630.5.7c06c9be16503626e21b3b5a.html Dialog med drabbade markägare Länsstyrelsen har inlett en dialog med de drabbade markägarna för att samordna fortsatt arbete i det branddrabbade området. Mon, 06 Aug 2018 13:33:34 +0200 https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/dialogmeddrabbademarkagare.5.7c06c9be16503626e21a9f87.html https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/dialogmeddrabbademarkagare.5.7c06c9be16503626e21a9f87.html Regional lägesbild 2018-08-05 kl 16:30 Situationen i de tre brandområdena är under kontroll. Regnet under natten och förmiddagen har bidragit till den förbättrade situationen och under dagen har flera vägar kunnat öppnas , inklusive väg 84. Sun, 05 Aug 2018 17:48:08 +0200 https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/regionallagesbild20180805kl1630.5.7c06c9be16503626e216baaf.html https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/regionallagesbild20180805kl1630.5.7c06c9be16503626e216baaf.html Väg 84, 296 och Björkåvägen öppen för genomfart Kl 16:00 idag den 5 augusti öppnades väg 84 mellan Laforsen och Kårböle, väg 296 nordväst om Kårböle och Björkåvägen. Det innebär att det är tillåtet att använda vägarna för genomfart med begränsad hastighet. Det är inte tillåtet att stanna i området då stoppförbud råder. Sun, 05 Aug 2018 16:03:00 +0200 https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/vag84296ochbjorkavagenoppenforgenomfart.5.7c06c9be16503626e2163d23.html https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/vag84296ochbjorkavagenoppenforgenomfart.5.7c06c9be16503626e2163d23.html Lägesbild 2018-08-04 klockan 16.30 Bränderna har nu pågått i 21 dygn. Situationen i de tre brandområdena är för närvarande under kontroll. Räddningstjänsten har kunnat säkra fler områden från fortsatt brandspridning och i dag har boende längs med Ängerån och i ett område norr om Ljusnan kunnat återvända. Sat, 04 Aug 2018 19:16:37 +0200 https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/lagesbild20180804klockan1630.5.7c06c9be16503626e2124e60.html https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/lagesbild20180804klockan1630.5.7c06c9be16503626e2124e60.html Statlig ersättning till kommuner kopplat till bränderna 2018 Kommuner som drabbats av de många och stora bränderna under sommaren 2018 har rätt till ersättning från staten. Ersättningen är till för att täcka kommunernas kostnader för räddningsinsatser och kostnader som uppkommit som en direkt följd av räddningsinsatserna. Det meddelar Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.  Sat, 04 Aug 2018 17:40:46 +0200 https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/statligersattningtillkommunerkopplattillbranderna2018.5.7c06c9be16503626e21204ef.html https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/statligersattningtillkommunerkopplattillbranderna2018.5.7c06c9be16503626e21204ef.html Väg öppnas upp längs med Ängerån mot Sillervallen Länsstyrelsen har under dagen fattat ett nytt beslut om avspärrningar vid Kårböle och Ängerån. Klockan 16:00 idag, den 4 augusti, öppnas vägen längs med Ängerån mot Sillervallen. De boende får åter tillträde till sina fastigheter på södra sidan ån. Sat, 04 Aug 2018 16:02:24 +0200 https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/vagoppnasupplangsmedangeranmotsillervallen.5.7c06c9be16503626e2119dae.html https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/vagoppnasupplangsmedangeranmotsillervallen.5.7c06c9be16503626e2119dae.html Så stor yta har drabbats av bränderna Begränsningslinjerna runt bränderna var vid mätning den 2 augusti 125 kilometer. Här ser du en jämförelse som visar hur stor del av Gävle respektive Stockholm som brandområdet motsvarar. Sat, 04 Aug 2018 09:28:50 +0200 https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/sastorytahardrabbatsavbranderna.5.7c06c9be16503626e2166d6.html https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/sastorytahardrabbatsavbranderna.5.7c06c9be16503626e2166d6.html Lägesbild 2018-08-03 kl. 19.00 Bränderna har nu pågått i 20 dygn. Situationen i de tre brandområdena är för närvarande under kontroll, vilket betyder att risken för att bränderna ska sprida sig utanför de upprättade begränsningslinjerna är mycket låg. Sat, 04 Aug 2018 08:29:15 +0200 https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/lagesbild20180803kl1900.5.7c06c9be16503626e2137c7.html https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/lagesbild20180803kl1900.5.7c06c9be16503626e2137c7.html Arbete för att öppna riksväg 84 pågår Räddningstjänsten arbetar just nu hårt för att kunna öppna upp riksväg 84 förbi Lassekrog igen. Fri, 03 Aug 2018 10:54:02 +0200 https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/arbeteforattoppnariksvag84pagar.5.7259f893164f281f982b465f.html https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/arbeteforattoppnariksvag84pagar.5.7259f893164f281f982b465f.html Jourtelefon för dig som är drabbad av branden Jourtelefon nås på nummer 072-208 54 60 alla dagar mellan klockan 15.00 till 22.00. Jourtelefonen kommer också gå att nå via Region Gävleborgs växel. Från klockan 22.00 hänvisas till jourhavande präst via telefon 112. Fri, 03 Aug 2018 09:03:17 +0200 https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/jourtelefonfordigsomardrabbadavbranden.5.7259f893164f281f982ae7c7.html https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/jourtelefonfordigsomardrabbadavbranden.5.7259f893164f281f982ae7c7.html Förenat med livsfara att vistas i brandområdet Det avspärrade brandområdet har under de senaste dagarna kunnat minskas, och vissa vägar har öppnats för trafik igen. I samband med detta kommer civila personer närmare brandområdet och räddningstjänsten vill nu uppmana allmänheten till stor försiktighet. Fri, 03 Aug 2018 08:24:50 +0200 https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/forenatmedlivsfaraattvistasibrandomradet.5.7259f893164f281f982ac546.html https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/forenatmedlivsfaraattvistasibrandomradet.5.7259f893164f281f982ac546.html Lägesbild 2018-08-02 kl. 17.30 Bränderna hade nu pågått i 19 dygn. Situationen i de tre brandområdena är för närvarande under kontroll, vilket betyder att risken för att bränderna ska sprida sig utanför de upprättade begränsningslinjerna är mycket låg. Fri, 03 Aug 2018 08:09:26 +0200 https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/lagesbild20180802kl1730.5.7259f893164f281f982ab82b.html https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/lagesbild20180802kl1730.5.7259f893164f281f982ab82b.html Informationskväll för skogsägare Ljusdals kommun bjuder härmed in till ett möte tisdagen den 7 augusti med syftet att ge information till skogsägare om möjligheter till samordning och stöd. Thu, 02 Aug 2018 17:48:22 +0200 https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/informationskvallforskogsagare.5.7259f893164f281f9827f0a4.html https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/informationskvallforskogsagare.5.7259f893164f281f9827f0a4.html Räddningstjänstens fortsatta insatser i brandområdena I de brandhärjade områdena brinner det fortfarande på flera platser och nygamla bränder blossar regelbundet upp. Räddningstjänsten måste därför löpande värdera vilka platser som ska prioriteras för att så stora värden som möjligt ska kunna räddas. - Vi är tvungna att ställa värdet av enskilda fastigheter mot värdet på skogsmark, kulturvärden och samhällsviktiga funktioner, säger Ulrika Lindmark, chef för insatsledningen. Thu, 02 Aug 2018 13:57:28 +0200 https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/raddningstjanstensfortsattainsatseribrandomradena.5.7259f893164f281f98273037.html https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/raddningstjanstensfortsattainsatseribrandomradena.5.7259f893164f281f98273037.html Återflyttade kontaktas Återvändare till Laforsen och Enskogen kontaktas av kommunen. Ändrade tider för jourtelefon från och med måndag 6 augusti. Thu, 02 Aug 2018 13:47:26 +0200 https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/aterflyttadekontaktas.5.7259f893164f281f98272730.html https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/aterflyttadekontaktas.5.7259f893164f281f98272730.html Eftersläckning samordnas nationellt Regeringen har idag gett Länsstyrelsen i Jämtlands län uppdraget att samordna eftersläckningsarbetet av de stora skogsbränderna 2018. Syftet med uppdraget är att säkerställa att eftersläckningsarbetet sker på ett samordnat och säkert sätt. Thu, 02 Aug 2018 13:34:20 +0200 https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/efterslackningsamordnasnationellt.5.7259f893164f281f98271ab8.html https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/efterslackningsamordnasnationellt.5.7259f893164f281f98271ab8.html Lägesbild 2018-08-01 kl 18:00 Situationen i de tre brandområdena är fortsatt under kontroll. Detta innebär dock inte att branden är släckt utan att den bedöms inte kunna sprida sig. Thu, 02 Aug 2018 11:32:33 +0200 https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/lagesbild20180801kl1800.5.7259f893164f281f9826b447.html https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/lagesbild20180801kl1800.5.7259f893164f281f9826b447.html Evakuerade från Enskogen och Laforsen får återvända hem Under eftermiddagen har beslut fattats om att de evakuerade från Enskogen och Laforsen får återvända till sina hem. Riksväg 84 är öppen fram till Laforsen. Väg 735 kommer att öppnas förbi Laforsen och fram till Enskogen. Väg 735 är öppen hela vägen fram till Finneby och vidare norrut. Evakueringen hävs även för Strandbodarna och Lindskog i Kårböle. Wed, 01 Aug 2018 16:13:49 +0200 https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/evakueradefranenskogenochlaforsenfaratervandahem.5.7259f893164f281f9822dffb.html https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/evakueradefranenskogenochlaforsenfaratervandahem.5.7259f893164f281f9822dffb.html Informationsmöte för boende i Kårböle torsdag 2 augusti På torsdag kommer ett informationsmöte att hållas för boende i Kårböle. Representanter från Ljusdals kommun, Länsstyrelsen, Polis och Räddningstjänst kommer att vara på plats. Wed, 01 Aug 2018 15:53:43 +0200 https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/informationsmoteforboendeikarboletorsdag2augusti.5.7259f893164f281f9822ec7f.html https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/informationsmoteforboendeikarboletorsdag2augusti.5.7259f893164f281f9822ec7f.html Skolstart i Färila som planerat Skolstarten vid Färila skola sker onsdag 22 augusti som planerat. Vid ett möte på onsdagen fick utbildningsförvaltningen försäkringar från räddningsstaben om att samtliga skollokaler, utom sim- och idrottshallen, är utrymda senast 12 augusti. Wed, 01 Aug 2018 12:20:21 +0200 https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/skolstartifarilasomplanerat.5.7259f893164f281f982230b3.html https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/skolstartifarilasomplanerat.5.7259f893164f281f982230b3.html Posom minskar öppethållandet i Färila Posom-gruppen i Ljusdals kommun trappar inom kort ner öppettiderna vid stödcentrat i Klockaregården i Färila, som i samverkan med Ljusnans pastorat hållits öppen fem timmar varje eftermiddag sedan evakueringarna från brandområdet inleddes. Wed, 01 Aug 2018 11:03:01 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/posomminskaroppethallandetifarila.5.7259f893164f281f9821e47f.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/posomminskaroppethallandetifarila.5.7259f893164f281f9821e47f.html Regional lägesbild 2018-07-31 kl. 15:30 Bränderna i kommunen har nu pågått i 17 dygn men är för närvarande under kontroll. Tue, 31 Jul 2018 22:36:20 +0200 https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/regionallagesbild20180731kl1530.5.6cbbb702164e1626451ed7d6.html https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/regionallagesbild20180731kl1530.5.6cbbb702164e1626451ed7d6.html Ingen visning av kommunbilar Med anledning av pågående skogsbränder i Ljusdals kommun kommer tidigare annonserat ”öppet hus” lördag den 4 augusti för visning av kommunens fordon till försäljning att ställas in. Tue, 31 Jul 2018 17:48:22 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/ingenvisningavkommunbilar.5.6cbbb702164e1626451dee67.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/ingenvisningavkommunbilar.5.6cbbb702164e1626451dee67.html Länsstyrelsen lättar på förbudet att grilla Från och med den 31 juli kl. 10.00 lättar Länsstyrelsen på det totala eldningsförbud som gällt tidigare. Nu är det tillåtet att grilla på egen tomt. Tue, 31 Jul 2018 13:34:09 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/lansstyrelsenlattarpaforbudetattgrilla.5.6cbbb702164e1626451cd1e2.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/lansstyrelsenlattarpaforbudetattgrilla.5.6cbbb702164e1626451cd1e2.html Presskonferens 2018-07-31 kl 10:00 Här följer en kort sammanfattning av morgonens presskonferens med Robert Stridh (Räddningschef), Per Bill (Landshövding) och Marielle Korend Larsson (Kommunikationsansvarig Länsstyrelsen). Tue, 31 Jul 2018 10:32:16 +0200 https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/presskonferens20180731kl1000.5.6cbbb702164e1626451c7071.html https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/presskonferens20180731kl1000.5.6cbbb702164e1626451c7071.html Frivilliganmälan endast per telefon Ljusdals kommuns registrering av vad frivilliga vill bidra med sker numera endast på telefon 076-767 98 19. Tue, 31 Jul 2018 10:05:06 +0200 https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/frivilliganmalanendastpertelefon.5.6cbbb702164e1626451c67d3.html https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/frivilliganmalanendastpertelefon.5.6cbbb702164e1626451c67d3.html Hävning av avlysta vattenområden Länsstyrelsen har beslutat att häva tidigare den tidigare avlysning av vattendragen Ljusnan, Lossjön, Letssjön samt Hennan från och med kl 16.00 i dag den 30 juli. Mon, 30 Jul 2018 21:26:57 +0200 https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/havningavavlystavattenomraden.5.6cbbb702164e1626451a0378.html https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/havningavavlystavattenomraden.5.6cbbb702164e1626451a0378.html Information till fastighetsägare som är drabbade av branden i Ljusdals kommun Många fastighetsägare är drabbade av skogsbränderna i Ljusdal och här har vi samlat information till dig som äger skog och mark i de berörda områdena. När släckningsarbetet är avslutat kommer räddningstjänsten i samarbete med försäkringsbolagens restvärdesledare kontakta de fastighetsägare som berörs. Mon, 30 Jul 2018 16:12:44 +0200 https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/informationtillfastighetsagaresomardrabbadeavbrandeniljusdalskommun.5.6cbbb702164e162645190142.html https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/informationtillfastighetsagaresomardrabbadeavbrandeniljusdalskommun.5.6cbbb702164e162645190142.html Informationsblad om eldningsförbud Du som inte har tillgång till skrivare är välkommen att hämta tryckta informationsblad om eldningsförbudet som även finns översatta till en rad olika språk. Materialet finns i Färila, Los, Ramsjö, Järvsö och Ljusdal. Mon, 30 Jul 2018 13:57:46 +0200 https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/informationsbladomeldningsforbud.5.6cbbb702164e162645187219.html https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/informationsbladomeldningsforbud.5.6cbbb702164e162645187219.html Evakuerade kontaktade om återflytt Ljusdals kommun har ringt runt till alla folkbokförda som evakuerats från Kårböle, Lassekrog och Finneby om möjlighet till återflytt på måndagen. Mon, 30 Jul 2018 13:51:43 +0200 https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/evakueradekontaktadeomaterflytt.5.6cbbb702164e16264518656c.html https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/evakueradekontaktadeomaterflytt.5.6cbbb702164e16264518656c.html Nya kartor över avspärrningar Här hittar du kartor över det avspärrade och utrymda området i samband med branden. Mon, 30 Jul 2018 12:46:27 +0200 https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/nyakartoroveravsparrningar.5.6cbbb702164e162645185468.html https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/nyakartoroveravsparrningar.5.6cbbb702164e162645185468.html Evakuerade från Finneby, Kårböle och Lassekrog får komma hem Idag har beslut fattats om att flytta avspärrningarna och boende i Finneby, Kårböle och Lassekrog får komma hem. Ett antal vägar är fortfarande avspärrade och Kårböle kan endast nås via riksväg 84 via Vänsjö. Polisen kommer att vara närvarande i samband med återflytten. Mon, 30 Jul 2018 10:51:31 +0200 https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/evakueradefranfinnebykarboleochlassekrogfarkommahem.5.6cbbb702164e16264517f340.html https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/evakueradefranfinnebykarboleochlassekrogfarkommahem.5.6cbbb702164e16264517f340.html Regional lägesbild 2018-07 29 kl 16:00 Branden har pågått i 15 dagar. Situationen i de tre brandområdena är för närvarande under kontroll. Genomförda insatser för att begränsa och släcka bränderna har haft effekt. Regnet har bidragit, men mycket omfattande insatser kvarstår i brandområdena. Sun, 29 Jul 2018 19:41:40 +0200 https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/regionallagesbild20180729kl1600.5.6cbbb702164e162645151700.html https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/regionallagesbild20180729kl1600.5.6cbbb702164e162645151700.html Svårt nå ut med brandinformation Såväl kommunen som länsstyrelsen arbetar intensivt med att nå ut med information till dem som berörs av skogsbränderna. Sun, 29 Jul 2018 18:26:54 +0200 https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/svartnautmedbrandinformation.5.6cbbb702164e16264513ba47.html https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/svartnautmedbrandinformation.5.6cbbb702164e16264513ba47.html Ett tack från räddningsledaren Efter en lugn natt i brandområdena reflekterar räddningsledare Robert Strid efter en lång insats och tackar frivilliga resurser och privata initiativ. Sun, 29 Jul 2018 16:48:17 +0200 https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/etttackfranraddningsledaren.5.6cbbb702164e162645142f4a.html https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/etttackfranraddningsledaren.5.6cbbb702164e162645142f4a.html Eftersläckning – vad innebär det för mig som markägare? När räddningsredaren bedömer att branden inte kan sprida sig vidare och ytterkanten på brandområdet är släckt övergår insatsen till eftersläckning och bevakning. Sun, 29 Jul 2018 15:03:04 +0200 https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/efterslackningvadinnebardetformigsommarkagare.5.6cbbb702164e162645142fba.html https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/efterslackningvadinnebardetformigsommarkagare.5.6cbbb702164e162645142fba.html Lägesrapport 28 juli, kl. 20.30 Räddningsledare Robert Strid har uttalat sig i en kort film, och vi har sammanfattat inslaget i textform nedan. Sun, 29 Jul 2018 00:13:16 +0200 https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/lagesrapport28julikl2030.5.6cbbb702164e162645114a7c.html https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/lagesrapport28julikl2030.5.6cbbb702164e162645114a7c.html Regional lägesbild 28 juli kl. 17.20 Branden har pågått i 14 dagar. Allt fokus är att få kontroll på branden, rädda liv och egendom. Boende i området uppmanas att följa nyheterna. Allmänheten uppmanas att respektera avlysta vatten och övriga avspärrningar. Sat, 28 Jul 2018 23:20:00 +0200 https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/regionallagesbild28julikl1720.5.6cbbb702164e16264511285a.html https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/regionallagesbild28julikl1720.5.6cbbb702164e16264511285a.html Informationsmöte öppnade för dialog Igår kväll bjöds de som är drabbade av branden in till ett informationsmöte av Ljusdals kommun och Länsstyrelsen Gävleborg. På plats fanns även representanter från både Polismyndigheten och försäkringsbolagens restvärdeledare för att besvara frågor från de evakuerade och markägare. Sat, 28 Jul 2018 09:59:33 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/informationsmoteoppnadefordialog.5.6ade02f7164cefe32a4dde3d.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/informationsmoteoppnadefordialog.5.6ade02f7164cefe32a4dde3d.html Lägesbild 27 juli, kl. 16.00 Allt fokus är att få kontroll på branden, rädda liv och egendom. Boende i området uppmanas att följa nyheterna. Allmänheten uppmanas att respektera avlysta vatten och övriga avspärrningar. Fri, 27 Jul 2018 22:21:26 +0200 https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/lagesbild27julikl1600.5.6ade02f7164cefe32a4bb6ef.html https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/lagesbild27julikl1600.5.6ade02f7164cefe32a4bb6ef.html Så har Posom arbetat med branden Kommunens Posom-grupp (psykiskt och socialt omhändertagande) består av representanter från bl.a. kommunen, kyrkan, polisen, och räddningstjänsten. Gruppen har en beredskap att ge akut stöd vid kriser. Fri, 27 Jul 2018 18:38:07 +0200 https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/saharposomarbetatmedbranden.5.6ade02f7164cefe32a4b035c.html https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/saharposomarbetatmedbranden.5.6ade02f7164cefe32a4b035c.html Evakueringen i Finneby hävs Boende i Finneby i Ljusdals kommun kan flytta tillbaka från kl. 16.00 fredagen den 27 juli. Det är räddningsledaren som har beslutat att de evakuerade i området kan återvända. Fri, 27 Jul 2018 17:39:51 +0200 https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/evakueringenifinnebyhavs.5.6ade02f7164cefe32a4ad552.html https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/evakueringenifinnebyhavs.5.6ade02f7164cefe32a4ad552.html Informationsmöte för drabbade av branden i Ljusdal De boende och fastighetsägare som är drabbade av brandsituationen i Ljusdal inbjuds till informationsmöten i Färilarevyn fredag och lördag. Fri, 27 Jul 2018 17:13:50 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/informationsmotefordrabbadeavbrandeniljusdal.5.6ade02f7164cefe32a4a3a04.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/informationsmotefordrabbadeavbrandeniljusdal.5.6ade02f7164cefe32a4a3a04.html Regional lägesbild 2018-07-26 uppdaterad kl. 18.26 Bränderna i länet har pågått i 12 dagar. Fokus är på att förstärka och hålla begränsningslinjerna. Ostlig vindriktning är kritisk under dagen. Det finns 5 aktiva VMA, varav 4 i Gävleborgs län. Fri, 27 Jul 2018 15:38:49 +0200 https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/regionallagesbild20180726uppdateradkl1826.5.6ade02f7164cefe32a4a7078.html https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/regionallagesbild20180726uppdateradkl1826.5.6ade02f7164cefe32a4a7078.html Bättre information till dig som drabbats av branden Ljusdals kommun kommer tillsammans med Lars Anderman, kommunikationssamordnare från länsstyrelsen, att försöka tillgodose behovet av information till dig som drabbats av branden. Fri, 27 Jul 2018 14:08:39 +0200 https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/battreinformationtilldigsomdrabbatsavbranden.5.6ade02f7164cefe32a4a2de0.html https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/battreinformationtilldigsomdrabbatsavbranden.5.6ade02f7164cefe32a4a2de0.html Ny servicetelefon med frågor om branden – ring 0651–188 99 Ljusdals kommun har upprättat en servicetelefon där frågor om det lokala brandläget besvaras, välkommen att ringa alla dagar 08.00-17.00. Fri, 27 Jul 2018 13:52:06 +0200 https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/nyservicetelefonmedfragorombrandenring065118899.5.6ade02f7164cefe32a4a213c.html https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/nyservicetelefonmedfragorombrandenring065118899.5.6ade02f7164cefe32a4a213c.html Färila skola är avlyst Arbetet mot bränderna i Ljusdals kommun leds från en stab som är inrymd i Färila skola. Hela skolan utgör ett så kallat skyddsobjekt och är helt avlyst för allmänheten. Det kan påverka skolstarten 22 augusti Fri, 27 Jul 2018 08:48:13 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/farilaskolaaravlyst.5.6ade02f7164cefe32a492822.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/farilaskolaaravlyst.5.6ade02f7164cefe32a492822.html Begränsningslinjer viktiga Räddningsledningen i Färila rapporterar om en i stort sett odramatisk natt mot fredag när det gäller de tre bränderna som härjar kring Kårböle, Ängra, Laforsen och Enskogen. Fri, 27 Jul 2018 07:36:25 +0200 https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/begransningslinjerviktiga.5.6ade02f7164cefe32a48e54c.html https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/begransningslinjerviktiga.5.6ade02f7164cefe32a48e54c.html Information om eldningsförbud på fler språk Det är fortsatt skärpt eldningsförbud i hela Gävleborgs län och då det är många turister som besöker länet har nu Länsstyrelsens tagit fram information om eldningsförbudet på fler språk. Thu, 26 Jul 2018 18:06:44 +0200 https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/informationomeldningsforbudpaflersprak.5.6ade02f7164cefe32a466bfe.html https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/informationomeldningsforbudpaflersprak.5.6ade02f7164cefe32a466bfe.html Delar av evakueringen i Huskölen och Storån hävs De som bor i Storån och Huskölen och nordväst därom på norra sidan om Ljusnan i Härjedalens kommun, samt boende i Karlstrand, Ljusdals kommun – kan återvända till sina fastigheter torsdag den 26 juli klockan 14.00. Det har räddningsledaren för räddningstjänstens insats vid bränderna i Kårböle beslutat. Thu, 26 Jul 2018 13:58:17 +0200 https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/delaravevakueringenihuskolenochstoranhavs.5.6ade02f7164cefe32a45a096.html https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/delaravevakueringenihuskolenochstoranhavs.5.6ade02f7164cefe32a45a096.html Posthantering för dig som är evakuerad Posten för dig som är evakuerad förvaras på postkontoret i Ljusdal. Thu, 26 Jul 2018 11:16:51 +0200 https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/posthanteringfordigsomarevakuerad.5.6ade02f7164cefe32a452054.html https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/posthanteringfordigsomarevakuerad.5.6ade02f7164cefe32a452054.html Färila bibliotek stängt Med anledning av den pågående branden behöver Färila bibliotek disponeras av personal med ansvar för räddningsinsatsen och håller därför stängt för allmänheten tills vidare. Wed, 25 Jul 2018 22:52:07 +0200 https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/farilabibliotekstangt.5.6ade02f7164cefe32a429ed9.html https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/farilabibliotekstangt.5.6ade02f7164cefe32a429ed9.html Lägesrapport 2018-07-25 kl 11, uppdaterad kl 17, bränderna i Ljusdal Allt fokus är att få kontroll på bränderna, rädda liv och egendom. Boende i området uppmanas att följa nyheterna. Allmänheten uppmanas att respektera avlysta vatten och övriga avspärrningar. Wed, 25 Jul 2018 22:02:14 +0200 https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/lagesrapport20180725kl11uppdateradkl17brandernailjusdal.5.6ade02f7164cefe32a42aedf.html https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/lagesrapport20180725kl11uppdateradkl17brandernailjusdal.5.6ade02f7164cefe32a42aedf.html Varning för falska poliser Polisen i region Mitt har gått ut med en varning för falska poliser med anledning av bränderna i Ljusdal. Wed, 25 Jul 2018 20:20:58 +0200 https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/varningforfalskapoliser.5.6ade02f7164cefe32a42675a.html https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/varningforfalskapoliser.5.6ade02f7164cefe32a42675a.html Laforsen evakuerad Fyra peroner i Laforsen, som ligger mellan brandområdena Ängra och Enskogen, evakuerades på onsdagseftermiddagen på grund av kraftig rökutveckling. Wed, 25 Jul 2018 18:13:22 +0200 https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/laforsenevakuerad.5.6ade02f7164cefe32a420366.html https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/laforsenevakuerad.5.6ade02f7164cefe32a420366.html Lägesrapport 25 juli, kl. 08.30 Räddningsledare Robert Strid har uttalat sig i en kort film, vi har sammanfattat inslaget i textform nedan. Wed, 25 Jul 2018 11:11:03 +0200 https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/lagesrapport25julikl0830.5.6ade02f7164cefe32a4b510.html https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/lagesrapport25julikl0830.5.6ade02f7164cefe32a4b510.html Fire ban in Ljusdal and Gävleborg An intensified fire ban is in effect for Ljusdal municipality and all of Gävleborg County since Tuesday July 24th at 10 am. Critical forest fires are in progress, and there is a very high risk of more. A small spark can quickly spread and have serious consequences. Wed, 25 Jul 2018 09:50:38 +0200 https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/firebaninljusdalandgavleborg.5.1df75394164bbc96f60f36e4.html https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/firebaninljusdalandgavleborg.5.1df75394164bbc96f60f36e4.html Mer information till drabbade Färilarevyns lokal fylldes helt när Ljusdals kommun och länsstyrelsen bjöd in evakuerade och markägare som drabbats av de svåra bränderna till informationsmöte på tisdagskvällen. Räddningsledningens budskap var att det inte går att återvända för någon denna vecka. Tue, 24 Jul 2018 20:38:02 +0200 https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/merinformationtilldrabbade.5.1df75394164bbc96f60eb973.html https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/merinformationtilldrabbade.5.1df75394164bbc96f60eb973.html Lägesrapport 2018-07-24 kl. 17.00 Allt fokus är att få kontroll på branden, rädda liv och egendom. Boende i området uppmanas att följa nyheterna. Allmänheten uppmanas att respektera avlysta vatten och övriga avspärrningar samt att följa det totala eldningsförbudet. Tue, 24 Jul 2018 20:04:52 +0200 https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/lagesrapport20180724kl1700.5.1df75394164bbc96f60eb983.html https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/lagesrapport20180724kl1700.5.1df75394164bbc96f60eb983.html Informationsmöte för de drabbade Evakuerade och fastighetsägare i det branddrabbade området bjuds in till informationsmöte tisdag 24 juli kl. 18 på Färilarevyn, Kårgårdsv. 2 i Färila. Mötet är enbart till för dem som själva drabbats av branden. Tue, 24 Jul 2018 11:45:11 +0200 https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/informationsmotefordedrabbade.5.1df75394164bbc96f60d390b.html https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/informationsmotefordedrabbade.5.1df75394164bbc96f60d390b.html Skärpt eldningsförbud i hela länet Länsstyrelsen har, i samråd med länets räddningstjänster, beslutat om skärpt generellt eldningsförbud i länets samtliga kommuner från och med tisdag den 24 juli klockan 10.00. Tue, 24 Jul 2018 11:20:30 +0200 https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/skarpteldningsforbudihelalanet.5.1df75394164bbc96f60d2bfc.html https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/skarpteldningsforbudihelalanet.5.1df75394164bbc96f60d2bfc.html Två dagliga presskonferenser I och med bränderna i Ljusdals kommun kommer Länsstyrelsen Gävleborg att hålla presskonferenser varje dag kl. 10.00 och kl. 16.00 på Färila skola, om annan lokal inte anges. Mon, 23 Jul 2018 20:49:36 +0200 https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/tvadagligapresskonferenser.5.1df75394164bbc96f60a956e.html https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/tvadagligapresskonferenser.5.1df75394164bbc96f60a956e.html Lägesbild 23 juli kl. 17.00 Här kommer är en lägesbild som länsstyrelsen har tagit fram och som avser brandområdet, avstängda vägar och evakuerings­områden den 23 juli kl. 17.00, uppdaterad kl. 19.00. Mon, 23 Jul 2018 20:33:55 +0200 https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/lagesbild23julikl1700.5.1df75394164bbc96f60a8c7e.html https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/lagesbild23julikl1700.5.1df75394164bbc96f60a8c7e.html Beröm för Ljusdals insatser Ljusdals kommun fick beröm för de insatser gjorts hittills under nio dygn med brandkrisen när krisledningsnämndens (kommunstyrelsens) ledamöter kallades till möte på måndagen. Mon, 23 Jul 2018 20:09:02 +0200 https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/beromforljusdalsinsatser.5.1df75394164bbc96f60a4163.html https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/beromforljusdalsinsatser.5.1df75394164bbc96f60a4163.html Lägesrapport den 23/7 kl. 17.45 Arbetet med begränsningslinjerna fortsätter. Det är långa sträckor på många kilometer vilket kräver stora materiella resurser från hela landet. Mon, 23 Jul 2018 19:41:09 +0200 https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/lagesrapportden237kl1745.5.1df75394164bbc96f60a601e.html https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/lagesrapportden237kl1745.5.1df75394164bbc96f60a601e.html Möte med evakuerade och markägare Personer som evakuerats och markägare som drabbas till följd av brandläget i Ljusdals kommun bjuds in till informationsmöte i Färilarevyns lokaler i Färila tisdagen den 24 juli klockan 18.00. Mon, 23 Jul 2018 15:18:41 +0200 https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/motemedevakueradeochmarkagare.5.1df75394164bbc96f6090359.html https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/motemedevakueradeochmarkagare.5.1df75394164bbc96f6090359.html Länsstyrelsen tar över räddningstjänst Länsstyrelsen Gävleborg har, i samförstånd med Ljusdals kommun, beslutat att överta ansvaret för kommunens räddningstjänst för insatsen vid skogsbranden i Ljusdals kommun. Mon, 23 Jul 2018 11:08:16 +0200 https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/lansstyrelsentaroverraddningstjanst.5.1df75394164bbc96f608bcb0.html https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/lansstyrelsentaroverraddningstjanst.5.1df75394164bbc96f608bcb0.html Lägesrapport 23/7 kl. 09.00 Under natten har det varit ett ökat antal uppblossande mindre bränder, särskilt i området runt Enskogen. Personal på plats och vattenbombande helikopter har hanterat dem. Marken är extremt torr och på flera ställen närmar sig branden begränsningslinjerna. Mon, 23 Jul 2018 10:28:41 +0200 https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/lagesrapport237kl0900.5.1df75394164bbc96f608b847.html https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/lagesrapport237kl0900.5.1df75394164bbc96f608b847.html Information om pressträffen 23/7 kl. 10.00 Ny agenda för presskonferensen. Medverkar gör räddningsledare Robert Strid, landshövding Per Bill och representanter från Ljusdals kommun. Vår ambition är att livesända pressträffen på kommunens Facebooksida. Mon, 23 Jul 2018 09:49:54 +0200 https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/informationompresstraffen237kl1000.5.1df75394164bbc96f6089e45.html https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/informationompresstraffen237kl1000.5.1df75394164bbc96f6089e45.html Skolområde och simhall stängs Kvällsversion söndag. Stabsplatsen Färila skola och skolområdet är avstängt för allmänheten från och med söndagen den 22 juli. Det innebär bland annat att fritids flyttas och sim- och sporthallen stängs. Sun, 22 Jul 2018 21:02:32 +0200 https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/skolomradeochsimhallstangs.5.1df75394164bbc96f6054b54.html https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/skolomradeochsimhallstangs.5.1df75394164bbc96f6054b54.html Lägesrapport 22/7 kl. 17.15 Dagen hittills har liksom natten varit relativt lugn. Det regn som kom under natten torkar ut snabbt i det varma vädret och spridningen fortsätter i nordvästlig riktning. Med hjälp av markpersonal och flygbombningar har brandbekämpningen i områdena Ängra och Enskogen haft bra effekt. Bränderna är dock fortfarande inte under kontroll. Sun, 22 Jul 2018 18:06:01 +0200 https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/lagesrapport227kl1715.5.1df75394164bbc96f605cefd.html https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/lagesrapport227kl1715.5.1df75394164bbc96f605cefd.html Lägesbild 2018-07-22 Här nedan är en lägesbild som länsstyrelsen har tagit fram och som avser brandområdet, avstängda vägar och evakueringsområden den 22 juli kl. 09.00. Sun, 22 Jul 2018 15:49:52 +0200 https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/lagesbild20180722.5.1df75394164bbc96f6056e6f.html https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/lagesbild20180722.5.1df75394164bbc96f6056e6f.html Pressträff 23/7 kl.10.00 I morgon förmiddag kl. 10:00 är det pressträff på Färila fritidsgård. Förutom operativ chef Hans Nornholm och räddningsledare Robert Strid deltar Jan Meijer från flygningsledningen hos kustbevakningen samt helikopterpiloten Marius Johansen. Sun, 22 Jul 2018 15:24:35 +0200 https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/presstraff237kl1000.5.1df75394164bbc96f6055cbf.html https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/presstraff237kl1000.5.1df75394164bbc96f6055cbf.html Lägesrapport Ljusdal 22/7 kl. 11.00 Det har varit en bra natt utan några dramatiska förändringar. Arbetet med att anlägga brandgator för att begränsa eldens framgång fortsätter framgångsrikt. Brandgatan söder om Ängra är nästan färdig och kommer att vara klar inom kort. Bränderna beräknas kunna nå brandgatorna inom ett till två dygn om brandspridningen fortsätter. Sun, 22 Jul 2018 12:01:41 +0200 https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/lagesrapportljusdal227kl1100.5.1df75394164bbc96f604bba2.html https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/lagesrapportljusdal227kl1100.5.1df75394164bbc96f604bba2.html Lägesrapport Ljusdal 21/7 kl. 21.00 Det har varit gynnsamma väderförhållanden under dagen, spridningen har inte varit så stor som det befarades. Arbetet med brandgatorna har fortgått enligt plan. Sat, 21 Jul 2018 21:19:21 +0200 https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/lagesrapportljusdal217kl2100.5.1df75394164bbc96f602139a.html https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/lagesrapportljusdal217kl2100.5.1df75394164bbc96f602139a.html Pressträffar 22/7 I morgon förmiddag kl. 10:00 är det pressträff på Färila fritidsgård. Operativ chef Hans Nornholm och räddningsledare Robert Strid ger en aktuell bild av brandläget och hur branden utvecklats under natten. Sat, 21 Jul 2018 20:15:14 +0200 https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/presstraffar227.5.1df75394164bbc96f601e3bb.html https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/presstraffar227.5.1df75394164bbc96f601e3bb.html Så jobbar kommunen i krisen Ljusdals kommun arbetar sedan en vecka tillbaka intensivt med att lösa problem till följd av den svåra brandsituationen. Sat, 21 Jul 2018 18:23:38 +0200 https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/sajobbarkommunenikrisen.5.1df75394164bbc96f6018836.html https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/sajobbarkommunenikrisen.5.1df75394164bbc96f6018836.html Lägesbild 2018-07-21 Här nedan är en lägesbild som länsstyrelsen har tagit fram och som avser brandområdet, avstängda vägar och evakueringsområden den 21 juli kl. 14.00. Sat, 21 Jul 2018 17:27:51 +0200 https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/lagesbild20180721.5.1df75394164bbc96f6011498.html https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/lagesbild20180721.5.1df75394164bbc96f6011498.html Snabbfakta om branden Ta del av fakta om branden och hur läget ser ut just nu. Sat, 21 Jul 2018 13:54:12 +0200 https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/snabbfaktaombranden.5.1df75394164bbc96f60bce2.html https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/snabbfaktaombranden.5.1df75394164bbc96f60bce2.html Frivilliga insatser - Färila Folkan Många privatpersoner gör hjälteinsatser i samband med branden. I Färila har privatpersoner och företagare skänkt tandborstar, vatten, kläder och annat material till insatspersonal och evakuerade. Sat, 21 Jul 2018 13:43:46 +0200 https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/frivilligainsatserfarilafolkan.5.1df75394164bbc96f60b4df.html https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/frivilligainsatserfarilafolkan.5.1df75394164bbc96f60b4df.html Robert Strid - lägesrapport Lägesrapport förmiddag 2018-07-21 Sat, 21 Jul 2018 13:36:52 +0200 https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/robertstridlagesrapport.5.1df75394164bbc96f60b0ca.html https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/robertstridlagesrapport.5.1df75394164bbc96f60b0ca.html Pressträff I eftermiddag 16.00 (lördag 21 juli) hålls pressträff på Färila fritidsgård, Kyrkovägen 4, för att ge en uppdaterad bild av det aktuella brandläget. Sat, 21 Jul 2018 10:44:43 +0200 https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/presstraff.5.1df75394164bbc96f602d7b.html https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/presstraff.5.1df75394164bbc96f602d7b.html Lägesbild av brandområdet i Gävleborgs län - Just nu arbetar räddningspersonalen med att ringa in pågående bränder genom att bland annat skapa brandgator för att förhindra fortsatt brandspridning, säger räddningsledare Robert Strid. Sat, 21 Jul 2018 10:20:13 +0200 https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/lagesbildavbrandomradetigavleborgslan.5.1df75394164bbc96f60196f.html https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/lagesbildavbrandomradetigavleborgslan.5.1df75394164bbc96f60196f.html Lägesrapport Ljusdal natten till 21 juli (08:00) Under natten har vi haft en genombränning i Enskogen. Elden har flugit cirka två kilometer norrut i skogen. Det är nu omhändertaget. Sat, 21 Jul 2018 10:17:01 +0200 https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/lagesrapportljusdalnattentill21juli0800.5.1df75394164bbc96f60194f.html https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/lagesrapportljusdalnattentill21juli0800.5.1df75394164bbc96f60194f.html Pressträff Klockan 10.00 lördag den 21 juli ordnas en pressträff på Färila fritidsgård, Kyrkovägen 4, om det aktuella brandläget. Fri, 20 Jul 2018 21:46:18 +0200 https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/presstraff.5.688e2cb41648bdc3dd1d16df.html https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/presstraff.5.688e2cb41648bdc3dd1d16df.html Robert Strid - lägesrapport Lägesrapport 2018-07-20 Kväll Fri, 20 Jul 2018 21:05:18 +0200 https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/robertstridlagesrapport.5.688e2cb41648bdc3dd1cf6e7.html https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/robertstridlagesrapport.5.688e2cb41648bdc3dd1cf6e7.html Tidigare nyheter kring branden Vi har byggt om informationssidan för branden. Här hittar du en samlingssida med tidigare publicerade nyheter relaterade till branden. Fri, 20 Jul 2018 21:04:53 +0200 https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/tidigarenyheterkringbranden.5.688e2cb41648bdc3dd1ca344.html https://www.ljusdal.se/samhallegator/krisochsakerhet/nyhetsarkivkrisinformation/tidigarenyheterkringbranden.5.688e2cb41648bdc3dd1ca344.html Målbild för arbetet med bränderna Berörda aktörer har idag, den 20 juli, enats om en gemensam målbild för arbetet med bränderna i länet. Denna målbild innebär att branden ej ska nå Kårböle, Färila, Ramsjö, Los och Ljusdal. Fri, 20 Jul 2018 16:56:38 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/malbildforarbetetmedbranderna.5.688e2cb41648bdc3dd1c337b.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/malbildforarbetetmedbranderna.5.688e2cb41648bdc3dd1c337b.html Lägesbild - uppskattad brandutbredning Uppskattad brandutbredning från 2018-07-17 kl. 07.00 till 2018-07-19 kl. 18.00. Fri, 20 Jul 2018 14:19:32 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/lagesbilduppskattadbrandutbredning.5.688e2cb41648bdc3dd1bbc20.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/lagesbilduppskattadbrandutbredning.5.688e2cb41648bdc3dd1bbc20.html Robert Strid - lägesrapport Lägesrapport 2018-07-20 Förmiddag Fri, 20 Jul 2018 13:14:05 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/robertstridlagesrapport.5.688e2cb41648bdc3dd1b9053.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/robertstridlagesrapport.5.688e2cb41648bdc3dd1b9053.html Hans Nornholm - lägesrapport Lägesrapport 2018-07-20 klockan 09.00 Fri, 20 Jul 2018 08:59:42 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/hansnornholmlagesrapport.5.688e2cb41648bdc3dd1ac985.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/hansnornholmlagesrapport.5.688e2cb41648bdc3dd1ac985.html Pressträff och pressresa Klockan 09.45 på fredagen ordnas en pressträff på räddningstjänstens stab i Färila skola om det aktuella brandläget. Klockan 15.00 är media välkommen på en pressresa med buss till de drabbade områdena. Avresa från Kyrkparkeringen vid Färila skola. Fri, 20 Jul 2018 08:37:03 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/presstraffochpressresa.5.688e2cb41648bdc3dd1ab5a5.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/presstraffochpressresa.5.688e2cb41648bdc3dd1ab5a5.html Mer resurser till brandbekämpning Länsstyrelsen sammanställde sent på torsdagskvällen en lägesrapport från brandområdena i Ljusdals kommun. Allt fokus är att få kontroll på branden, rädda liv och egendom. Boende i och nära drabbade områden uppmanas att följa nyheterna. Fri, 20 Jul 2018 06:32:04 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/merresursertillbrandbekampning.5.688e2cb41648bdc3dd1a46cc.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/merresursertillbrandbekampning.5.688e2cb41648bdc3dd1a46cc.html Politiker för krisledning I vanliga fall sitter de i kommunstyrelsen. Men på torsdagsförmiddagen var politikerna krisledningsnämndsledamöter till följd av det svåra brandläget i Ljusdals kommun. Thu, 19 Jul 2018 21:07:34 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/politikerforkrisledning.5.688e2cb41648bdc3dd139606.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/politikerforkrisledning.5.688e2cb41648bdc3dd139606.html Hans Nornholm - lägesrapport Lägesrapport 2018-07-19 klockan 19.00 Thu, 19 Jul 2018 19:43:26 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/hansnornholmlagesrapport.5.688e2cb41648bdc3dd18681b.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/hansnornholmlagesrapport.5.688e2cb41648bdc3dd18681b.html Statsministern besökte brandområde Statsminister Stefan Löfven besökte på torsdagen Ljusdal och Lassekrog för att få information om det svåra läget med bränder som sprider sig. Thu, 19 Jul 2018 18:43:49 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/statsministernbesoktebrandomrade.5.688e2cb41648bdc3dd18150c.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/statsministernbesoktebrandomrade.5.688e2cb41648bdc3dd18150c.html Huskölen utrymd Huskölen på härjedalssidan om kommungränsen har utrymts på grund av skogsbrand på samma sätt som byar i Ljusdals kommun. Polis hjälpte till med evakueringen. Samlingsplats är Svegs flygplats. Thu, 19 Jul 2018 17:39:03 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/huskolenutrymd.5.688e2cb41648bdc3dd17c209.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/huskolenutrymd.5.688e2cb41648bdc3dd17c209.html Fire ban in effect for Ljusdal and Gävleborg county The ban means that it is forbidden to light fires outdoors. Currently there are several ongoing forest fires in the area. Thu, 19 Jul 2018 17:02:50 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/firebanineffectforljusdalandgavleborgcounty.5.688e2cb41648bdc3dd17e197.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/firebanineffectforljusdalandgavleborgcounty.5.688e2cb41648bdc3dd17e197.html Ny lägesbild 2018-07-19 Här nedan är en lägesbild som länsstyrelsen har tagit fram och som avser brandområdet, avstängda vägar och evakueringsområden den 19 juli kl. 10.00, med uppdateringar fram till kl. 14.00. Thu, 19 Jul 2018 16:11:10 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/nylagesbild20180719.5.688e2cb41648bdc3dd17be05.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/nylagesbild20180719.5.688e2cb41648bdc3dd17be05.html Brandområdet mycket större än tidigare känt Enligt bedömning omfattar brandområdet cirka 8500 hektar. Här nedan är en lägesbild som länsstyrelsen har tagit fram och som avser brandområdet, avstängda vägar och evakueringsområden den 18 juli kl. 22.30. Observera att läget kan ha ändrats under dagen den 19 juli. Ny lägesbild publiceras när sådan finns tillgänglig. Thu, 19 Jul 2018 15:07:54 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/brandomradetmycketstorreantidigarekant.5.688e2cb41648bdc3dd1786cc.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/brandomradetmycketstorreantidigarekant.5.688e2cb41648bdc3dd1786cc.html Stefan Löfven tackar alla som arbetar med skogsbränderna Thu, 19 Jul 2018 14:29:44 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/stefanlofventackarallasomarbetarmedskogsbranderna.5.688e2cb41648bdc3dd177315.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/stefanlofventackarallasomarbetarmedskogsbranderna.5.688e2cb41648bdc3dd177315.html Viktigt meddelande - Finneby utryms Viktigt meddelande till allmänheten har gått ut om att Finneby mellan Laforsen och Ramsjö måste utrymmas på grund av det svåra brandläget. Thu, 19 Jul 2018 13:02:08 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/viktigtmeddelandefinnebyutryms.5.688e2cb41648bdc3dd173008.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/viktigtmeddelandefinnebyutryms.5.688e2cb41648bdc3dd173008.html Hans Nornholm - lägesrapport Lägesrapport 2018-07-19 klockan 12.00 Thu, 19 Jul 2018 12:52:34 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/hansnornholmlagesrapport.5.688e2cb41648bdc3dd172816.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/hansnornholmlagesrapport.5.688e2cb41648bdc3dd172816.html Boende för evakuerade När byn Kårböle till följ av bränderna evakuerades under onsdagskvällen och natten mot torsdagen övernattade 31 personer på platser som kommunen föreslagit. Thu, 19 Jul 2018 10:35:31 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/boendeforevakuerade.5.688e2cb41648bdc3dd169737.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/boendeforevakuerade.5.688e2cb41648bdc3dd169737.html Hans Nornholm - lägesrapport Pressbefäl Hans Nornholm berättar om läget 19 juli 09.00. Thu, 19 Jul 2018 09:16:19 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/hansnornholmlagesrapport.5.688e2cb41648bdc3dd168b64.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/hansnornholmlagesrapport.5.688e2cb41648bdc3dd168b64.html Vattenbombning "stänger" sjöar Vattenbombning återupptas omkring kl. 9.30 idag i samma område som under onsdagen. Det är viktigt att allmänhet och personal i brandområdet i Ljusdals kommun följer de uppmaningar och avspärrningar inom området. Thu, 19 Jul 2018 09:13:33 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/vattenbombningstangersjoar.5.688e2cb41648bdc3dd168378.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/vattenbombningstangersjoar.5.688e2cb41648bdc3dd168378.html Större områden brandskadade Länsstyrelsens lägesbild från sen kvällstid på onsdagen visar att det är betydligt större områden som är brandskadade än vad som tidigare beräknats. Thu, 19 Jul 2018 06:22:45 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/storreomradenbrandskadade.5.688e2cb41648bdc3dd15febb.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/storreomradenbrandskadade.5.688e2cb41648bdc3dd15febb.html Brandläget förvärrat kring Kårböle Kvällsversion onsdag. Fyra bränder i Ljusdals kommun härjar på drygt 2 500 hektar. Kårböle måste utrymmas. Wed, 18 Jul 2018 22:50:08 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/brandlagetforvarratkringkarbole.5.688e2cb41648bdc3dd14a7e1.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/brandlagetforvarratkringkarbole.5.688e2cb41648bdc3dd14a7e1.html Viktigt meddelande - Kårböle utryms Brandläget kring Kårböle har förvärrats. Därför har det gått ut viktigt meddelande till allmänheten Wed, 18 Jul 2018 19:51:03 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/viktigtmeddelandekarboleutryms.5.688e2cb41648bdc3dd13d874.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/viktigtmeddelandekarboleutryms.5.688e2cb41648bdc3dd13d874.html Lägesrapport från pressbefäl Hans Nornholm Wed, 18 Jul 2018 19:28:08 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/lagesrapportfranpressbefalhansnornholm.5.688e2cb41648bdc3dd1416ca.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/lagesrapportfranpressbefalhansnornholm.5.688e2cb41648bdc3dd1416ca.html Italienskt flyg bekämpar bränder Uppdaterad version onsdag kl 15.20. Räddningstjänsten betecknar att branden i Rullbo/Fågelsjö är under kontroll. Men fortfarande är det fyra bränder i Ljusdals kommun som är svåra att få kontroll över och som sprider sig. Kårböle hotas i nuläget inte av utrymning men faran är inte över. Hoppet står nu till italienskt flygplan som kan vattenbomba. Wed, 18 Jul 2018 09:01:49 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/italiensktflygbekamparbrander.5.688e2cb41648bdc3dd124027.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/italiensktflygbekamparbrander.5.688e2cb41648bdc3dd124027.html Bränder mindre hot mot Kårböle Uppdaterad version onsdag kl 00.40. Det brinner fortfarande på fem platser i Ljusdals kommun. Efter tisdagens förrvärrade läge i trakterna kring Laforsen/Enskogen, Ängra och Kårböle kan det under natten kraftsamlas för att undanröja hotet mot Kårböle. Förhoppningen är att slippa utrymma Kårböle, något som tidigare skett i Enskogen och Ängra fiskecamp. Tue, 17 Jul 2018 15:24:33 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/brandermindrehotmotkarbole.5.688e2cb41648bdc3dd11d021.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/brandermindrehotmotkarbole.5.688e2cb41648bdc3dd11d021.html Viktiga chefer på besök Under tisdagen var Gävleborgs läns landshövding Per Bill och Dan Eliasson, generaldirektör för MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, i Ljusdals kommun med anledning av brandläget. Tue, 17 Jul 2018 15:02:31 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/viktigacheferpabesok.5.688e2cb41648bdc3dd11e6a3.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/viktigacheferpabesok.5.688e2cb41648bdc3dd11e6a3.html Viktigt meddelande till Kårböle och Ängra Det brinner i skog och mark. Räddningsledaren uppmanar alla som befinner sig i Kårböle att gå inomhus och stänga dörrar, fönster och ventilation. För mer information lyssna på Sveriges Radio P4 Gävleborg. Tue, 17 Jul 2018 12:09:50 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/viktigtmeddelandetillkarboleochangra.5.688e2cb41648bdc3dd11dcda.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/viktigtmeddelandetillkarboleochangra.5.688e2cb41648bdc3dd11dcda.html Fem bränder bekämpas Uppdaterad version måndag kl 21.45. Det brinner i skog och mark på fem platser i Ljusdals kommun. Viktigt meddelande till allmänheten om att utrymma byn Enskogen har gått ut och Ängra camping har evakuerats. Väg 84 har stängts av mellan Kårböle och Laforsen och trafiken leds om mot Los. Mon, 16 Jul 2018 17:33:08 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/fembranderbekampas.5.688e2cb41648bdc3dd111172.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/fembranderbekampas.5.688e2cb41648bdc3dd111172.html Viktigt meddelande till allmänheten i Enskogen Det brinner i och runt omkring Enskogen i Ljusdals kommun och räddningsledaren uppmanar alla boende att evakuera på grund av branden som sprider sig snabbt. Mon, 16 Jul 2018 16:54:42 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/viktigtmeddelandetillallmanhetenienskogen.5.688e2cb41648bdc3dd117eed.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/viktigtmeddelandetillallmanhetenienskogen.5.688e2cb41648bdc3dd117eed.html Nyheter i årets val I årets val till kommunfullmäktige i Ljusdal måste partierna ha 2 procent eller mer av väljarstödet för att ta mandat. Andra nyheter är att både partier och kandidater måste ha registrerat sig före valet. Mon, 16 Jul 2018 06:00:00 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/nyheteriaretsval.5.1a34620a1640f5c427964208.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/nyheteriaretsval.5.1a34620a1640f5c427964208.html Försäljning av fordon Arbetsmarknadsenheten, Ljusdals kommun, säljer nu av fordon vilka inte längre används i verksamheten. Aktuella fordon är för närvarande avställda. Fordonen kommer att visas och möjlighet finns att provköra dessa inom inhägnat område. Fri, 13 Jul 2018 11:48:56 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/forsaljningavfordon.5.688e2cb41648bdc3dd11305.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/forsaljningavfordon.5.688e2cb41648bdc3dd11305.html Erbjudande vid foderbrist Ljusdals kommun förbereder just nu ett erbjudande till jordbrukare att slå och ta vara på foder på marker som ägs av kommunen men som inte är utarrenderade eller på annat sätt disponeras av någon. Fri, 13 Jul 2018 09:49:25 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/erbjudandevidfoderbrist.5.688e2cb41648bdc3dd111d6.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/erbjudandevidfoderbrist.5.688e2cb41648bdc3dd111d6.html Eldningsförbud i Gävleborgs län På grund av den höga brandrisken i skog och mark har Länsstyrelsen Gävleborg, i samråd med länets räddningstjänster, beslutat om generellt eldningsförbud utomhus i Gävleborgs län. Eldningsförbudet gäller från och med 12 juli klockan 10.00 och tills vidare, dock längst till 31 augusti 2018. Thu, 12 Jul 2018 09:01:39 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/eldningsforbudigavleborgslan.5.688e2cb41648bdc3dd1365.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/eldningsforbudigavleborgslan.5.688e2cb41648bdc3dd1365.html Mycket hög brandrisk just nu Det råder fortfarande extremt stor brandrisk i delar av landet. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har därför gått ut med ett meddelande för att varna allmänheten. Tue, 10 Jul 2018 11:06:38 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/myckethogbrandriskjustnu.5.5dd3b11e1647eb6c5a53bf6e.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/myckethogbrandriskjustnu.5.5dd3b11e1647eb6c5a53bf6e.html Utdelning av kulturstipendium Ljusdals kommuns kulturstipendium 2018 delas i år mellan Stig "Lillstickan" Olsson och Lars Lundin. Det omfattar totalt 25 000 kr och delas ut av kommunstyrelsen idag den 9 juli vid en ceremoni  kl. 14 vid Ängratörn i Färila. Mon, 09 Jul 2018 13:24:45 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/utdelningavkulturstipendium.5.5dd3b11e1647eb6c5a5a4c.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/utdelningavkulturstipendium.5.5dd3b11e1647eb6c5a5a4c.html Kommunen som skogsägare Ljusdals kommun äger mycket mark. Det mesta av innehavet är produktiv skogsmark. Mon, 09 Jul 2018 10:34:16 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/kommunensomskogsagare.5.1a34620a1640f5c4279626e9.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/kommunensomskogsagare.5.1a34620a1640f5c4279626e9.html Ljusdal bra på bredbandsutbyggnad Ljusdals kommun har kommit långt i bredbandsutbyggnaden. Det visar den kartläggning över bredbandutbyggnaden som Post- och telestyrelsen (PTS) gör varje år. Framför allt sticker utbyggnadstakten inom glesbyggt område ut i positiv bemärkelse. Tue, 03 Jul 2018 07:00:05 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/ljusdalbrapabredbandsutbyggnad.5.1a34620a1640f5c4279bd5d4.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/ljusdalbrapabredbandsutbyggnad.5.1a34620a1640f5c4279bd5d4.html Öppet hus - fördjupad översiktsplan för Öjeberget i Järvsö Ställ frågor och ge oss förslag! Under sommaren 2018 har arbetet påbörjats med att ta fram en fördjupad översiktsplan för Öjeberget i Järvsö Mon, 02 Jul 2018 14:00:00 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/oppethusfordjupadoversiktsplanforojebergetijarvso.5.2a42414e16459bec09de728.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/oppethusfordjupadoversiktsplanforojebergetijarvso.5.2a42414e16459bec09de728.html Kommunens budget 2019 Kommunfullmäktige beslutade vid sitt möte den 18 juni om budget för 2019 och långtidsplan för 2020-2021. Budgeten kan dock få ett annat utseende efter kommunfullmäktigemötet den 26 november. Mon, 02 Jul 2018 07:48:00 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/kommunensbudget2019.5.4d28191d16434a1e34776b08.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/kommunensbudget2019.5.4d28191d16434a1e34776b08.html De får pengar för sommarlovskul Ljusdals kommun har fördelat nära en halv miljon kronor av statliga bidrag som ger barn och unga i kommunen möjlighet till gratis sommarlovsaktiviteter. Fri, 29 Jun 2018 07:00:00 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/defarpengarforsommarlovskul.5.4d28191d16434a1e347e2b8d.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/defarpengarforsommarlovskul.5.4d28191d16434a1e347e2b8d.html Låna cyklar i Ljusdal och Järvsö Under sommaren 2018 kan man låna en cykel utan kostnad i Ljusdal och Järvsö. Thu, 28 Jun 2018 14:46:02 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/lanacyklariljusdalochjarvso.5.4d28191d16434a1e347e98de.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/lanacyklariljusdalochjarvso.5.4d28191d16434a1e347e98de.html Tillfällig avstängning av järnvägsövergång Trafikverket meddelar att den södra järnvägsövergången i Järvsö centrum, vid Condis, stängs för renovering måndag 2 juli kl. 20.00 - onsdag 4 juli kl. 15.00. Under avstängningen används istället den norra järnvägsövergången, vid Järnhuset. Thu, 28 Jun 2018 11:50:09 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/tillfalligavstangningavjarnvagsovergang.5.4d28191d16434a1e347acafc.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/tillfalligavstangningavjarnvagsovergang.5.4d28191d16434a1e347acafc.html Centrumvärdar för ökad trivsel Under sommaren finns centrumvärdarna Lasse och Beza till hands i centrala Ljusdal för att hjälpa besökare att hitta rätt, få dem att trivas och ge tips om vad man kan göra. Wed, 27 Jun 2018 10:07:17 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/centrumvardarforokadtrivsel.5.1a34620a1640f5c427973a12.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/centrumvardarforokadtrivsel.5.1a34620a1640f5c427973a12.html Bidrag för dagvattendammar Boverket har beviljat Ljusdals Kommun ett bidrag på 467 000 kronor för byggnation av dagvattendammar år 2019 mellan Lidl och Kyrksjön. Mon, 25 Jun 2018 15:27:00 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/bidragfordagvattendammar.5.4d28191d16434a1e34720909.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/bidragfordagvattendammar.5.4d28191d16434a1e34720909.html Turistinfo i Ljusdal och Färila Som ett komplement till kommunens året-runt-öppna turistbyrå i Järvsö finns det under perioden 25 juni - 4 augusti InfoPoints som ger turistinformation i Kommunhuset i Ljusdal och ICA Supermarket i Färila. Mon, 25 Jun 2018 06:00:00 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/turistinfoiljusdalochfarila.5.65355a84163f72f99b148a2f.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/turistinfoiljusdalochfarila.5.65355a84163f72f99b148a2f.html Eldningsförbudet upphävt I maj infördes, på grund av den stora brandrisken i skog och mark, ett förbud mot utomhuseldning i hela Gävleborgs län. Eldningsförbudet är nu upphävt av Länsstyrelsen Gävleborg. Thu, 21 Jun 2018 15:42:28 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/eldningsforbudetupphavt.5.1ccddbb11642201395478c0.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/eldningsforbudetupphavt.5.1ccddbb11642201395478c0.html Skydda slänter från rasrisk Ljusdals kommuns myndighetsnämnd vill förebygga risk för ras. Därför har den beslutat om riktlinjer för branta slänter mot Ljusnan och andra vattendrag som mynnar ut i älven. Thu, 21 Jun 2018 05:30:00 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/skyddaslanterfranrasrisk.5.1a34620a1640f5c4279a25af.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/skyddaslanterfranrasrisk.5.1a34620a1640f5c4279a25af.html Uppdaterad information om färdtjänst Om du behöver förnya ditt färdtjänsttillstånd eller göra en riksfärdtjänstresa under semesterperioden, vänligen kontakta handläggaren för riksfärdtjänst senast 28 juni. Ny taxa gäller från 1 juli. Tue, 19 Jun 2018 09:46:20 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/uppdateradinformationomfardtjanst.5.226a4f09163ac3a4793770cd.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/uppdateradinformationomfardtjanst.5.226a4f09163ac3a4793770cd.html Se kommun­fullmäktige i efterhand Måndagens kommunfullmäktige samt tidigare sändningar går nu att titta på via våra kanaler. Sändningar kan ses via dator, läsplatta, mobil. Mon, 18 Jun 2018 17:52:32 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/sekommunfullmaktigeiefterhand.5.1a34620a1640f5c427935e91.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/sekommunfullmaktigeiefterhand.5.1a34620a1640f5c427935e91.html Samverkan för jobb och integration Företaget Mekanotjänst, Arbetsförmedlingen i Ljusdal och projekt eXtra-stöd Ljusdal inleder ett unikt samarbete kring integration och arbetspraktik i syfte att att skapa fler arbetstillfällen för utlandsfödda som bor i kommunen. Mon, 18 Jun 2018 13:32:26 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/samverkanforjobbochintegration.5.65355a84163f72f99b165b16.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/samverkanforjobbochintegration.5.65355a84163f72f99b165b16.html Öjeskolan blir Järvsö skola Öjeskolan i Järvsö byter namn till Järvsö skola. Namnbytet sker successivt till 22 augusti när det nya läsåret börjar. Mon, 18 Jun 2018 09:02:51 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/ojeskolanblirjarvsoskola.5.1a34620a1640f5c42791deb1.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/ojeskolanblirjarvsoskola.5.1a34620a1640f5c42791deb1.html Riksintresset för omlastning prövat I anslutning till den fördjupade översiktsplanen för Ljusdals tätort har det av Trafikverket hävdade riksintresset för omlastning vid bangården i centrala Ljusdal (Östernäs) prövats av länsstyrelsen. Fri, 15 Jun 2018 16:00:14 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/riksintressetforomlastningprovat.5.65355a84163f72f99b15c495.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/riksintressetforomlastningprovat.5.65355a84163f72f99b15c495.html Stort intresse för företagstomter Ljusdals kommun har skrivit avtal om försäljning av alla lediga tomter för småindustri och handel i Kläppa, Ljusdal. Även andra områden har väckt intresse. Fri, 15 Jun 2018 07:03:43 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/stortintresseforforetagstomter.5.65355a84163f72f99b143ade.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/stortintresseforforetagstomter.5.65355a84163f72f99b143ade.html Unga med färdtjänst åker gratis Gävleborgs läns invånare i åldersspannet 12-18 år åker i sommar gratis med kollektivtrafiken inom länet. Ljusdals kommun går ett steg längre genom att erbjuda gratisresor även för barn och unga med färdtjänst. Wed, 13 Jun 2018 08:53:58 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/ungamedfardtjanstakergratis.5.1a9513c6163e9e03bb3ee5bf.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/ungamedfardtjanstakergratis.5.1a9513c6163e9e03bb3ee5bf.html Så firar Ljusdals studenter Vecka 24 blir innehållsrik för de elever som slutar vid Slottegymnasiet i Ljusdal. Här följer hålltiderna för examens- och studentfirandet som kulminerar på fredag. Tue, 12 Jun 2018 14:02:09 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/safirarljusdalsstudenter.5.28bc8b163dfb05cd91cab.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/safirarljusdalsstudenter.5.28bc8b163dfb05cd91cab.html Forssell tillförordnad förvaltningschef Kenneth Forssell, verksamhetschef för Ljusdals kommuns integrationsverksamhet, föreslås bli tillförordnad chef för omsorgsförvaltningen från och med 1 augusti. Tue, 12 Jun 2018 11:30:00 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/forsselltillforordnadforvaltningschef.5.1a9513c6163e9e03bb3dabf7.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/forsselltillforordnadforvaltningschef.5.1a9513c6163e9e03bb3dabf7.html Sommaröppettider på biblioteken Under sommarperioden 11 juni - 19 augusti har biblioteken i Ljusdals kommun andra öppettider. Sun, 10 Jun 2018 09:00:00 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/sommaroppettiderpabiblioteken.5.6d0d7e85163d5750008eed7b.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/sommaroppettiderpabiblioteken.5.6d0d7e85163d5750008eed7b.html Delvis avstängda parkeringar På söndag 10 juni och måndag 11 juni kommer parkeringarna vid Tingshuset och Stora Coop i Ljusdal att vara delvis avstängda för ett staketbyte som Trafikverket ska genomföra längs järnvägen. Sat, 09 Jun 2018 12:00:00 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/delvisavstangdaparkeringar.5.6d0d7e85163d5750008f180a.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/delvisavstangdaparkeringar.5.6d0d7e85163d5750008f180a.html Ny hemsida för integration En gemensam webbplats för partnerskapet Integration Gävleborg, där Ljusdals kommun ingår, har skapats och är nu tillgänglig för allmänheten. Sat, 09 Jun 2018 06:00:00 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/nyhemsidaforintegration.5.6d0d7e85163d5750008e4a2f.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/nyhemsidaforintegration.5.6d0d7e85163d5750008e4a2f.html Bryggorna och soldäcket åter öppna Efter den snörika vintern och försommarens höga vattenstånd har bryggorna och soldäcket vid Östernäs varit avstängda för underhåll, men har nu åtgärdats och kan nyttjas igen. Fri, 08 Jun 2018 19:00:00 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/bryggornaochsoldacketateroppna.5.6d0d7e85163d5750008e8306.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/bryggornaochsoldacketateroppna.5.6d0d7e85163d5750008e8306.html Fler invånare under april Ljusdals kommun fortsätter att visa positiv befolkningsstatistik. Under april ökade invånarantalet med nio personer till 19 057. Fri, 08 Jun 2018 16:00:00 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/flerinvanareunderapril.5.6d0d7e85163d5750008e66a2.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/flerinvanareunderapril.5.6d0d7e85163d5750008e66a2.html Plattform i Järvsö i ny trafikplan Regeringen har fattat beslut om en nationell plan för infrastrukturen för åren 2018–2029. Det betyder bland annat åtgärder på järnvägsplattformen i Järvsö. Fri, 08 Jun 2018 11:44:39 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/plattformijarvsoinytrafikplan.5.6d0d7e85163d5750008d529d.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/plattformijarvsoinytrafikplan.5.6d0d7e85163d5750008d529d.html Miljonstöd till Järvsö och Ljusdal NY VERSION. Nära 3,3 miljoner kronor i projektstöd har gått till Ljusdals kommun. Det mesta av pengarna går till Stenegård och Projekt Svedbovallen i Järvsö. Resten är avsedda för verksamheter och evenemang i centrala Ljusdal. Fri, 08 Jun 2018 06:19:14 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/miljonstodtilljarvsoochljusdal.5.6d0d7e85163d575000878778.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/miljonstodtilljarvsoochljusdal.5.6d0d7e85163d575000878778.html Bemanningsenheten har flyttat Bemanningsenheten för Ljusdals kommuns omsorgsförvaltning har bytt lokaler. Från och med 5 juni är det plan 3 i Kommunhuset, Ljusdal, som gäller. Thu, 07 Jun 2018 08:02:05 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/bemanningsenhetenharflyttat.5.6d0d7e85163d57500084f634.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/bemanningsenhetenharflyttat.5.6d0d7e85163d57500084f634.html Gör skolavslutningen trevlig Vill du vara med och göra skolavslutningen till en rolig och trygg upplevelse för ditt barn? Välkommen ut och "vandra" under de förväntade festkvällarna. Thu, 07 Jun 2018 05:30:00 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/gorskolavslutningentrevlig.5.77446cf6163cb3160c25dc94.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/gorskolavslutningentrevlig.5.77446cf6163cb3160c25dc94.html Nya medborgare från 21 länder Efter det traditionella nationaldagsfirandet på Hembygdsgården i Ljusdal onsdagen den 6 juni har kommunen medborgarskapsceremoni och fikastund i närbelägna Folkparksserveringen. Wed, 06 Jun 2018 06:00:00 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/nyamedborgarefran21lander.5.77446cf6163cb3160c2595b7.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/nyamedborgarefran21lander.5.77446cf6163cb3160c2595b7.html Här firas nationaldagen Välkomna på festligt nationaldagsfirande i den ljuva sommaren onsdag 6 juni i Fågelsjö, Los, Ramsjö, Kårböle, Färila, Järvsö och Ljusdal. Tue, 05 Jun 2018 10:43:30 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/harfirasnationaldagen.5.226a4f09163ac3a479384216.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/harfirasnationaldagen.5.226a4f09163ac3a479384216.html VMA - Viktigt meddelande testas Idag måndag 4 juni kl. 15.00 testas signalen Viktigt meddelande till allmänheten , den utomhusvarning som används för att varna och informera allmänheten vid en allvarlig händelse. Mon, 04 Jun 2018 11:03:19 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/vmaviktigtmeddelandetestas.5.2d486456163c0e67bd9d6463.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/vmaviktigtmeddelandetestas.5.2d486456163c0e67bd9d6463.html Behöver försäljning registreras? Går du i tankar på att ha ett sommarcafé, glasskiosk, medverka på marknad, sälja korv och hamburgare vid sommarens fotbollsmatcher eller liknande? Kom ihåg att kolla upp om din verksamhet behöver registreras. Fri, 01 Jun 2018 09:22:17 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/behoverforsaljningregistreras.5.61c98b90163b69524b54ce9d.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/behoverforsaljningregistreras.5.61c98b90163b69524b54ce9d.html Vindkraftspengar fördelade Kommunstyrelsen fastställde på torsdagen bygdemedel från vindkraften till Järvsö- och Ramsjöbygden. Dessutom har styrelsen för Svartvallsbergets vindkraftsfond fördelat bygdemedel i Färila, Järvsö och Ljusdal Fri, 01 Jun 2018 05:30:00 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/vindkraftspengarfordelade.5.226a4f09163ac3a47935e360.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/vindkraftspengarfordelade.5.226a4f09163ac3a47935e360.html Risk för stort underskott Ljusdals kommun riskerar ett minusresultat på drygt 23 miljoner kronor för 2018. Kommunchef Nicklas Bremefors fick på torsdagen i uppdrag av kommunstyrelsen att ta fram förslag till förändringar för en ekonomi i balans plus 20 miljoner kronor för oförutsedda kostnader. Thu, 31 May 2018 16:00:00 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/riskforstortunderskott.5.226a4f09163ac3a479358f3e.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/riskforstortunderskott.5.226a4f09163ac3a479358f3e.html Biträdande kommunchef utsedd Kommunstyrelsen i Ljusdal beslutade på torsdagen att anställa nuvarande chefen för omsorgsförvaltningen Mikael Björk till biträdande kommunchef och chef för kommunstyrelseförvaltningen. Thu, 31 May 2018 09:52:49 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/bitradandekommunchefutsedd.5.226a4f09163ac3a47935814a.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/bitradandekommunchefutsedd.5.226a4f09163ac3a47935814a.html Fullmäktige 11 juni ställs in Kommunfullmäktiges sammanträde måndagen den 11 juni är inställt och ärendena flyttas fram en vecka. Wed, 30 May 2018 10:45:30 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/fullmaktige11junistallsin.5.226a4f09163ac3a47935d4fe.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/fullmaktige11junistallsin.5.226a4f09163ac3a47935d4fe.html Nya regler för arvoden Ljusdals kommun får från och med 1 januari 2019 en ny politisk organisation. I samband med nyordningen gäller nya regler för de förtroendevaldas arvoden. Tue, 29 May 2018 10:09:38 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/nyareglerforarvoden.5.7719c9a8163a1dacc14d39ab.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/nyareglerforarvoden.5.7719c9a8163a1dacc14d39ab.html Kommunen klättrar i rankning I kommunrankningen "Bäst att bo", som årligen genomförs av tidskriften Fokus, klättrar nu Ljusdals kommun i den totala bedömningen med 25 placeringar jämfört med förra året. Sat, 26 May 2018 08:40:11 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/kommunenklattrarirankning.5.71f064931638d0cffaaebc2c.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/kommunenklattrarirankning.5.71f064931638d0cffaaebc2c.html Eldningsförbud i Gävleborgs län På grund av den höga brandrisken i skog och mark har Länsstyrelsen Gävleborg, i samråd med länets räddningstjänster, beslutat om generellt eldningsförbud utomhus i Gävleborgs län. Fri, 25 May 2018 15:12:55 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/eldningsforbudigavleborgslan.5.71f064931638d0cffaaf246c.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/eldningsforbudigavleborgslan.5.71f064931638d0cffaaf246c.html Ny lag om personuppgifter Fredagen den 25 maj träder den nya dataskyddsförordningen, GDPR, i kraft. Den börjar då gälla som lag i Sverige och ersätter personuppgiftslagen. Thu, 24 May 2018 15:07:44 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/nylagompersonuppgifter.5.679f9a8d163828aca92d315a.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/nylagompersonuppgifter.5.679f9a8d163828aca92d315a.html Vattenkraftspengar till bygden Kommunstyrelsen i Ljusdal fördelade på torsdagen närmare en halv miljon kronor i bygdemedel från regleringsfonder från vattenkraften. Thu, 24 May 2018 14:04:28 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/vattenkraftspengartillbygden.5.22fbdc4e1637801a532d4d8d.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/vattenkraftspengartillbygden.5.22fbdc4e1637801a532d4d8d.html Tillfälligt stängt på IFO Kommunens individ- och familjeomsorg i Kommunhuset, Ljusdal, har stängt onsdag den 30 maj. Thu, 24 May 2018 09:31:01 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/tillfalligtstangtpaifo.5.71f064931638d0cffaa5d1d8.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/tillfalligtstangtpaifo.5.71f064931638d0cffaa5d1d8.html Nytt naturreservat vid Kårböle Länsstyrelsen har beslutat att Jonasesmyran, ett ca 64 hektar stort naturskogsområde ca 4 km söder om Kårböle, ska bli naturreservat. Thu, 24 May 2018 09:09:37 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/nyttnaturreservatvidkarbole.5.679f9a8d163828aca9276f9b.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/nyttnaturreservatvidkarbole.5.679f9a8d163828aca9276f9b.html Inställd busstur på linje 51 X-trafik meddelar att tur 215 på busslinje 51, som vanligtvis avgår från Ljusdal till Järvsö kl. 17.10, nu ställs in mellan 23 maj och 7 juli på grund av vägarbetet längs vägsträckan. Wed, 23 May 2018 19:45:42 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/installdbussturpalinje51.5.679f9a8d163828aca92ef294.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/installdbussturpalinje51.5.679f9a8d163828aca92ef294.html Stort utbud på integrationsdag Lördagen den 26 maj, klockan 10.00-15.00, blir det laddat med aktiviteter i och utanför Kommunhuset i Ljusdal. Kommunen ordnar då en integrationsdag med ett omfattande program. Wed, 23 May 2018 05:30:00 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/stortutbudpaintegrationsdag.5.679f9a8d163828aca92647a5.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/stortutbudpaintegrationsdag.5.679f9a8d163828aca92647a5.html Krisberedskapsveckan 28 maj - 3 juni Hur förberedd är du på en samhällskris? Kampanjen Krisberedskapsveckan vill engagera landets medborgare i krisberedskap. Läs broschyren som skickas ut till hushållen och passa på att delta i någon av de lokala aktiviteterna. Tue, 22 May 2018 21:06:04 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/krisberedskapsveckan28maj3juni.5.679f9a8d163828aca929b864.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/krisberedskapsveckan28maj3juni.5.679f9a8d163828aca929b864.html Risk för brand i skog och mark SMHI varnar för risk för brand i skog och mark i Ljusdals kommun och övriga delar av Gävleborgs län åtminstone ett dygn framåt. Tue, 22 May 2018 15:41:18 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/riskforbrandiskogochmark.5.679f9a8d163828aca927f8d7.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/riskforbrandiskogochmark.5.679f9a8d163828aca927f8d7.html Se fullmäktige i efterhand Måndagens kommunfullmäktige går nu att titta på via våra kanaler. Sändningar kan ses via dator, läsplatta, mobil. Mon, 21 May 2018 21:44:50 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/sefullmaktigeiefterhand.5.679f9a8d163828aca92233ae.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/sefullmaktigeiefterhand.5.679f9a8d163828aca92233ae.html Folkparken har sommaröppet Måndagen den 21 maj öppnar Ljusdals Folkpark för säsongen och är tillgänglig dagligen till en bit in i september. Mon, 21 May 2018 09:00:40 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/folkparkenharsommaroppet.5.22fbdc4e1637801a532da6b4.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/folkparkenharsommaroppet.5.22fbdc4e1637801a532da6b4.html Nybo skola får årskurs 3 Nybo skola blir från och med höstterminen i år en F-3-skola i och med att treorna i Järvsöområdet ska gå på skolan. Fri, 18 May 2018 11:01:06 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/nyboskolafararskurs3.5.9e1c9381636d750a5473837.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/nyboskolafararskurs3.5.9e1c9381636d750a5473837.html Vattenleveransen är nu återställd Igår kväll meddelade Ljusdal Energi att det var stopp i vattenleveransen till Kårböle. Den trasiga pumpen är nu åtgärdad och vattnet har släppts på igen. Fri, 18 May 2018 09:28:12 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/vattenleveransenarnuaterstalld.5.9e1c9381636d750a546b9b5.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/vattenleveransenarnuaterstalld.5.9e1c9381636d750a546b9b5.html Ändrad öppettid för biblioteket Ljusdals bibliotek håller stängt på pingstafton, lördag 19 maj. Thu, 17 May 2018 13:11:12 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/andradoppettidforbiblioteket.5.24b77f7a1635e6092247c1f4.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/andradoppettidforbiblioteket.5.24b77f7a1635e6092247c1f4.html Ny NIU-utbildning på Slottegymnasiet   Skolverket har fattat beslut om att Slottegymnasiet i Ljusdal får bedriva nationell idrottsutbildning (NIU) med inriktning på fotboll från och med läsåret 2019/2020. Tio elever per årskurs kommer att kunna bli antagna till utbildningen. Thu, 17 May 2018 10:20:20 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/nyniuutbildningpaslottegymnasiet.5.24b77f7a1635e609224e6b81.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/nyniuutbildningpaslottegymnasiet.5.24b77f7a1635e609224e6b81.html Upplev orörd natur Kom och fira nationalparkernas dag i Hamra nationalpark den 24 maj kl. 14-16, se urgamla skogar, stilla myrar och vilda forsar. Elever från Los skola berättar om parken. Thu, 17 May 2018 08:21:54 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/upplevorordnatur.5.24b77f7a1635e60922470b4c.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/upplevorordnatur.5.24b77f7a1635e60922470b4c.html Problem med telefonin Till följd av byte av telefonilösning på Ljusdals kommun kan det vara problem att komma fram på vissa anknytningar. Wed, 16 May 2018 12:35:51 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/problemmedtelefonin.5.24b77f7a1635e6092247ee65.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/problemmedtelefonin.5.24b77f7a1635e6092247ee65.html Uppåt för företagsklimatet Ljusdals kommun tar ett rejält kliv uppåt i Svenskt Näringslivs stora undersökning av företagsklimatet i landet. Visserligen dröjer resultatet av rankingen till oktober men svaren visar att de flesta kurvor pekar uppåt jämfört med tidigare år. Wed, 16 May 2018 10:40:47 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/uppatforforetagsklimatet.5.24b77f7a1635e6092247738a.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/uppatforforetagsklimatet.5.24b77f7a1635e6092247738a.html Folkökning första kvartalet Ljusdals kommun minskade sin befolkning i mars. Men med den fina inledningen av året blir det ändå plus i kvartalsstatistiken. Tue, 15 May 2018 05:30:06 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/folkokningforstakvartalet.5.24b77f7a1635e6092244d8e.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/folkokningforstakvartalet.5.24b77f7a1635e6092244d8e.html Trafikstörningar på väg 83 Till och med 6 juli blir det trafikproblem på väg 83 mellan Ljusdal och Järvsö till följd av beläggningsarbete. Mon, 14 May 2018 11:38:09 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/trafikstorningarpavag83.5.17c22f93163522cb2ed6340.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/trafikstorningarpavag83.5.17c22f93163522cb2ed6340.html Positiv trend för Stenegård Stenegård i Järvsö har efter den svåra perioden i början på 2010-talet en positiv trend. Bland annat talar företagen som har verksamhet på gården om 2017 som ett rekordår. Mon, 14 May 2018 06:00:00 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/positivtrendforstenegard.5.52bba376163480ecb97866a.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/positivtrendforstenegard.5.52bba376163480ecb97866a.html Ytterligare höjda vattennivåer väntas Vattennivån i Ljusnan kommer att stiga ytterligare under de kommande dagarna. Hur stora problemen kan bli beror på hur mycket nederbörd som det kraftiga lågtrycket i Härjedalen för med sig. Fri, 11 May 2018 10:33:41 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/ytterligarehojdavattennivaervantas.5.52bba376163480ecb976b91.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/ytterligarehojdavattennivaervantas.5.52bba376163480ecb976b91.html Bäckebobroar avstängda På grund av det stora vattenflödet har broarna ovanför Bäckebo kraftstation tills vidare stängts av. Wed, 09 May 2018 14:20:15 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/backebobroaravstangda.5.38a4d3b81633e81e9c48f008.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/backebobroaravstangda.5.38a4d3b81633e81e9c48f008.html Varning för högre vattennivåer Vattennivåerna i våra vattendrag och sjöar stiger. Men det är i dagsläget svårt att sia om hur stora problem som uppstår. Tue, 08 May 2018 10:15:50 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/varningforhogrevattennivaer.5.38a4d3b81633e81e9c45d41.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/varningforhogrevattennivaer.5.38a4d3b81633e81e9c45d41.html Vad är Ljusdal för dig? Tisdag 8 maj bjuder Kvalitetsgrupp City in till "En kväll i minnenas Ljusdal". Kom för att dela med dig av dina minnen, ta del av andras, och tillsammans prata om framtiden i Ljusdal. Mon, 07 May 2018 11:45:01 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/vadarljusdalfordig.5.4c944f761632901ca01b43ad.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/vadarljusdalfordig.5.4c944f761632901ca01b43ad.html Finansieringstips för företagare En av de vanligaste frågorna som ställs av företag rör finansiering. NärLjus anordnar därför en Finansieringsdag onsdag 16 maj då olika aktörer samlas i NärLjus lokaler för att ge dig som företagare tips, information och råd. Fri, 04 May 2018 17:37:53 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/finansieringstipsforforetagare.5.4c944f761632901ca013c236.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/finansieringstipsforforetagare.5.4c944f761632901ca013c236.html Tre belönas för kulturinsatser Ljusdals kommuns kulturstipendium 2018 delas i år mellan Stig "Lillstickan" Olsson och Lars Lundin. Kulturdiplomet går till Peer Åström. Fri, 04 May 2018 10:04:26 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/trebelonasforkulturinsatser.5.719c948e1631e35f32eb518a.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/trebelonasforkulturinsatser.5.719c948e1631e35f32eb518a.html Berätta om din vision av Gävleborg Nu kan du bidra med dina tankar och idéer om framtidens Gävleborg i en enkät. Med hjälp av din och andras röster stakar vi ut riktningen för vår gemensamma framtid i vårt län. Fri, 04 May 2018 08:35:01 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/berattaomdinvisionavgavleborg.5.4c944f761632901ca0112955.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/berattaomdinvisionavgavleborg.5.4c944f761632901ca0112955.html Driftstörning åtgärdad Det har tidigare idag varit störningar i kommunens system för e-tjänster och blanketter, men problemet är nu åtgärdat. Du som har skickat in en blankett mellan kl. 09.00-13.30 idag måste dock skicka in en ny, eftersom den gamla tyvärr inte har kunnat sparas. Thu, 03 May 2018 12:49:02 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/driftstorningatgardad.5.719c948e1631e35f32ea6db9.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/driftstorningatgardad.5.719c948e1631e35f32ea6db9.html Ökat vattenstånd i Storsjön Med anledning av det ökade vattenståndet rekommenderas fritidshusägare vid Storsjön i Ljusdals kommun att flytta båtar, bryggor och annan flyttbar egendom av värde till säkra platser. Thu, 03 May 2018 11:37:54 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/okatvattenstandistorsjon.5.719c948e1631e35f32e9b21c.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/okatvattenstandistorsjon.5.719c948e1631e35f32e9b21c.html Frågor för bättre hälsa I dagarna kommer en påminnelse. Folkhälsomyndigheten riktar sig till dig som blivit utvald att delta i enkätundersökningen Hälsa på lika villkor. Har du fått en enkät och ännu inte svarat på den är det dags nu. Wed, 02 May 2018 16:46:31 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/fragorforbattrehalsa.5.2d12e1d161d35bfde3bfd20.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/fragorforbattrehalsa.5.2d12e1d161d35bfde3bfd20.html Ny personalpolicy antagen Kommunfullmäktige i Ljusdal antog måndagen den 23 april en personalpolicy. Det är den första för kommunen med så brett och samlat innehåll. Wed, 02 May 2018 05:30:05 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/nypersonalpolicyantagen.5.519dab06162fdb9af2953fa9.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/nypersonalpolicyantagen.5.519dab06162fdb9af2953fa9.html Begränsat fyrverkeri på valborg Ljusdals kommunfullmäktige ändrade 2015 den lokala ordningsstadgan och införde nya regler för hur fyrverkeri får användas i tätbebyggda områden. Sat, 28 Apr 2018 16:48:12 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/begransatfyrverkeripavalborg.5.4b6f45e4163088f76835dccf.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/begransatfyrverkeripavalborg.5.4b6f45e4163088f76835dccf.html Möte om hållbart Järvsö inställt Fredagens offentliga presentation av projekt Järvsö Hållbar Destination etapp 2 är inställd. Anledningen är för få anmälda deltagare. Wed, 25 Apr 2018 15:42:26 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/moteomhallbartjarvsoinstallt.5.48f81342162e7fd7b3cdad3f.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/moteomhallbartjarvsoinstallt.5.48f81342162e7fd7b3cdad3f.html Del av Hotellgatan stängs av En mindre del av Hotellgatan väster om Bjuråkersvägen i Ljusdal stängs av i drygt två veckor 2-18 maj. Wed, 25 Apr 2018 09:01:53 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/delavhotellgatanstangsav.5.23262b46162f2e0bc32c37ea.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/delavhotellgatanstangsav.5.23262b46162f2e0bc32c37ea.html Se fullmäktige i efterhand Måndagens kommunfullmäktige samt tidigare sändningar går nu att titta på via våra kanaler. Sändningar kan ses via dator, läsplatta, mobil. Tue, 24 Apr 2018 10:50:48 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/sefullmaktigeiefterhand.5.23262b46162f2e0bc321750b.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/sefullmaktigeiefterhand.5.23262b46162f2e0bc321750b.html Vägproblem ska åtgärdas Stora vattenmängder och tjällossning påverkar vägar. Kommunen har kontaktat Trafikverket för åtgärder på väg 727 mellan Ljusdal och Gunnarsbo. Mon, 23 Apr 2018 14:21:14 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/vagproblemskaatgardas.5.48f81342162e7fd7b3cea2c8.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/vagproblemskaatgardas.5.48f81342162e7fd7b3cea2c8.html Varning för höga flöden Den ovanligt stora snömängden i vinter i våra trakter ökar risken för stor vårflod och därmed risk för översvämning. Fri, 20 Apr 2018 10:37:28 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/varningforhogafloden.5.4156a044162401e2c3126c62.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/varningforhogafloden.5.4156a044162401e2c3126c62.html Förskola i Järvsö byggs ut Järvsö förskola byggs ut för att ge plats åt 18 barn. I slutet av oktober väntas de nya lokalerna vara klara för inflyttning. Fri, 20 Apr 2018 05:30:00 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/forskolaijarvsobyggsut.5.5c18f865162da2f858c268c.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/forskolaijarvsobyggsut.5.5c18f865162da2f858c268c.html Aktivitetscafé för vuxna Plus Dig är Ljusdals nya aktivitetscafé för vuxna. Du som är mellan 18 och 100 år är välkommen till Slottehubbens lokaler på fredagar för att fika, prata, ha roligt och testa olika aktiviteter - bland annat biljard, basket, parkour och bågskytte. Thu, 19 Apr 2018 15:06:08 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/aktivitetscafeforvuxna.5.5c18f865162da2f858cd943.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/aktivitetscafeforvuxna.5.5c18f865162da2f858cd943.html Fråga om kommunen! Fråga om Ljusdals kommuns årsredovisning för i fjol - innan kommunfullmäktige tar beslut om den! Allmänheten kan torsdagen den 19 april få svar när chefer och politiker finns på plats i Ljusdalssalen i Kommunhuset i Ljusdal. Wed, 18 Apr 2018 11:18:45 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/fragaomkommunen.5.1a90a9af1628e91c8228a771.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/fragaomkommunen.5.1a90a9af1628e91c8228a771.html Revisorerna har sagt sitt Torsdagen den 19 april klockan 17.30 kan allmänheten fråga politiker och chefer om kommunens årsredovisning för 2017. Nu finns revisionsberättelsen tillgänglig. Wed, 18 Apr 2018 11:17:44 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/revisorernaharsagtsitt.5.2699ac66162afbac444dfde3.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/revisorernaharsagtsitt.5.2699ac66162afbac444dfde3.html Färre tåg ersätts med buss Från och med måndagen den 14 maj blir det mindre störningar i tågtrafiken på grund av banarbete på sträckan Ljusdal-Bollnäs. Det innebär att tåg ersätts med buss endast en dag i veckan i stället för nuvarande tre. Tue, 17 Apr 2018 15:58:37 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/farretagersattsmedbuss.5.388d40d0162d0b7538f45056.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/farretagersattsmedbuss.5.388d40d0162d0b7538f45056.html Dyrt med dålig återvinning Missnöjet med återvinningsstationer är stort enligt en undersökning av Avfall Hälsingland. Det gör att många slänger tidningar och förpackningar i soppåsen i stället för att sortera dem till återvinning. Det blir tyvärr dyrt för våra invånare. Tue, 17 Apr 2018 12:34:20 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/dyrtmeddaligatervinning.5.388d40d0162d0b7538f319a4.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/dyrtmeddaligatervinning.5.388d40d0162d0b7538f319a4.html Avlopp inventeras Miljöenheten kommer under året att inventera ca 250 fastigheter i Åsbo, Rödmyra, Näsberg, Kalv och Uvås som har enskilda avlopp samt ytterligare ca 100 fastigheter utspridda i kommunen som har för små slamavskiljare. Fri, 13 Apr 2018 10:23:16 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/avloppinventeras.5.48a2f6d0162babc4d394ab36.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/avloppinventeras.5.48a2f6d0162babc4d394ab36.html Fokus på fotboll Missa inte det senaste inför Ljusdals IF:s premiär i Elitettan! Kom till Kommunhuset lördagen den 14 april, kanske ta en fika och få svar på alla möjliga frågor om traktens hetaste fotbollslag. Wed, 11 Apr 2018 06:00:00 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/fokuspafotboll.5.1e3fa391162a4af063eef7f4.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/fokuspafotboll.5.1e3fa391162a4af063eef7f4.html Invånarantalet ökade igen Året har börjat bra för Ljusdals kommun när det gäller befolkningsstatistiken. Februari var en ny månad med plus och innebar att invånarantalet i kommunen vuxit med 46 personer på två månader. Tue, 10 Apr 2018 11:20:25 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/invanarantaletokadeigen.5.1e3fa391162a4af063edf7a2.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/invanarantaletokadeigen.5.1e3fa391162a4af063edf7a2.html Inspirerat om kulturarvet Årets upplaga av magasinet Öppna Hälsingegårdar har nu utkommit och ger information om vilka hälsingegårdar som finns att besöka under sommarsäsongen 2018. Mon, 09 Apr 2018 14:52:31 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/inspireratomkulturarvet.5.1e3fa391162a4af063e6ec71.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/inspireratomkulturarvet.5.1e3fa391162a4af063e6ec71.html Ljusdalsplan granskas Kommunen har under tiden 9 april-21 maj förslaget till fördjupad översiktsplan för Ljusdals tätort utställd för granskning. Fri, 06 Apr 2018 09:32:09 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/ljusdalsplangranskas.5.6e52440116299a1be313fbd.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/ljusdalsplangranskas.5.6e52440116299a1be313fbd.html Träffar för nyanlända kvinnor Torsdagen den 19 april börjar Va med! på Familjecentrum i Ljusdal. Det blir åtta träffar med utgångspunkt i ett samhällsorienteringsmaterial för nyanlända kvinnor/mammor. Wed, 04 Apr 2018 15:00:00 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/traffarfornyanlandakvinnor.5.1a90a9af1628e91c8221a117.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/traffarfornyanlandakvinnor.5.1a90a9af1628e91c8221a117.html Kontaktpersoner behövs Av och till uppstår behov av nya kontaktpersoner och kontaktfamiljer. Hör av dig till Ljusdals kommuns socialtjänst om du känner att du gärna vill göra en insats för ett barn, en ungdom, en vuxen eller en familj som behöver stöd. Wed, 04 Apr 2018 09:15:14 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/kontaktpersonerbehovs.5.1a90a9af1628e91c82213206.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/kontaktpersonerbehovs.5.1a90a9af1628e91c82213206.html Kommunen sörjer Lill-Babs Det är med stor sorg som Ljusdals kommun tagit emot budet om att artisten Barbro Lill-Babs Svensson avlidit bara några veckor efter sin 80-årsdag. Tue, 03 Apr 2018 11:43:27 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/kommunensorjerlillbabs.5.4656551416283789479a1539.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/kommunensorjerlillbabs.5.4656551416283789479a1539.html Välkomna ut i fina skidspår Fritidsenheten har nu preparerat skidspåren vid Skidstadion inför påskhelgen och kommer att fortsätta preparera dem till och med 8 april. Skidspår samt bana för skridsko- och sparkåkning finns även på Kyrksjön. Thu, 29 Mar 2018 15:05:43 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/valkomnautifinaskidspar.5.5a8d3a1e1626d3ed17b55b8f.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/valkomnautifinaskidspar.5.5a8d3a1e1626d3ed17b55b8f.html Samverkan kring inköp utredd Gävleborgs kommuner behöver samverka kring upphandlingsfrågor även i framtiden. Det visar en utredning som gjorts sedan läget blev akut för återstående nio kommuner när Gävle kommun hösten 2017 beslutade att lämna Inköp Gävleborg. Thu, 29 Mar 2018 11:00:00 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/samverkankringinkoputredd.5.58c4f0e316262152e17d390c.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/samverkankringinkoputredd.5.58c4f0e316262152e17d390c.html Begränsat fyrverkeri Sedan 2015 är det i lokal ordningsstadga reglerat hur fyrverkeri får användas i tätbebyggda områden i Ljusdals kommun. Thu, 29 Mar 2018 05:30:00 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/begransatfyrverkeri.5.58c4f0e316262152e1776f1b.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/begransatfyrverkeri.5.58c4f0e316262152e1776f1b.html Järvsö först med hållbarhet? Destination Järvsö i Ljusdals kommun kan bli Sveriges första hållbarhetscertifierade destination enligt Global Sustainable Tourism Council (GSTC). Wed, 28 Mar 2018 14:38:58 +0200 https://www.ljusdal.se/kommunpolitik/press/pressmeddelande/jarvsoforstmedhallbarhet.5.58c4f0e316262152e17cb746.html https://www.ljusdal.se/kommunpolitik/press/pressmeddelande/jarvsoforstmedhallbarhet.5.58c4f0e316262152e17cb746.html Stor fastighetsaffär i Ljusdal Fyra fastigheter i centrum och Norrkämsta i Ljusdal, om totalt cirka 24 000 kvadratmeter, byter ägare. Diös säljer dessa till nybildade Ljusdal Fastigheter AB. Tillträde sker omgående. Wed, 28 Mar 2018 09:53:29 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/storfastighetsaffariljusdal.5.58c4f0e316262152e17cd19a.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/storfastighetsaffariljusdal.5.58c4f0e316262152e17cd19a.html Råd om barn för separerade Ljusdals kommun erbjuder under våren 2018 en utbildning och samtalsgrupp för föräldrar som inte lever tillsammans och som behöver komma överens i frågor som rör gemensamma barn. Nu finns även möjlighet till träffar på eftermiddagstid. Wed, 28 Mar 2018 06:00:00 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/radombarnforseparerade.5.58c4f0e316262152e176046f.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/radombarnforseparerade.5.58c4f0e316262152e176046f.html Två nämnder för omsorg Måndagen den 26 mars beslutade kommunfullmäktige i Ljusdal om ny nämnds- och förvaltningsorganisation för kommunen som ska gälla från och med 1 januari 2019. Tue, 27 Mar 2018 09:36:47 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/tvanamnderforomsorg.5.58c4f0e316262152e17e113.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/tvanamnderforomsorg.5.58c4f0e316262152e17e113.html Färre styr i nämnderna När kommunfullmäktige på måndagskvällen beslutade om ny politisk organisation fastställdes också antalet ledamöter i styrelser och nämnder från och med 1 januari 2019. Tue, 27 Mar 2018 09:27:40 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/farrestyrinamnderna.5.58c4f0e316262152e17ee17.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/farrestyrinamnderna.5.58c4f0e316262152e17ee17.html Plan för Öjeberget på gång Kommunstyrelsen kan den 5 april komma att besluta om att inleda arbetet med en fördjupad översiktsplan för Öjeberget i Järvsö. Fredagen den 23 mars träffade kommunen markägare och exploatörer i frågan. Tue, 27 Mar 2018 06:51:22 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/planforojebergetpagang.5.58c4f0e316262152e175a35.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/planforojebergetpagang.5.58c4f0e316262152e175a35.html Se kommun­fullmäktige i efterhand Måndagens kommunfullmäktige samt tidigare sändningar går nu att titta på via våra kanaler. Sändningar kan ses via dator, läsplatta, mobil. Tue, 27 Mar 2018 00:01:20 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/sekommunfullmaktigeiefterhand.5.58c4f0e316262152e172bdf3.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/sekommunfullmaktigeiefterhand.5.58c4f0e316262152e172bdf3.html Unga idrottare prisade Fotboll och parkour är det som gäller för 2017 års ungdomsidrotts- respektive ungdomsidrottsledarstipendium. I samband med måndagens kommunfullmäktige fick fyra personer sina stipendier. Mon, 26 Mar 2018 18:30:28 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/ungaidrottareprisade.5.6e48a05a16256ce9b58ef3fa.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/ungaidrottareprisade.5.6e48a05a16256ce9b58ef3fa.html Ljusdal får vindkraftspremie Ljusdals kommun får 12,8 miljoner kronor av staten när 70 miljoner kronor i vindkraftspremier för 2017 fördelas bland kommunerna i landet. Mon, 26 Mar 2018 15:10:24 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/ljusdalfarvindkraftspremie.5.58c4f0e316262152e1746b7.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/ljusdalfarvindkraftspremie.5.58c4f0e316262152e1746b7.html Störningar i telefonin åtgärdade De störningar som under förmiddagen drabbade kommunens telefoni är nu åtgärdade. Det går nu åter igen att ringa kommunens direktnummer. Mon, 26 Mar 2018 10:54:11 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/storningaritelefoninatgardade.5.6e48a05a16256ce9b58e732c.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/storningaritelefoninatgardade.5.6e48a05a16256ce9b58e732c.html Earth Hour firas med musik Den internationella klimatkampanjen Earth Hour uppmärksammas med levande ljus, sång och musik i Los kyrka lördag 24 mars.  Fri, 23 Mar 2018 19:39:20 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/earthhourfirasmedmusik.5.18a2aedc1624b82c627b9b84.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/earthhourfirasmedmusik.5.18a2aedc1624b82c627b9b84.html Inbjudan till konferens om EU-medel Konferensen, som riktar sig till alla intresserade, berör framtiden för länets kommuner när det gäller att skapa projekt med hjälp av EU:s strukturfonder. Den hålls i Gävle tisdag den 17 april. Fri, 23 Mar 2018 14:19:44 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/inbjudantillkonferensomeumedel.5.18a2aedc1624b82c6278b4b5.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/inbjudantillkonferensomeumedel.5.18a2aedc1624b82c6278b4b5.html Sök till vuxenutbildningen Den 3 april är nästa kursstart för vuxenutbildningen på Utvecklingscentrum. Se kursutbudet och välkommen med din ansökan! Thu, 22 Mar 2018 14:33:29 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/soktillvuxenutbildningen.5.18a2aedc1624b82c62724a0c.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/soktillvuxenutbildningen.5.18a2aedc1624b82c62724a0c.html Alla elever ska nå skolans mål Utbildningsnämnden i Ljusdals kommun har startat en utvecklingsprocess som kallas Välskött skola. Arbetet är långsiktigt och målsättningen att år 2022 når varje barn/elev läroplanens mål i alla ämnen. Thu, 22 Mar 2018 11:10:21 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/allaeleverskanaskolansmal.5.18a2aedc1624b82c6271ca07.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/allaeleverskanaskolansmal.5.18a2aedc1624b82c6271ca07.html Dags att söka till Tekniskt basår Tekniskt Basår i Samverkan (TBiS) erbjuder ett års studier i Ljusdal, eller någon annan av TBiS studieorter, i ämnena matematik, fysik och kemi. Efter godkänt resultat får du plats på ett högskoleingenjörsprogram vid Högskolan i Gävle. Thu, 22 Mar 2018 07:00:00 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/dagsattsokatillteknisktbasar.5.4156a044162401e2c315ac49.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/dagsattsokatillteknisktbasar.5.4156a044162401e2c315ac49.html Störningar i telefonin På grund av omläggning av telefonsystem i kommunerna Hudiksvall och Ljusdal så förekommer vissa störningar i vår gemensamma växel. Man arbetar på problemet med förhoppning att det skall vara löst snart. Wed, 21 Mar 2018 11:38:35 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/storningaritelefonin.5.4156a044162401e2c31ab856.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/storningaritelefonin.5.4156a044162401e2c31ab856.html Halkskydd i alla kommundelar Gratis halkskydd (broddar) från kommunen har blivit populärt bland invånare som är 65 år och äldre. Nu går det att hämta dessa i alla kommundelar. Tue, 20 Mar 2018 12:42:30 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/halkskyddiallakommundelar.5.4156a044162401e2c31370d9.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/halkskyddiallakommundelar.5.4156a044162401e2c31370d9.html Konstafton i Kommunhuset En färgrik konstafton med internationell prägel anordnas i Kommunhuset torsdag den 22 mars. Det bjuds på vernissage, invigning av konstnärlig utsmyckning och videokonst. Fri, 16 Mar 2018 15:31:15 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/konstaftonikommunhuset.5.4d18823d1621251ac32bc06c.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/konstaftonikommunhuset.5.4d18823d1621251ac32bc06c.html Möten om förslag till VA-plan Välkommen till informationsmöten om Ljusdals kommuns vatten- och avloppsplan som hålls i de mest berörda områdena Los, Järvsö och Ljusdal 20-22 mars. Thu, 15 Mar 2018 13:05:19 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/motenomforslagtillvaplan.5.59fc93971621ddcb3f6f1ee5.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/motenomforslagtillvaplan.5.59fc93971621ddcb3f6f1ee5.html Ta del av saker från Åkerslund Vill ni ta del av återbruksmaterial från Åkerslunds återvinningscentral? Kontakta då Ljusdal Energi. Thu, 15 Mar 2018 05:30:00 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/tadelavsakerfranakerslund.5.59fc93971621ddcb3f6988e4.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/tadelavsakerfranakerslund.5.59fc93971621ddcb3f6988e4.html Inbjudan till samråd om vindkraft Den 22 mars anordnas, i enlighet med miljölagstiftningen, ett samråd av Arise AB gällande dess ansökan om etablering av en vindkraftpark vid Kölvallen, Kårböle. Wed, 14 Mar 2018 11:50:34 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/inbjudantillsamradomvindkraft.5.69f7bfed16206c318a061e9e.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/inbjudantillsamradomvindkraft.5.69f7bfed16206c318a061e9e.html Kvinnojour med nya öppettider Kvinnojouren Viljan i Ljusdal har nu öppen mottagning måndag-torsdag klockan 08.00-12.00. På fredagar gäller bara planerade möten. Som vanligt finns jourtider för telefonsamtal alla kvällar och på helger även på eftermiddagarna. Wed, 14 Mar 2018 05:30:00 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/kvinnojourmednyaoppettider.5.59fc93971621ddcb3f61c38f.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/kvinnojourmednyaoppettider.5.59fc93971621ddcb3f61c38f.html Se kommun­fullmäktige i efterhand Måndagens kommunfullmäktige samt tidigare sändningar går nu att titta på via våra kanaler. Sändningar kan ses via dator, läsplatta, mobil. Tue, 13 Mar 2018 11:51:47 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/sekommunfullmaktigeiefterhand.5.59fc93971621ddcb3f6be75.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/sekommunfullmaktigeiefterhand.5.59fc93971621ddcb3f6be75.html Östernäsbygget granskat Kommunfullmäktige i Ljusdal fick på måndagskvällen en revisionsrapport från en granskning av kommunägda Ljusdal Energis bygge på Östernäs. Trots brister som lett till avsevärda fördyringar anses vd och styrelsen ha agerat för bolagets bästa och inte haft någon egen vinning. Tue, 13 Mar 2018 10:44:09 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/osternasbyggetgranskat.5.59fc93971621ddcb3f61201b.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/osternasbyggetgranskat.5.59fc93971621ddcb3f61201b.html Problem med fullmäktigesändning På grund av tekniska problem gick det inte att direktsända kommunfullmäktiges sammanträde på måndagskvällen. Tue, 13 Mar 2018 09:11:42 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/problemmedfullmaktigesandning.5.59fc93971621ddcb3f68239.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/problemmedfullmaktigesandning.5.59fc93971621ddcb3f68239.html Nya omklädningsrum i bruk Efter söndagens insatser av många frivilliga är fotbollshallen BL arena på Älvvallen i Ljusdal uppe igen. Sedan början av mars används den omklädningsbyggnad som kommunen byggt vid hallen. Mon, 12 Mar 2018 16:02:13 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/nyaomkladningsrumibruk.5.4d18823d1621251ac3299867.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/nyaomkladningsrumibruk.5.4d18823d1621251ac3299867.html Fler inflyttade i januari Januari i år blev en ovanligt bra månad för Ljusdals kommun när det gäller befolkningsutvecklingen. Under den månaden ökade kommunens folkmängd med 20 personer beroende på ovanligt stor inflyttning. Mon, 12 Mar 2018 05:30:00 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/flerinflyttadeijanuari.5.4d18823d1621251ac3246471.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/flerinflyttadeijanuari.5.4d18823d1621251ac3246471.html Fotbollshallen har rasat igen Uppdaterad version 11 mars kl 17.10. Under natten mot söndagen rasade fotbollshallen BL arena på Älvvallen i Ljusdal för andra gången på knappt tre månader. Redan samma eftermiddag inleddes försök med att resa hallen igen. Sun, 11 Mar 2018 10:59:23 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/fotbollshallenharrasatigen.5.4d18823d1621251ac322c4f1.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/fotbollshallenharrasatigen.5.4d18823d1621251ac322c4f1.html Lill-Babs firas med torg Fredagen den 9 mars fyller Järvsös kända artist Barbro Lill-Babs Svensson 80 år. Grattis, säger bygden och kommunen genom att planen framför stationshuset i Järvsö får namnet Lill-Babs Torg. Fri, 09 Mar 2018 05:30:00 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/lillbabsfirasmedtorg.5.4582ea9f161fa6b290c6ceb2.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/lillbabsfirasmedtorg.5.4582ea9f161fa6b290c6ceb2.html Ljusdal framhölls i riksdagen Ljusdals kommande satsning på cirkulär odling på Bränta var omtalat när denna odlingsteknik diskuterades i riksdagen på torsdagen. Thu, 08 Mar 2018 16:14:06 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/ljusdalframhollsiriksdagen.5.4582ea9f161fa6b290ce4ea1.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/ljusdalframhollsiriksdagen.5.4582ea9f161fa6b290ce4ea1.html Nya stängsel längs järnvägen Under 2018 ska Trafikverket sätta upp stängsel längs järnvägen i Ljusdal. Målsättningen är att minska antalet olyckor med obehöriga som rör sig på eller korsar spåren. Tue, 06 Mar 2018 05:30:05 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/nyastangsellangsjarnvagen.5.11caa722161df108e6e1b656.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/nyastangsellangsjarnvagen.5.11caa722161df108e6e1b656.html Liten enhet fixar alla vakanser Några tillfälliga luckor på schemarader eller hundratals semestervikariat som ska tillsättas. Det spelar ingen roll. Ljusdals kommuns bemanningsenhet för omsorgsverksamheterna har en nyckelroll för att det finns tillräckligt med personal. Mon, 05 Mar 2018 10:54:56 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/litenenhetfixarallavakanser.5.11caa722161df108e6e17214.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/litenenhetfixarallavakanser.5.11caa722161df108e6e17214.html Mångs-Pers klart 1 augusti Före detta vård- och omsorgsboendet Mångs-Pers i Färila byggs om till trygghetsboende. Den 1 augusti är 15 lägenheter inflyttningsklara. Fri, 02 Mar 2018 05:30:00 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/mangspersklart1augusti.5.11caa722161df108e6e35bf0.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/mangspersklart1augusti.5.11caa722161df108e6e35bf0.html Anmäl misstänkt matförgiftning! Misstänker du att du har blivit matförgiftad? Anmäl det till kommunens miljöenhet! Tue, 27 Feb 2018 13:53:09 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/anmalmisstanktmatforgiftning.5.2d12e1d161d35bfde34d2df.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/anmalmisstanktmatforgiftning.5.2d12e1d161d35bfde34d2df.html Mästare vill inspirera Tisdag 17 april kl. 11.30 - 13.00 gästar längdskidåkaren Johan Olsson Riobiografen i Ljusdal för att berätta om sin väg till prispallen och inspirera dig att nå dina egna mål. Mon, 26 Feb 2018 09:18:33 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/mastarevillinspirera.5.3c1c92a7161c79c0fc89a267.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/mastarevillinspirera.5.3c1c92a7161c79c0fc89a267.html Genusfotografen föreläser Markerar bilder vår medmänsklighet? Svaret ges på föreläsning med genusvetaren och fotografen Tomas Gunnarsson i Ljusdals församlingsgård onsdagen den 28 februari. Fri, 23 Feb 2018 10:09:14 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/genusfotografenforelaser.5.3982e095161bbdd534c7d77b.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/genusfotografenforelaser.5.3982e095161bbdd534c7d77b.html Nätet stängs men alla kan ringa Den 30 september 2019 stängs ett antal kopparnät i Ljusdals kommun, och i en del mindre byar krävs då andra lösningar för att kunna använda telefon och dator. Kommunen har begärt och nu fått information av nätägaren Telia om hur detta går till. Thu, 22 Feb 2018 14:47:42 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/natetstangsmenallakanringa.5.3982e095161bbdd534cc19a.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/natetstangsmenallakanringa.5.3982e095161bbdd534cc19a.html Färre invånare trots fler inflyttade Ljusdals kommun minskade sin folkmängd under 2017. Men det var fler som flyttade till kommunen än som lämnade den under fjolåret. Thu, 22 Feb 2018 12:51:34 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/farreinvanaretrotsflerinflyttade.5.3982e095161bbdd534c1e215.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/farreinvanaretrotsflerinflyttade.5.3982e095161bbdd534c1e215.html Ljusdals jobbprojekt studeras Ljusdals kommuns jobbprojekt för utlandsfödda har riksintresse. Under onsdagen och torsdagen besökte statliga Dua-delegationen och Sveaskog kommunens integrationsverksamhet. Thu, 22 Feb 2018 09:36:12 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/ljusdalsjobbprojektstuderas.5.3982e095161bbdd534ca2ea.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/ljusdalsjobbprojektstuderas.5.3982e095161bbdd534ca2ea.html Ändrat datum för kommunfullmäktige Kommunfullmäktiges sammanträde flyttas från den 26 februari till den 12 mars. Utöver sedvanlig behandling av beslutsärenden så kommer kommunrevisionen att informera om den fördjupade granskningen av genomförda investeringar inom Ljusdal Energi AB. Wed, 21 Feb 2018 14:05:06 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/andratdatumforkommunfullmaktige.5.3f7fd637161b00c9d4bacebc.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/andratdatumforkommunfullmaktige.5.3f7fd637161b00c9d4bacebc.html Här får separerade föräldrar råd Välkommen till vårens utbildning och samtalsgrupp för föräldrar som inte lever tillsammans och som behöver komma överens i frågor som rör gemensamma barn. Wed, 21 Feb 2018 07:15:02 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/harfarsepareradeforaldrarrad.5.3f7fd637161b00c9d4b8eade.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/harfarsepareradeforaldrarrad.5.3f7fd637161b00c9d4b8eade.html Sök bidrag till gratis lovaktiviteter! Det finns nu utökade möjligheter för föreningar och andra aktörer att söka bidrag för kostnadsfria lovaktiviteter för barn och unga. Tidigare omfattade bidraget enbart sommarlovet, men nu kan det sökas för skolans alla lovdagar. Tue, 20 Feb 2018 07:57:54 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/sokbidragtillgratislovaktiviteter.5.1903ac89161a431ad73cc9a3.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/sokbidragtillgratislovaktiviteter.5.1903ac89161a431ad73cc9a3.html Tips och råd för bemötande Rådet för funktionshinderfrågor har nu uppdaterat sin bemötandeguide, en skrift som ger vägledning inför möten med människor som har olika funktionsnedsättningar. Tue, 20 Feb 2018 06:00:05 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/tipsochradforbemotande.5.1903ac89161a431ad7377b77.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/tipsochradforbemotande.5.1903ac89161a431ad7377b77.html Information om trygghetsnav Vid strömavbrott och när det är kallt ute kan du behöva värme eller få annan hjälp. Då finns trygghetsnav med kommunens personal - dygnet runt. Mon, 19 Feb 2018 13:40:22 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/informationomtrygghetsnav.5.1903ac89161a431ad73ca4c9.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/informationomtrygghetsnav.5.1903ac89161a431ad73ca4c9.html Ny laddstation för elbilar Ljusdal Energi har nu satt upp en laddstation vid OKQ8 i Ljusdal för att underlätta laddningen av elbilar. Sedan tidigare finns en laddstation vid Pårsgatan i Ljusdal. Fri, 16 Feb 2018 16:00:00 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/nyladdstationforelbilar.5.1d0bb6721619850c37b23767.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/nyladdstationforelbilar.5.1d0bb6721619850c37b23767.html Mjölkpaketsläxa som växer Aptiten väcks lätt hemma vid matbordet. Det kanske också gäller läslusten. Så i Färila används mjölkpaket för en del hemuppgifter. Fri, 16 Feb 2018 08:14:24 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/mjolkpaketslaxasomvaxer.5.1d0bb6721619850c37b617a9.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/mjolkpaketslaxasomvaxer.5.1d0bb6721619850c37b617a9.html Kommunkurs om inköpsregler Ljusdals kommuns anställda vill lära sig mer om regelverket kring upphandling och inköp. När kommunens inköpsenhet och Inköp Gävleborg bjöd in till informationsmöte tisdagen den 13 februari kom 35 personer. Thu, 15 Feb 2018 14:50:41 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/kommunkursominkopsregler.5.1d0bb6721619850c37be029.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/kommunkursominkopsregler.5.1d0bb6721619850c37be029.html Nominera till nytt miljöpris! Region Gävleborgs nya miljöpris på 10 000 kronor. Nu är det dags att nominera personer, företag eller organisationer till priset. Wed, 14 Feb 2018 14:43:27 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/nomineratillnyttmiljopris.5.b344de21618c62610da664f.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/nomineratillnyttmiljopris.5.b344de21618c62610da664f.html Unga och nätporr kvinnodagstema På internationella kvinnodagen 8 mars hålls i Gävle föreläsningen "Visuell drog - om barn, unga & nätporr". Föreläsningen är öppen för allmänheten. Wed, 14 Feb 2018 05:30:05 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/ungaochnatporrkvinnodagstema.5.be134a31618062d80fc4a28.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/ungaochnatporrkvinnodagstema.5.be134a31618062d80fc4a28.html Matavfall samlas in i Ljusdal Under vecka 7 börjar kommunägda Ljusdal Energi att köra ut matavfallskärl till utvalda delar av Ljusdals tätort. Mon, 12 Feb 2018 16:00:10 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/matavfallsamlasiniljusdal.5.be134a31618062d80fc8084.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/matavfallsamlasiniljusdal.5.be134a31618062d80fc8084.html Lär mer om exportfrågor Har du förfrågningar utanför Sveriges gränser och är på väg att växa utomlands? Funderar du över avtal med leverantörer i andra länder? Då ska du anmäla dig till Exportdagen på NärLjus i Ljusdal tisdagen den 20 februari. Mon, 12 Feb 2018 11:17:25 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/larmeromexportfragor.5.be134a31618062d80fb7cd6.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/larmeromexportfragor.5.be134a31618062d80fb7cd6.html Nytt naturreservat i Ramsjö Länsstyrelsen har beslutat att Burseskogen, ett nästan 500 hektar stort område vid Ramsjö, ska bli naturreservat. Mon, 12 Feb 2018 06:36:37 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/nyttnaturreservatiramsjo.5.27fe9e831617459b5607cc00.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/nyttnaturreservatiramsjo.5.27fe9e831617459b5607cc00.html Så säljer du till kommunen Kommunen ser gärna fler lokala leverantörer i sina upphandlingar. Känns det intressant men krångligt? Boka in en tid och ta hjälp av Henrik Thuresson, Ljusdals kommuns ansvarige på Inköp Gävleborg. Fri, 09 Feb 2018 10:03:31 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/sasaljerdutillkommunen.5.27fe9e831617459b5606db6b.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/sasaljerdutillkommunen.5.27fe9e831617459b5606db6b.html Miljonstöd för företagsutveckling Regeringen har beslutat att ge kommuner i stödområde A möjlighet att söka stöd i tre år för företagsutveckling. Det innebär att Ljusdals kommun kan få 1,76 miljoner kronor per år. Thu, 08 Feb 2018 15:51:18 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/miljonstodforforetagsutveckling.5.27fe9e831617459b5601dd54.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/miljonstodforforetagsutveckling.5.27fe9e831617459b5601dd54.html Träff för att locka nya lärare Funderar du på att bli förskollärare eller lärare? Då ska du komma till en informationsträff på Utvecklingscentrum i Ljusdal tisdagen den 20 februari kl 14.00-16.00. Thu, 08 Feb 2018 05:30:05 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/traffforattlockanyalarare.5.3afc66981614614b0dde5f3b.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/traffforattlockanyalarare.5.3afc66981614614b0dde5f3b.html Morgonsoffan i Järvsöbacken Morgonsoffan i Eftertanken i Järvsöbacken har tidigare varit ett populärt arrangemang. Så nu kör NärLjus det på nytt torsdagen den 15 februari. Temat är konsten att få nöjda kunder. Wed, 07 Feb 2018 15:30:00 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/morgonsoffanijarvsobacken.5.17f8b36c16166b56cbba09a2.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/morgonsoffanijarvsobacken.5.17f8b36c16166b56cbba09a2.html Stor satsning på jämställdhet Alla verksamheter som Ljusdals kommun bedriver ska jämställdhetsintegeras. Det har kommunfullmäktige beslutat och arbetet med detta är igång. Wed, 07 Feb 2018 11:30:00 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/storsatsningpajamstalldhet.5.17f8b36c16166b56cbb8550f.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/storsatsningpajamstalldhet.5.17f8b36c16166b56cbb8550f.html Ny omgång av Skilda världar Barn i åldern 10-12 år som lever med skilda föräldrar är välkomna att anmäla sig till vårens grupp av Skilda världar. Wed, 07 Feb 2018 05:30:05 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/nyomgangavskildavarldar.5.3afc66981614614b0dddecfa.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/nyomgangavskildavarldar.5.3afc66981614614b0dddecfa.html Trendbrott för sjukfrånvaron Sjukfrånvaron bland Ljusdals kommuns anställda var 2017 den lägsta på tre år. Tue, 06 Feb 2018 17:00:00 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/trendbrottforsjukfranvaron.5.17f8b36c16166b56cbb3d047.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/trendbrottforsjukfranvaron.5.17f8b36c16166b56cbb3d047.html Fullt hus på teknikdag Matsalen hos framgångsrika mekanföretaget Exte i Färila fylldes när det hölls teknik- och ingenjörsdag i huset på tisdagen. Tue, 06 Feb 2018 15:14:30 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/fullthuspateknikdag.5.17f8b36c16166b56cbb3d6b4.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/fullthuspateknikdag.5.17f8b36c16166b56cbb3d6b4.html Föreläsningar om beroende Beroendecentrum i Ljusdal ska under tiden 8 februari till 12 april ha föreläsning varje torsdag i Tallåsenrummet i Kommunhuset. Tue, 06 Feb 2018 06:00:05 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/forelasningaromberoende.5.3afc66981614614b0dd38847.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/forelasningaromberoende.5.3afc66981614614b0dd38847.html App för kläder efter väder För såväl unga som äldre personer med kognitiv funktionsnedsättning kan det vara svårt att välja kläder efter väder. Appen ”Kläder efter väder” kan därför vara till god hjälp och bidra till ett självständigt liv. Mon, 05 Feb 2018 07:38:40 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/appforkladereftervader.5.3afc66981614614b0ddde034.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/appforkladereftervader.5.3afc66981614614b0ddde034.html Ljusdal högt i företagarrankning Företagarna har rangordnat Sveriges kommuner när det gäller småföretagens betydelse för kommunen. Ljusdal hamnar där på 51:a plats. Fri, 02 Feb 2018 13:04:08 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/ljusdalhogtiforetagarrankning.5.3afc66981614614b0dd44688.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/ljusdalhogtiforetagarrankning.5.3afc66981614614b0dd44688.html Ljusdalsodling tema i riksdagen Ljusdals kommun finns den 8 mars på plats i riksdagen för att berätta om den satsning på innovativ cirkulär odling av fisk och grönsaker som är på gång på Bränta i Ljusdal. Fri, 02 Feb 2018 05:30:00 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/ljusdalsodlingtemairiksdagen.5.3afc66981614614b0dd1385c.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/ljusdalsodlingtemairiksdagen.5.3afc66981614614b0dd1385c.html Kläppa tänkbar terminalplats Ett fyra hektar stort område mellan reningsverket och golfbanan på Kläppaområdet i Ljusdal kan bli ny plats för omlastning av skogsråvaror till tåg när kommunen vill utveckla Östernäs. Thu, 01 Feb 2018 10:08:29 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/klappatankbarterminalplats.5.3afc66981614614b0dd15b.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/klappatankbarterminalplats.5.3afc66981614614b0dd15b.html Skolorna är öppna på torsdagen Uppdaterad text 1 februari kl 10.30. Ljusdals kommuns skolor är öppna på torsdagen trots ymnigt snöfall och frisk vind som kan skapa drivbildning. Störningar i skolskjutstrafiken förekommer. Thu, 01 Feb 2018 06:47:02 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/skolornaaroppnapatorsdagen.5.3afc66981614614b0dd71ec.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/skolornaaroppnapatorsdagen.5.3afc66981614614b0dd71ec.html Skärpt varning för oväder Uppdaterad text 31 januari kl 14.20. SMHI har för hela Gävleborg utfärdat en klass 2-varning för stora snömängder i kombination med tidvis frisk vind som kan skapa drivbildning. Wed, 31 Jan 2018 14:21:55 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/skarptvarningforovader.5.3afc66981614614b0dd437.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/skarptvarningforovader.5.3afc66981614614b0dd437.html Hem för flyktingbarn stängs Ljusdals kommun stänger Credo HVB-hem för ensamkommande asylsökande barn på Gärdeåsen i Ljusdal. Anledningen är att det är för få barn i förhållande till hemmets storlek. Wed, 31 Jan 2018 11:39:27 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/hemforflyktingbarnstangs.5.3afc66981614614b0dd111b.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/hemforflyktingbarnstangs.5.3afc66981614614b0dd111b.html Öjeskolan i radiosänd semifinal Klass 5B på Öjeskolan i Järvsö ska på tisdag eftermiddag tävla i en radiosänd länssemifinal i riksomfattande frågetävlingen Vi i femman. Tue, 30 Jan 2018 06:00:05 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/ojeskolaniradiosandsemifinal.5.57ae951316137aa8f4abc509.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/ojeskolaniradiosandsemifinal.5.57ae951316137aa8f4abc509.html Se kommun­fullmäktige i efterhand Måndagens kommunfullmäktige samt tidigare sändningar går nu att titta på via våra kanaler. Sändningar kan ses via dator, läsplatta, mobil. Mon, 29 Jan 2018 23:15:47 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/sekommunfullmaktigeiefterhand.5.4cdb8d5e1612b5dea7e94b68.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/sekommunfullmaktigeiefterhand.5.4cdb8d5e1612b5dea7e94b68.html Öppet hus i nybygge Det kommunägda bostadsbolaget Ljusdalshem bjuder in allmänheten till öppet hus på Molinsgatan 3 i Ljusdal måndag 29 januari kl. 10 - 13 då det nybyggda hyreshuset premiärvisas. Sat, 27 Jan 2018 15:48:27 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/oppethusinybygge.5.4cdb8d5e1612b5dea7e39809.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/oppethusinybygge.5.4cdb8d5e1612b5dea7e39809.html Krav på mer fjärrundervisning I glest befolkade områden långt från högskoleorterna är fjärrundervisning ofta enda chansen för elever att få undervisning av behöriga lärare. Nu agerar bland andra samtliga kommunstyrelseordförande i Hälsingland för större möjligheter till detta än vad en statlig utredning föreslår. Fri, 26 Jan 2018 08:21:17 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/kravpamerfjarrundervisning.5.4cdb8d5e1612b5dea7e73ec8.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/kravpamerfjarrundervisning.5.4cdb8d5e1612b5dea7e73ec8.html Skolbussar i halka Halkan har orsakat en del störningar i skolskjutstrafiken under torsdagsmorgonen. I Sörby utanför Järvsö fastnade en skolbuss i diket och ersättningsbuss skickades ut. Thu, 25 Jan 2018 09:23:27 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/skolbussarihalka.5.4cdb8d5e1612b5dea7e14535.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/skolbussarihalka.5.4cdb8d5e1612b5dea7e14535.html Vem vet mest om Ljusdal? För åttonde året i rad har det nu blivit dags att kora Ljusdals främste köpingskännare vid en finalomgång som äger rum lördag 3 februari. Wed, 24 Jan 2018 12:05:22 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/vemvetmestomljusdal.5.50235a6a1611f07ead3ae36a.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/vemvetmestomljusdal.5.50235a6a1611f07ead3ae36a.html Så söks bygdemedel för vindkraft Nu finns det detaljerad information och blanketter på kommunens hemsida för den som vill söka bygdemedel för vindkraftsanläggningar. Tue, 23 Jan 2018 07:27:22 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/sasoksbygdemedelforvindkraft.5.279be77f15fd4ab1fbdb6bc9.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/sasoksbygdemedelforvindkraft.5.279be77f15fd4ab1fbdb6bc9.html Högt betyg för hemtjänsten Ljusdals kommuns hemtjänst får för 2017 högt betyg i Socialstyrelsens årliga enkätundersökning om äldreomsorgen i landet. Mon, 22 Jan 2018 10:22:34 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/hogtbetygforhemtjansten.5.466172e116112ae3b51ce7bd.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/hogtbetygforhemtjansten.5.466172e116112ae3b51ce7bd.html Tyck till om genomfarten! Trafikverket föreslår att väg 84 genom Ljusdal i framtiden går via Kyrksjönäsvägen i stället för nuvarande centrala lösning på Norra Järnvägsgatan/Kyrkogatan. Synpunkter på förslaget kan lämnas till Trafikverket till och med onsdag 24 januari. Fri, 19 Jan 2018 11:04:04 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/tycktillomgenomfarten.5.3d325d92161064e64b992b61.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/tycktillomgenomfarten.5.3d325d92161064e64b992b61.html Separerade föräldrar får råd i grupp Ljusdals kommun startar i februari 2018 en utbildning och samtalsgrupper för föräldrar som inte lever tillsammans och som inte kommer överens i frågor som rör gemensamma barn. Thu, 18 Jan 2018 08:55:42 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/separeradeforaldrarfarradigrupp.5.279be77f15fd4ab1fbdb8145.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/separeradeforaldrarfarradigrupp.5.279be77f15fd4ab1fbdb8145.html Halkskydd för äldre Du som är 65 år eller äldre och inte hann med att få halkskydd vid kommunens säkerhetsdag i höstas, kan nu hämta ett par i Kommunhusets reception. Antalet är begränsat, de delas ut så länge lagret räcker. Wed, 17 Jan 2018 10:09:09 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/halkskyddforaldre.5.3cddd5b5160f9e5a8866aa3a.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/halkskyddforaldre.5.3cddd5b5160f9e5a8866aa3a.html Öppet hus i framtida museilokaler Ljusdalsbygdens museum bjuder in alla intresserade på en förhandstitt och information i sina framtida lokaler i gamla Mejeriet, Ljusdal, torsdag den 18 januari kl. 18.00. Wed, 17 Jan 2018 09:22:49 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/oppethusiframtidamuseilokaler.5.3cddd5b5160f9e5a88675917.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/oppethusiframtidamuseilokaler.5.3cddd5b5160f9e5a88675917.html Så bemannas medborgarkontoret Onsdag 17 januari bemannas medborgarkontoret i Järvsö av personal som kan alla typer av miljöfrågor samt bygglovs- och strandskyddsfrågor. Tue, 16 Jan 2018 11:59:57 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/sabemannasmedborgarkontoret.5.3cddd5b5160f9e5a8865b551.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/sabemannasmedborgarkontoret.5.3cddd5b5160f9e5a8865b551.html Missa inte teknik- och ingenjörsdagen Funderar du på om en teknisk utbildning kan vara något för dig och hur arbetsmarknaden ser ut efteråt? Anmäl dig till teknik- och ingenjörsdagen, som äger rum den 6 februari i Färila, för att få svar. Mon, 15 Jan 2018 11:21:28 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/missainteteknikochingenjorsdagen.5.16ea672e160ed7a3516e3cca.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/missainteteknikochingenjorsdagen.5.16ea672e160ed7a3516e3cca.html Få inblick i lärarutbildningen Ta tillfället att få veta en hel del mer om lärarutbildningen och läraryrket vid en informationsträff tisdag den 20 februari på Utvecklingscentrum i Ljusdal. Sat, 13 Jan 2018 08:00:00 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/fainblickilararutbildningen.5.1a158709160e100dedfbec3a.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/fainblickilararutbildningen.5.1a158709160e100dedfbec3a.html Trafik och trygghet i nya löftet Trafikmoral och trygghet i Los och Ramsjö är tema för årets medborgarlöfte som Ljusdals kommun och polisen har skrivit under. Fri, 12 Jan 2018 15:16:05 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/trafikochtrygghetinyaloftet.5.1a158709160e100dedfbdb28.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/trafikochtrygghetinyaloftet.5.1a158709160e100dedfbdb28.html Läsårstider för 2018 - 2019 Planeringen för nästa läsår är klar. Här kan du se hur eleverna går i skolan och vilka lovdagar som gäller under 2018 - 2019. Fri, 12 Jan 2018 10:33:39 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/lasarstiderfor20182019.5.1a158709160e100dedfaa75b.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/lasarstiderfor20182019.5.1a158709160e100dedfaa75b.html Fiskodling skapar jobb i Ljusdal Fiskodling blir den första investeringen i hållbar livsmedelsproduktion på industriområdet Bränta i Ljusdal. Det ger bygden 20-30 nya jobb med möjlighet till många fler på sikt. Thu, 11 Jan 2018 12:11:36 +0100 https://www.ljusdal.se/kommunpolitik/press/pressmeddelande/fiskodlingskaparjobbiljusdal.5.68f23525160d451cea6d74b4.html https://www.ljusdal.se/kommunpolitik/press/pressmeddelande/fiskodlingskaparjobbiljusdal.5.68f23525160d451cea6d74b4.html Tillfälligt stängt på IFO Kommunens individ- och familjeomsorg (IFO) i Kommunhuset, Ljusdal, har stängt tisdag den 16 januari. Thu, 11 Jan 2018 09:31:21 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/tillfalligtstangtpaifo.5.1a158709160e100dedf412ae.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/tillfalligtstangtpaifo.5.1a158709160e100dedf412ae.html Medborgarkontoret välbesökt Premiären för försöket med kommunalt medborgarkontor i Järvsö blev välbesökt. Flera passade på att ta upp angelägna frågor. Wed, 10 Jan 2018 13:44:16 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/medborgarkontoretvalbesokt.5.68f23525160d451cea6d196a.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/medborgarkontoretvalbesokt.5.68f23525160d451cea6d196a.html Samråd om tänkbar ny genomfart Trafikverket bjuder onsdagen den 10 januari kl 16.00-20.00 i Ljusdalssalen, Kommunhuset, in till samråd om den vägplan för Kyrksjönäsvägen i Ljusdal som tas fram inför ett eventuellt byte av väghållaransvar. Presentation och allmänt möte börjar kl 18.00. Mon, 08 Jan 2018 16:16:06 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/samradomtankbarnygenomfart.5.550257b61606ddf88f961110.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/samradomtankbarnygenomfart.5.550257b61606ddf88f961110.html Järvsös medborgarkontor öppnar Onsdagen den 10 januari kl 08.30-16.15 är det premiär för Ljusdals kommuns försök med medborgarkontor i Järvsö. Då finns några chefer på brandstationen på Industrivägen. Fri, 05 Jan 2018 09:19:29 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/jarvsosmedborgarkontoroppnar.5.1b244fe0160bae1d1dec88f5.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/jarvsosmedborgarkontoroppnar.5.1b244fe0160bae1d1dec88f5.html Rätt att neka sammanställning Offentlighetsprincipen innebär att alla har rätt att ta del av allmänna handlingar hos offentliga myndigheter. Det ska ske utan dröjsmål. Men en dom i kammarrätten ger kommunen rätt att neka tidskrävande sammanställning av fakta. Thu, 04 Jan 2018 08:11:45 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/rattattnekasammanstallning.5.1b244fe0160bae1d1dee324.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/rattattnekasammanstallning.5.1b244fe0160bae1d1dee324.html Digital anslagstavla för protokoll Ljusdals kommun har från den 1 januari 2018 på denna webbplats en digital anslagstavla för justerade protokoll. Den ersätter den tidigare anslagstavlan i entrén till Kommunhuset. Wed, 03 Jan 2018 11:36:58 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/digitalanslagstavlaforprotokoll.5.268dc4b8160ae16fe9069f85.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/digitalanslagstavlaforprotokoll.5.268dc4b8160ae16fe9069f85.html Ny telefontid för försörjningsstöd Från och med onsdagen den 17 januari ändras telefontiden för försörjningsstöd. Det innebär att det går att ringa endast klockan 13.15-14.00 vardagar utom på onsdagar. Wed, 03 Jan 2018 10:53:29 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/nytelefontidforforsorjningsstod.5.1b244fe0160bae1d1de998c.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/nytelefontidforforsorjningsstod.5.1b244fe0160bae1d1de998c.html Fotbollshall rest efter ras Uppdaterad version nyårsafton kl 15.40. Tack vare samarbete mellan flera parter, inte minst 100-tals frivilliga krafter, har fotbollshallen på Älvvallen i Ljusdal rests igen. Fri, 29 Dec 2017 16:19:00 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/fotbollshallrestefterras.5.51a9ba09160a147411dd655.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/fotbollshallrestefterras.5.51a9ba09160a147411dd655.html Fotbollshallen har rasat Fotbollshallen på Älvvallen i Ljusdal rasade på fredagsförmiddagen. Kommunens pågående omklädningshusbygge i omedelbar närhet påverkades inte. Fri, 29 Dec 2017 16:18:10 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/fotbollshallenharrasat.5.51a9ba09160a147411d14cc2.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/fotbollshallenharrasat.5.51a9ba09160a147411d14cc2.html Viktigt att veta om snöröjning När det nu är snöigt och halt på våra vägar vill kommunen informera om vad det är som gäller för att skapa trygghet och trivsel. Thu, 28 Dec 2017 14:26:30 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/viktigtattvetaomsnorojning.5.26728dbe1609473057ba82ba.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/viktigtattvetaomsnorojning.5.26728dbe1609473057ba82ba.html Begränsat fyrverkeri Sedan 2015 är det nya regler för hur fyrverkeri får användas i tätbebyggda områden i Ljusdals kommun. Thu, 28 Dec 2017 09:30:06 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/begransatfyrverkeri.5.7b6764721604db58b577aa98.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/begransatfyrverkeri.5.7b6764721604db58b577aa98.html Är du nyfiken på att bli god man eller förvaltare? Någon behöver din hjälp! Är du rättrådig, erfaren och vet hur det svenska samhället fungerar samt har tid över för att hjälpa en medmänniska? Fri, 22 Dec 2017 11:15:50 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/ardunyfikenpaattbligodmanellerforvaltare.5.52c5fb011607ac0a17d3807a.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/ardunyfikenpaattbligodmanellerforvaltare.5.52c5fb011607ac0a17d3807a.html Ett viktigt steg för fotbollsgymnasiet i Ljusdal Ett viktigt steg har tagits för att fotbollsgymnasiet i Ljusdal kan få nationell status från och med hösten 2019. Svenska Fotbollförbundet har sagt ja till utbildningen. Thu, 21 Dec 2017 15:36:58 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/ettviktigtstegforfotbollsgymnasietiljusdal.5.550257b61606ddf88f9dc259.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/ettviktigtstegforfotbollsgymnasietiljusdal.5.550257b61606ddf88f9dc259.html Ljusdals nior högt rankade I kommun- och landstingsdatabasen Kolada rankas de elever som gick ut årskurs nio i Ljusdals kommuns skolor högre än på de flesta håll i landet. Thu, 21 Dec 2017 05:30:00 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/ljusdalsniorhogtrankade.5.550257b61606ddf88f97b6e9.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/ljusdalsniorhogtrankade.5.550257b61606ddf88f97b6e9.html E-post har inte nått kommunen E-post som skickats till kommunen från förmiddagen till ca kl. 20.00 tisdagen den 19 december har på grund av tekniska problem inte nått mottagaren. Ljusdals kommun ber därför avsändare under detta tidsintervall att skicka sitt meddelande igen. Wed, 20 Dec 2017 13:18:03 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/epostharintenattkommunen.5.550257b61606ddf88f96f19f.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/epostharintenattkommunen.5.550257b61606ddf88f96f19f.html Mer koll på kemiska varor Efter 1 juni 2017 måste kemiska produkter för försäljning vara märkta enligt EU:s regler, och under våren 2018 genomför kommunens miljöenhet stickprovskontroller för att undersöka om reglerna följs. Tue, 19 Dec 2017 15:57:18 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/merkollpakemiskavaror.5.550257b61606ddf88f985f5.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/merkollpakemiskavaror.5.550257b61606ddf88f985f5.html Landslagsspelare till LIF och Slotte Ljusdals IF har gått upp i Elitettan för damlag och ortens fotbollsgymnasium kan få riksstatus. För båda betyder det mycket att juniorlandslagsspelarna Paulina Nyström och Cornelia Kapocs, båda 17 år, flyttar till Ljusdal. Sun, 17 Dec 2017 10:55:49 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/landslagsspelaretilllifochslotte.5.5d332bde16060e9a1fa375b3.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/landslagsspelaretilllifochslotte.5.5d332bde16060e9a1fa375b3.html Snart flyttas stor elledning Nu startar Svenska kraftnät flytten av luftledningen som i dag går genom Ljusdal. Den nya sträckningen ska gå runt Ljusdal för att sedan anslutas till Kläppa stamnätsstation.. Thu, 14 Dec 2017 16:00:00 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/snartflyttasstorelledning.5.7b6764721604db58b5730de2.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/snartflyttasstorelledning.5.7b6764721604db58b5730de2.html Skolstipendier till Ljusdal och Los Utbildningsnämnden i Ljusdals kommun delade torsdagen den 14 december ut frirumsstipendier på sammanlagt 100 000 kronor för tre ändamål. Pengarna gick till Los skola och Gärdeåsskolan i Ljusdal. Thu, 14 Dec 2017 10:30:00 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/skolstipendiertillljusdalochlos.5.7b6764721604db58b572db8c.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/skolstipendiertillljusdalochlos.5.7b6764721604db58b572db8c.html Gärdeåsskolan fyller 50 år Onsdagen den 20 december firar Gärdeåsskolan i Ljusdal 50-årsjubileum med en festlig lunch för elever och personal. På eftermiddagen, klockan 14.30–16.00, är alla intresserade välkomna på öppet hus. Thu, 14 Dec 2017 05:30:00 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/gardeasskolanfyller50ar.5.120a101b15fea4784405c2f5.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/gardeasskolanfyller50ar.5.120a101b15fea4784405c2f5.html Fortsatt arbete med språkombud Ljusdals kommun är först i Gävleborgs län med språkombud på arbetsplatser inom omsorgsförvaltningen. 14 personer ska utbildas för ändamålet. Torsdagen den 14 december hålls andra träffen. Wed, 13 Dec 2017 06:10:17 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/fortsattarbetemedsprakombud.5.2d4b5de215f52277598b57f1.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/fortsattarbetemedsprakombud.5.2d4b5de215f52277598b57f1.html 2,8 miljoner till jobbprojekt Region Gävleborg har fått 39 miljoner kronor till ett kommande EU-projekt vid namn ”eXtra stöd i Gävleborg” och av dessa har Ljusdals kommun beviljats nära 2,8 miljoner. Tue, 12 Dec 2017 07:40:49 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/28miljonertilljobbprojekt.5.6afa4f316048f5d42f7ad5.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/28miljonertilljobbprojekt.5.6afa4f316048f5d42f7ad5.html Prover tas för Östernäsbygge Måndagen den 11 december börjar Ljusdals kommun att ta prover på markföroreningar inom en del av Östernäs i Ljusdal. Det behövs för att få veta vilka åtgärder som krävs för att det ska vara möjligt att bygga bostäder på området. Mon, 11 Dec 2017 08:33:46 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/provertasforosternasbygge.5.6a0add6d1603c9fd5539b829.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/provertasforosternasbygge.5.6a0add6d1603c9fd5539b829.html Ökad tillgänglighet vid Gröntjärn Ljusdals kommun har tilldelat naturvårdsenheten vid Länsstyrelsen Gävleborg årets tillgänglighetspris för dess arbete med att göra Gröntjärns naturreservat tillgängligt för alla.  Sat, 09 Dec 2017 06:00:00 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/okadtillganglighetvidgrontjarn.5.120a101b15fea4784406f1ba.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/okadtillganglighetvidgrontjarn.5.120a101b15fea4784406f1ba.html Närtrafik redan från bostaden Du som har minst 2 kilometer till närmaste busshållplats kan nu beställa närtrafik från bostaden till närmaste busshållplats eller i vissa fall till närmaste centralort. Du kan dessutom resa den dag som passar dig bäst under helgfri måndag–fredag. Fri, 08 Dec 2017 13:02:26 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/nartrafikredanfranbostaden.5.120a101b15fea4784406faf2.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/nartrafikredanfranbostaden.5.120a101b15fea4784406faf2.html Bli kommunens leverantör! Kommunen vill ha fler lokala leverantörer i sina upphandlingar. Boka därför gärna in en tid tisdagen den 12 december för att få råd om hur det går till. Fri, 08 Dec 2017 05:30:00 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/blikommunensleverantor.5.120a101b15fea4784405b591.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/blikommunensleverantor.5.120a101b15fea4784405b591.html Ljusdal får ny busslinje I samband med X-trafiks tidtabellbyte den 10 december får Ljusdal en ny busslinje. Det är linje 88 mellan Resecentrum och Norrkämsta industriområde. Thu, 07 Dec 2017 15:58:52 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/ljusdalfarnybusslinje.5.120a101b15fea4784405dc14.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/ljusdalfarnybusslinje.5.120a101b15fea4784405dc14.html Stort intresse för nya hyreshuset Det är stort intresse för de nybyggda hyreslägenheterna på Molinsgatan i Ljusdal. Kommunägda Ljusdalshem räknar med att samtliga 23 lägenheter är uthyrda när huset är inflyttningsklart 1 februari 2018. Thu, 07 Dec 2017 08:06:32 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/stortintressefornyahyreshuset.5.120a101b15fea47844059c0d.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/stortintressefornyahyreshuset.5.120a101b15fea47844059c0d.html Trotjänare hyllades festligt Ljusdals kommun hyllade tisdagen den 5 december traditionsenligt de medarbetare som varit anställda i 25 år. Det gjordes med middag och gåvoutdelning på Slottegymnasiets restaurang Pärlan i Ljusdal. Wed, 06 Dec 2017 06:25:35 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/trotjanarehylladesfestligt.5.120a101b15fea4784404dbbd.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/trotjanarehylladesfestligt.5.120a101b15fea4784404dbbd.html Minskad sjukfrånvaro på IFO Sjukfrånvaron vid Ljusdals kommuns individ- och familjeomsorg, IFO, har under tiden 1 januari till 31 oktober i år minskat från 11,3 till 7,1 procent jämfört med samma tidpunkt i fjol. Wed, 06 Dec 2017 05:30:00 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/minskadsjukfranvaropaifo.5.120a101b15fea47844049d03.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/minskadsjukfranvaropaifo.5.120a101b15fea47844049d03.html Frivilliga krafter prisade I samband med den internationella frivilligdagen tilldelades idag Maggie Ström och Karl-Erik Wigholm Ljusdals kommuns frivilligstipendium. Tue, 05 Dec 2017 15:46:14 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/frivilligakrafterprisade.5.120a101b15fea47844049a14.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/frivilligakrafterprisade.5.120a101b15fea47844049a14.html Kommunfullmäktige inställt Kommunfullmäktiges sammanträde den 18 december är inställt. Tue, 05 Dec 2017 14:17:16 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/kommunfullmaktigeinstallt.5.120a101b15fea478440498d5.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/kommunfullmaktigeinstallt.5.120a101b15fea478440498d5.html Större satsning på damfotboll Ljusdals kommun blir även nästa säsong huvudsponsor för Ljusdals IF gällande damfotbollslaget när det för första gången spelar i Elitettan med lag från hela Sverige. Tue, 05 Dec 2017 11:19:27 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/storresatsningpadamfotboll.5.120a101b15fea47844048a3e.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/storresatsningpadamfotboll.5.120a101b15fea47844048a3e.html ljusdal.se i topp men inte etta Ljusdal är för andra året i rad bland de bästa i Sverige på att göra kommunhemsida på internet. Det visar en undersökning som Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, har gjort. Mon, 04 Dec 2017 13:26:27 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/ljusdalseitoppmeninteetta.5.7365a52b15fb184bbd49485f.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/ljusdalseitoppmeninteetta.5.7365a52b15fb184bbd49485f.html Ljusdal i stor krisövning Ljusdals kommun blir onsdagen den 6 december en av flera aktörer i en stor krisövning som leds av länsstyrelsen. Scenariot är fara för dammbrott i Ljusnan med omfattande översvämning som följd. Mon, 04 Dec 2017 11:49:39 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/ljusdalistorkrisovning.5.120a101b15fea4784404296f.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/ljusdalistorkrisovning.5.120a101b15fea4784404296f.html Ny maxtaxa i barnomsorgen Vad skall jag betala för barnomsorgen? Från och med den 1 januari 2018 är inkomsttaket för maxtaxan höjt till 46 080 kronor per månad. Wed, 29 Nov 2017 08:24:48 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/nymaxtaxaibarnomsorgen.5.120a101b15fea4784402255a.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/nymaxtaxaibarnomsorgen.5.120a101b15fea4784402255a.html Tips för att sälja bättre Annika R Malmberg är en unik talare som trollbinder sin publik. Torsdagen den 7 december ger hon vid en frukostföreläsning på Hembygdsgården i Ljusdal tips om framgångsrik försäljning. Tue, 28 Nov 2017 14:53:53 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/tipsforattsaljabattre.5.7ffaa7db15fe22a05e61dfe1.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/tipsforattsaljabattre.5.7ffaa7db15fe22a05e61dfe1.html Ny app för barn som söker hjälp Barnrättsorganisationen Bris har tagit fram en ny app för mobiltelefoner som ska underlätta för barn och unga att söka hjälp. Mon, 27 Nov 2017 05:30:00 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/nyappforbarnsomsokerhjalp.5.7ffaa7db15fe22a05e66199d.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/nyappforbarnsomsokerhjalp.5.7ffaa7db15fe22a05e66199d.html Frivilligarbete uppmärksammas På den Internationella Frivilligdagen, den 5 december, delas Ljusdals kommuns Frivilligstipendium ut till en person, organisation eller sammanslutning för förtjänstfulla frivilliga insatser inom det sociala området. Det blir även en föreläsning. Fri, 24 Nov 2017 12:00:36 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/frivilligarbeteuppmarksammas.5.279be77f15fd4ab1fbdba6f0.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/frivilligarbeteuppmarksammas.5.279be77f15fd4ab1fbdba6f0.html GES - publikfavorit till Stenegård Kommunägda Stenegård i Järvsö fortsätter att vara platsen för stora musikarrangemang som drar folk i tusental. 2018 kommer GES – Glenmark, Eriksson och Strömstedt – för en konsert fredagen den 10 augusti. Thu, 23 Nov 2017 11:20:58 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/gespublikfavorittillstenegard.5.66b1046215fe7dc3f34618.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/gespublikfavorittillstenegard.5.66b1046215fe7dc3f34618.html Allt fler nior avstår alkohol och tobak Alkoholkonsumtionen fortsätter att minska bland 16-åringar i Ljusdals kommun. Andelen som någon gång konsumerat alkohol, druckit hembränt och som rökdebuterat tidigt har minskat i årets mätning jämfört med tidigare mätningar. Tue, 21 Nov 2017 11:00:00 +0100 https://www.ljusdal.se/kommunpolitik/press/pressmeddelande/alltflernioravstaralkoholochtobak.5.279be77f15fd4ab1fbd9aed8.html https://www.ljusdal.se/kommunpolitik/press/pressmeddelande/alltflernioravstaralkoholochtobak.5.279be77f15fd4ab1fbd9aed8.html Tävling i mat ska locka fler elever Restaurang- och livsmedelsprogrammet på Slottegymnasiet i Ljusdal behöver fler elever. För att visa vad skolan har att erbjuda ordnades en tävling i matlagning fredagen den 17 november. Tue, 21 Nov 2017 06:53:35 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/tavlingimatskalockaflerelever.5.279be77f15fd4ab1fbd97101.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/tavlingimatskalockaflerelever.5.279be77f15fd4ab1fbd97101.html Mäns våld mot kvinnor belyses Den internationella dagen för att våld mot kvinnor ska upphöra uppmärksammas i Ljusdals kommun lördag 25 november genom kostnadsfri föreläsning, samtal, fotoutställning och musikuppträdande. Mon, 20 Nov 2017 07:00:00 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/mansvaldmotkvinnorbelyses.5.7365a52b15fb184bbd44cfbb.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/mansvaldmotkvinnorbelyses.5.7365a52b15fb184bbd44cfbb.html Järvsö får medborgarkontor Ljusdals kommun öppnar medborgarkontor i Järvsö. Från och med den 10 januari 2018 börjar ett försök där kommuntjänstemän finns på plats i räddningstjänstens lokaler i Järvsö. Mon, 20 Nov 2017 06:48:43 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/jarvsofarmedborgarkontor.5.431ae87b15fc44fa1952beab.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/jarvsofarmedborgarkontor.5.431ae87b15fc44fa1952beab.html Kontorshus dyrare men ändå lönsamt Kommunägda Ljusdal Energi meddelar att dess styrelsebeslut i juli om extra försiktighetsåtgärder för den nya kontorslokalen på Östernäs har lett till att bygget fördyras och försenas ytterligare, men att samordningen av lokaler ändå resulterar i en billigare lösning än den nuvarande. Fri, 17 Nov 2017 18:10:04 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/kontorshusdyraremenandalonsamt.5.431ae87b15fc44fa195445b3.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/kontorshusdyraremenandalonsamt.5.431ae87b15fc44fa195445b3.html Halka stoppar skolskjutsar På grund av svår morgonhalka under fredagsmorgonen har skolbussarna inte kunna trafikera några mindre byvägar i Färila- och Järvsöområdet. Fri, 17 Nov 2017 09:17:11 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/halkastopparskolskjutsar.5.431ae87b15fc44fa19522981.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/halkastopparskolskjutsar.5.431ae87b15fc44fa19522981.html Elever får pengar till körkort Klara godkända studier på vård- och omsorgsprogrammet på Slottegymnasiet i Ljusdal och få 15 000 kronor i stipendium för att ta körkort. Det blir verklighet från och med läsåret 2018/2019 efter beslut i utbildningsnämnden på torsdagen. Thu, 16 Nov 2017 13:50:19 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/eleverfarpengartillkorkort.5.431ae87b15fc44fa1956f.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/eleverfarpengartillkorkort.5.431ae87b15fc44fa1956f.html Vägbelysning i Järvsö byts ut Drygt 300 ljuspunkter i det kommunala vägbelysningsnätet i Järvsö byts ut med start torsdagen den 16 november. Thu, 16 Nov 2017 11:17:48 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/vagbelysningijarvsobytsut.5.6372082e15fbf30d84d5a75b.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/vagbelysningijarvsobytsut.5.6372082e15fbf30d84d5a75b.html Ljusdalshem sponsrar bandystart Kommunägda bostadsbolaget Ljusdalshem sponsrar Ljusdals BK med nybörjarutrustning för bandy så att fler barn kan börja med sporten. Tue, 14 Nov 2017 10:00:04 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/ljusdalshemsponsrarbandystart.5.7365a52b15fb184bbd491ebb.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/ljusdalshemsponsrarbandystart.5.7365a52b15fb184bbd491ebb.html Årets sista Ljusdalskväll i Stockholm Ljusdals kommuns näringslivskontor Närljus hälsar välkommen till årets sista Ljusdalskväll i Stockholm onsdagen den 29 november. Fri, 10 Nov 2017 07:58:42 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/aretssistaljusdalskvallistockholm.5.7381803c15fa3d3c9f8d992.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/aretssistaljusdalskvallistockholm.5.7381803c15fa3d3c9f8d992.html Så byggs Bokhandlargränd om Bokhandlargränd i Ljusdal byggs om för gång-, cykel- och biltrafik på gåendes villkor med start denna vecka. Thu, 09 Nov 2017 06:48:16 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/sabyggsbokhandlargrandom.5.108cc28815f4437f2c15d09d.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/sabyggsbokhandlargrandom.5.108cc28815f4437f2c15d09d.html Gödseldispens en svår fråga Med anledning av att det har regnat mycket under hösten har miljöenheten fått en del frågor kring dispenser för lantbrukens spridning av gödsel. Generellt sett är det svårt att få sådan. Wed, 08 Nov 2017 16:26:00 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/godseldispensensvarfraga.5.15719c7a15f961dff8c6ba7e.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/godseldispensensvarfraga.5.15719c7a15f961dff8c6ba7e.html Ny grupp ska stärka centrumkvaliteter Kvalitetgrupp City har bildats för att bygga och stärka unika kvaliteter i Ljusdals centrummiljö som en trivsam plats där alla känner sig välkomna och trygga. Den 5 december klockan 18:15 är alla välkomna på en vintervandring på temat "Ljusdal i vinterskrud". Tue, 07 Nov 2017 08:50:35 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/nygruppskastarkacentrumkvaliteter.5.31133cc715f809f0e36e30f6.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/nygruppskastarkacentrumkvaliteter.5.31133cc715f809f0e36e30f6.html Fredagsstängt på försörjningsstöd Fredagen den 10 november har personalen för försörjningsstöd inom individ- och familjeomsorgen planeringsdag och är svårare att nå än vanligt. Mon, 06 Nov 2017 13:12:00 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/fredagsstangtpaforsorjningsstod.5.31133cc715f809f0e369ceaa.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/fredagsstangtpaforsorjningsstod.5.31133cc715f809f0e369ceaa.html Utlandsfödda lär sig om val På tisdagen anordnades en kväll i Kommunhuset med information för kommunens utlandsfödda om de allmänna valen. Under vintern följer en serie träffar mellan utlandsfödda och olika politiska partier, med informationsutbyte och diskussioner. Wed, 01 Nov 2017 15:43:56 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/utlandsfoddalarsigomval.5.7df8a82a15f6deca2e49d6b4.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/utlandsfoddalarsigomval.5.7df8a82a15f6deca2e49d6b4.html Wennerholm slutar som VD Verkställande direktör Lars Wennerholm och den kommunalägda koncernen Ljusdal Energi går i samförstånd skilda vägar. Tue, 31 Oct 2017 17:19:53 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/wennerholmslutarsomvd.5.7df8a82a15f6deca2e45ccf5.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/wennerholmslutarsomvd.5.7df8a82a15f6deca2e45ccf5.html Ungt ting för miljön Idag invigdes den 27:e upplagan av Miljötinget då ca 150 ungdomar från Gävleborg och Dalarna samlats på Slottegymnasiet i Ljusdal för att lära sig mer om och ta fram förslag för en hållbar utveckling, Fri, 27 Oct 2017 16:47:59 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/ungttingformiljon.5.2d4b5de215f52277598d55d0.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/ungttingformiljon.5.2d4b5de215f52277598d55d0.html Vallabron är åter öppen för trafik De vägarbeten som föranledde avstängningen av Vallabron i Färila avslutades under onsdagskvällen och bron har nu öppnats igen. Thu, 26 Oct 2017 11:43:07 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/vallabronarateroppenfortrafik.5.2d4b5de215f5227759867473.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/vallabronarateroppenfortrafik.5.2d4b5de215f5227759867473.html Sju timmars arbetsdag testas Omsorgsnämnden i Ljusdals kommun vill under 2018 satsa på utsatta gruppers trygghet och på personalens möjlighet till återhämtning. Tue, 24 Oct 2017 05:30:06 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/sjutimmarsarbetsdagtestas.5.108cc28815f4437f2c14c359.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/sjutimmarsarbetsdagtestas.5.108cc28815f4437f2c14c359.html Din åsikt om Ljusdal är viktig Nu är det slutspurt för årets omgång av Statistiska centralbyråns medborgarundersökning. Ljusdal finns med bland de 131 kommuner i Sverige där slumpmässigt utvalda invånare får möjlighet att tycka till om sin kommun. Mon, 23 Oct 2017 06:34:43 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/dinasiktomljusdalarviktig.5.78e1d4b115dea2d6a99210f7.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/dinasiktomljusdalarviktig.5.78e1d4b115dea2d6a99210f7.html Tallåsenvatten behöver inte kokas Rekommendationen att koka ledningsvattnet i Tallåsen innan det dricks är hävd. Ljusdal Energis åtgärder har gett effekt. Fri, 20 Oct 2017 10:32:49 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/tallasenvattenbehoverintekokas.5.682a458c15f36448a1f2cc69.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/tallasenvattenbehoverintekokas.5.682a458c15f36448a1f2cc69.html Börja plugga på Komvux i höst! Det är fortfarande möjligt att söka höstens kurser till Komvux på Utvecklingscentrum i Ljusdal när det gäller grundläggande och gymnasial nivå. Thu, 19 Oct 2017 06:30:00 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/borjapluggapakomvuxihost.5.3a192bcc15f282a4c1f7d439.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/borjapluggapakomvuxihost.5.3a192bcc15f282a4c1f7d439.html Storpublik hyllade kvalhjältarna Storpublik mötte upp när Ljusdals kommun ordnade hyllning till Ljusdals IF:s damlag som tack för att det tagtit sig till fotbollens Elitettan. Wed, 18 Oct 2017 18:13:11 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/storpublikhylladekvalhjaltarna.5.3a192bcc15f282a4c1f7f32e.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/storpublikhylladekvalhjaltarna.5.3a192bcc15f282a4c1f7f32e.html Asfaltsarbeten vid Kyrksjön Under onsdagen och torsdagen 18-19 oktober stängs delar av gång- och cykelvägen runt Kyrksjön i Ljusdal av för asfaltering. Wed, 18 Oct 2017 13:30:37 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/asfaltsarbetenvidkyrksjon.5.3a192bcc15f282a4c1f790e8.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/asfaltsarbetenvidkyrksjon.5.3a192bcc15f282a4c1f790e8.html Årsrika människor i utställning Från och med torsdagen den 19 oktober möts besökarna i Kommunhuset i Ljusdal av en utställning med bland annat många och stora bilder på äldre människor. Wed, 18 Oct 2017 10:39:22 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/arsrikamanniskoriutstallning.5.3a192bcc15f282a4c1f6dca6.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/arsrikamanniskoriutstallning.5.3a192bcc15f282a4c1f6dca6.html Bandycupfest igen i Ljusdal Ljusdal får under ett par intensiva dygn från och med torsdagen den 19 oktober uppleva lite av den cupyra som infann sig när det spelades världscup i bandy på orten. Nu har kommunens ismakare på Idrottsparken gjort sitt och ExTecupen kan starta. Tue, 17 Oct 2017 11:48:01 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/bandycupfestigeniljusdal.5.3a192bcc15f282a4c1fd39c.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/bandycupfestigeniljusdal.5.3a192bcc15f282a4c1fd39c.html Begränsat öppet på IFO Kommunens individ- och familjeomsorg, IFO, i Kommunhuset i Ljusdal och beroendecentrum på Ljusdals sjukhus har begränade öppettider onsdagen den 18 oktober. Tue, 17 Oct 2017 09:49:35 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/begransatoppetpaifo.5.321a313d15ef64c2c6ac18e4.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/begransatoppetpaifo.5.321a313d15ef64c2c6ac18e4.html Vattenledningar i Tallåsen spolas ur Vattenledningar i Tallåsen spolas ur för att komma tillrätta med problemen i byn. Rekommendationen för boende i området att koka sitt vatten före förtäring och matlagning kvarstår. Mon, 16 Oct 2017 13:23:20 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/vattenledningaritallasenspolasur.5.321a313d15ef64c2c6a95997.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/vattenledningaritallasenspolasur.5.321a313d15ef64c2c6a95997.html Hylla Ljusdals kvalhjältar på torget! Ljusdals IF:s damlag är klart för Elitettan i fotboll efter två kvalsegrar över Notviken, den senaste med 3-0 hemma på söndagen inför rekordpubliken som uppgick till 1.291 personer. Kom och hylla segrarna på Riotorget onsdagen den 18 oktober kl 17.00! Sun, 15 Oct 2017 16:26:48 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/hyllaljusdalskvalhjaltarpatorget.5.413c9f3e15f10f5c1078e4ff.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/hyllaljusdalskvalhjaltarpatorget.5.413c9f3e15f10f5c1078e4ff.html Kampanj för vård- och omsorgsyrken Ljusdals kommun deltar torsdagen den 19 oktober i en kampanj på Stora Coop i Ljusdal för att locka ännu fler unga till vård- och omsorgsyrken. Sat, 14 Oct 2017 14:00:00 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/kampanjforvardochomsorgsyrken.5.413c9f3e15f10f5c1072607c.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/kampanjforvardochomsorgsyrken.5.413c9f3e15f10f5c1072607c.html Anmälan till sportpasset 2017 Sportpasset är en kostnadsfri prova-på-aktivitet för barn i åk 3-5 som arrangeras av Gävleborgs Idrottsförbund i samarbete med SISU Idrottsutbildarna, lokala föreningar samt Länsförsäkringars Samhällsfond. Fri, 13 Oct 2017 15:32:31 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/anmalantillsportpasset2017.5.321a313d15ef64c2c6a87af9.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/anmalantillsportpasset2017.5.321a313d15ef64c2c6a87af9.html Ändrade skolskjutsar i Färila p g a Vallabrons avstängning Med anledning av Trafikverkets tillfälliga avstängning av Vallabron i Färila dirigeras skolbussarna om via Ljusdal veckorna 42 och 43 och nya tidtabeller gäller. Thu, 12 Oct 2017 15:22:29 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/andradeskolskjutsarifarilapgavallabronsavstangning.5.321a313d15ef64c2c6ae9b38.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/andradeskolskjutsarifarilapgavallabronsavstangning.5.321a313d15ef64c2c6ae9b38.html Sök färdtjänst inför jul och nyår Du som är i behov av färdtjänst eller riksfärdtjänst någon gång under perioden 18 december - 2 januari behöver ansöka om det i god tid.  Thu, 12 Oct 2017 09:34:28 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/sokfardtjanstinforjulochnyar.5.321a313d15ef64c2c6a5fffa.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/sokfardtjanstinforjulochnyar.5.321a313d15ef64c2c6a5fffa.html Vallabron stängs av för reparation Trafikverket planerar underhåll av Vallabron, som går över älven Ljusnan i Färila, och meddelar att bron kommer att vara stängd för all trafik från kl. 07.00 den 16 oktober till och med kl. 18.00 den 27 oktober. Wed, 11 Oct 2017 15:34:35 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/vallabronstangsavforreparation.5.321a313d15ef64c2c6ab9e60.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/vallabronstangsavforreparation.5.321a313d15ef64c2c6ab9e60.html Nya omklädningsrum på Älvvallen Oavsett hur det går i söndagens kvalmatch till Elitettan i fotboll för Ljusdals IF:s damlag är det positiva nyheter på gång på Älvvallen i Ljusdal. Kommunen bygger ny omklädningsbyggnad i anslutning till fotbollshallen BL Arena. Wed, 11 Oct 2017 08:47:44 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/nyaomkladningsrumpaalvvallen.5.321a313d15ef64c2c6ab4cb4.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/nyaomkladningsrumpaalvvallen.5.321a313d15ef64c2c6ab4cb4.html Tips om samordning för barn och äldre Ljusdals kommun kan komma att bygga nytt för både förskola och äldreomsorg. I Umeå samsas verksamheterna i samma hus. På tisdagen fick politiker och tjänstemän i Ljusdal veta hur det går till. Tue, 10 Oct 2017 15:30:00 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/tipsomsamordningforbarnochaldre.5.321a313d15ef64c2c6a915b5.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/tipsomsamordningforbarnochaldre.5.321a313d15ef64c2c6a915b5.html Nyanlända möter partierna Inför riksdagsvalet 2018 har Ljusdals kommun under hösten bjudit in alla lokala politiska partier till varsitt möte med nyanlända i kommunen. Tue, 10 Oct 2017 06:14:24 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/nyanlandamoterpartierna.5.321a313d15ef64c2c6a64b2d.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/nyanlandamoterpartierna.5.321a313d15ef64c2c6a64b2d.html Satsning på gång- och cykelvägar Det pågår ett aktivt arbete med att binda samman gång- och cykelvägnätet i kommunen, och just nu ligger fokus på Ljusdals tätort. Mon, 09 Oct 2017 15:16:42 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/satsningpagangochcykelvagar.5.56c207bf15edb69777dc4f80.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/satsningpagangochcykelvagar.5.56c207bf15edb69777dc4f80.html Endast Tallåsen har vattenproblem Arbetet med den eventuella vattenföroreningen i Tallåsen fortsätter och Ljusdal Energi har nu fått de första preliminära svaren på proverna som togs under fredagen. Dessa tyder på att övriga delar av vattennätet i Ljusdal inte är drabbade. I Tallåsen rekommenderas fortfarande kokning av vattnet. Sun, 08 Oct 2017 11:33:36 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/endasttallasenharvattenproblem.5.56c207bf15edb69777dca88c.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/endasttallasenharvattenproblem.5.56c207bf15edb69777dca88c.html Boende i Tallåsen bör koka vattnet Ljusdal Energi tar regelbundet vattenprover enligt ett kontrollprogram. Preliminärt provresultat från senaste provtagningen i Tallåsen visar förhöjda halter av bakterier i dricksvattnet. Fri, 06 Oct 2017 10:35:57 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/boendeitallasenborkokavattnet.5.56c207bf15edb69777dc2142.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/boendeitallasenborkokavattnet.5.56c207bf15edb69777dc2142.html Slottegymnasiet på Nobelfesten Praktikpass på allra högsta nivå. Det får lärare och elever på Slottegymnasiet i Ljusdal som ska servera kungligheter och andra gäster på Nobelfesten i Stockholm den 10 december. Fri, 06 Oct 2017 08:49:39 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/slottegymnasietpanobelfesten.5.56c207bf15edb69777dbe5fa.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/slottegymnasietpanobelfesten.5.56c207bf15edb69777dbe5fa.html Risk för underskott i år Ljusdals kommun visar för årets första åtta månader ett plusresultat på 17,9 miljoner kronor. Men förväntade underskott för de två stora nämnderna gör att helårsprognosen pekar mot ett totalt minusresultat på 1,4 miljoner kronor. Thu, 05 Oct 2017 13:00:33 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/riskforunderskottiar.5.56c207bf15edb69777d9261c.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/riskforunderskottiar.5.56c207bf15edb69777d9261c.html Bygdemedel för vindkraft på gång Intressenter i bygderna kring vindkraftsparkerna Svartvallsberget, Sörby och Våsberget kan i vinter söka bygdemedel genom Ljusdals kommun. Wed, 04 Oct 2017 05:30:00 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/bygdemedelforvindkraftpagang.5.56c207bf15edb69777d3e2ad.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/bygdemedelforvindkraftpagang.5.56c207bf15edb69777d3e2ad.html Omsorgsnämnd kan delas i två Omsorgsnämnden delas i två nämnder och kommunstyrelsens samhällsutvecklingsutskott blir samhällsservicenämnd. Det kan bli förändringen om Ljusdals kommun får en ny politisk organisation från och med 1 januari 2019. Tue, 03 Oct 2017 07:07:06 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/omsorgsnamndkandelasitva.5.56c207bf15edb69777d2e953.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/omsorgsnamndkandelasitva.5.56c207bf15edb69777d2e953.html Projekt ger unga i Ljusdal sysselsättning Projektet Ung i Ljusdal har som målsättning att aktivera unga som varken arbetar eller studerar. Till och med juli 2017 har detta lyckats för 60 procent av deltagarna. Mon, 02 Oct 2017 15:18:51 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/projektgerungailjusdalsysselsattning.5.56c207bf15edb69777d10608.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/projektgerungailjusdalsysselsattning.5.56c207bf15edb69777d10608.html Korsningsarbete i Järvsö framflyttat Byggstarten för åtgärder i korsningen Turistvägen (väg 83)/Rödmyravägen (väg 696) i Järvsö är framflyttad till sommaren 2018. Anledningen är att Trafikverket inte har fått tillgång till mark för ersättningsvägen. Sat, 30 Sep 2017 05:30:00 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/korsningsarbeteijarvsoframflyttat.5.dddf80a15ec031656574d13.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/korsningsarbeteijarvsoframflyttat.5.dddf80a15ec031656574d13.html Lag om samverkan vid utskrivning Från 1 januari 2018 träder en ny lag i kraft, "Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård", som innebär ökade krav på samverkan mellan hälso- och sjukvården och länets kommuner. Fri, 29 Sep 2017 17:12:40 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/lagomsamverkanvidutskrivning.5.dddf80a15ec031656575a70.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/lagomsamverkanvidutskrivning.5.dddf80a15ec031656575a70.html Nytt naturreservat vid Hamra Länsstyrelsen har beslutat att ett 485 hektar stort område i Ljusdals kommun kallat Hägenlammsmyran ska bli naturreservat. Fri, 29 Sep 2017 09:32:38 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/nyttnaturreservatvidhamra.5.dddf80a15ec03165656dfb6.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/nyttnaturreservatvidhamra.5.dddf80a15ec03165656dfb6.html Sök bidrag för integrationsinsatser Föreningar och frivilliga organisationer som i sin verksamhet arbetar för ökad integration i samhället kan nu ansöka om bidrag från omsorgsnämnden. Thu, 28 Sep 2017 10:11:37 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/sokbidragforintegrationsinsatser.5.dddf80a15ec0316565405cf.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/sokbidragforintegrationsinsatser.5.dddf80a15ec0316565405cf.html Algblomning i del av Harsasjön På ett ca 30 meter brett område längs Harsasjöns östra del, nedanför Harsens fäbod, förekommer just nu algblomning. Wed, 27 Sep 2017 14:50:03 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/algblomningidelavharsasjon.5.dddf80a15ec03165651c8e2.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/algblomningidelavharsasjon.5.dddf80a15ec03165651c8e2.html Välkommen till en dag för trygghet Boka in den 2 oktober i din kalender för att ta del av information om äldres trygghet, hälsa och säkerhet. Wed, 27 Sep 2017 06:00:00 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/valkommentillendagfortrygghet.5.282566ad15ea3c3b10ce186d.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/valkommentillendagfortrygghet.5.282566ad15ea3c3b10ce186d.html Ljusdal Energis telefoni åtgärdad Den driftstörning i telefonnätet som under tisdagen drabbade Ljusdal Energi är nu åtgärdad och det går åter igen att ringa kundservice på tfn 0651-760 750. Tue, 26 Sep 2017 16:26:53 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/ljusdalenergistelefoniatgardad.5.282566ad15ea3c3b10ce5573.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/ljusdalenergistelefoniatgardad.5.282566ad15ea3c3b10ce5573.html Bättre betyg för företagsklimatet Ljusdals kommun får ett bättre betyg för företagsklimatet av det lokala näringslivet än under de två föregående åren. Det visar Svenskt Näringslivs årliga rankning som presenterades på tisdagen. Tue, 26 Sep 2017 11:31:39 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/battrebetygforforetagsklimatet.5.282566ad15ea3c3b10cdbba6.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/battrebetygforforetagsklimatet.5.282566ad15ea3c3b10cdbba6.html Matavfall sorteras på försök Den kommande matavfallsinsamlingen i Ramsjö börjar närma sig. Ljusdal Energi har börjat köra ut de bruna matavfallskärlen till samtliga boende i villor. Mon, 25 Sep 2017 12:41:27 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/matavfallsorteraspaforsok.5.282566ad15ea3c3b10cb0636.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/matavfallsorteraspaforsok.5.282566ad15ea3c3b10cb0636.html Hemsidan igång igen! I måndags morse råkade Ljusdals kommun ut för en krasch på servern som hanterar våra webbsidor. Orsaken är ett hårdvarufel som uppkommit i vårt disklagringssystem och som har gjort att data som skrivits har blivit korrupt. Thu, 21 Sep 2017 13:24:11 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/hemsidanigangigen.5.282566ad15ea3c3b10c61.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/hemsidanigangigen.5.282566ad15ea3c3b10c61.html Trafikantveckan Onsdagen 20 september bjuder Ljusdals kommun och Ljusdal Energi på gratis föreläsning av Lennart Östblom från Kommunanalys. Fri, 15 Sep 2017 11:21:25 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/trafikantveckan.5.65852b1f15e798264a1642fd.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/trafikantveckan.5.65852b1f15e798264a1642fd.html Sök vägunderhållsbidrag! Då det varit problem med Ljusdals kommuns blankettsystem förlänger vi ansökningstiden för vägunderhållsbidrag till den 30 september. Thu, 14 Sep 2017 11:31:11 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/sokvagunderhallsbidrag.5.65852b1f15e798264a136e0a.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/sokvagunderhallsbidrag.5.65852b1f15e798264a136e0a.html Öppen mottagning för beroende Beroendemottagningen i Ljusdal inför öppen mottagning och motivationsgrupp från och med denna vecka. Tue, 12 Sep 2017 08:58:41 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/oppenmottagningforberoende.5.7b1b935915e5dcfed22c9c26.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/oppenmottagningforberoende.5.7b1b935915e5dcfed22c9c26.html Toppresultat av niorna Det genomsnittliga meritvärdet för elever som gått ut årskurs 9 i Ljusdals kommunala skolor har i år nått toppnivå. Sun, 10 Sep 2017 15:03:48 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/toppresultatavniorna.5.7b1b935915e5dcfed227b7b4.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/toppresultatavniorna.5.7b1b935915e5dcfed227b7b4.html Mark Levengood till Ljusdal Vi har sett honom som bland annat populär programledare i tv. Nu kommer Mark Levengood till Ljusdal för att föreläsa, närmare bestämt den 4 oktober. Fri, 08 Sep 2017 06:23:17 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/marklevengoodtillljusdal.5.7b1b935915e5dcfed2210a84.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/marklevengoodtillljusdal.5.7b1b935915e5dcfed2210a84.html Färila, Ljusdal och Ramsjö ökar När Ljusdals kommuns befolkningsstatistik för första halvåret presenteras på församlingsnivå är Färila, Ljusdal och Ramsjö vinnare. Thu, 07 Sep 2017 15:45:33 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/farilaljusdalochramsjookar.5.7634191d15e41f827dde85d9.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/farilaljusdalochramsjookar.5.7634191d15e41f827dde85d9.html Företagartips på frukostevent Hur gör du för att utveckla ditt företag? Svaret kan du få under frukosteventet Morgonsoffan på Pomeranshuset i Ljusdal torsdagen den 14 september Wed, 06 Sep 2017 07:58:47 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/foretagartipspafrukostevent.5.7634191d15e41f827ddad54e.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/foretagartipspafrukostevent.5.7634191d15e41f827ddad54e.html Ny ekonomichef på kommunen Kommunen har anställt ny ekonomichef. Tom Westerberg, Falun, tillträdde tjänsten den 1 september. Tue, 05 Sep 2017 07:19:33 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/nyekonomichefpakommunen.5.7634191d15e41f827dd7eb15.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/nyekonomichefpakommunen.5.7634191d15e41f827dd7eb15.html Ljusdal först med ambulansdag Som första och hittills enda ort i Norrland uppmärksammar Ljusdal Ambulansdagen på lördagen. Fri, 01 Sep 2017 07:30:36 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/ljusdalforstmedambulansdag.5.2d5e6a1315e143843ddbe2ea.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/ljusdalforstmedambulansdag.5.2d5e6a1315e143843ddbe2ea.html Ungdomsstipendium utdelat EstradLjusdals ungdomsstipendium för 2017 har tilldelats Nino Hellman för hans konstnärliga utveckling och insatser som dansare och koreograf, något som även omfattat ett stort engagemang i hembygden. Thu, 31 Aug 2017 17:36:29 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/ungdomsstipendiumutdelat.5.2d5e6a1315e143843dda35a0.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/ungdomsstipendiumutdelat.5.2d5e6a1315e143843dda35a0.html Tillfälligt ändrade färdvägar för buss Från 31/8 till 10/9 kommer halva körbanan i COOP-rondellen i Ljusdal, i färdriktning från/till Resecentrum, att vara avstängd. Busstrafiken dirigeras därför om till andra gator och några hållplatser trafikeras då inte, bl.a. den vid COOP Extra. Thu, 31 Aug 2017 12:24:44 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/tillfalligtandradefardvagarforbuss.5.2d5e6a1315e143843dd9b3ec.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/tillfalligtandradefardvagarforbuss.5.2d5e6a1315e143843dd9b3ec.html Världsarvsmagasin kan få fint pris Magasinet Världsarvet Hälsingegårdar har nominerats till det prestigefyllda Svenska Designpriset. Från 4 till 11 september får allmänheten rösta på sin favorit bland de nominerade. Wed, 30 Aug 2017 18:53:56 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/varldsarvsmagasinkanfafintpris.5.2d5e6a1315e143843dd7a7f8.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/varldsarvsmagasinkanfafintpris.5.2d5e6a1315e143843dd7a7f8.html Problem med blanketter Ljusdals kommun har serverproblem vilket påverkar möjligheten till service på hemsidorna. Det innebär just nu främst att det inte går att komma åt blanketter på webben. Tue, 29 Aug 2017 08:30:38 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/problemmedblanketter.5.2d5e6a1315e143843dd3a1b9.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/problemmedblanketter.5.2d5e6a1315e143843dd3a1b9.html Ett klipp för Kommunhuset I strålande solsken kom på måndagen många för att vara med på återinvigningen av Kommunhuset i Ljusdal. Själva ceremonin tog inte lång tid. Men kommunen firar med program till och med lördag. Mon, 28 Aug 2017 18:06:20 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/ettklippforkommunhuset.5.2d5e6a1315e143843dd1c440.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/ettklippforkommunhuset.5.2d5e6a1315e143843dd1c440.html Ansökan för vägunderhållsbidrag Kommunen förlänger ansökningstiden för vägunderhållsbidrag. Mon, 28 Aug 2017 10:38:23 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/ansokanforvagunderhallsbidrag.5.2d5e6a1315e143843dd124b8.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/ansokanforvagunderhallsbidrag.5.2d5e6a1315e143843dd124b8.html Kom och byt plantor Ljusdals Trädgårdsförening och Ljusdals kommun arrangerar tillsammans en plantbytardag tisdag 29 augusti som en del av aktiviteterna under Kommunhusets återinvigningsvecka. Sun, 27 Aug 2017 14:59:50 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/komochbytplantor.5.2d5e6a1315e143843ddcef6.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/komochbytplantor.5.2d5e6a1315e143843ddcef6.html Entréplanet öppnar Väntan är över och det nyrenoverade entréplanet i Kommunhuset, med reception, bibliotek, servicekontor och servering, står nu färdigt att välkomna besökare måndag den 28 augusti. Fri, 25 Aug 2017 19:40:34 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/entreplanetoppnar.5.2d5e6a1315e143843dd1e70.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/entreplanetoppnar.5.2d5e6a1315e143843dd1e70.html Kurshelg i Järvsö för unga ledare Vill du ta chansen att utvecklas som ung idrottsledare? Eller känner du någon som du vill nominera? Sök till Folksam Ledarcamp i Järvsö senast den 1 september (kursen hålls 13-15 oktober). Thu, 24 Aug 2017 13:07:06 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/kurshelgijarvsoforungaledare.5.1143060c15df54b2bbe9dcd6.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/kurshelgijarvsoforungaledare.5.1143060c15df54b2bbe9dcd6.html En dag för mer tillgänglighet Boka in den 30 augusti i din kalender för att ta del av bred information om tillgänglighet och funktionsnedsättningar. Mon, 21 Aug 2017 06:00:08 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/endagformertillganglighet.5.78e1d4b115dea2d6a9951a20.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/endagformertillganglighet.5.78e1d4b115dea2d6a9951a20.html Teknisk pionjärkull startar studier Nu börjar de första studenterna sina studier inom det regionala utvecklingsarbetet Tekniskt basår i samverkan (TBiS). Fri, 18 Aug 2017 13:19:02 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/tekniskpionjarkullstartarstudier.5.78e1d4b115dea2d6a992d6aa.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/tekniskpionjarkullstartarstudier.5.78e1d4b115dea2d6a992d6aa.html Ljusdals folkmängd ökar Första halvåret innebar ett plus i befolkningsstatistiken för Ljusdals kommun. För första gången på länge visade kommunen inte flyttningsunderskott gentemot landet i övrigt. Fri, 18 Aug 2017 10:59:51 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/ljusdalsfolkmangdokar.5.78e1d4b115dea2d6a9951040.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/ljusdalsfolkmangdokar.5.78e1d4b115dea2d6a9951040.html Vattenfestival i Signeulparken Tisdagen den 29 augusti blir det vattenfestival i Signeulparken som ett inslag i återinvignings- och 30-årsjubileumsveckan för Kommunhuset i Ljusdal. Fri, 18 Aug 2017 05:30:00 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/vattenfestivalisigneulparken.5.78e1d4b115dea2d6a992888b.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/vattenfestivalisigneulparken.5.78e1d4b115dea2d6a992888b.html Fortsatt sponsring av bandy På torsdagen tränar Ljusdals BK på is för första gången för säsongen (i Järvsö Arena). Då kan det vara passande att meddela att kommunen fortsätter som huvudsponsor för klubben. Thu, 17 Aug 2017 14:37:54 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/fortsattsponsringavbandy.5.78e1d4b115dea2d6a9929767.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/fortsattsponsringavbandy.5.78e1d4b115dea2d6a9929767.html Ansök om busskort nu! Behöver du busskort från kommunen inför skolstarten är det hög tid att kontrollera att du har koll på ditt busskort. Ansökan görs via blankettjänsten på kommunens hemsida www.ljusdal.se. Wed, 16 Aug 2017 12:48:18 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/ansokombusskortnu.5.78e1d4b115dea2d6a9955.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/ansokombusskortnu.5.78e1d4b115dea2d6a9955.html Mittias mässa växer Mittias skogstransportmässa på kommunens områden Älvvallen och Ljusdals Folkpark fortsätter att växa. När mässan arrangeras 18-19 augusti väntas 135 utställare vilket är nytt rekord. Wed, 16 Aug 2017 06:12:00 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/mittiasmassavaxer.5.206681b115dcd85c6f3cc36e.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/mittiasmassavaxer.5.206681b115dcd85c6f3cc36e.html Sjukfrånvaron fortsätter att minska Sjukfrånvaron bland Ljusdals kommuns anställda fortsätter att minska. Både första och andra kvartalet i år innebar en minskning jämfört med samma period i fjol. Tue, 15 Aug 2017 14:23:42 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/sjukfranvaronfortsatterattminska.5.206681b115dcd85c6f3cda28.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/sjukfranvaronfortsatterattminska.5.206681b115dcd85c6f3cda28.html Kommunen stiger i miljöranking Tidningen Aktuell Hållbarhet publicerar årligen en miljöranking av Sveriges kommuner. 2017 års resultat visar att Ljusdals kommun klättrar 67 placeringar. Mon, 14 Aug 2017 14:38:17 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/kommunenstigerimiljoranking.5.206681b115dcd85c6f3a25da.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/kommunenstigerimiljoranking.5.206681b115dcd85c6f3a25da.html Slotteaulan kan användas igen Aulan på Slottegymnasiet i Ljusdal har rustats upp och kan snart tas i bruk igen. Fri, 11 Aug 2017 05:30:00 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/slotteaulankananvandasigen.5.48c3fa3e15db079c29b8e671.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/slotteaulankananvandasigen.5.48c3fa3e15db079c29b8e671.html Kommunen får ny ekonomichef Ljusdals kommun har anställt en ny ekonomichef, en tjänst som varit vakant sedan Nicklas Bremefors blev kommunchef för ett år sedan. Thu, 10 Aug 2017 14:46:04 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/kommunenfarnyekonomichef.5.48c3fa3e15db079c29be7bd6.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/kommunenfarnyekonomichef.5.48c3fa3e15db079c29be7bd6.html Skolstarten närmar sig Läsåret 2017-2018 börjar onsdag 23 augusti för eleverna i Ljusdals kommunala grundskolor och Slottegymnasiet. Här kan du läsa om skolstarten och skolskjutsarna. Informationen om Nybo skola är uppdaterad 16/8. Wed, 09 Aug 2017 14:52:59 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/skolstartennarmarsig.5.48c3fa3e15db079c29b9136a.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/skolstartennarmarsig.5.48c3fa3e15db079c29b9136a.html Gymmet på Slotte renoveras Gymmet på Slottegymnasiet i Ljusdal ska renoveras och stängs en kortare period från och med måndagen den 14 augusti. Tue, 08 Aug 2017 10:52:36 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/gymmetpaslotterenoveras.5.48c3fa3e15db079c29b8acda.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/gymmetpaslotterenoveras.5.48c3fa3e15db079c29b8acda.html Naturreservat på gång vid Hamra Länsstyrelsen föreslår att Hägenlammsmyran, cirka 2,5 kilometer nordväst om Hamra, blir naturreservat. Tue, 08 Aug 2017 08:15:11 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/naturreservatpagangvidhamra.5.48c3fa3e15db079c29b85ad0.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/naturreservatpagangvidhamra.5.48c3fa3e15db079c29b85ad0.html Klipp häcken för säkrare trafik! Grönt är skönt. Men växtlighet kan också innebära trafikfara. Därför är det viktigt att förbättra sikt och framkomlighet genom att sköta träd, buskar och häckar. Mon, 07 Aug 2017 07:36:32 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/klipphackenforsakraretrafik.5.4eecb2d51563fa36312d81b.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/klipphackenforsakraretrafik.5.4eecb2d51563fa36312d81b.html Kommunstyrelsen inställd Kommunstyrelsens sammanträde den 10 augusti är inställt. Tue, 01 Aug 2017 14:16:51 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/kommunstyrelseninstalld.5.47eb39f415d9343653456f8a.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/kommunstyrelseninstalld.5.47eb39f415d9343653456f8a.html Biblioteket flyttar in! Den 14-27 augusti är Lilla biblioteket stängt medan allt material flyttas över till Ljusdals bibliotek i nyrenoverade lokaler. Tue, 01 Aug 2017 11:14:26 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/biblioteketflyttarin.5.47eb39f415d934365345197b.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/biblioteketflyttarin.5.47eb39f415d934365345197b.html Ny belysning i Gamla stan Efter samråd med verksamheter i Gamla stan har kommunen beslutat att byta ut gatubelysningen längs Södra Järnvägsgatan. Tue, 01 Aug 2017 10:52:44 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/nybelysningigamlastan.5.47eb39f415d9343653450f86.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/nybelysningigamlastan.5.47eb39f415d9343653450f86.html Behöver du busskort till skolan? Skall du åka med X-trafiks linjebussar eller tåg till skolan i höst? Då är det hög tid att se till att du har koll på ditt skolkort! X-trafik kräver att det skall finnas giltigt skolkort redan första skoldagen 23 augusti. Mon, 31 Jul 2017 12:39:31 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/behoverdubusskorttillskolan.5.47eb39f415d9343653429139.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/behoverdubusskorttillskolan.5.47eb39f415d9343653429139.html Mer telefontid hos kvinnojouren Kvinnojouren Viljan i Ljusdal har blivit lättare att nå. Förutom öppet för samtalsstöd på vardagar klockan 08.00-12.00 finns nu jourtider för telefonsamtal alla kvällar och på helger även på eftermiddagarna. Thu, 27 Jul 2017 14:30:17 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/mertelefontidhoskvinnojouren.5.404eb6bd15ca4ac2afc29c5b.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/mertelefontidhoskvinnojouren.5.404eb6bd15ca4ac2afc29c5b.html Dags att söka vägunderhållsbidrag Nu är det dags att söka kommunalt vägunderhållsbidrag för enskild väg. Ansökan ska vara Ljusdals kommun tillhanda senast 31 augusti. Thu, 27 Jul 2017 06:43:26 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/dagsattsokavagunderhallsbidrag.5.6806c6c15c6665185c83042.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/dagsattsokavagunderhallsbidrag.5.6806c6c15c6665185c83042.html Tips om finansiering för företagare Utbyggnadsplaner, uppfinningar och andra företagsfrågor behöver inte stupa på bristande finansiering. Vi har råden. Wed, 26 Jul 2017 08:28:31 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/tipsomfinansieringforforetagare.5.7a17653f15572f9954dbe31.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/tipsomfinansieringforforetagare.5.7a17653f15572f9954dbe31.html Fel om lång väntan på boende I nyhetsmeddelande från TT förekommer uppgifter om att Ljusdals kommun har längst väntetid i landet från ansökan till inflyttning på vård-och omsorgsboende (vobo) för äldre. Thu, 20 Jul 2017 14:23:13 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/felomlangvantanpaboende.5.3a18b1b715d4bb3749b3d3f4.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/felomlangvantanpaboende.5.3a18b1b715d4bb3749b3d3f4.html Klart med andra trygghetsboendet När första trygghetsboendet på Gärdeåsen i Ljusdal fylldes snabbt gick kommunägda Ljusdalshem vidare med att bygga om grannhuset. Nu är även det fyllt. Mon, 17 Jul 2017 05:30:00 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/klartmedandratrygghetsboendet.5.7a0cdb5715d369608ad20cd7.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/klartmedandratrygghetsboendet.5.7a0cdb5715d369608ad20cd7.html Var sparsam med vattnet! Ljusdals kommun ligger inom ett område som Sveriges geologiska undersökning, SGU, bedömer ha mycket lägre grundvattennivå än normalt. Men det behöver inte innebära brist på dricksvatten. Fri, 14 Jul 2017 07:35:30 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/varsparsammedvattnet.5.721aee2815b89beaaf2a2724.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/varsparsammedvattnet.5.721aee2815b89beaaf2a2724.html Nytt utegym i Måga Motionsspåren i Måga, Ljusdal, har fått ett nytt komplement. Ett utegym vid start- och målplatsen finns tillgängligt sedan en tid tillbaka. Thu, 13 Jul 2017 05:30:00 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/nyttutegymimaga.5.1b38c4e715d17d469a0e9268.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/nyttutegymimaga.5.1b38c4e715d17d469a0e9268.html Bokhandlargränd får nytt liv Bokhandlargränd i Ljusdal blir shared space där olika trafikslag samsas på de gåendes villkor. Det är en första åtgärd efter workshops och annat i den så kallade köpingsutvecklingsprocessen. Wed, 12 Jul 2017 05:30:00 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/bokhandlargrandfarnyttliv.5.1b38c4e715d17d469a0bd252.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/bokhandlargrandfarnyttliv.5.1b38c4e715d17d469a0bd252.html Utställning i 100-årigt vattentorn För att högtidlighålla minnet av invigningen av Ljusdals vattentorn år 1917 kommer tornet även i år att vara sommaröppet under några veckor med hjälp av kommunens sommarpraktikanter. Tue, 11 Jul 2017 11:30:00 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/utstallningi100arigtvattentorn.5.1b38c4e715d17d469a0c00c7.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/utstallningi100arigtvattentorn.5.1b38c4e715d17d469a0c00c7.html Vad är hemsjukvård? Hemsjukvård är ett samlingsnamn för hälso- och sjukvård som ges i hemmet. Hemsjukvård ges i såväl ordinärt som i särskilt boenden. I hem­sjukvården i Ljusdals kommun ingår arbets­terapeuter, fysio­terapeuter, sjuk­sköterskor, under­sköterskor och rehab­assistenter. Mon, 10 Jul 2017 11:55:31 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/vadarhemsjukvard.5.1b38c4e715d17d469a023fdf.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/vadarhemsjukvard.5.1b38c4e715d17d469a023fdf.html Fortsatt beläggningsarbete under v.28 Beläggningsarbetet genom Ljusdal fortsätter även under vecka 28. Det gäller främst på Norra Järnvägsgatan mellan COOP och Resecentrum. Beläggningsarbetet kommer främst att utföras fr.o.m. kl. 19:00 – och nattetid. Trafiken regleras då med flaggvakter – vilket kan leda till förseningar. Under dagen är det endast smärre störningar. Thu, 06 Jul 2017 14:28:44 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/fortsattbelaggningsarbeteunderv28.5.1ead632a15d12837cd226e5d.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/fortsattbelaggningsarbeteunderv28.5.1ead632a15d12837cd226e5d.html Ljusdal Energi lanserar ny webbplats Några av nyheterna på den nya sidan är att den är modernare, enklare att hitta information på och mobilanpassad. Det innebär att du kan besöka den lika enkelt oavsett om du surfar via dator, surfplatta eller mobil. Tue, 04 Jul 2017 11:21:19 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/ljusdalenergilanserarnywebbplats.5.75ca5f0a15cffac30c86a3d7.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/ljusdalenergilanserarnywebbplats.5.75ca5f0a15cffac30c86a3d7.html Tekniskt basår erbjuds på lokala studieorter För att förbättra tillgängligheten och utöka möjligheterna till studier i länet bygger nu Högskolan i Gävle och vuxenutbildningar/lärcentra upp ett samarbete där Tekniskt basår erbjuds på lokala studieorter från hösten 2017. Fri, 30 Jun 2017 16:14:30 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/teknisktbasarerbjudspalokalastudieorter.5.ff838fa15ce1b972a48d10b.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/teknisktbasarerbjudspalokalastudieorter.5.ff838fa15ce1b972a48d10b.html Kommunen agerar angående väg Trafikverket har meddelat fastighetsägare i Lillhamra att man kommer att upphöra med underhåll av väg 717 som ansluter till Europaväg 45. Ljusdals kommun kräver nu en omprövning av Trafikverkets beslut. Fri, 30 Jun 2017 13:08:55 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/kommunenagerarangaendevag.5.ff838fa15ce1b972a4b8471.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/kommunenagerarangaendevag.5.ff838fa15ce1b972a4b8471.html Broarbete klart tidigare än planerat Trafikverket meddelar att arbetet på bron mellan Hennan och Ramsjö blir klart redan den 1 juli istället för den 9 juli, som tidigare beräknat. Fri, 30 Jun 2017 13:08:44 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/broarbeteklarttidigareanplanerat.5.ff838fa15ce1b972a4b69ba.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/broarbeteklarttidigareanplanerat.5.ff838fa15ce1b972a4b69ba.html Blir det mer svensk mat med ny livsmedelsstrategi? Riksdagen antog den 20 juni Sveriges första livsmedelsstrategi. Men innebär detta att blir det mer svensk mat på våra tallrikar? Den frågan ska besvaras onsdagen den 5 juli under ett frukostseminarium som ingår i Almedalsveckan. Fri, 30 Jun 2017 10:43:17 +0200 https://www.ljusdal.se/kommunpolitik/press/pressmeddelande/blirdetmersvenskmatmednylivsmedelsstrategi.5.ff838fa15ce1b972a498434.html https://www.ljusdal.se/kommunpolitik/press/pressmeddelande/blirdetmersvenskmatmednylivsmedelsstrategi.5.ff838fa15ce1b972a498434.html Begränsad framkomlighet söder om Järvsö Beläggningsarbetet som utförs av Trafikverket på riksväg 83 söder om Järvsö förlängs till den 23 juli. Framkomligheten är fortsatt begränsad och trafiken regleras med lots och trafikljus vardagar. Thu, 29 Jun 2017 13:58:28 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/begransadframkomlighetsoderomjarvso.5.ff838fa15ce1b972a491c32.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/begransadframkomlighetsoderomjarvso.5.ff838fa15ce1b972a491c32.html Begränsad framkomlighet i Ljusdal Mellan 28 juni - 7 juli utför Trafikverket ett beläggningsarbete på genomfartsvägen i Ljusdal, som innebär att framkomligheten stundtals kommer att vara begränsad och förseningar kan uppstå. Thu, 29 Jun 2017 10:49:32 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/begransadframkomlighetiljusdal.5.ff838fa15ce1b972a48bdae.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/begransadframkomlighetiljusdal.5.ff838fa15ce1b972a48bdae.html Vattenskoteråkning i begränsat område Länsstyrelsen har beslutat att vattenskoter/jetski får användas i Ljusdals kommun, dock endast i ett begränsat område på älven Ljusnan, under perioden 13 juni - 31 december. Thu, 29 Jun 2017 06:00:02 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/vattenskoterakningibegransatomrade.5.ff838fa15ce1b972a443954.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/vattenskoterakningibegransatomrade.5.ff838fa15ce1b972a443954.html De flesta abonnenter har nu vatten igen Åkerstagatan i Ljusdal kommer dock förmodligen att vara utan vatten även idag. Vattentankarna som stått vid Rosehills kommer därför att flyttas till området vid Jonsparken och finnas tillgängliga för de boende i Åkersta. Wed, 28 Jun 2017 10:00:12 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/deflestaabonnenterharnuvattenigen.5.ff838fa15ce1b972a460ad4.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/deflestaabonnenterharnuvattenigen.5.ff838fa15ce1b972a460ad4.html Vattnet tillbaka i flera områden Ljusdal Energi har nu lyckats isolera vattenläckan och de flesta kunderna har eller kommer att få vattnet tillbaka. Då det var ett stort område som drabbades så kommer det i vissa fall att ta lite tid innan trycket i ledningarna är tillbaka. Missfärgningar av vattnet kan också förekomma. Tue, 27 Jun 2017 21:26:06 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/vattnettillbakaifleraomraden.5.ff838fa15ce1b972a44aef1.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/vattnettillbakaifleraomraden.5.ff838fa15ce1b972a44aef1.html Vattenläcka i Ljusdal Ljusdal Energi meddelar att det för närvarande är en driftstörning i vattenleveransen i centrala Ljusdal och även i delar av omgivningarna. Vattenläckan är lokaliserad och det finns personal på plats som kommer att påbörja reparationsarbetet. Tue, 27 Jun 2017 19:26:29 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/vattenlackailjusdal.5.ff838fa15ce1b972a447540.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/vattenlackailjusdal.5.ff838fa15ce1b972a447540.html Järvsö inspelningsplats för TV-program Sveriges Television och produktionsbolaget Jarowskij har valt Järvsö som inspelningsplats för de kommande två säsongerna av Wild Kids, ett populärt barnprogram som fått flera utmärkelser. Tue, 27 Jun 2017 12:32:08 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/jarvsoinspelningsplatsfortvprogram.5.ff838fa15ce1b972a4e91e.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/jarvsoinspelningsplatsfortvprogram.5.ff838fa15ce1b972a4e91e.html Upplev Kyrköns naturreservat Länsstyrelsen har under året arbetat med att göra naturreservatet på Kyrkön i Järvsö mer tillgängligt, och onsdag 28 juni inbjudes det till en gemensam vandring. Thu, 22 Jun 2017 17:14:53 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/upplevkyrkonsnaturreservat.5.36fb02415cc37ae2206746a.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/upplevkyrkonsnaturreservat.5.36fb02415cc37ae2206746a.html Viktig information om skolbusskort Behöver du busskort för att åka med X-trafiks bussar eller tåg till skolan i höst? Se då till att du har koll på kortet i god tid inför höstterminen. Läs mer här. Informationen är uppdaterad 22 juni. Thu, 22 Jun 2017 10:16:17 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/viktiginformationomskolbusskort.5.36fb02415cc37ae2205b800.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/viktiginformationomskolbusskort.5.36fb02415cc37ae2205b800.html Kom på möte om plan för Ljusdal! Ljusdals kommun bjuder in till samrådsmöten om tätorten Ljusdals framtida utveckling. Träffarna om den fördjupade översiktsplanen delas upp i tre separata möten med olika intressegrupper. Wed, 21 Jun 2017 13:59:54 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/kompamoteomplanforljusdal.5.65f1dcb15c8008c1ac27e23.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/kompamoteomplanforljusdal.5.65f1dcb15c8008c1ac27e23.html Stängt på midsommarafton Verksamheterna i Förvaltningshuset, kommunväxeln och alla biblioteken håller stängt på midsommarafton, fredag den 23 juni. Vi önskar alla en trevlig midsommar! Wed, 21 Jun 2017 10:49:01 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/stangtpamidsommarafton.5.404eb6bd15ca4ac2afcb5c34.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/stangtpamidsommarafton.5.404eb6bd15ca4ac2afcb5c34.html Skola och omsorg stärks Omsorgsnämnden och utbildningsnämnden får 6 miljoner kronor vardera i budgetförstärkning under 2018-2020 enligt kommunfullmäktiges budgetbeslut den 19 juni. Tue, 20 Jun 2017 15:33:06 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/skolaochomsorgstarks.5.36fb02415cc37ae22011646.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/skolaochomsorgstarks.5.36fb02415cc37ae22011646.html Midsommarfirande i kommunen Välkommen till Fågelsjö, Los, Ramsjö, Färila, Järvsö och Ljusdal för traditionellt midsommarfirande i vackra miljöer fredag 23 juni. Tue, 20 Jun 2017 09:38:01 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/midsommarfirandeikommunen.5.404eb6bd15ca4ac2afcb5bca.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/midsommarfirandeikommunen.5.404eb6bd15ca4ac2afcb5bca.html Begränsad alkoholhandläggning Veckan efter midsommar 26-30 juni är alkoholhandläggningen på kommunen obemannad. Under tre därefter följande veckor är det begränsad bemanning, Tue, 20 Jun 2017 06:00:06 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/begransadalkoholhandlaggning.5.404eb6bd15ca4ac2afc799a.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/begransadalkoholhandlaggning.5.404eb6bd15ca4ac2afc799a.html Sommaröppet på Beroendecentrum Här kommer information om öppettider för Beroendecentrum i Norra Hälsingland i sommar. Under fyra veckor samverkar mottagningen i Ljusdal med Beroendecentrum i Hudiksvall. Mon, 19 Jun 2017 05:30:04 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/sommaroppetpaberoendecentrum.5.404eb6bd15ca4ac2afc2ef43.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/sommaroppetpaberoendecentrum.5.404eb6bd15ca4ac2afc2ef43.html Midnattsvandring i Hamra nationalpark Natten mot midsommarafton erbjuds guidade vandringar genom urskog, myr- och vattenlandskap i vår vackra nationalpark. Ta på stövlar och följ med längs stigar och spänger! Sat, 17 Jun 2017 22:11:52 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/midnattsvandringihamranationalpark.5.404eb6bd15ca4ac2afc95585.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/midnattsvandringihamranationalpark.5.404eb6bd15ca4ac2afc95585.html Tornmyran blir naturreservat Länsstyrelsen har beslutat att myrmarksområdet Tornmyran i Ljusdals kommun ska bli naturreservat. Fri, 16 Jun 2017 18:29:12 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/tornmyranblirnaturreservat.5.404eb6bd15ca4ac2afc3bb91.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/tornmyranblirnaturreservat.5.404eb6bd15ca4ac2afc3bb91.html Kommunhusets konstnärer utsedda Efter en utlysning om skissuppdrag för konstnärlig utsmyckning i Kommunhuset i Ljusdal har nu två konstnärer valts ut. Wed, 14 Jun 2017 13:57:52 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/kommunhusetskonstnarerutsedda.5.404eb6bd15ca4ac2afcb86b.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/kommunhusetskonstnarerutsedda.5.404eb6bd15ca4ac2afcb86b.html Utveckling av Mångs-Pers Omsorgsnämnden beslutade på tisdagen att ge förutsättningar för att omvandla vård- och omsorgsboendet Mångs-Pers i Färila till trygghetsboende. Tue, 13 Jun 2017 10:52:34 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/utvecklingavmangspers.5.65f1dcb15c8008c1acd0cd0.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/utvecklingavmangspers.5.65f1dcb15c8008c1acd0cd0.html Nya tag för restaurangutbildning Ledningen för restaurang Pärlan på Slottegymnasiet i Ljusdal vill tacka alla gäster för det gångna året. Tue, 13 Jun 2017 05:30:00 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/nyatagforrestaurangutbildning.5.65f1dcb15c8008c1acd0818.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/nyatagforrestaurangutbildning.5.65f1dcb15c8008c1acd0818.html Gymmet på Slotte öppnar i ny regi Gymmet på Slottegymnasiet i Ljusdal öppnar i ny regi måndagen den 19 juni. Det är öppet klockan 09.00-18.00 på vardagar. Mon, 12 Jun 2017 08:49:34 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/gymmetpaslotteoppnarinyregi.5.65f1dcb15c8008c1acc4f26.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/gymmetpaslotteoppnarinyregi.5.65f1dcb15c8008c1acc4f26.html Årets stipendiater vid skolorna Varje år delas ett antal stipendier ut till elever vid skolorna i Ljusdals kommun. Här är årets stipendiater, grattis! Fri, 09 Jun 2017 12:00:00 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/aretsstipendiatervidskolorna.5.65f1dcb15c8008c1ac29abe.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/aretsstipendiatervidskolorna.5.65f1dcb15c8008c1ac29abe.html Folkmängden ökade i april Efter minus under årets första kvartal ökade Ljusdals kommun sin folkmängd under april. Ett överskott i kolumnen för inrikes flyttningar är en viktig orsak. Fri, 09 Jun 2017 10:19:54 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/folkmangdenokadeiapril.5.65f1dcb15c8008c1ac4dece.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/folkmangdenokadeiapril.5.65f1dcb15c8008c1ac4dece.html De får pengar för sommarlovskul Ljusdals kommun har åter igen fördelat drygt en halv miljon kronor för att barn och unga ska få möjlighet till gratis sommarlovsaktiviteter. Thu, 08 Jun 2017 17:05:00 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/defarpengarforsommarlovskul.5.65f1dcb15c8008c1ac112e3.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/defarpengarforsommarlovskul.5.65f1dcb15c8008c1ac112e3.html Trafiklösning genom samarbete Ljusdals kommun ansvarar inte för att kollektivtrafiken mellan Ljusdal och Ramsjö fungerar även när riksväg 83 är avstängd vid Hälsinge-Nybo. Men kommunen har agerat framgångsrikt genom samarbete med X-trafik. Thu, 08 Jun 2017 09:17:36 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/trafiklosninggenomsamarbete.5.65f1dcb15c8008c1ac2421d.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/trafiklosninggenomsamarbete.5.65f1dcb15c8008c1ac2421d.html Sjukfrånvaron minskar Sjukfrånvaron bland Ljusdals kommuns anställda minskar. Det visar statistik för första kvartalet 2017. Wed, 07 Jun 2017 15:04:51 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/sjukfranvaronminskar.5.65f1dcb15c8008c1ac9e58.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/sjukfranvaronminskar.5.65f1dcb15c8008c1ac9e58.html Taxi ersätter Ramsjöbuss X-trafik ersätter busstrafiken mellan Hennan och Ramjö med taxi då riksväg 83 är avstängd mellan orterna till följd av ett omfattande broarbete vid Hälsinge-Nybo. Mon, 05 Jun 2017 16:18:26 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/taxiersatterramsjobuss.5.6806c6c15c6665185cc553.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/taxiersatterramsjobuss.5.6806c6c15c6665185cc553.html Nationaldagsfirande i Ljusdals kommun Välkomna på festligt nationaldagsfirande i den skira sommaren tisdag 6 juni i Fågelsjö, Los, Ramsjö, Kårböle, Färila, Järvsö och Ljusdal. Fri, 02 Jun 2017 18:56:21 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/nationaldagsfirandeiljusdalskommun.5.6806c6c15c6665185c11806.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/nationaldagsfirandeiljusdalskommun.5.6806c6c15c6665185c11806.html Begränsad service för försörjningsstöd Fredagen den 2 juni är det begränsad service på omsorgsförvaltningens individ- och familjeomsorg kring frågor som rör ekonomiskt bistånd. Thu, 01 Jun 2017 16:08:39 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/begransadserviceforforsorjningsstod.5.6a130f2e15c5d69ee5b31f80.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/begransadserviceforforsorjningsstod.5.6a130f2e15c5d69ee5b31f80.html Föräldrar – möt upp ”på sta’n”! Fest – men inte fylla och förstörelse. Inför skolavslutningsveckan hoppas kommunen att föräldrar och andra vuxna vistas ute där ungdomarna roar sig. Thu, 01 Jun 2017 15:30:00 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/foraldrarmotupppastan.5.6a130f2e15c5d69ee5b26921.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/foraldrarmotupppastan.5.6a130f2e15c5d69ee5b26921.html Lättare att bygga nära vatten Ljusdals kommuns utveckling gynnas av att det blir lättare att bygga vid sjöar och vattendrag. En LIS-plan som kommunfullmäktige har antagit ligger nu fast. Thu, 01 Jun 2017 07:49:51 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/lattareattbygganaravatten.5.6a130f2e15c5d69ee5b23ce0.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/lattareattbygganaravatten.5.6a130f2e15c5d69ee5b23ce0.html Återinvigning med ny krögare Måndagen den 28 augusti startar återinvigningsveckan för entréplanet i Förvaltningshuset i Ljusdal. Det byter då också namn till Kommunhuset, firar 30-årsjubileum och får ny krögare. Wed, 31 May 2017 14:30:44 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/aterinvigningmednykrogare.5.6a130f2e15c5d69ee5b6b29.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/aterinvigningmednykrogare.5.6a130f2e15c5d69ee5b6b29.html Minister svarar om vägavstängning Infrastrukturminister Anna Johansson (S) förutsätter att Trafikverket har goda skäl att stänga av riksväg 83 mellan Hennan och Ramsjö och att det har skett i dialog med berörda parter. Wed, 31 May 2017 13:02:30 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/ministersvararomvagavstangning.5.6a130f2e15c5d69ee5b4675.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/ministersvararomvagavstangning.5.6a130f2e15c5d69ee5b4675.html Jämställdhet i fokus för politiker Hur kan Ljusdal bli bättre på jämställdhetsarbete? Det väntas kommunfullmäktiges jämställdhetsberednings ledande politiker få tips på 30-31 maj. Tue, 30 May 2017 06:47:23 +0200 https://www.ljusdal.se/kommunpolitik/press/pressmeddelande/jamstalldhetifokusforpolitiker.5.59670dcc15c540dd5691bdd6.html https://www.ljusdal.se/kommunpolitik/press/pressmeddelande/jamstalldhetifokusforpolitiker.5.59670dcc15c540dd5691bdd6.html Ny vattentäkt på gång i Järvsö Ljusdal Vatten AB behöver en ny vattentäkt i Järvsö för att klara den långsiktiga vattenförsörjningen för orten. Med hjälp av en hydrogeologkonsult prövar bolaget ett tänkbart läge för en ny vattentäkt på Ljusnans östra sida (markerat på kartan). Mon, 29 May 2017 12:49:47 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/nyvattentaktpagangijarvso.5.3751f03515c31564074f217e.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/nyvattentaktpagangijarvso.5.3751f03515c31564074f217e.html Drygt 200 personer på inflyttardag Drygt 200 personer hade anmält sig till en välkomstdag för nya kommuninvånare som Ljusdals kommun arrangerade lördagen den 27 maj. Mon, 29 May 2017 11:11:15 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/drygt200personerpainflyttardag.5.3751f03515c31564074ee385.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/drygt200personerpainflyttardag.5.3751f03515c31564074ee385.html IFO stänger tidigt 1 juni Individ- och familjeomsorgen i Förvaltningshuset i Ljusdal stänger för dagen redan klockan 11.00 torsdagen den 1 juni. Mon, 29 May 2017 07:16:26 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/ifostangertidigt1juni.5.3751f03515c31564074e8f48.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/ifostangertidigt1juni.5.3751f03515c31564074e8f48.html Miljardinvestering på Inlandsbanan Inlandsbanan kan rustas upp genom miljardinvesteringar från pensionsfonder och andra institutionella investerare. Fri, 26 May 2017 10:54:35 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/miljardinvesteringpainlandsbanan.5.3751f03515c3156407477789.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/miljardinvesteringpainlandsbanan.5.3751f03515c3156407477789.html Vägavstängning i riksdagsfråga Hur säkerställer statsrådet en dialog mellan Trafikverket och kommunen i fråga om avstängningen av riksväg 83 mellan Hennan och Ramsjö? Fri, 26 May 2017 10:39:09 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/vagavstangningiriksdagsfraga.5.3751f03515c31564074770a2.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/vagavstangningiriksdagsfraga.5.3751f03515c31564074770a2.html Öppet hus som 20-årsjubileum Ljusdals kommuns Riokompaniet firar 20-årsjubileum. Med anledning av detta hålls öppet hus i butiken på Tällegatan i Ljusdal tisdagen den 30 maj klockan 09.30-19.00. Fri, 26 May 2017 06:00:02 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/oppethussom20arsjubileum.5.3751f03515c31564074367e.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/oppethussom20arsjubileum.5.3751f03515c31564074367e.html Hälsingegårdar hela helgen Under två dagar, lördag 27 maj och söndag 28 maj, arrangeras Hälsingegårdsdagarna i Världsarvet Hälsingegårdar. På Ljusdals kommuns Bortom Åa i Fågelsjö kan du testa på traktens festmat flötgröt. Thu, 25 May 2017 06:00:02 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/halsingegardarhelahelgen.5.3751f03515c3156407447d2.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/halsingegardarhelahelgen.5.3751f03515c3156407447d2.html Ljusdal får fördjupad översiktsplan Kommunstyrelsen beslutade på onsdagen att skicka ut ett förslag till fördjupad översiktsplan för Ljusdals tätort/köpingen på samråd under sex veckor från och med början av juni. Wed, 24 May 2017 11:31:56 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/ljusdalfarfordjupadoversiktsplan.5.3751f03515c315640747498.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/ljusdalfarfordjupadoversiktsplan.5.3751f03515c315640747498.html Företagsklimatet förbättras Företagsklimatet i Ljusdals kommun upplevs som förbättrat under det senaste året. Det visar Svenskt Näringslivs årliga undersökning. Mon, 22 May 2017 12:44:41 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/foretagsklimatetforbattras.5.1c59fdd815c21cf807010237.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/foretagsklimatetforbattras.5.1c59fdd815c21cf807010237.html Ljusdal i matdebatt i Almedalen Ljusdals kommun ordnar under Almedalsveckan på Gotland ett frukostseminarium tillsammans med Region Gävleborg och konsultföretaget Ramböll. Temat är ”Blir det mer svensk mat på våra tallrikar med den nya livsmedelsstrategin?” Fri, 19 May 2017 06:41:29 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/ljusdalimatdebattialmedalen.5.637b0f715c1c01ad2325b80.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/ljusdalimatdebattialmedalen.5.637b0f715c1c01ad2325b80.html Sök bidrag för sommarlovsaktiviteter Föreningar, organisationer, församlingar och kommunala enheter kan nu söka bidrag till kostnadsfria sommarlovsaktiviteter för barn och unga i syftet att främja integration. Thu, 18 May 2017 08:50:43 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/sokbidragforsommarlovsaktiviteter.5.1b27dcc515a8f6ecba3ea27b.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/sokbidragforsommarlovsaktiviteter.5.1b27dcc515a8f6ecba3ea27b.html Belysning i Gamla stan byts ut Måndagen den 29 maj börjar arbetet med att byta ut belysningen längs Södra Järnvägsgatan i Gamla stan i Ljusdal. Thu, 18 May 2017 08:25:56 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/belysningigamlastanbytsut.5.4dc253a215c16cad72519bb8.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/belysningigamlastanbytsut.5.4dc253a215c16cad72519bb8.html Losbördig skänker pengar till byn Koboltgruvan, skolan och biblioteket i Los får dela på 75 000 kronor när en före detta Losbo skänker pengar till hembygden. Wed, 17 May 2017 14:03:25 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/losbordigskankerpengartillbyn.5.615da74715bf5b8a338efefa.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/losbordigskankerpengartillbyn.5.615da74715bf5b8a338efefa.html Vägen Hennan-Ramsjö stängs av Under veckorna 21-27 går det inte att köra riksväg 83 mellan Hennan och Ramsjö. Det beror på en stor brorenovering vid Hälsinge-Nybo som innebär att ingen trafik kan passera på platsen. Tue, 16 May 2017 08:26:35 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/vagenhennanramsjostangsav.5.615da74715bf5b8a338c05f3.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/vagenhennanramsjostangsav.5.615da74715bf5b8a338c05f3.html Vad gör ditt barn i sommar? Sommaren är snart här med alla dess fröjder - och frestelser. Välkommen till en informationskväll för föräldrar och andra vuxna i Ljusdals kommun! Mon, 15 May 2017 13:49:00 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/vadgordittbarnisommar.5.615da74715bf5b8a33821a.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/vadgordittbarnisommar.5.615da74715bf5b8a33821a.html Naturskola på fyra orter Tillsammans med Ljusdals kommun startar Rovdjurscentret De 5 Stora i Järvsö naturskoleverksamhet på fyra orter i kommunen. Det sker i form av LONA-projekt och Naturvårdsverket bidrar med maximalt 665 000 kronor. Fri, 12 May 2017 06:00:00 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/naturskolapafyraorter.5.5f449fe015be53c77cb38102.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/naturskolapafyraorter.5.5f449fe015be53c77cb38102.html Många söker sommarpraktik Ljusdals kommuns sommarpraktikplatser för gymnasieungdomar lockar i vanlig ordning många sökande. I år har cirka 240 personer sökt de 142 platserna. Thu, 11 May 2017 15:30:00 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/mangasokersommarpraktik.5.615da74715bf5b8a338555b.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/mangasokersommarpraktik.5.615da74715bf5b8a338555b.html Solceller och elfordon på mässa En solcellsmässa anordnas i Delsbo för att informera om tekniken för solcellsanläggningar och möjlighet till bidrag för dem. Elbilar och elcyklar visas också. Wed, 10 May 2017 13:21:33 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/solcellerochelfordonpamassa.5.5f449fe015be53c77cb609ff.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/solcellerochelfordonpamassa.5.5f449fe015be53c77cb609ff.html Kommunfullmäktige ställer in Kommunfullmäktges ordförande Björn Brink har beslutat att ställa in kommunfullmäktiges sammanträde den 22 maj 2017 på grund av för få inkomna ärenden. Wed, 10 May 2017 11:26:09 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/kommunfullmaktigestallerin.5.5f449fe015be53c77cb60040.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/kommunfullmaktigestallerin.5.5f449fe015be53c77cb60040.html Lättare att sortera avfallet Denna vecka kör Ljusdals kommun kampanjen Vi Håller Rent som uppmanar till bland annat skräpplockardagar i skolor och förskolor. I samband med detta startar kommunen också sitt projekt för enklare källsortering. Tue, 09 May 2017 05:30:00 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/lattareattsorteraavfallet.5.5f449fe015be53c77cb17395.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/lattareattsorteraavfallet.5.5f449fe015be53c77cb17395.html Ljusdal deltar i Krisberedskapsveckan Den 8-14 maj är det dags för Krisberedskapsveckan 2017. Det är en nationell kampanjvecka för att få hushållen att börja reflektera över hur man ordnar mat, vatten, värme och kommunikation om viktiga samhällsfunktioner som el-, vatten- och telekommunikationer slutat fungera. Ljusdals kommun deltar i kampanjen. Sun, 07 May 2017 12:39:32 +0200 https://www.ljusdal.se/kommunpolitik/press/pressmeddelande/ljusdaldeltarikrisberedskapsveckan.5.bc0fb0a15bc57e13ea39f9d.html https://www.ljusdal.se/kommunpolitik/press/pressmeddelande/ljusdaldeltarikrisberedskapsveckan.5.bc0fb0a15bc57e13ea39f9d.html Upplev orörd natur Kom och fira nationalparkernas dag i Hamra nationalpark den 24 maj kl. 14-16, se urgamla skogar, stilla myrar och vilda forsar. Elever från Los skola ger guidade turer.  Fri, 05 May 2017 19:01:45 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/upplevorordnatur.5.bc0fb0a15bc57e13ea98398.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/upplevorordnatur.5.bc0fb0a15bc57e13ea98398.html Så når företagen marknaden Morgonsoffan, mötesplatsen för företagare, handlar torsdagen den 18 maj om hur tjänster och produkter paketeras för att de ska nå ut till så många som möjligt. Fri, 05 May 2017 16:30:00 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/sanarforetagenmarknaden.5.bc0fb0a15bc57e13ea83bd5.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/sanarforetagenmarknaden.5.bc0fb0a15bc57e13ea83bd5.html Två Lindström får kulturstipendium Båda heter Lindström, båda brinner för teater och de får i år Ljusdals kommuns kulturstipendium. Fri, 05 May 2017 06:50:06 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/tvalindstromfarkulturstipendium.5.bc0fb0a15bc57e13ea84078.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/tvalindstromfarkulturstipendium.5.bc0fb0a15bc57e13ea84078.html 300 unga på miljöting i Ljusdal Ljusdal är i år värdkommun för Miljötinget för unga i åldern 14-19 år som bor i Dalarna och Gävleborg. Konferensen arrangeras på Slottegymnasiet den 27-28 oktober. De två konferensdagarna innehåller föreläsningar och workshops, ställningstaganden, nätverkande och underhållning. Thu, 04 May 2017 07:56:36 +0200 https://www.ljusdal.se/kommunpolitik/press/pressmeddelande/300ungapamiljotingiljusdal.5.bc0fb0a15bc57e13ea5dfd3.html https://www.ljusdal.se/kommunpolitik/press/pressmeddelande/300ungapamiljotingiljusdal.5.bc0fb0a15bc57e13ea5dfd3.html NärLjus firar 30-årsjubileum Ljusdals kommuns näringspolitiska stiftelse NärLjus firar under onsdagen den 3 maj 30-årsjubileum som avslutas på kvällen med deltagande i den lokala Företagargalan på Vallens gård i Ljusdal. Wed, 03 May 2017 11:16:15 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/narljusfirar30arsjubileum.5.bc0fb0a15bc57e13ea3bbdf.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/narljusfirar30arsjubileum.5.bc0fb0a15bc57e13ea3bbdf.html Hel och ren på Östernäs Toaletten vid lekparken på Östernäs har nu öppnats för säsongen efter byte av vandaliserad kran. Cykeltvätten vid betongparken kommer igång om ca en vecka, då även den behöver visst underhåll innan.  Wed, 03 May 2017 10:46:03 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/helochrenpaosternas.5.bc0fb0a15bc57e13ea1ad34.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/helochrenpaosternas.5.bc0fb0a15bc57e13ea1ad34.html Webbplats för unga och nya i Sverige Nu finns webbplatsen Youmo som ger nyanlända och asylsökande barn och unga i åldrarna 13–20 år vägledning i frågor som rör bl.a. hälsa, relationer och jämställdhet. Fri, 28 Apr 2017 20:27:30 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/webbplatsforungaochnyaisverige.5.1f9b823515ba192c4127f9a3.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/webbplatsforungaochnyaisverige.5.1f9b823515ba192c4127f9a3.html Teater i alla kommundelar Nu åker Slottegymnasiets teatergrupp ut på sin första och unika teaterturné med start måndagen den 1 maj i Los och avslutning lördagen 6 maj i Delsbo. Var med och upplev den första turnén i Sceniskt Musikprojekts långa historia med PO Andersson i spetsen! Thu, 27 Apr 2017 15:03:43 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/teateriallakommundelar.5.1f9b823515ba192c4125335a.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/teateriallakommundelar.5.1f9b823515ba192c4125335a.html Tips om pengar till företagsidéer Har du som företagare en idé som kan lyfta din rörelse men har svårt att få slantarna att räcka till? Då kan lösningen på dina problem finnas på Närljus i Ljusdal tisdagen den 2 maj. Thu, 27 Apr 2017 07:33:23 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/tipsompengartillforetagsideer.5.1f9b823515ba192c41247108.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/tipsompengartillforetagsideer.5.1f9b823515ba192c41247108.html Information om nätkränkningar Alla vårdnadshavare i kommunen bjuds in till Stenhamreskolans aula torsdag 27 april kl. 18.30-20.00 för ett informationsmöte om nätkränkningar. Wed, 26 Apr 2017 14:37:35 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/informationomnatkrankningar.5.1f9b823515ba192c4122b8ea.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/informationomnatkrankningar.5.1f9b823515ba192c4122b8ea.html Begränsat fyrverkeri på valborg Sedan 2015 är det nya regler för hur fyrverkeri får användas i tätbebyggda områden i kommunen. Wed, 26 Apr 2017 09:57:23 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/begransatfyrverkeripavalborg.5.1f9b823515ba192c41225f9e.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/begransatfyrverkeripavalborg.5.1f9b823515ba192c41225f9e.html Losbo hyllad arbetsmyra Årets Arbetsmyra 2017 är ett pris som tilldelats Bo Nilsson, Los, för hans 27-åriga insats för Loos Koboltgruva. Tue, 25 Apr 2017 09:53:42 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/losbohylladarbetsmyra.5.1f9b823515ba192c4122109.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/losbohylladarbetsmyra.5.1f9b823515ba192c4122109.html Varning för stora snömängder! SMHI har gått ut med en varning klass 2 som gäller stora snömängder från måndag kväll till tisdag förmiddag i Gävleborgs inland. Mon, 24 Apr 2017 11:04:46 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/varningforstorasnomangder.5.721aee2815b89beaaf29a48e.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/varningforstorasnomangder.5.721aee2815b89beaaf29a48e.html Kommunen upplåter odlingslotter Många av gästerna på Röda Korsets språkkafé har berättat att de vill odla egna grönsaker. Kommunen upplåter därför odlingslotter åt Röda Korset på en yta söder om Västra Gränsgatan. Mon, 24 Apr 2017 08:23:24 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/kommunenupplaterodlingslotter.5.721aee2815b89beaaf227c20.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/kommunenupplaterodlingslotter.5.721aee2815b89beaaf227c20.html Hjälp vid oro för extremism Är du orolig att någon du känner dras till en våldsam, extrem rörelse eller ideologi? Du kan då ringa Orostelefonen hos Rädda Barnen 020-100 200 anonymt och kostnadsfritt för att få stöd och råd. Fri, 21 Apr 2017 05:32:07 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/hjalpvidoroforextremism.5.1e9052915b44baac97ca94a.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/hjalpvidoroforextremism.5.1e9052915b44baac97ca94a.html Hur har det varit på nätet idag? Inbjudan från Länsstyrelsen Gävleborg. En kväll för föräldrar och andra intresserade om sociala medier, selfie esteem och grooming. Thu, 20 Apr 2017 13:47:00 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/hurhardetvaritpanatetidag.5.721aee2815b89beaaf29a4e.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/hurhardetvaritpanatetidag.5.721aee2815b89beaaf29a4e.html Skadegörelse vid Kyrksjön Under söndagkväll eller natt skedde omfattande skadegörelse på parkbelysningen kring Kyrksjön i Ljusdal. Thu, 20 Apr 2017 11:56:15 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/skadegorelsevidkyrksjon.5.721aee2815b89beaaf2764a.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/skadegorelsevidkyrksjon.5.721aee2815b89beaaf2764a.html Företagsgala på vinnande lantgård Missa inte den lokala Företagsgalan på Vallens Gård i Ljusdal onsdagen den 3 maj klockan 18.30! Thu, 20 Apr 2017 05:32:05 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/foretagsgalapavinnandelantgard.5.3927da7315b67611936af841.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/foretagsgalapavinnandelantgard.5.3927da7315b67611936af841.html Kvällsöppet på Utvecklingscentrum Utvecklingscentrum vid Slottegymnasiet i Ljusdal har kvällsöppet på onsdagar. Det är för elever som vill ha stöd i matematik, svenska, svenska som andraspråk, engelska och SFI. Wed, 19 Apr 2017 10:38:55 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/kvallsoppetpautvecklingscentrum.5.1829b19315ab4eda3f0bbdd5.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/kvallsoppetpautvecklingscentrum.5.1829b19315ab4eda3f0bbdd5.html Luktproblem i Ljusdal byggs bort Ljusdals avloppsreningsverk byggs om bland annat för att det i framtiden inte ska lukta så illa i centrum. Wed, 19 Apr 2017 05:32:06 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/luktproblemiljusdalbyggsbort.5.3927da7315b67611936aba6d.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/luktproblemiljusdalbyggsbort.5.3927da7315b67611936aba6d.html Ljusdal Energi samordnar När kommunägda Ljusdal Energi köpte modulbyggnader var det för att samla personal på bästa sätt. Nu startar upphandlingen av anpassningen av Björkhamre. Tue, 18 Apr 2017 16:10:01 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/ljusdalenergisamordnar.5.3927da7315b67611936b87d6.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/ljusdalenergisamordnar.5.3927da7315b67611936b87d6.html Allmänt möte om Mångs-Pers Om vård- och omsorgsboendet Mångs-Pers ska bli trygghetsboende och andra frågor som rör äldre är tema för ett möte för allmänheten i Revylokalen, Färila, tisdagen den 18 april klockan 18.30. Tue, 18 Apr 2017 07:28:21 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/allmantmoteommangspers.5.1e9052915b44baac97e0f9.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/allmantmoteommangspers.5.1e9052915b44baac97e0f9.html Vill du driva vår restaurang? Ljusdals kommun söker en restauratör som med start sent i augusti vill anta utmaningen att ordna mat och fika i det som kommit att kallas Ljusdalsbornas vardagsrum i Förvaltningshuset, Ljusdal. Fri, 14 Apr 2017 15:00:00 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/villdudrivavarrestaurang.5.1e9052915b44baac97e882e.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/villdudrivavarrestaurang.5.1e9052915b44baac97e882e.html Vill du driva verksamhet i Folkparken? Ljusdals kommun vill komma i kontakt med intresserade av att driva glasverandan och minigolfen i Ljusdals folkpark 2017. Thu, 13 Apr 2017 13:00:00 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/villdudrivaverksamhetifolkparken.5.194574eb15ad9c6145bbc1d3.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/villdudrivaverksamhetifolkparken.5.194574eb15ad9c6145bbc1d3.html Fråga om årsredovisning! Allmänheten har från och med i år möjlighet att ställa frågor kring Ljusdals kommuns årsredovisning för 2016 innan kommunfullmäktige tar beslut om den. Thu, 13 Apr 2017 05:32:14 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/fragaomarsredovisning.5.1e9052915b44baac97c9ea3.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/fragaomarsredovisning.5.1e9052915b44baac97c9ea3.html Begränsat fyrverkeri vid påskfirandet År 2015 infördes nya regler för hur fyrverkeri får användas i tätbebyggda områden i Ljusdals kommun. Även när och där det är tillåtet ska fyrverkeripjäser användas med aktsamhet och hänsyn till människor, djur och miljö. Wed, 12 Apr 2017 11:08:53 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/begransatfyrverkerividpaskfirandet.5.1e9052915b44baac97c9e94.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/begransatfyrverkerividpaskfirandet.5.1e9052915b44baac97c9e94.html Järnvägsövergång avstängd Svevia meddelar att järnvägsövergången vid Smedsgatan (nära OK-Q8) i Ljusdal är avstängd kl 09.00-20.00 måndagen den 10 april. Mon, 10 Apr 2017 08:53:00 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/jarnvagsovergangavstangd.5.1e9052915b44baac977d931.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/jarnvagsovergangavstangd.5.1e9052915b44baac977d931.html Profil från Let's Dance föreläser Han blev känd för hela svenska folket i TV4:s Let's Dance och utsågs till Årets talare 2016. Den 10 maj föreläser Tobias Karlsson i Ljusdal. Sun, 09 Apr 2017 13:40:15 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/profilfranletsdanceforelaser.5.1e9052915b44baac9760981.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/profilfranletsdanceforelaser.5.1e9052915b44baac9760981.html Politiker vill utreda nytt ridhus Utred reparationer och underhåll 20 år framåt men också vad ett nybygge på annan och mer lämpad plats kostar. Det säger Ljusdals kommuns politiska ledning när det gäller det kommunägda ridhuset i Sjöbo, Ljusdal, efter ett besök på platsen. Wed, 05 Apr 2017 14:47:35 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/politikervillutredanyttridhus.5.517b2f115b21afaa0bbf775.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/politikervillutredanyttridhus.5.517b2f115b21afaa0bbf775.html Deklarationer lämnas till Servicekontoret Om du väljer att göra din självdeklaration på papper så kan du lämna den till Servicekontoret i Centrumhuset, N. Järnvägsgatan 39, Ljusdal, eller använda Servicekontorets brevinkast. Wed, 05 Apr 2017 12:43:40 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/deklarationerlamnastillservicekontoret.5.517b2f115b21afaa0bc2b37.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/deklarationerlamnastillservicekontoret.5.517b2f115b21afaa0bc2b37.html Tips om att lämna anbud Fredagen den 7 april finns Henrik Thuresson från Inköp Gävleborg på Närljus i Ljusdal för att svara på frågor runt anbud. Tue, 04 Apr 2017 09:31:12 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/tipsomattlamnaanbud.5.517b2f115b21afaa0b99c55.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/tipsomattlamnaanbud.5.517b2f115b21afaa0b99c55.html Dags att söka tekniskt basår i Ljusdal Nu finns det möjlighet att i Ljusdal ta första steget mot en ingenjörsexamen. Sök till tekniskt basår senast den 15 april. Det finns platser kvar. Mon, 03 Apr 2017 07:04:04 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/dagsattsokateknisktbasariljusdal.5.517b2f115b21afaa0b71f2f.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/dagsattsokateknisktbasariljusdal.5.517b2f115b21afaa0b71f2f.html Räddningsinsatser från Ljusdal på E45 Räddningstjänsten i Ljusdals kommun deltog i räddningsarbetet efter den svåra bussolyckan på E45 söder om Sveg där minst tre personer omkom. Sun, 02 Apr 2017 12:08:53 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/raddningsinsatserfranljusdalpae45.5.517b2f115b21afaa0b559ba.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/raddningsinsatserfranljusdalpae45.5.517b2f115b21afaa0b559ba.html Dags att söka sommarpraktik! Sommaren 2017 erbjuder Ljusdals kommun feriearbeten för ungdomar som är boende i kommunen. Fri, 31 Mar 2017 06:00:00 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/dagsattsokasommarpraktik.5.2b05714815afe1a9ec9e3797.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/dagsattsokasommarpraktik.5.2b05714815afe1a9ec9e3797.html Bremefors utsedd till kommunchef Kommunstyrelsen utsåg på torsdagen Nicklas Bremefors till kommunchef. Han har varit tillförordnad kommunchef sedan 1 september 2016. Thu, 30 Mar 2017 09:21:36 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/bremeforsutseddtillkommunchef.5.2b05714815afe1a9ec9bad17.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/bremeforsutseddtillkommunchef.5.2b05714815afe1a9ec9bad17.html Många vill göra en insats för miljön Medborgarna i kommunen är måna om sin miljö, det visas genom ett högt deltagande i den årliga kampanjen "Vi håller rent". Vill du också vara med? Wed, 29 Mar 2017 15:28:58 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/mangavillgoraeninsatsformiljon.5.2b05714815afe1a9ec9bda1a.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/mangavillgoraeninsatsformiljon.5.2b05714815afe1a9ec9bda1a.html Sanden sopas bort - ett vårtecken Nu är våren på gång och sandupptagningen har påbörjats på gångytor i centrala Ljusdal. Snart kommer även gatorna att sopas. Wed, 29 Mar 2017 13:49:20 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/sandensopasbortettvartecken.5.2b05714815afe1a9ec9bd3d5.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/sandensopasbortettvartecken.5.2b05714815afe1a9ec9bd3d5.html Simhallen rustas - Östernäsbad utreds Kommunen satsar 4,9 miljoner kronor på att rusta simhallen i Färila. Dessutom undersöks kostnaderna för en tempererad utomhusbassäng på Östernäs i Ljusdal och renovering av ridhuset i Sjöbo, Ljusdal. Tue, 28 Mar 2017 08:49:26 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/simhallenrustasosternasbadutreds.5.2b05714815afe1a9ec9933ca.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/simhallenrustasosternasbadutreds.5.2b05714815afe1a9ec9933ca.html Skapa ny konst åt kommunen! Ljusdals kommun bjuder in till att lämna intresseanmälan till konstnärlig utsmyckning i Förvaltningshuset i Ljusdal samt till inköp av färdiga verk, så kallad löskonst. Mon, 27 Mar 2017 12:28:43 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/skapanykonstatkommunen.5.2b05714815afe1a9ec975347.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/skapanykonstatkommunen.5.2b05714815afe1a9ec975347.html Samarbete om skogsgallring Ljusdals kommun har tecknat ett avtal med Sveaskog om gallringar i kommunens skogar. Avtalet sträcker sig till sommaren 2019 med option på ytterligare ett år. Mon, 27 Mar 2017 07:46:41 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/samarbeteomskogsgallring.5.2b05714815afe1a9ec96df9f.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/samarbeteomskogsgallring.5.2b05714815afe1a9ec96df9f.html Missa inte Ljusdalskväll i Stockholm! De kom, de sågs - en del flyttade "hem". Ljusdalskvällarna i Stockholm har under två års tid varit populära inte minst för potentiella hemvändare. Nu är det dags igen. Mon, 27 Mar 2017 06:37:15 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/missainteljusdalskvallistockholm.5.2b05714815afe1a9ec96c763.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/missainteljusdalskvallistockholm.5.2b05714815afe1a9ec96c763.html Öppet hus på UNIK Tisdag 4 april visar UNIK upp sin verksamhet i Åkerslund. Fri, 24 Mar 2017 20:16:57 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/oppethuspaunik.5.2b05714815afe1a9ec918c00.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/oppethuspaunik.5.2b05714815afe1a9ec918c00.html Så hanterar du björnmöten Under april anordnar Rovdjurscentret De 5 Stora informationsträffar om björnar för den som upplever oro för att möta en björn. Fri, 24 Mar 2017 06:00:00 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/sahanterardubjornmoten.5.194574eb15ad9c6145bddcd8.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/sahanterardubjornmoten.5.194574eb15ad9c6145bddcd8.html Earth Hour firas med musik Den internationella klimatkampanjen Earth Hour uppmärksammas med stearinljus som belysning och med musik ur Elvis Presleys repertoar i Färila kyrka lördag 25 mars.  Thu, 23 Mar 2017 10:57:44 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/earthhourfirasmedmusik.5.194574eb15ad9c6145bdc494.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/earthhourfirasmedmusik.5.194574eb15ad9c6145bdc494.html Dags att föreslå kulturstipendiater Är det någon i Ljusdals kommun som du anser har gjort något värdefullt på kulturområdet? Nominera då till Kulturstipendium och Estrad Ljusdals ungdomsstipendium senast 31 mars! Thu, 23 Mar 2017 07:38:22 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/dagsattforeslakulturstipendiater.5.194574eb15ad9c6145bd73ba.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/dagsattforeslakulturstipendiater.5.194574eb15ad9c6145bd73ba.html Första nya hyreshuset på 25 år Spaden i jorden – nu bygger Ljusdalshem helt nya hyresrättslägenheter för första gången på 25 år. Wed, 22 Mar 2017 12:02:21 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/forstanyahyreshusetpa25ar.5.194574eb15ad9c6145b9711d.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/forstanyahyreshusetpa25ar.5.194574eb15ad9c6145b9711d.html Folkparken har fått hemsida Ljusdals folkpark har fått en egen hemsida. Där går det bland annat att se hur parken är bokad. Tue, 21 Mar 2017 14:02:11 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/folkparkenharfatthemsida.5.194574eb15ad9c6145b9ade9.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/folkparkenharfatthemsida.5.194574eb15ad9c6145b9ade9.html Fullsatt på utfrågning om terminal Måndagskvällens hearing om järnvägsterminal, som Ljusdals kommun arrangerade, fyllde Församlingsgården i Ljusdal. Det innebar omkring 150 åhörare. Tue, 21 Mar 2017 10:19:22 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/fullsattpautfragningomterminal.5.194574eb15ad9c6145b95916.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/fullsattpautfragningomterminal.5.194574eb15ad9c6145b95916.html Inspirationsdag inom utbildning Lärare, studie-och yrkesvägledare, rektorer, verksamhetsledare, samordnare, utbildningsledare och förtroendevalda bjuds in att ta del av inspiration, kunskap och pedagogisk utveckling. Mon, 20 Mar 2017 14:01:58 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/inspirationsdaginomutbildning.5.194574eb15ad9c6145b719bb.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/inspirationsdaginomutbildning.5.194574eb15ad9c6145b719bb.html Frågor om terminal får svar Välkommen till en hearing i den mångåriga lokala frågan om järnvägsterminal. Mon, 20 Mar 2017 10:39:21 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/fragoromterminalfarsvar.5.1829b19315ab4eda3f07dc97.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/fragoromterminalfarsvar.5.1829b19315ab4eda3f07dc97.html Entréplanet öppnas i höst 1 ½ år efter branden i Förvaltningshuset börjar entréplanet nu att ta sin nya form och kommer att stå färdigt i höst. Thu, 16 Mar 2017 08:43:05 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/entreplanetoppnasihost.5.322d614515a68cf2d5fcc429.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/entreplanetoppnasihost.5.322d614515a68cf2d5fcc429.html Kommunens e-post fungerar igen Sedan tidigt på onsdagsmorgonen har kommunens server för e-post legat nere, men fungerar nu igen. Wed, 15 Mar 2017 12:26:34 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/kommunensepostfungerarigen.5.1829b19315ab4eda3f0bde09.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/kommunensepostfungerarigen.5.1829b19315ab4eda3f0bde09.html UF-företagare kan få pris Mässhallen på Höghammarskolan i Bollnäs fylls torsdagen den 16 mars av 204 UF-företag och närmare 700 förväntansfulla UF-företagare. Det är Gävleborgs gymnasieskolors företagartävling som ska avgöras och Ljusdal har stolta traditioner att försvara. Wed, 15 Mar 2017 11:54:00 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/ufforetagarekanfapris.5.1829b19315ab4eda3f0bd188.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/ufforetagarekanfapris.5.1829b19315ab4eda3f0bd188.html Stort gensvar för danssatsning Slottehubben fick 300 000 kr i bidrag från Statens kulturråd under 2016, vilket har möjliggjort en uppskattad satsning på dans. Tue, 14 Mar 2017 14:12:29 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/stortgensvarfordanssatsning.5.1829b19315ab4eda3f07dc87.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/stortgensvarfordanssatsning.5.1829b19315ab4eda3f07dc87.html Ta del av Fiskevårdsplanen Fiskevårdsplanen för Ljusnan finns nu att läsa på alla kommunens bibliotek och hos miljöenheten i Förvaltningshuset. Mon, 13 Mar 2017 13:20:15 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/tadelavfiskevardsplanen.5.1829b19315ab4eda3f07b492.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/tadelavfiskevardsplanen.5.1829b19315ab4eda3f07b492.html Varutransporter till Ramsjö och Los Företaget SNX-Transport har avtalat om transporter till Ramsjö och Los, som innebär att dessa orter får sina varor regelbundet och utifrån efterfrågan. Fri, 10 Mar 2017 15:41:52 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/varutransportertillramsjoochlos.5.1b27dcc515a8f6ecba3e0f6b.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/varutransportertillramsjoochlos.5.1b27dcc515a8f6ecba3e0f6b.html Plogat och spårat på Kyrksjön Passa på att njuta av vårvintern - hämta frisk luft och ljus, motionera och umgås på den nyplogade banan och i skidspåret på Kyrksjön i Ljusdal. Fri, 10 Mar 2017 13:04:46 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/plogatochsparatpakyrksjon.5.1829b19315ab4eda3f014fb6.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/plogatochsparatpakyrksjon.5.1829b19315ab4eda3f014fb6.html Avlopp vid Bodasjön inventeras Bodasjön riskerar att växa igen. Från april till september 2017 inventerar därför Ljusdals kommuns miljöenhet enskilda avloppsanläggningar som ligger inom sjöns avrinningsområde. Fri, 10 Mar 2017 10:56:28 +0100 https://www.ljusdal.se/kommunpolitik/press/pressmeddelande/avloppvidbodasjoninventeras.5.1b27dcc515a8f6ecba3c0286.html https://www.ljusdal.se/kommunpolitik/press/pressmeddelande/avloppvidbodasjoninventeras.5.1b27dcc515a8f6ecba3c0286.html Ljusdal bästa idrottsmiljön? Gävleborgs Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna bjuder tisdagen den 28 mars in till en eftermiddag i Ljusdal med idrotten i fokus. Fri, 10 Mar 2017 07:19:44 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/ljusdalbastaidrottsmiljon.5.1829b19315ab4eda3f0c42a.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/ljusdalbastaidrottsmiljon.5.1829b19315ab4eda3f0c42a.html Stöd till kulturinsatser för integration Region Gävleborg avsätter pengar för att ge det fria kulturlivet, ideella föreningar, stiftelser, studieförbund, kommuner, m.fl., möjlighet att genomföra kulturinsatser för att främja integration i länet. Wed, 08 Mar 2017 13:19:57 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/stodtillkulturinsatserforintegration.5.1b27dcc515a8f6ecba3c5765.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/stodtillkulturinsatserforintegration.5.1b27dcc515a8f6ecba3c5765.html Befolkningsprognos för Ljusdals kommun En ny befolkningsprognos avseende perioden 2017-2025 finns nu tillgänglig. Den innehåller tabeller och antaganden som rör folkmängd, födelsetal, antal in- och utflyttare, invånarnas ålderssammansättning, m.m. Tue, 07 Mar 2017 17:45:54 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/befolkningsprognosforljusdalskommun.5.1b27dcc515a8f6ecba3a989f.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/befolkningsprognosforljusdalskommun.5.1b27dcc515a8f6ecba3a989f.html Få svar på frågor om upphandlingar Du kan boka tid för att ställa frågor om upphandlingar till Ljusdals kommuns ansvarige på Inköp Gävleborg, Henrik Thuresson, som finns på NärLjus kontor en gång i månaden. Tue, 07 Mar 2017 10:15:05 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/fasvarpafragoromupphandlingar.5.1b27dcc515a8f6ecba39f013.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/fasvarpafragoromupphandlingar.5.1b27dcc515a8f6ecba39f013.html Internationella kvinnodagen firas Den 8 mars firas internationella kvinnodagen med Woman in Red, i form av invigningstal, flera föreläsningar och underhållning i Folkparksserveringen, Ljusdal. Mon, 06 Mar 2017 12:02:38 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/internationellakvinnodagenfiras.5.1b27dcc515a8f6ecba37c7d2.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/internationellakvinnodagenfiras.5.1b27dcc515a8f6ecba37c7d2.html Energisparande åtgärder stöds Region Gävleborg vill främja ett klimatsmartare näringsliv genom att ekonomiskt stödja investeringar som bidrar till en mer energieffektiv produktion hos små och medelstora företag i länet. Fri, 03 Mar 2017 16:42:40 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/energisparandeatgarderstods.5.1b27dcc515a8f6ecba32222f.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/energisparandeatgarderstods.5.1b27dcc515a8f6ecba32222f.html Lyckad lärardag på Utvecklingscentrum Onsdagens lärardag på Utvecklingscentrum samlade ett femtontal intresserade som fick ta del av bred information om den lärarutbildning som ges vid Högskolan i Gävle. Fri, 03 Mar 2017 14:16:58 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/lyckadlarardagpautvecklingscentrum.5.1b27dcc515a8f6ecba3100b.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/lyckadlarardagpautvecklingscentrum.5.1b27dcc515a8f6ecba3100b.html Konst på sopkärl Ljusdal Renhållning AB ger, med en del enkla förhållningsregler, möjlighet för sina kunder att dekorera sopkärl med konstverk. Fri, 03 Mar 2017 10:05:38 +0100 https://www.ljusdal.se/kommunpolitik/press/pressmeddelande/konstpasopkarl.5.1b27dcc515a8f6ecba318c19.html https://www.ljusdal.se/kommunpolitik/press/pressmeddelande/konstpasopkarl.5.1b27dcc515a8f6ecba318c19.html Åk skidor på snöklädda myrar Söndag 12 mars kl. 10-14 är du välkommen att åka skidor i Hamra nationalpark, då det kommer att finnas preparerade spår i varierande längd att åka i. Thu, 02 Mar 2017 13:32:27 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/akskidorpasnokladdamyrar.5.df11562159d0e87037d69e6.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/akskidorpasnokladdamyrar.5.df11562159d0e87037d69e6.html Ett tryggare Gärdeåsen utlovas Polisen ska synas och vistas mer i bostadsområdet Gärdeåsen och belysningen ska förbättras mellan området och Ljusdals centrum. Det framgår av årets medborgarlöfte som Ljusdals kommun och Polisen undertecknat. Wed, 01 Mar 2017 12:55:40 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/etttryggaregardeasenutlovas.5.322d614515a68cf2d5fc8b8f.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/etttryggaregardeasenutlovas.5.322d614515a68cf2d5fc8b8f.html Morgonmöte på Öjeberget Närljus satsning på inspirationsmöten på temat Morgonsoffan går vidare. Torsdagen den 23 mars är det Öjeberget i Järvsö och Restaurang Eftertanke som gäller. Tue, 28 Feb 2017 09:45:20 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/morgonmotepaojeberget.5.322d614515a68cf2d5fa9ffa.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/morgonmotepaojeberget.5.322d614515a68cf2d5fa9ffa.html Slottegymnasiet gillas av niorna Andelen elever i årskurs 9 i Ljusdals kommun som söker till Slottegymnasiet i Ljusdal har ökat markant. I dag vill sex av tio elever plugga på skolan. Tue, 28 Feb 2017 07:03:24 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/slottegymnasietgillasavniorna.5.322d614515a68cf2d5fa5bdf.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/slottegymnasietgillasavniorna.5.322d614515a68cf2d5fa5bdf.html LBK spelar elitseriekval På onsdag kväll 1 mars börjar elitseriekvalet i bandy. Ljusdals BK, som vann norra Allsvenskan, spelar då hemma mot elitseriejumbon Kalix. Mon, 27 Feb 2017 07:12:20 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/lbkspelarelitseriekval.5.322d614515a68cf2d5f855d7.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/lbkspelarelitseriekval.5.322d614515a68cf2d5f855d7.html Japansk forskare lär av Ljusdal Ljusdals kommuns integrationsverksamhet fortsätter vara intressant att studera för japaner. På tisdag kommer professor Takahito Ogino från universitetet i Tokyo på besök. Mon, 27 Feb 2017 06:36:07 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/japanskforskarelaravljusdal.5.322d614515a68cf2d5f2a6c5.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/japanskforskarelaravljusdal.5.322d614515a68cf2d5f2a6c5.html Så kan du utbilda dig till lärare Flytta eller bo kvar i Ljusdals kommun? Båda alternativen funkar för den som vill utbilda sig till lärare. Onsdagen den 1 mars ges på Utvecklingscentrum i Ljusdal information om lärarutbildning. Fri, 24 Feb 2017 06:42:57 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/sakanduutbildadigtilllarare.5.13592053159a35723a971dc5.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/sakanduutbildadigtilllarare.5.13592053159a35723a971dc5.html Gemensam aktion för statliga jobb Kommunerna Bollnäs, Ovanåker och Ljusdal bjuder tillsammans in statsminister Stefan Löfvén, landsbygdsminister Sven-Erik Bucht och civilminister Ardalan Shekarabi till inledande samtal om samhällskontrakt för utflyttning av statliga jobb till Bollnäs. Thu, 23 Feb 2017 14:18:09 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/gemensamaktionforstatligajobb.5.322d614515a68cf2d5fccf8.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/gemensamaktionforstatligajobb.5.322d614515a68cf2d5fccf8.html Tillförordnad kan bli fast kommunchef Tillförordnade kommunchefen Nicklas Bremefors är intresserad av att fortsätta på tjänsten permanent. Thu, 23 Feb 2017 10:30:21 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/tillforordnadkanblifastkommunchef.5.322d614515a68cf2d5f7c3f.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/tillforordnadkanblifastkommunchef.5.322d614515a68cf2d5f7c3f.html Bussbolag klarar inte skolskjutskrav När kommunen upphandlade skolskjutsar tilldelades två bussbolag trafiken. Ett tredje bolag diskvalificerades av två skäl. Wed, 22 Feb 2017 11:36:25 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/bussbolagklararinteskolskjutskrav.5.1c32f28915a414441f2e0456.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/bussbolagklararinteskolskjutskrav.5.1c32f28915a414441f2e0456.html Fler invånare för fjärde året i rad Under 2016 ökade Ljusdals kommun sin befolkning för fjärde året i följd. Vid årsskiftet hade kommunen 19 067 invånare vilket är 40 fler än ett år tidigare. Tue, 21 Feb 2017 11:48:26 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/flerinvanareforfjardearetirad.5.1c32f28915a414441f2c05d6.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/flerinvanareforfjardearetirad.5.1c32f28915a414441f2c05d6.html Två bussbolag kör skolbarnen Skolskjutsarna i Ljusdals- och Järvsöområdena tilldelas Mohlins Buss, medan Haglunds Buss fortsätter köra i Färilaområdet. Tue, 21 Feb 2017 09:01:43 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/tvabussbolagkorskolbarnen.5.1c32f28915a414441f2bc58f.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/tvabussbolagkorskolbarnen.5.1c32f28915a414441f2bc58f.html Ge förslag inför upprustning av lekplats Jonsparken i Ljusdal är ett utflyktsmål för många barn och utrustningen i lekparken används flitigt. Det är nu dags att byta ut och satsa på nya lekredskap där. Mon, 20 Feb 2017 15:21:30 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/geforslaginforupprustningavlekplats.5.1c32f28915a414441f2a0993.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/geforslaginforupprustningavlekplats.5.1c32f28915a414441f2a0993.html Informationskväll om energi Ägare av större fastigheter bjuds 20 februari in till en kväll med information, tips och erfarenhetsutbyte om styrning och reglering av värmen i lägenheter och lokaler. Fri, 17 Feb 2017 14:29:23 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/informationskvallomenergi.5.1c32f28915a414441f241d93.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/informationskvallomenergi.5.1c32f28915a414441f241d93.html Tyck till om Trafikverkets planer Trafikverket planerar två nya cirkulationsplatser och en planskild korsning i Ljusdal samt att låta Kyrksjönäsvägen och del av väg 84 övergå i Ljusdals kommuns ägo. Thu, 16 Feb 2017 17:24:13 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/tycktillomtrafikverketsplaner.5.1c32f28915a414441f224663.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/tycktillomtrafikverketsplaner.5.1c32f28915a414441f224663.html Tre byggen inflyttningsklara inom två år Inom två år väntas Ljusdals kommuns bostadskoncern Ljusdalshem ha tre objekt klara för inflyttning. Det handlar om trygghetsboende och hyreshus i Ljusdal och trygghetsboende i Järvsö. Thu, 16 Feb 2017 07:32:33 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/trebyggeninflyttningsklarainomtvaar.5.1c32f28915a414441f218a26.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/trebyggeninflyttningsklarainomtvaar.5.1c32f28915a414441f218a26.html Vi håller Ljusdal rent Nu är det dags för 2017 års upplaga av kampanjen Vi håller rent. Varje vår anordnar Håll Sverige Rent Sveriges största aktion mot nedskräpning. Wed, 15 Feb 2017 16:33:22 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/vihallerljusdalrent.5.13592053159a35723a978fd9.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/vihallerljusdalrent.5.13592053159a35723a978fd9.html Kommunens webbserver uppdateras Idag, onsdag 15 februari kl 10.00, uppdateras servern som våra webbplatser finns på. Under uppdateringen kommer det inte gå att nå dessa. Wed, 15 Feb 2017 08:59:35 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/kommunenswebbserveruppdateras.5.7e86109715a37972c90376a0.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/kommunenswebbserveruppdateras.5.7e86109715a37972c90376a0.html Flytt av parkering för rörelsehindrad En tillfällig parkeringsplats för rörelsehindrad har ställts i ordning på Torggatan nära Förvaltningshusets tillfälliga entré på Lilla Vintergatan i Ljusdal. Tue, 14 Feb 2017 15:57:04 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/flyttavparkeringforrorelsehindrad.5.7e86109715a37972c9020785.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/flyttavparkeringforrorelsehindrad.5.7e86109715a37972c9020785.html Bandytalanger väljer studier i Ljusdal Trenden har vänt. Ljusdals bandytalanger stannar och väljer gymnasiestudier på hemorten i en satsning där Ljusdals Bandyklubb och de två gymnasierna samarbetar. Mon, 13 Feb 2017 09:17:45 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/bandytalangervaljerstudieriljusdal.5.686272a915a223fa3907be67.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/bandytalangervaljerstudieriljusdal.5.686272a915a223fa3907be67.html Kommunfullmäktige inställt i februari Kommunfullmäktige i Ljusdal har inget sammanträde som planerat måndagen den 27 februari. Fri, 10 Feb 2017 10:54:05 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/kommunfullmaktigeinstalltifebruari.5.686272a915a223fa3901f9cf.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/kommunfullmaktigeinstalltifebruari.5.686272a915a223fa3901f9cf.html Handledarkurs leder till jobb När nu andra omgången av utbildningen till studiehandledare just startat, kan vi se att en majoritet av dem som utbildades i den första omgången i höstas har fått jobb, säger Glafira Sörensson, projektledare för utbildningen vid Högskolan i Gävle, i ett pressmeddelande från HiG. Fri, 10 Feb 2017 10:17:00 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/handledarkursledertilljobb.5.686272a915a223fa3901e74b.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/handledarkursledertilljobb.5.686272a915a223fa3901e74b.html Statistikfel orsakade trist riksnyhet Det var felleverans av statistik som gjorde att Ljusdal i region- och riksmedia nyligen nämndes som den kommun i Sverige där invånare får vänta längst på plats på äldreboende. Thu, 09 Feb 2017 08:20:08 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/statistikfelorsakadetristriksnyhet.5.1e6a2fda159f9ee8312f0c8d.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/statistikfelorsakadetristriksnyhet.5.1e6a2fda159f9ee8312f0c8d.html Dödsfall riktigt utrett Inspektionen för vård och omsorg, IVO, anser att Ljusdals kommun på ett riktigt sätt har utrett och anmält en vårdskada på ett äldreboende som ledde till dödsfall. Wed, 08 Feb 2017 14:39:54 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/dodsfallriktigtutrett.5.1e6a2fda159f9ee8312d98e1.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/dodsfallriktigtutrett.5.1e6a2fda159f9ee8312d98e1.html Före detta skola i Hamra till salu Ljusdals kommun försäljer fastigheten Hamra 35:1 i Hamra, med tillträde enligt överenskommelse. Tomtytan är 3 417 kvadratmeter. Wed, 08 Feb 2017 08:18:31 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/foredettaskolaihamratillsalu.5.1e6a2fda159f9ee8312d1357.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/foredettaskolaihamratillsalu.5.1e6a2fda159f9ee8312d1357.html Plogat och spårat - Kyrksjön lockar Passa på att njuta av vintern på isen - hämta frisk luft och ljus, motionera och umgås i de upplogade spåren på Kyrksjön i Ljusdal. Wed, 08 Feb 2017 08:02:13 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/plogatochsparatkyrksjonlockar.5.1e6a2fda159f9ee8312b8b83.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/plogatochsparatkyrksjonlockar.5.1e6a2fda159f9ee8312b8b83.html Start för Gärdeåsens konstprojekt På måndagkvällen samlades boende och andra i samlingslokalen på Trygghetsboendet på Gärdeåsen i Ljusdal De fick då träffa konstnären Santiago Mostyn och curator Marti Manen från Statens konstråd och samtala om konst på Gärdeåsen. Tue, 07 Feb 2017 14:32:41 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/startforgardeasenskonstprojekt.5.1e6a2fda159f9ee8312b9f68.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/startforgardeasenskonstprojekt.5.1e6a2fda159f9ee8312b9f68.html Matprojekt kan få fint pris Måltidsprojektet på vård- och omsorgsboendet Tallnoret i Ljusdal kan få ett fint pris. Det är nominerat till Götapriset på 150 000 kronor. Sun, 05 Feb 2017 17:00:00 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/matprojektkanfafintpris.5.1e6a2fda159f9ee831236005.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/matprojektkanfafintpris.5.1e6a2fda159f9ee831236005.html Trafikverket: Nej till Bräntaterminal Böle klarar kraven - Bränta gör det inte. Det skriver Trafikverket till Ljusdals kommun för att klargöra sin ståndpunkt i frågan om ny omlastningsterminal för virke. Fri, 03 Feb 2017 12:03:20 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/trafikverketnejtillbrantaterminal.5.1e6a2fda159f9ee831237948.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/trafikverketnejtillbrantaterminal.5.1e6a2fda159f9ee831237948.html Tusentals frivilligtimmar i Ljusdal I Ljusdals kommun utför årligen drygt 300 personer sammanlagt 12 100 timmar med frivilligarbete på omsorgsnämndens område. Fri, 03 Feb 2017 07:33:40 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/tusentalsfrivilligtimmariljusdal.5.1e6a2fda159f9ee831233fe7.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/tusentalsfrivilligtimmariljusdal.5.1e6a2fda159f9ee831233fe7.html 200 nya jobb och 50 bostäder 2020 Om tre år kan 200 nya jobb ha skapats i livsmedelsindustrier på Bränta. En vision är att Östernäs då kan ha 50 nybyggda lägenheter, förskola och äldreboende. Det framkom bland annat när kommunstyrelsen hade informationsärenden på torsdagen. Thu, 02 Feb 2017 15:38:32 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/200nyajobboch50bostader2020.5.1e6a2fda159f9ee83121df62.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/200nyajobboch50bostader2020.5.1e6a2fda159f9ee83121df62.html Tillförordnad vd hos Ljusdal Energi Styrelsen för kommunägda koncernen Ljusdal Energiföretag AB har beslutat att utse operativa chefen/ekonomichefen Lena Bergsten till tillförordnad vd. Thu, 02 Feb 2017 14:30:12 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/tillforordnadvdhosljusdalenergi.5.1e6a2fda159f9ee83121e196.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/tillforordnadvdhosljusdalenergi.5.1e6a2fda159f9ee83121e196.html Samsyn om damm i Tallåsen Ljusdals kommun har träffat byalaget i Tallåsen för att diskutera dammutrivning i Sillerboån. Mon, 30 Jan 2017 12:53:48 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/samsynomdammitallasen.5.df11562159d0e87037b3c4e.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/samsynomdammitallasen.5.df11562159d0e87037b3c4e.html Problem med politikerregister Ljusdals kommun byter förtroendemannaregister. Det är därför svårt att komma åt detta på kommunens hemsida för tillfället. Mon, 30 Jan 2017 09:03:11 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/problemmedpolitikerregister.5.df11562159d0e87037aee6d.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/problemmedpolitikerregister.5.df11562159d0e87037aee6d.html Nätverk stöd när Ljusdal storsatsar När Ljusdals kommun, Ljusdal Energi AB och kommunens näringspolitiska stiftelse Närljus arbetar för en modern teknologidriven livsmedelsproduktion på Bränta är det ett viktigt steg i en framtidssatsning där Ljusdal ingår i ett riksomfattande nätverk för hållbara hälsosamma miljöer. Thu, 26 Jan 2017 11:43:23 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/natverkstodnarljusdalstorsatsar.5.df11562159d0e87037340dc.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/natverkstodnarljusdalstorsatsar.5.df11562159d0e87037340dc.html Bli en företagare i balans Den 9 februari kan du som företagare möta Cecilia Gustafsson vars företagsmission är att använda sina kunskaper och talanger till att få fler människor att glöda inuti och lyssna utåt. Thu, 26 Jan 2017 09:28:19 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/blienforetagareibalans.5.df11562159d0e8703734842.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/blienforetagareibalans.5.df11562159d0e8703734842.html Tre allsvenska lag i fotbollshallen Ljusdals kommuns samarbetspartner som driver fotbollshallen BL arena på Älvvallen i Ljusdal får under februari finfrämmande i form av GIF Sundsvall, Falkenberg och Elfsborg. Samtliga klubbar spelade i herrallsvenskan 2016. Wed, 25 Jan 2017 08:32:20 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/treallsvenskalagifotbollshallen.5.df11562159d0e870371532c.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/treallsvenskalagifotbollshallen.5.df11562159d0e870371532c.html Väg i Fågelsjö kvar som allmän Regeringen upphäver Trafikverkets beslut om indragning från allmänt underhåll av väg 719.01 till Fågelsjö före detta hållplats. Tue, 24 Jan 2017 16:00:00 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/vagifagelsjokvarsomallman.5.13592053159a35723a9f2685.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/vagifagelsjokvarsomallman.5.13592053159a35723a9f2685.html Utbildning som leder till bra jobb Den som väljer att plugga till ingenjör har en lysande arbetsmarknad framför sig. Det stod tidigt klart under ingenjörsdagen som arrangerades på Utvecklingscentrum i Ljusdal på tisdagen. Tue, 24 Jan 2017 12:30:00 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/utbildningsomledertillbrajobb.5.13592053159a35723a9eeb79.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/utbildningsomledertillbrajobb.5.13592053159a35723a9eeb79.html Nya beräkningar om genomfarten Handeln i Ljusdal behöver inte bli en förlorare om Kyrksjönäsvägen blir riksväg 84 i stället för nuvarande centrumstråket Norra Järnvägsgatan. Tue, 24 Jan 2017 08:42:01 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/nyaberakningaromgenomfarten.5.13592053159a35723a9eb183.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/nyaberakningaromgenomfarten.5.13592053159a35723a9eb183.html Missa inte ingenjörsdagen! Funderar du på vad en ingenjör arbetar med och om en ingenjörsutbildning kan vara något för dig? Välkommen till Utvecklingscentrums ingenjörsdag 24 januari. Mon, 23 Jan 2017 06:42:07 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/missainteingenjorsdagen.5.13592053159a35723a95cdd3.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/missainteingenjorsdagen.5.13592053159a35723a95cdd3.html Inga bygdepengar i år Det blir inga bygdepengar i år från regleringsfonderna som länsstyrelsen sköter. Två privatpersoner får 800 000 kronor och då blir det nästan inget kvar att fördela. Thu, 19 Jan 2017 15:22:30 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/ingabygdepengariar.5.13592053159a35723a95ab08.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/ingabygdepengariar.5.13592053159a35723a95ab08.html Ljusdal modell för Mötesplatser När nyanlända kan träffa sin kommun och flera myndigheter under samma tak kan de snabbare komma i arbete, studier eller annan aktivitet. Efter att ha tagit del av erfarenheterna i bland annat Ljusdal öppnar 22 nya Mötesplatser i Sverige. Wed, 18 Jan 2017 13:45:08 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/ljusdalmodellformotesplatser.5.13592053159a35723a93c8f7.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/ljusdalmodellformotesplatser.5.13592053159a35723a93c8f7.html Gå kurs i att starta eget! Har du anställda som du vill ska få större förståelse hur det är att driva företag? Eller är du en som själv funderar på att bli företagare? Då kan det vara dags för en starta-eget-utbildning! Wed, 18 Jan 2017 10:58:07 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/gakursiattstartaeget.5.13592053159a35723a938e95.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/gakursiattstartaeget.5.13592053159a35723a938e95.html Losborna har vatten igen Stor del av Los var på tisdagen utan vatten på grund av en läcka i ledningssystemet. Vid lunchtid var problemet åtgärdat och vattenverket kunde startas igen. Tue, 17 Jan 2017 07:03:03 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/losbornaharvattenigen.5.13592053159a35723a916df1.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/losbornaharvattenigen.5.13592053159a35723a916df1.html Workshop för framtidens Ljusdal Nu ska vi ta de förslag som presenterats i Köpingsutvecklings­processen, KUP:en, ett steg vidare. Välkommen på workshop måndag 23 januari kl 18-21 i Folkparksrestaurangen, Ljusdal. Tue, 17 Jan 2017 06:37:46 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/workshopforframtidensljusdal.5.4b9a6a9b159931ea8a513660.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/workshopforframtidensljusdal.5.4b9a6a9b159931ea8a513660.html Löftet till medborgarna hålls Polisens och Ljusdals kommuns första gemensamma medborgarlöfte gavs inför 2016. Det handlade mycket om grannsamverkansområden och löftet har infriats. Mon, 16 Jan 2017 13:01:32 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/loftettillmedborgarnahalls.5.13592053159a35723a94627.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/loftettillmedborgarnahalls.5.13592053159a35723a94627.html Föreläsning om hälsingekonst Torsdagen den 19 januari kl 18.00, föreläser förre museichefen i Bollnäs, Johan Kock, på Ljusdalsbygdens museum. Temat är den pågående utställningen Hälsingekonst från Länsmuseet Gävleborg. Mon, 16 Jan 2017 12:52:46 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/forelasningomhalsingekonst.5.13592053159a35723a94a5b.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/forelasningomhalsingekonst.5.13592053159a35723a94a5b.html Fler invånare i november Under november i fjol ökade Ljusdals kommun sin befolkning med tre personer till 19 039 invånare. Det innebar tolv fler invånare i kommunen än när fjolåret startade. Mon, 16 Jan 2017 07:41:31 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/flerinvanareinovember.5.13592053159a35723a9117.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/flerinvanareinovember.5.13592053159a35723a9117.html Pengar till bygderåd Ljusdals kommun ska ge ett årligt bidrag till aktiva bygderåd, byaråd och byalag. Det beslutade kommunstyrelsen på torsdagen. Fri, 13 Jan 2017 12:00:00 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/pengartillbygderad.5.4b9a6a9b159931ea8a5e95a.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/pengartillbygderad.5.4b9a6a9b159931ea8a5e95a.html Nytt liv i Kajevall och Kolsvedja Arne Eriksson, Ljusdal, har skrivit nyttjanderättsavtal med kommunen om friluftsanläggningarna Kajevall och Kolsvedjastugan i Ljusdal. Det gäller i första hand för ett år. Fri, 13 Jan 2017 05:57:42 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/nyttlivikajevallochkolsvedja.5.4b9a6a9b159931ea8a52da.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/nyttlivikajevallochkolsvedja.5.4b9a6a9b159931ea8a52da.html Vindkraftsplan synas igen Ljusdals kommun kan komma att på nytt utvärdera och sedan uppdatera sin vindkraftsplan eftersom den tidigare utvärderingen inte anses vara heltäckande. Thu, 12 Jan 2017 16:09:12 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/vindkraftsplansynasigen.5.4b9a6a9b159931ea8a519.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/vindkraftsplansynasigen.5.4b9a6a9b159931ea8a519.html Dags att bedöma företagsklimat I dagarna får företagare och politiker i Ljusdal och övriga kommuner i landet Svenskt Näringslivs enkät om det lokala företagsklimatet. Wed, 11 Jan 2017 15:02:39 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/dagsattbedomaforetagsklimat.5.7d6c46c21598439b5f5361c7.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/dagsattbedomaforetagsklimat.5.7d6c46c21598439b5f5361c7.html Hälsingehambon sponsras Ljusdals kommun går in som sponsor för Hälsingehambon 2017. Tue, 10 Jan 2017 14:28:26 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/halsingehambonsponsras.5.7d6c46c21598439b5f5183e3.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/halsingehambonsponsras.5.7d6c46c21598439b5f5183e3.html Kvarndammen får rivas ut Högsta domstolen, HD, tar inte upp målet om utrivning av Kvarndammen i Tallåsen. Tue, 10 Jan 2017 07:59:48 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/kvarndammenfarrivasut.5.7d6c46c21598439b5f5105cd.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/kvarndammenfarrivasut.5.7d6c46c21598439b5f5105cd.html Anmäl julgranen som grovsopa Den som redan har kastat ut julgranen bör anmäla den som grovsopa i dag torsdag för att få den hämtad nästa vecka. Annars dröjer det ytterligare en månad. Thu, 05 Jan 2017 10:49:40 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/anmaljulgranensomgrovsopa.5.3604107715958df136c7703c.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/anmaljulgranensomgrovsopa.5.3604107715958df136c7703c.html Virtuellt världsarv Länsmuseet och Region Gävleborg gör världsarvet Fågelsjö Gammelgård tillgängligt på distans, så att man får uppleva delar av interiören genom virtuella glasögon. Thu, 29 Dec 2016 13:50:58 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/virtuelltvarldsarv.5.226c1dde1592d1281889ed34.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/virtuelltvarldsarv.5.226c1dde1592d1281889ed34.html Vem vet mest om Ljusdal? Till och med 10 januari 2017 pågår bildgåtan ”Det hvar på köpingen” där deltagarna ska lokalisera 24 byggnadsdetaljer inom Ljusdals köpings ursprungliga gränser. Thu, 29 Dec 2016 11:49:45 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/vemvetmestomljusdal.5.226c1dde1592d1281889ff7a.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/vemvetmestomljusdal.5.226c1dde1592d1281889ff7a.html Begränsat fyrverkeri Sedan 2015 är det nya regler för hur fyrverkeri får användas i tätbebyggda områden i Ljusdals kommun. Wed, 28 Dec 2016 06:02:39 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/begransatfyrverkeri.5.226c1dde1592d12818869e3b.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/begransatfyrverkeri.5.226c1dde1592d12818869e3b.html Bättre lyse för motionärer Snart lyser energisnåla led-lampor upp elljusspåren i alla kommundelar. Dessutom har ridhuset och tennishallen i Ljusdal fått samma typ av belysning. Tue, 27 Dec 2016 11:30:03 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/battrelyseformotionarer.5.6dc36e6915900842726afdb3.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/battrelyseformotionarer.5.6dc36e6915900842726afdb3.html Hårda vindar i Gävleborg Enligt SMHI har stormlågtrycket Urd passerat och finns nu över Baltikum. Trots det varnas för mycket hårda nordvästliga vindbyar bl.a. i södra Norrland och norra Dalarna. Tue, 27 Dec 2016 10:37:03 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/hardavindarigavleborg.5.226c1dde1592d12818865deb.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/hardavindarigavleborg.5.226c1dde1592d12818865deb.html Älvvallen rankas högt i ny bok Kommunägda Älvvallen i Ljusdal får högsta betyget i nyutgivna boken Idrottsplatsen i våra hjärtan. Mon, 26 Dec 2016 17:02:45 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/alvvallenrankashogtinybok.5.6dc36e691590084272692184.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/alvvallenrankashogtinybok.5.6dc36e691590084272692184.html Diplom för sommarlovskul Kommunens insats med erbjuda kostnadsfria sommarlovsaktiviteter till barn och unga uppmärksammas med diplom från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF. Fri, 23 Dec 2016 14:00:00 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/diplomforsommarlovskul.5.6dc36e6915900842726d0ae2.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/diplomforsommarlovskul.5.6dc36e6915900842726d0ae2.html En dag om våld och extremism Välkommen till en kunskapshöjande eftermiddag om våldsbejakande extremism. Platsen är Bollnäs kulturhus och datumet den 18 januari. Fri, 23 Dec 2016 10:41:15 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/endagomvaldochextremism.5.7efb71381584f3bd97b1c40b.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/endagomvaldochextremism.5.7efb71381584f3bd97b1c40b.html Skytt och ridlärare får pris Skytten Fanny Storm och ridinstruktören Emma Persson får Ljusdals kommuns Idrottsstipendium 2016. Thu, 22 Dec 2016 15:38:01 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/skyttochridlararefarpris.5.6dc36e6915900842726d2030.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/skyttochridlararefarpris.5.6dc36e6915900842726d2030.html Framtidens jobb i fokus Vill du vara med och marknadsföra vilka yrken som finns på ditt företag och vilka rekryteringsbehov du har i framtiden? Då är Ingenjörsdagen på Utvecklingscentrum i Ljusdal den 24 januari rätt ställe och tillfälle. Thu, 22 Dec 2016 05:32:47 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/framtidensjobbifokus.5.6dc36e6915900842726b5424.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/framtidensjobbifokus.5.6dc36e6915900842726b5424.html Längre remisstid för avfallsregler Nu finns det ett förslag till nya regler för hantering av hushållsavfall i Ljusdals kommun. Remisstiden har förlängts med en vecka till och med 17 januari. Tue, 20 Dec 2016 15:41:22 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/langreremisstidforavfallsregler.5.4a6a521d158d2b49b873c776.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/langreremisstidforavfallsregler.5.4a6a521d158d2b49b873c776.html Varsin dator skolans "julklapp" Här är årets julklapp till skolorna: Tack vare prispress kan kommunen köpa in betydligt fler personliga bärbara datorer än väntat i satsningen på det digitala klassrummet. Tue, 20 Dec 2016 05:57:09 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/varsindatorskolansjulklapp.5.6dc36e691590084272677dc2.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/varsindatorskolansjulklapp.5.6dc36e691590084272677dc2.html Konst på Gärdeåsen invigs Måndagen den 19 december klockan 17.20-17.40 invigs ett jättekonstverk på Gärdeåsen i Ljusdal. Mon, 19 Dec 2016 08:49:44 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/konstpagardeaseninvigs.5.6dc36e69159008427267551d.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/konstpagardeaseninvigs.5.6dc36e69159008427267551d.html Välkomna till Lilla biblioteket Biblioteksservice i Förvaltningshuset har nu utökats med en lite större yta där du kan läsa tidningar och tidskrifter, botanisera bland ett urval av böcker för vuxna och barn, CD-böcker, film, m.m. Fri, 16 Dec 2016 05:59:59 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/valkomnatilllillabiblioteket.5.4a6a521d158d2b49b872088.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/valkomnatilllillabiblioteket.5.4a6a521d158d2b49b872088.html Bastu och bad i Hedsta prisas Hedsta Letsbo byalag får Ljusdals kommuns tillgänglighetspris för sin bastu- och badanläggning i Hedsta. Thu, 15 Dec 2016 15:25:33 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/bastuochbadihedstaprisas.5.6dc36e6915900842726c342.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/bastuochbadihedstaprisas.5.6dc36e6915900842726c342.html Stipendier för skolutveckling Utbildningsnämnden delade på torsdagen ut 100 000 kronor i frirumsstipendier. Mest fick vård- och omsorgsprogrammet på Slottegymnasiet i Ljusdal för sin satsning på utlandsfödda. Thu, 15 Dec 2016 09:54:27 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/stipendierforskolutveckling.5.6dc36e6915900842726624f.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/stipendierforskolutveckling.5.6dc36e6915900842726624f.html Nytt naturreservat bildas i Ramsjö Länsstyrelsen bildar ett nytt naturreservat, Gräsberget, nära Ramsjö. Samtidigt får Gröntjärns naturreservat ett utökat skydd och större tillgänglighet. Wed, 14 Dec 2016 16:34:08 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/nyttnaturreservatbildasiramsjo.5.4a6a521d158d2b49b87e298e.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/nyttnaturreservatbildasiramsjo.5.4a6a521d158d2b49b87e298e.html Stämningsfullt luciafirande Med ljus och vacker sång sprider Ljusdals lucia med följe glädje i vintermörkret och -kylan. Tue, 13 Dec 2016 08:13:40 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/stamningsfulltluciafirande.5.4a6a521d158d2b49b87c0695.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/stamningsfulltluciafirande.5.4a6a521d158d2b49b87c0695.html Konkurrensverket avslår besvär Konkurrensverket avslår besvären som gäller Ljusdals kommuns inköp av fordonsverkstadstjänster. Fri, 09 Dec 2016 14:16:46 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/konkurrensverketavslarbesvar.5.4a6a521d158d2b49b875841e.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/konkurrensverketavslarbesvar.5.4a6a521d158d2b49b875841e.html Ny maxtaxa i barnomsorgen Vad skall jag betala för barnomsorgen? Från och med den 1 januari 2017 är inkomsttaket för maxtaxan höjt till 45 390 kronor per månad. Thu, 08 Dec 2016 16:18:56 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/nymaxtaxaibarnomsorgen.5.4a6a521d158d2b49b873ee06.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/nymaxtaxaibarnomsorgen.5.4a6a521d158d2b49b873ee06.html Läsårstider för 2017 - 2018 Planeringen för nästa läsår är klar. Här kan du se hur eleverna går i skolan och vilka lovdagar som gäller under 2017 - 2018. Thu, 08 Dec 2016 15:56:22 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/lasarstiderfor20172018.5.4a6a521d158d2b49b873e797.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/lasarstiderfor20172018.5.4a6a521d158d2b49b873e797.html Skolbussar rullar igen Torsdagsmorgonens svåra halka innebar att skolbussar i Järvsö- och Färilaområdet inte kunde ta sig fram. Det fungerar bättre vid elevernas hemresa. Thu, 08 Dec 2016 14:29:51 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/skolbussarrullarigen.5.4a6a521d158d2b49b87348db.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/skolbussarrullarigen.5.4a6a521d158d2b49b87348db.html Trafikverket informerar om sina planer Trafikverket planerar bl.a. att låta den nuvarande genomfarten i Ljusdal övergå i kommunens ägo. Alla intresserade bjuds in till öppet hus onsdag 7 december i Ljusdal för att ta del av informationen, ställa frågor och ge synpunkter. Wed, 07 Dec 2016 13:06:25 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/trafikverketinformeraromsinaplaner.5.4a6a521d158d2b49b871e56e.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/trafikverketinformeraromsinaplaner.5.4a6a521d158d2b49b871e56e.html Fortsatt sponsring av fotboll Ljusdals kommun vill bli huvudsponsor för Ljusdals IF:s damfotbollslag i division 1 även nästa år. Tue, 06 Dec 2016 18:14:03 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/fortsattsponsringavfotboll.5.4a6a521d158d2b49b879f21.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/fortsattsponsringavfotboll.5.4a6a521d158d2b49b879f21.html Så kan nya Ljusdal skapas Två arkitektbyråer har lämnat förslag över hur Ljusdals centrum kan utvecklas i framtiden. Mon, 05 Dec 2016 20:00:00 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/sakannyaljusdalskapas.5.7efb71381584f3bd97b7d239.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/sakannyaljusdalskapas.5.7efb71381584f3bd97b7d239.html Japan lär av Ljusdal om flyktingar Ljusdals kommun med sina 19 000 invånare är något av förebild för flyktingmottagning för hela Japan med drygt 127 miljoner invånare. Mon, 05 Dec 2016 07:02:49 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/japanlaravljusdalomflyktingar.5.f887981158bf66a8a6f69d.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/japanlaravljusdalomflyktingar.5.f887981158bf66a8a6f69d.html Pris till elever på grundsärskolan Högstadieeleverna på Gärdeåsskolans grundsärskola har vunnit Skolverkets tävling Talangjakten för att ha publicerat bilder och intervjuer på Instagram om sina drömyrken. Fri, 02 Dec 2016 14:40:44 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/pristilleleverpagrundsarskolan.5.f887981158bf66a8a67.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/pristilleleverpagrundsarskolan.5.f887981158bf66a8a67.html Kommunens trotjänare hyllade Traditionsenligt en tid före jul har Ljusdals kommun hyllat dem som varit anställda i 25 år och politiker som haft uppdrag i minst 24 år. Fri, 02 Dec 2016 06:44:55 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/kommunenstrotjanarehyllade.5.7efb71381584f3bd97badf3f.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/kommunenstrotjanarehyllade.5.7efb71381584f3bd97badf3f.html Allmänt möte om att bo tryggt Har du funderingar, synpunkter eller frågor kring trygghet i Ljusdals bostadsområden? Då är du välkommen till ett möte hos Ljusdalshem måndagen den 5 december. Thu, 01 Dec 2016 06:55:08 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/allmantmoteomattbotryggt.5.7efb71381584f3bd97b90dd2.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/allmantmoteomattbotryggt.5.7efb71381584f3bd97b90dd2.html ljusdal.se bäst i Sverige Ljusdal är tillsammans med Mariestad och Västerås bäst i Sverige på att göra kommunhemsida på internet. Det visar en undersökning som Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, har gjort. Wed, 30 Nov 2016 06:25:22 +0100 https://www.ljusdal.se/kommunpolitik/press/pressmeddelande/ljusdalsebastisverige.5.7efb71381584f3bd97b7f4a9.html https://www.ljusdal.se/kommunpolitik/press/pressmeddelande/ljusdalsebastisverige.5.7efb71381584f3bd97b7f4a9.html Förslag om strandnära byggande Ljusdals kommun har gjort ett förslag till en plan som pekar ut områden där det kan bli lättare att få strandskyddsdispens vid ansökan om byggnation av hus eller anläggningar. Wed, 30 Nov 2016 06:00:00 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/forslagomstrandnarabyggande.5.7efb71381584f3bd97b7c975.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/forslagomstrandnarabyggande.5.7efb71381584f3bd97b7c975.html Ja till vindkraft vid Gubbaberget Kommunfullmäktige i Ljusdal säger ja till maximalt 13 vindkraftverk vid Gubbaberget nordost om Ramsjö. Tue, 29 Nov 2016 08:53:26 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/jatillvindkraftvidgubbaberget.5.7efb71381584f3bd97b7ade2.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/jatillvindkraftvidgubbaberget.5.7efb71381584f3bd97b7ade2.html Museet visar Hälsingekonst 22 konstnärer med sammanlagt 25 verk från 1920-talet till 2013. Det visas på Ljusdalsbygdens museum med start lördagen den 26 november. Fri, 25 Nov 2016 09:36:57 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/museetvisarhalsingekonst.5.7efb71381584f3bd97b4fd51.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/museetvisarhalsingekonst.5.7efb71381584f3bd97b4fd51.html Utökade studiemöjligheter i Ljusdal Högskolan i Gävle och vuxenutbildningar/lärcentra i Gävleborgs län samarbetar nu för att erbjuda Tekniskt basår på lokala studieorter, däribland Ljusdal. Thu, 24 Nov 2016 12:01:38 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/utokadestudiemojligheteriljusdal.5.7efb71381584f3bd97b4a8dc.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/utokadestudiemojligheteriljusdal.5.7efb71381584f3bd97b4a8dc.html Råd för julbelysning Välj gärna LED-lampor för din julbelysning. LED-lampor i en adventsljusstake drar t.ex. lika lite el som en klocktimer. Wed, 23 Nov 2016 13:03:48 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/radforjulbelysning.5.7efb71381584f3bd97b44e4b.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/radforjulbelysning.5.7efb71381584f3bd97b44e4b.html Öppet hus på Slottegymnasiet Slottegymnasiet i Ljusdal hälsar blivande elever, föräldrar och alla som är nyfikna på skolans verksamhet varmt välkomna till öppet hus onsdagen den 23 november kl 18.00-20.00. Tue, 22 Nov 2016 15:08:00 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/oppethuspaslottegymnasiet.5.7efb71381584f3bd97b3fa3a.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/oppethuspaslottegymnasiet.5.7efb71381584f3bd97b3fa3a.html Sista Ljusdalskvällen för i år Onsdagen den 23 november hålls årets sista Ljusdalskväll i Gamla sta'n i Stockholm. Fri, 18 Nov 2016 09:51:37 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/sistaljusdalskvallenforiar.5.7efb71381584f3bd97b27979.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/sistaljusdalskvallenforiar.5.7efb71381584f3bd97b27979.html Webbansökan till Utvecklingscentrum Ansökan till vuxenutbildningen och anmälan till SFI kommer från och med 25 november att ske via internet. Thu, 17 Nov 2016 11:40:18 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/webbansokantillutvecklingscentrum.5.4265607d157cd7213727fad3.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/webbansokantillutvecklingscentrum.5.4265607d157cd7213727fad3.html Halka stoppade skolbussar Morgonens svåra halka innebar att flera skolbussar inte kunnat ta sig fram. Några turer i Järvsöområdet blev helt inställda och på andra turer har chaufförerna undvikit att åka in på mindre vägar där halkrisken är extra stor. Thu, 17 Nov 2016 08:58:45 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/halkastoppadeskolbussar.5.7efb71381584f3bd97b21b5f.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/halkastoppadeskolbussar.5.7efb71381584f3bd97b21b5f.html Elledning i Ljusdal flyttas Med start 2017 planerar Svenska kraftnät att flytta luftledningen som i dag går genom Ljusdal. Den nya sträckningen ska gå runt Ljusdal för att sedan anslutas till Kläppa stamnätsstation. Wed, 16 Nov 2016 07:55:26 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/elledningiljusdalflyttas.5.7efb71381584f3bd97b1baa9.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/elledningiljusdalflyttas.5.7efb71381584f3bd97b1baa9.html Inga skelett i skolgarderoberna Radions "Vetandets värld" uppmärksammar just nu i en reportageserie den etiska svårigheten med att hantera de samlingar av skelett och andra äkta mänskliga kvarlevor som finns kvar på många skolor runt om i landet. Tue, 15 Nov 2016 09:00:33 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/ingaskelettiskolgarderoberna.5.7efb71381584f3bd97b1630a.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/ingaskelettiskolgarderoberna.5.7efb71381584f3bd97b1630a.html Tips för alla miljöintresserade Alla miljöintresserade bjuds in till ett inspirerande föredrag om miljön 14 november kl. 16.00-17.30 på Rosehills i Ljusdal. Välkommen att föranmäla dig. Fri, 11 Nov 2016 05:30:00 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/tipsforallamiljointresserade.5.548a16ec1584c128a94360.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/tipsforallamiljointresserade.5.548a16ec1584c128a94360.html Ökad folkmängd efter tre kvartal Efter tre av årets fyra kvartal har Ljusdals kommun ökat sin folkmängd. Den 30 september hade kommunen tio fler invånare än vid årsskiftet. Thu, 10 Nov 2016 09:00:46 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/okadfolkmangdeftertrekvartal.5.548a16ec1584c128a9480.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/okadfolkmangdeftertrekvartal.5.548a16ec1584c128a9480.html Viktigt att veta om snöröjning När det nu börjar bli snöigt och halt på våra vägar vill kommunen informera om vad det är som gäller för att skapa trygghet och trivsel. Thu, 10 Nov 2016 06:57:35 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/viktigtattvetaomsnorojning.5.548a16ec1584c128a9435.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/viktigtattvetaomsnorojning.5.548a16ec1584c128a9435.html Granna granar förgyller tätorterna I Färila, Järvsö och Ljusdal står det nu åter stora, ståtliga granar som har skänkts av privatpersoner för att förgylla juletiden för kommunens invånare och besökare. Wed, 09 Nov 2016 15:57:45 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/grannagranarforgyllertatorterna.5.4265607d157cd72137284759.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/grannagranarforgyllertatorterna.5.4265607d157cd72137284759.html Behöver du några hinkar sand? Kommunens enhet Gata/Park delar ut sand och bjuder på fika torsdag 10 november kl. 14.00-18.30 vid lokalen Vägmästaren på Gärdeåsvägen 1 i Ljusdal. Ta med egna hinkar. Wed, 09 Nov 2016 10:43:02 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/behoverdunagrahinkarsand.5.4265607d157cd721372836aa.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/behoverdunagrahinkarsand.5.4265607d157cd721372836aa.html Tips om stöd till anhöriga Anhörigstöd i Ljusdal bjuder in till ett kostnadsfritt föredrag som handlar om dialogen mellan anhöriga och omsorgen. Måndag 14 november kl. 18-21 i Folkparksserveringen. Föranmälan. Tue, 08 Nov 2016 16:28:56 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/tipsomstodtillanhoriga.5.4265607d157cd7213727fc56.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/tipsomstodtillanhoriga.5.4265607d157cd7213727fc56.html Projekt för trygg hemkomst Ljusdals kommun har arbetat fram en lyckad modell för hemkomst från sjukhus eller korttidsvård. Det innebär extra mycket stöd från kommunen för den som kommit hem. Tue, 08 Nov 2016 12:49:41 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/projektfortrygghemkomst.5.4265607d157cd7213727ef20.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/projektfortrygghemkomst.5.4265607d157cd7213727ef20.html Nior på företagsbesök Under två dagar, 9-10 november, får elever i årskurs 9 i kommunen på plats och ställe lära sig om hur företag och kommun fungerar och vilka jobb som finns där. Thu, 03 Nov 2016 11:54:05 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/niorpaforetagsbesok.5.4265607d157cd721372679ca.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/niorpaforetagsbesok.5.4265607d157cd721372679ca.html Dags att söka färdtjänst runt jul Riksfärdtjänst utanför länet. Ansökan om riksfärdtjänstresa utanför länet som ska ske under perioden19/12 – 2/1 ska vara hos färdtjänst-handläggaren senast 18 november . Tue, 01 Nov 2016 12:36:12 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/dagsattsokafardtjanstruntjul.5.4265607d157cd7213725c04c.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/dagsattsokafardtjanstruntjul.5.4265607d157cd7213725c04c.html Uppskattad återinvigning av lekplats I måndags bjöd Ljusdals kommun på grillad korv och festis vid den nyrenoverade lekplatsen intill Olingmarsvägen i Järvsö. Omkring 25 barn antog utmaningen att ta sig genom hela hinderbanan och belönades med guldmedalj. Tue, 01 Nov 2016 11:52:51 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/uppskattadaterinvigningavlekplats.5.4265607d157cd7213725bde3.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/uppskattadaterinvigningavlekplats.5.4265607d157cd7213725bde3.html Invigning av lekplats Lekplatsen i korsningen Olingmarsvägen och Öjevägen i Järvsö återinvigs måndag 31 oktober kl. 13 efter den renovering som skett under sommaren. Kom och se hur fint det blev. Fri, 28 Oct 2016 13:47:41 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/invigningavlekplats.5.4265607d157cd72137244bb3.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/invigningavlekplats.5.4265607d157cd72137244bb3.html Östernästoalett stängd Toaletten vid lekparken på Östernäs är nu stängd för säsongen och öppnas igen då vårvärmen kommer. Thu, 27 Oct 2016 10:03:56 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/osternastoalettstangd.5.4265607d157cd7213723e191.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/osternastoalettstangd.5.4265607d157cd7213723e191.html Öppet hus på Slottegymnasiet Onsdag 23 november kl. 18-20 är blivande elever, föräldrar och andra intresserade välkomna till Slottegymnasiet för information om gymnasieprogrammen, mingel och musik. Wed, 26 Oct 2016 12:06:08 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/oppethuspaslottegymnasiet.5.4265607d157cd72137238967.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/oppethuspaslottegymnasiet.5.4265607d157cd72137238967.html Ljusdals kommuns Idrottsstipendium 2016 Ljusdals kommuns idrottsstipendier är avsedda att stödja och uppmuntra förtjänstfulla idrottsliga insatser inom idrottsrörelsens alla områden. Idrottsstipendierna utdelas till dels en ungdoms­ledare, dels en ungdom som är bosatta och verksamma inom Ljusdals kommun eller har annan särskild anknytning till kommunen. Mon, 24 Oct 2016 08:22:25 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/ljusdalskommunsidrottsstipendium2016.5.4265607d157cd7213722c41a.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/ljusdalskommunsidrottsstipendium2016.5.4265607d157cd7213722c41a.html Öppet hus på Ljusdalshem Måndag 24 oktober kl. 14-18 är det öppet hus i Ljusdalshems nya lokaler på Hogdinsgatan 7. Välkommen att titta på lokalerna, fika och ställa frågor. Fri, 21 Oct 2016 08:28:53 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/oppethuspaljusdalshem.5.4265607d157cd72137215f8f.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/oppethuspaljusdalshem.5.4265607d157cd72137215f8f.html Märith Svedman bästa handledaren i Gävleborgs län Märith Svedman, Ljusdal korades under tisdagen till bästa handledare i länet under Vård- och omsorgscolleges regionala konferens i Bollnäs Thu, 20 Oct 2016 09:01:55 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/marithsvedmanbastahandledarenigavleborgslan.5.4265607d157cd721372156ea.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/marithsvedmanbastahandledarenigavleborgslan.5.4265607d157cd721372156ea.html Ljusdals kommun fortsätter som huvudsponsor för LBK Denna säsong, liksom den förra, sponsrar Ljusdals kommun Ljusdals Bandy (LBK) med 150 000 kr, och 21-22 oktober är det festlig bandyhelg på IP med comeback av Misha Svechnikov. Wed, 19 Oct 2016 17:16:02 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/ljusdalskommunfortsattersomhuvudsponsorforlbk.5.4265607d157cd72137211c8e.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/ljusdalskommunfortsattersomhuvudsponsorforlbk.5.4265607d157cd72137211c8e.html Behöver du hjälp med att ta ned en stor gran? Då är det kanske en gran som Ljusdals kommun behöver inför advent. Mon, 17 Oct 2016 07:00:16 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/behoverduhjalpmedatttanedenstorgran.5.4b1af7c9157a9adc38117adf.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/behoverduhjalpmedatttanedenstorgran.5.4b1af7c9157a9adc38117adf.html Is på gång på Ljusdals IP Helgen 21-22 oktober är det bandypremiär på Ljusdals IP. Nu pågår förberedelserna för fullt för att få till spelbar is. Fri, 14 Oct 2016 12:40:17 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/ispagangpaljusdalsip.5.4b1af7c9157a9adc38118083.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/ispagangpaljusdalsip.5.4b1af7c9157a9adc38118083.html Kommunvirke sågas i Färila Ljusdals kommun och Mellanskog har skrivit avtal om leveranser av virke från kommunens skogar. Thu, 13 Oct 2016 06:00:00 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/kommunvirkesagasifarila.5.4b1af7c9157a9adc381c291.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/kommunvirkesagasifarila.5.4b1af7c9157a9adc381c291.html Ljusdalshems kontor flyttar Torsdagen den 13 oktober öppnar Ljusdalshem sitt kontor vid den tidigare förrådsplatsen bakom polisstationen i Ljusdal där all verksamhet ska finnas i fortsättningen. Wed, 12 Oct 2016 09:36:02 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/ljusdalshemskontorflyttar.5.4b1af7c9157a9adc381bd8b.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/ljusdalshemskontorflyttar.5.4b1af7c9157a9adc381bd8b.html Miljonsatsning på Ramsjö och Los Om Ljusdals kommun satsar lika mycket själv får den 2,1 miljoner kronor av innovationsmyndigheten Vinnova för att samordna och utveckla den offentliga verksamheten i Ramsjö – och nu även i Los. Tue, 11 Oct 2016 15:02:41 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/miljonsatsningparamsjoochlos.5.4b1af7c9157a9adc3816ca0.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/miljonsatsningparamsjoochlos.5.4b1af7c9157a9adc3816ca0.html Kunskap om unga gör skillnad Beslut som rör unga ska bygga på kunskap om unga. Under oktober erbjuds därför ungdomarna i Ljusdals kommun att delta i enkätundersökningen Lupp, lokal uppföljning av ungdomspolitiken. Tue, 11 Oct 2016 06:45:51 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/kunskapomungagorskillnad.5.26bbb63d1575b8a3b0a14ea4.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/kunskapomungagorskillnad.5.26bbb63d1575b8a3b0a14ea4.html Många flyttade in i augusti Augusti blev en riktig höjdare för Ljusdals kommuns befolkningsstatistik. Invånarantalet ökade då med 43 personer, enligt Statistiska centralbyrån, SCB. Mon, 10 Oct 2016 15:35:43 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/mangaflyttadeiniaugusti.5.4b1af7c9157a9adc3811b71.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/mangaflyttadeiniaugusti.5.4b1af7c9157a9adc3811b71.html Morgonsoffan besöker Hennan Närljus intervjuserie med företagare i olika sammanhang rullar vidare med Morgonsoffan hos RFSU i Hennan torsdagen den 27 oktober. Mon, 10 Oct 2016 07:17:18 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/morgonsoffanbesokerhennan.5.4b1af7c9157a9adc381143.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/morgonsoffanbesokerhennan.5.4b1af7c9157a9adc381143.html Badtjärn utflyktsmål igen Badtjärn i Järvsö är ett länge försummat rekreationsområde som Rovdjurscentret De 5 Stora tillsammans med kommunen och andra aktörer renoverat och fyllt med naturinformation. På lördag är det dags för invigning Fri, 07 Oct 2016 08:39:41 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/badtjarnutflyktsmaligen.5.26bbb63d1575b8a3b0a47ec7.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/badtjarnutflyktsmaligen.5.26bbb63d1575b8a3b0a47ec7.html Gärdeåsen i stort konstprojekt Under tre år skall invånarna på Gärdeåsen få göra konst tillsammans med en internationellt aktiv konstnär. Det är en ansökan som Ljusdals kommun i samarbete med lokala aktörer gjort till Statens konstråd och projektet Konst händer som nu beviljats. Wed, 05 Oct 2016 08:14:55 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/gardeasenistortkonstprojekt.5.26bbb63d1575b8a3b0a3c495.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/gardeasenistortkonstprojekt.5.26bbb63d1575b8a3b0a3c495.html Folkomröstning krävs i regionfrågan Om Gävleborg ska ingå i Region Svealand kräver Ljusdals kommun en folkomröstning före slutgiltigt beslut i riksdagen. Kommunen säger dessutom definitivt nej till tvingande kommunsammanslagningar som en följd av den nya regionsindelningen. Tue, 04 Oct 2016 14:26:48 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/folkomrostningkravsiregionfragan.5.26bbb63d1575b8a3b0a38056.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/folkomrostningkravsiregionfragan.5.26bbb63d1575b8a3b0a38056.html Stora bassängen öppen igen Från och med klockan 14.30 onsdagen den 5 oktober går det återigen att bada i stora bassängen i Färila simhall. Tue, 04 Oct 2016 14:10:57 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/storabassangenoppenigen.5.26bbb63d1575b8a3b0a37f8e.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/storabassangenoppenigen.5.26bbb63d1575b8a3b0a37f8e.html Lokala företag vill leverera mat Nästa år blir det en ny stor livsmedelsupphandling för Gävleborgs kommuner. Därför deltog 13 lokala företag, varav elva från Ljusdals kommun, i en dialog på Hembygdsgården i Ljusdal på måndagen. Tue, 04 Oct 2016 09:07:17 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/lokalaforetagvilllevereramat.5.26bbb63d1575b8a3b0a36bff.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/lokalaforetagvilllevereramat.5.26bbb63d1575b8a3b0a36bff.html Anhörigstöd anordnar temakväll Måndag 3 oktober klockan 17.30 är du välkommen till en temakväll på Anhörigcenter i Ljusdal, med information från Attention Bollnäs och en berättelse om ADHD. Fri, 30 Sep 2016 16:49:03 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/anhorigstodanordnartemakvall.5.26bbb63d1575b8a3b0a21ae9.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/anhorigstodanordnartemakvall.5.26bbb63d1575b8a3b0a21ae9.html Byggläget ett år efter branden Fredagen den 30 september är det exakt ett år sedan en stor del av entréplanet i Förvaltningshuset i Ljusdal skadades när en person tände eld nära receptionen. Sommaren 2017 väntas återinvigning efter en hel del förändringar. Fri, 30 Sep 2016 06:00:00 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/bygglagetettarefterbranden.5.26bbb63d1575b8a3b0a1b8f4.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/bygglagetettarefterbranden.5.26bbb63d1575b8a3b0a1b8f4.html Bassäng avstängd för reparation Färila simhalls stora bassäng är avstängd tills vidare. Anledningen är ett fel på nivåregleringen av vattnet. Thu, 29 Sep 2016 10:42:51 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/bassangavstangdforreparation.5.26bbb63d1575b8a3b0a1a5c4.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/bassangavstangdforreparation.5.26bbb63d1575b8a3b0a1a5c4.html Tips för äldres säkerhet Det går att förebygga hot mot äldre personers säkerhet och trygghet. Det fick ett 80-tal personer veta i Församlingsgården i Ljusdal på tisdagen. Tue, 27 Sep 2016 14:53:13 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/tipsforaldressakerhet.5.26bbb63d1575b8a3b0a10059.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/tipsforaldressakerhet.5.26bbb63d1575b8a3b0a10059.html Louise Hoffsten föreläser före bandy När det är bandyhelg i Ljusdal 21-22 oktober blir det föreläsning på Ljusdals IP av en känd sångerska, nämligen Louise Hoffsten. Mon, 26 Sep 2016 15:29:31 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/louisehoffstenforelaserforebandy.5.26bbb63d1575b8a3b0aa6ee.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/louisehoffstenforelaserforebandy.5.26bbb63d1575b8a3b0aa6ee.html Välkommen till en dag för trygghet Kom till Församlingsgården i Ljusdal tisdag 27 september för att ta del av mycket information om trygghet, hälsa, säkerhet, tillgänglighet, kost och motion. Wed, 21 Sep 2016 14:11:39 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/valkommentillendagfortrygghet.5.2c212165157062b6c6c2cec9.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/valkommentillendagfortrygghet.5.2c212165157062b6c6c2cec9.html Nyinflyttade bjuds på zoo Ljusdals kommun vill hälsa alla nya invånare välkomna med en årlig aktivitet. I år sker det genom ett besök på Järvzoo i Järvsö söndagen den 25 september. Tue, 20 Sep 2016 07:53:15 +0200 https://www.ljusdal.se/kommunpolitik/press/pressmeddelande/nyinflyttadebjudspazoo.5.7a46241d1572ac429461bc4f.html https://www.ljusdal.se/kommunpolitik/press/pressmeddelande/nyinflyttadebjudspazoo.5.7a46241d1572ac429461bc4f.html Så säljs lokal mat till kommunen Ljusdals kommun köper varje år in livsmedel för miljontals kronor och handlar gärna lokalt. Men det måste upphandlas enligt lagen LOU. Därför bjuds lokala företagare in till en lunchträff i Ljusdal den 3 oktober för att få råd om hur de kan göra för att lyckas med anbuden. Mon, 19 Sep 2016 15:00:00 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/sasaljslokalmattillkommunen.5.7a46241d1572ac4294616d1f.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/sasaljslokalmattillkommunen.5.7a46241d1572ac4294616d1f.html Utflyttade ska lockas tillbaka Närljus fortsätter sin aktivitet i Stockholm där utflyttade kommuninvånare ska lockas tillbaka. Den här gången, onsdagen den 21 september, finns några ur LBK:s bandygäng med. Mon, 19 Sep 2016 08:33:44 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/utflyttadeskalockastillbaka.5.7a46241d1572ac42946160a6.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/utflyttadeskalockastillbaka.5.7a46241d1572ac42946160a6.html Massor att göra på Slottedagen Musik, mat, magi... Det händer massor under Slottedagen klockan 12.00-16.00 söndagen den 18 september. Det blir en rivstart för Slottehubben, kommunens nya nav för kultur- och fritidsaktiviteter. Fri, 16 Sep 2016 10:50:47 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/massorattgorapaslottedagen.5.7a46241d1572ac429465153.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/massorattgorapaslottedagen.5.7a46241d1572ac429465153.html Folkparken nästa för Mittia Det lokala mäss- och eventbolaget Mittia kan bli Ljusdals kommuns samarbetspartner för att utveckla Ljusdals folkpark. Thu, 15 Sep 2016 15:09:57 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/folkparkennastaformittia.5.7a46241d1572ac429464e4.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/folkparkennastaformittia.5.7a46241d1572ac429464e4.html Betongparken på Östernäs invigs Lördagen den 17 september klockan 12.00 invigs Betongparken på Östernäs i Ljusdal. Wed, 14 Sep 2016 15:11:56 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/betongparkenpaosternasinvigs.5.2c212165157062b6c6c343b6.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/betongparkenpaosternasinvigs.5.2c212165157062b6c6c343b6.html Öppet hus om brandskydd På lördag 17 september klockan 11.00-14.00 är det öppet hus på Brandstationen (Molinsgatan) i Ljusdal. Wed, 14 Sep 2016 08:42:45 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/oppethusombrandskydd.5.2c212165157062b6c6c329d4.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/oppethusombrandskydd.5.2c212165157062b6c6c329d4.html Lättare att bli fri skuldfällan Från och med den 1 november ska det bli lättare att ansöka om skuldsanering. Då börjar en ny lag att gälla som innebär att fler kan beviljas skuldsanering och att det ska gå snabbare att bli kvitt sina skulder. Tue, 13 Sep 2016 11:00:00 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/lattareattblifriskuldfallan.5.2c212165157062b6c6c2c2fd.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/lattareattblifriskuldfallan.5.2c212165157062b6c6c2c2fd.html Riksväg genom centrum förordas I en analys av trafikflödet genom Ljusdals centrum uppmanas kommunen att överväga att behålla riksvägsstatusen för Norra Järnvägsgatan/Kyrkogatan. Mon, 12 Sep 2016 20:00:00 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/riksvaggenomcentrumforordas.5.2c212165157062b6c6c14c68.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/riksvaggenomcentrumforordas.5.2c212165157062b6c6c14c68.html Håll koll på ventilationen! Sedan 25 år tillbaka är det lag på att flerbostadshus, skolor, förskolor, kontor och andra liknande lokaler ska ha koll på ventilationen. Ljusdals kommun ser nu över hur arbetet med OVK, obligatorisk ventilationskontroll, fungerar. Mon, 12 Sep 2016 14:02:04 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/hallkollpaventilationen.5.2c212165157062b6c6c2804d.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/hallkollpaventilationen.5.2c212165157062b6c6c2804d.html En dag om finansiering för företag Finansiering är en av de vanligaste frågorna till Ljusdals kommuns näringspolitiska stiftelse Närljus. Därför finns det möjlighet att den 29 september träffa fem olika aktörer runt företagsfinansiering. Fri, 09 Sep 2016 07:01:30 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/endagomfinansieringforforetag.5.2c212165157062b6c6c142f7.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/endagomfinansieringforforetag.5.2c212165157062b6c6c142f7.html Allt kommunalt i Ramsjö samordnas Traditionell kommunal verksamhet och det som kommunens bolag ansvarar för i Ramsjö är på väg att samlas i ett intraprenadsförsök. Thu, 08 Sep 2016 09:54:41 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/alltkommunaltiramsjosamordnas.5.2c212165157062b6c6c155.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/alltkommunaltiramsjosamordnas.5.2c212165157062b6c6c155.html Strömavbrottet åtgärdat Över 5 000 hushåll i Färila, Järvsö och i viss mån Ljusdal var på tisdagsförmiddagen drabbade av strömavbrott . Även telefonin var drabbad. Tue, 06 Sep 2016 11:42:40 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/stromavbrottetatgardat.5.6b3cdde4156fe79095339.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/stromavbrottetatgardat.5.6b3cdde4156fe79095339.html Insamling av matavfall dröjer Starten av de första projekten med matavfallsinsamling i Ljusdals kommun senareläggs. Pilotprojekt i Ramsjö och vissa utvalda flerfamiljshus i Ljusdal planeras att starta hösten 2017. I övriga delar av kommunen kommer insamlingen igång successivt under 2018. Mon, 05 Sep 2016 10:58:42 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/insamlingavmatavfalldrojer.5.2e5df631156d758671327205.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/insamlingavmatavfalldrojer.5.2e5df631156d758671327205.html Rumäner studerar Ljusdalsmodell Länsstyrelsen Gävleborg och Ljusdals kommuns integrationsverksamhet får besök av två lärare och en socialassistent från Rumänien 7-9 september. Mon, 05 Sep 2016 06:30:00 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/rumanerstuderarljusdalsmodell.5.2e5df631156d758671314905.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/rumanerstuderarljusdalsmodell.5.2e5df631156d758671314905.html Pengar kan sökas för integration Nu kan ideella föreningar och andra icke-vinstdrivande organisationer söka pengar hos Arvsfonden för projekt som kan underlätta för nyanlända barn och ungdomars etablering i samhället. Sun, 04 Sep 2016 10:38:02 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/pengarkansokasforintegration.5.2e5df631156d75867132112f.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/pengarkansokasforintegration.5.2e5df631156d75867132112f.html Välbesökt invigning av naturreservat Omkring 300 personer fanns på plats då Mellanljusnans naturreservat idag invigdes med fin musikunderhållning och tal, allt inramat av strålande sol och det vackra älvlandskapet. Fri, 02 Sep 2016 18:17:45 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/valbesoktinvigningavnaturreservat.5.2e5df631156d7586713161cb.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/valbesoktinvigningavnaturreservat.5.2e5df631156d7586713161cb.html Projekt ger sysselsättning åt unga I Ljusdal finns ett projekt som riktar sig till unga i åldern 15-24 år som inte går i skolan, arbetar eller har annan sysselsättning. Syftet är att var och en ska hitta sin egen väg för sin framtid. Fri, 02 Sep 2016 07:06:05 +0200 https://www.ljusdal.se/kommunpolitik/press/pressmeddelande/projektgersysselsattningatunga.5.2e5df631156d758671314428.html https://www.ljusdal.se/kommunpolitik/press/pressmeddelande/projektgersysselsattningatunga.5.2e5df631156d758671314428.html Ekonomichef tillfällig kommunchef Kommunstyrelsen i Ljusdal utsåg på torsdagen ekonomichef Nicklas Bremefors till tillförordnad kommunchef från och med 1 september tills en ny finns på plats. Thu, 01 Sep 2016 10:20:58 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/ekonomicheftillfalligkommunchef.5.2e5df631156d7586713f17d.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/ekonomicheftillfalligkommunchef.5.2e5df631156d7586713f17d.html Festlig invigning av naturreservat Den 2-3 september är det festlig invigning av Mellanljusnans naturreservat. Passa på att följa med på guidad naturvandring, lyssna på musik, se film och prova på flugfiske. Tue, 30 Aug 2016 07:18:41 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/festliginvigningavnaturreservat.5.4eecb2d51563fa3631285e78.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/festliginvigningavnaturreservat.5.4eecb2d51563fa3631285e78.html Tillfällig stängning av Betongparken Måndag 29 augusti kl. 7 - 16 hålls Betongparken på Östernäs stängd medan det monteras belysningstolpar. Thu, 25 Aug 2016 11:50:53 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/tillfalligstangningavbetongparken.5.7df6d9fe156bbae6cd6654d.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/tillfalligstangningavbetongparken.5.7df6d9fe156bbae6cd6654d.html Dags för Mittias gårdsbruksmässa På fredag och lördag sjuder det av aktivitet på kommunens mark på Älvvallen- och folkparksområdet i Ljusdal. Då arrangeras tredje upplagan av mässan Mittia Gårdsbruk. Tue, 23 Aug 2016 13:15:35 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/dagsformittiasgardsbruksmassa.5.644e0a2a156b398bfb82cc8.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/dagsformittiasgardsbruksmassa.5.644e0a2a156b398bfb82cc8.html Lär mer om äldres hälsa och trygghet Boka in den 27 september i din kalender för att ta del av information och föreläsningar om tillgänglighet, äldres hälsa, säkerhet, trygghet, funktionsnedsättning och den viktiga maten. Mon, 22 Aug 2016 10:49:11 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/larmeromaldreshalsaochtrygghet.5.4eecb2d51563fa36312844f6.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/larmeromaldreshalsaochtrygghet.5.4eecb2d51563fa36312844f6.html LIF-vinst direkt på Erik Hamréns plan På söndagen fick Älvvallens A-plan namnet Erik Hamréns plan för att förre förbundskapten ska uppmärksammas för allt han gjort för Ljusdal. Hamrén var själv på plats och fick glädjas åt hemmavinst direkt på "sin" plan. Sun, 21 Aug 2016 18:03:16 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/lifvinstdirektpaerikhamrensplan.5.4eecb2d51563fa3631280215.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/lifvinstdirektpaerikhamrensplan.5.4eecb2d51563fa3631280215.html Tekniskt basår på gång i Ljusdal Senast hösten 2018 ska det vara möjligt att genomgå ett tekniskt basår i Ljusdal för att bli behörig till ingenjörsutbildning på högskolan. Fri, 19 Aug 2016 10:16:21 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/teknisktbasarpagangiljusdal.5.4eecb2d51563fa36312725b7.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/teknisktbasarpagangiljusdal.5.4eecb2d51563fa36312725b7.html Kommunens växel går att nå igen Efter torsdagens tekniska problem går det återigen att nå Ljusdals kommuns telefonväxel 0651-180 00. Thu, 18 Aug 2016 11:36:29 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/kommunensvaxelgarattnaigen.5.4eecb2d51563fa363126cb24.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/kommunensvaxelgarattnaigen.5.4eecb2d51563fa363126cb24.html Utflyktsmål arrenderas ut Ljusdals kommun söker arrendatorer till två populära utflyktsmålen Kolsvedjastugan och Kajevall som båda är belägna utanför Ljusdals centrum. Thu, 18 Aug 2016 07:33:20 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/utflyktsmalarrenderasut.5.4eecb2d51563fa363126b999.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/utflyktsmalarrenderasut.5.4eecb2d51563fa363126b999.html Så startar höstterminen i skolorna Ljusdals kommunala grundskolor och Slottegymnasiet börjar läsåret 2016-2017 torsdagen den 18 augusti. Här kan du läsa om hur skolstarten går till på skolorna och hur skolskjutsarna fungerar. Wed, 17 Aug 2016 15:32:37 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/sastartarhosttermineniskolorna.5.4eecb2d51563fa3631231cf4.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/sastartarhosttermineniskolorna.5.4eecb2d51563fa3631231cf4.html Färre invånare trots flyttningsöverskott Ljusdals kommun minskade sin befolkning med 28 personer under första halvåret 2016. Kommunen hade därmed 18 999 invånare den 30 juni. Wed, 17 Aug 2016 13:21:32 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/farreinvanaretrotsflyttningsoverskott.5.4eecb2d51563fa36312672e4.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/farreinvanaretrotsflyttningsoverskott.5.4eecb2d51563fa36312672e4.html Glömt att ansöka om busskort? Gymnasielever folkbokförda i Ljusdals kommun, som studerar i andra kommuner och behöver busskort för sina studier, måste ansöka om det inför varje nytt läsår. Wed, 17 Aug 2016 12:02:36 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/glomtattansokaombusskort.5.4eecb2d51563fa3631266cd2.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/glomtattansokaombusskort.5.4eecb2d51563fa3631266cd2.html Hamrén gästar Ljusdal och "får" plan Söndagen den 21 augusti uppmärksammas Erik Hamrén, Ljusdalsbördig före detta förbundskapten i fotboll, i hembygden när en fotbollsplan får hans namn. Tue, 16 Aug 2016 14:47:16 +0200 https://www.ljusdal.se/kommunpolitik/press/pressmeddelande/hamrengastarljusdalochfarplan.5.4eecb2d51563fa363126195e.html https://www.ljusdal.se/kommunpolitik/press/pressmeddelande/hamrengastarljusdalochfarplan.5.4eecb2d51563fa363126195e.html Översyn av gatubelysningen Från och med vecka 34 börjar kommunen att se över gatubelysningen inför den mörkare årstiden. Lamporna kommer därför emellanåt att vara tända även på dagtid. Tue, 16 Aug 2016 13:56:39 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/oversynavgatubelysningen.5.4eecb2d51563fa3631261465.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/oversynavgatubelysningen.5.4eecb2d51563fa3631261465.html Öjevägen stängs för genomfart På grund av stor trafikmängd och höga hastigheter kommer Öjevägen i Järvsö att stängas för motorfordon mellan Vallmovägen och AndersPersvägen. Tue, 16 Aug 2016 10:47:54 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/ojevagenstangsforgenomfart.5.4eecb2d51563fa36312606e2.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/ojevagenstangsforgenomfart.5.4eecb2d51563fa36312606e2.html Lån och mer bidrag räddar ishall Järvsö Ishockeyklubb får ett ränte- och amorteringsfritt lån på 3,9 miljoner kronor av kommunen för att klara sin svåra ekonomiska situation när det gäller ishallen Järvsö Arena. Fri, 12 Aug 2016 11:46:37 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/lanochmerbidragraddarishall.5.4eecb2d51563fa36312492dd.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/lanochmerbidragraddarishall.5.4eecb2d51563fa36312492dd.html Fler ger råd om utbildning och jobb Studie- och yrkesvägledningen i skolan ska stärkas och det är inte bara ett uppdrag för några få på varje skola. Därför har de kommunala skolornas lärare fått delta i en föreläsning med experter på området. Fri, 12 Aug 2016 06:47:47 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/flergerradomutbildningochjobb.5.4eecb2d51563fa3631247ea0.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/flergerradomutbildningochjobb.5.4eecb2d51563fa3631247ea0.html Inget EU-stöd för terminalbygge Det finns inga möjligheter att söka finansiering från EU för investering i en ny omlastningscentral för skogsråvaror som bland annat ska ersätta nuvarande omlastningsplats vid Östernäs i Ljusdal. Thu, 11 Aug 2016 15:13:57 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/ingeteustodforterminalbygge.5.4eecb2d51563fa3631243f59.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/ingeteustodforterminalbygge.5.4eecb2d51563fa3631243f59.html Lämplig vecka för återvinning Slutet av denna vecka (32) innebär större möjligheter än vanligt att lämna avfall för återvinning på Åkerslund i Ljusdal. Det är kvällsöppet på torsdag och även lördagsöppet för den som ägnat del av sommaren åt att rensa i förråd och annat. Wed, 10 Aug 2016 07:03:43 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/lampligveckaforatervinning.5.4eecb2d51563fa363123c126.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/lampligveckaforatervinning.5.4eecb2d51563fa363123c126.html Ordinarie öppettider på biblioteken Från och med måndagen den 15 augusti återgår biblioteken i Ljusdals kommun till ordinarie öppettider. Dessa tider gäller tills vidare. Tue, 09 Aug 2016 16:23:53 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/ordinarieoppettiderpabiblioteken.5.4eecb2d51563fa363123855e.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/ordinarieoppettiderpabiblioteken.5.4eecb2d51563fa363123855e.html Anställda kan gå kurs i starta eget Region Gävleborg erbjuder starta-eget-kurs i hela länet. I Ljusdal börjar kursen 1 september 2016. Mon, 08 Aug 2016 10:35:04 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/anstalldakangakursistartaeget.5.7a17653f15572f9954db914.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/anstalldakangakursistartaeget.5.7a17653f15572f9954db914.html Protester mot indragna nattåg Region- och kommunföreträdare inom Partnerskapet Atlantbanan protesterar mot att SJ har nattågstrafik till och från Jämtland endast under högsäsong. Thu, 04 Aug 2016 10:21:45 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/protestermotindragnanattag.5.4eecb2d51563fa36312188fe.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/protestermotindragnanattag.5.4eecb2d51563fa36312188fe.html Nya leksaker i Ljusdals Folkpark Lekområdet i Ljusdals Folkpark har fått fem nya attraktioner genom ett samarbete mellan ägaren Ljusdals kommun och Lions Club i Ljusdal. Mon, 01 Aug 2016 13:19:52 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/nyaleksakeriljusdalsfolkpark.5.4eecb2d51563fa363127519.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/nyaleksakeriljusdalsfolkpark.5.4eecb2d51563fa363127519.html Hamrén ger namn åt plan i augusti Söndagen den 21 augusti får Älvvallens A-plan namnet Erik Hamréns plan. Före detta förbundskaptenen i fotboll är då på plats i Ljusdal och kan hyllas i samband med ceremonin. Fri, 29 Jul 2016 09:46:04 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/hamrengernamnatplaniaugusti.5.7a17653f15572f9954de81f0.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/hamrengernamnatplaniaugusti.5.7a17653f15572f9954de81f0.html Simma lugnt i sommar Det är lugnt när det gäller att bada på de kommunala badplatserna i Ljusdals kommun. Det visar provtagning av bakterier som gjorts vid två tillfällen i sommar (den senaste 18 juli). Thu, 28 Jul 2016 10:53:26 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/simmalugntisommar.5.7a17653f15572f9954de2512.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/simmalugntisommar.5.7a17653f15572f9954de2512.html Anmäl intresse till Skilda världar Samtalsserien för barn med skilda föräldrar, "Skilda världar", startar i höst och det går nu att lämna intresseanmälan. Wed, 27 Jul 2016 15:23:26 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/anmalintressetillskildavarldar.5.7a17653f15572f9954ddce69.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/anmalintressetillskildavarldar.5.7a17653f15572f9954ddce69.html Så fungerar allemansrätten Allemansrätten är en unik möjlighet för alla att röra sig fritt i naturen. Det kan handla om att promenera, plocka bär eller svamp, tälta, paddla kanot eller bada. Wed, 27 Jul 2016 11:06:17 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/safungerarallemansratten.5.7a17653f15572f9954ddc247.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/safungerarallemansratten.5.7a17653f15572f9954ddc247.html Policy för kommunens sponsring Ljusdals kommun har antagit en ny sponsringspolicy. En viktig skillnad mot den gamla är hur kommunen ställer sig till om den föreslås bli sponsrad. Tue, 26 Jul 2016 14:17:37 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/policyforkommunenssponsring.5.7a17653f15572f9954dd6d13.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/policyforkommunenssponsring.5.7a17653f15572f9954dd6d13.html Ny dialog mellan politiker och företagare Boka redan nu in politiker-företagardialogen som Närljus arrangerar på Rosehills i Ljusdal den 5 september kl 18.00-20.00. Mon, 25 Jul 2016 09:35:12 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/nydialogmellanpolitikerochforetagare.5.7a17653f15572f9954dcf6a9.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/nydialogmellanpolitikerochforetagare.5.7a17653f15572f9954dcf6a9.html Fortsatt aktivt sommarlov i Los Gratisaktiviteterna för barn och unga i Los fortsätter. De varvas med mysiga mat- och fikastunder. Thu, 21 Jul 2016 07:00:05 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/fortsattaktivtsommarlovilos.5.7a17653f15572f9954d9fe66.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/fortsattaktivtsommarlovilos.5.7a17653f15572f9954d9fe66.html Mycket för barn och ungdomar i Los Det är laddat med barn- och ungdomsaktiviteter i Los under två veckor. Mon, 11 Jul 2016 13:20:04 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/mycketforbarnochungdomarilos.5.7a17653f15572f9954d7a72a.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/mycketforbarnochungdomarilos.5.7a17653f15572f9954d7a72a.html Till vägföreningar och övriga väghållare Nu är det dags att i Ljusdals kommun söka kommunalt vägunderhållsbidrag för enskild väg. Fri, 08 Jul 2016 13:51:35 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/tillvagforeningarochovrigavaghallare.5.7a17653f15572f9954d6834d.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/tillvagforeningarochovrigavaghallare.5.7a17653f15572f9954d6834d.html Viktigt meddelande gällande barnomsorgsfakturor för juli månad Det har gått ut dubbla fakturor för skolbarnomsorg samt barnomsorg för juli månad. Tue, 05 Jul 2016 16:08:52 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/viktigtmeddelandegallandebarnomsorgsfakturorforjulimanad.5.7a17653f15572f9954d564b5.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/viktigtmeddelandegallandebarnomsorgsfakturorforjulimanad.5.7a17653f15572f9954d564b5.html Ljusdals storsatsning visas i Almedalen Under Almedalsveckan i Visby lanseras den 6 juli en markanvisningstävling som ska ge Ljusdals kommun svar i den påbörjade RFI-processen (cirkulär odling). Även den landsbygdsutveckling som kommunen just nu genomför i Ramsjö presenteras. Tue, 05 Jul 2016 13:22:27 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/ljusdalsstorsatsningvisasialmedalen.5.7a17653f15572f9954d3de1e.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/ljusdalsstorsatsningvisasialmedalen.5.7a17653f15572f9954d3de1e.html Sunda solvanor Solen är underbar! Utan den skulle det inte gå att leva på jorden. Vår kropp och hud behöver också sol, men inte för mycket. Framförallt inte på sommaren då strålningen från solen är som starkast. Skugga och kläder ger det bästa skyddet. Mon, 04 Jul 2016 11:03:04 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/sundasolvanor.5.7a17653f15572f9954d4eccd.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/sundasolvanor.5.7a17653f15572f9954d4eccd.html Ny riksväg förbi Ljusdal analyseras Trafikverket har genomfört en åtgärdsvalsstudie för centrala Ljusdal. Huvudsyftet är att beskriva problem, behov och brister för genomfarten och visa på lösningar. Mon, 04 Jul 2016 06:30:05 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/nyriksvagforbiljusdalanalyseras.5.7a17653f15572f9954daa1f.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/nyriksvagforbiljusdalanalyseras.5.7a17653f15572f9954daa1f.html Biträdande rektor tillsatt för Slottegymnasiet Björn Eriksson har tillsatts som biträdande rektor för IM-programmet vid Slottegymnasiet i Ljusdal. Sat, 02 Jul 2016 08:00:00 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/bitradanderektortillsattforslottegymnasiet.5.7a17653f15572f9954d3c74e.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/bitradanderektortillsattforslottegymnasiet.5.7a17653f15572f9954d3c74e.html Del av betongparken på Östernäs har öppnat Intresset bland barn och ungdomar var stort för att prova den första delen av betongparken då den öppnades idag. Resterande del beräknas klar i slutet av juli, om vädret tillåter byggnation. Fri, 01 Jul 2016 14:34:05 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/delavbetongparkenpaosternasharoppnat.5.7a17653f15572f9954d3c4b3.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/delavbetongparkenpaosternasharoppnat.5.7a17653f15572f9954d3c4b3.html Följ med på en tur i vår vackra nationalpark Den 18 juli kl. 10.00 -13.00 anordnar Länsstyrelsen guidning i Hamra nationalpark. Följ med oss och lär dig mer om hur eld och vatten har påverkat parken! Fri, 01 Jul 2016 07:00:00 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/foljmedpaenturivarvackranationalpark.5.7a17653f15572f9954d3677d.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/foljmedpaenturivarvackranationalpark.5.7a17653f15572f9954d3677d.html Angående Ljusdals-Postens synpunkter om utlämnande av e-post Ljusdals kommuns förvaltning är insatt i offentlighets­lagstiftningen och dess tillämpning. Thu, 30 Jun 2016 16:30:29 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/angaendeljusdalspostenssynpunkteromutlamnandeavepost.5.7a17653f15572f9954d37826.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/angaendeljusdalspostenssynpunkteromutlamnandeavepost.5.7a17653f15572f9954d37826.html Aktiviteter för barn och unga Gå på konstkollo, prova på orientering eller motocross. Detta ingår i satsningen som görs på gratis sommarlovsaktiviteter för barn och unga tack vare statligt bidrag till kommunen. Thu, 30 Jun 2016 10:44:27 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/aktiviteterforbarnochunga.5.7a17653f15572f9954d3604d.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/aktiviteterforbarnochunga.5.7a17653f15572f9954d3604d.html Brottsförebyggande och trygghets­skapande arbete En ny överenskommelse har slutits mellan Ljusdals kommun och lokalpolisområde Hälsingland/Ljusdal om samverkan kring brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete. Wed, 29 Jun 2016 13:27:07 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/brottsforebyggandeochtrygghetsskapandearbete.5.7a17653f15572f9954d295ef.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/brottsforebyggandeochtrygghetsskapandearbete.5.7a17653f15572f9954d295ef.html Del av betongparken öppnar 1 juli Hela betongparken på Östernäs är ännu inte klar, men betongparksföreningen och entreprenören har beslutat att den 1 juli kl. 12 öppna den första delen av parken p.g.a. stort intresse. Wed, 29 Jun 2016 11:08:45 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/delavbetongparkenoppnar1juli.5.7a17653f15572f9954d3000c.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/delavbetongparkenoppnar1juli.5.7a17653f15572f9954d3000c.html Aktivitetsveckor för barn och unga i Los Löpning, innebandy, fotboll, bio och sagostund - det händer mycket för barn i Los efter midsommar. Mon, 27 Jun 2016 16:21:51 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/aktivitetsveckorforbarnochungailos.5.7a17653f15572f9954d24d7b.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/aktivitetsveckorforbarnochungailos.5.7a17653f15572f9954d24d7b.html Boenden minskar nattfastan Efter många års arbete har Ljusdals kommun kommit ner på ett medel under elva timmar för nattfasta på vård- och omsorgsboenden. Mon, 27 Jun 2016 09:00:00 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/boendenminskarnattfastan.5.7ad474a15559437ad0185a6.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/boendenminskarnattfastan.5.7ad474a15559437ad0185a6.html Välkommen att fira midsommar! Välkommen till festligt midsommarfirande i vackra miljöer fredag 24 juni i Fågelsjö, Los, Ramsjö, Färila, Järvsö och Ljusdal. Thu, 23 Jun 2016 06:59:43 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/valkommenattfiramidsommar.5.7ad474a15559437ad04fb4.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/valkommenattfiramidsommar.5.7ad474a15559437ad04fb4.html Framtidens Ljusdal formas Köpingsutvecklings­processen, KUP, har kommit så långt att arkitekter ska få i uppdrag att presentera hur Ljusdals centrum kan komma att se ut i framtiden. Tue, 21 Jun 2016 19:47:05 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/framtidensljusdalformas.5.7a17653f15572f9954d5b.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/framtidensljusdalformas.5.7a17653f15572f9954d5b.html Integrationsprojekt på Rovdjurscentret Under hösten genomför Rovdjurscentret De 5 Stora i Järvsö två separata integrationsprojekt tillsammans med SFI i Söderhamn och Ljusdal. Med djur, natur och kultur som tema blandas studiebesök i naturen och traditionell klassundervisning. Tue, 21 Jun 2016 07:00:04 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/integrationsprojektparovdjurscentret.5.7ad474a15559437ad01907b.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/integrationsprojektparovdjurscentret.5.7ad474a15559437ad01907b.html Omsorgen får mer pengar i budgeten Kommunfullmäktige i Ljusdal tog måndagen den 20 juni beslut om budget för 2017 och långtidsplan för 2018-2019. Det innebär bland annat mer pengar till omsorgsnämnden. Mon, 20 Jun 2016 16:26:47 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/omsorgenfarmerpengaribudgeten.5.7ad474a15559437ad018f98.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/omsorgenfarmerpengaribudgeten.5.7ad474a15559437ad018f98.html Länsstyrelsen och kommunen har miljömål Fredagen den 17 juni undertecknade Ljusdals kommun och Länsstyrelsen Gävleborg en överenskommelse för vad som ska göras för miljömål och klimatanpassning fram till 2020. Mon, 20 Jun 2016 08:39:41 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/lansstyrelsenochkommunenharmiljomal.5.7ad474a15559437ad016cee.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/lansstyrelsenochkommunenharmiljomal.5.7ad474a15559437ad016cee.html Märith Svedman är Årets handledare Märith Svedman, undersköterska på närsjukvårdsavdelningen vid Ljusdals sjukhus, har utsetts till Årets handledare 2016 i Ljusdal. Fri, 17 Jun 2016 11:39:02 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/marithsvedmanararetshandledare.5.7ad474a15559437ad051e1.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/marithsvedmanararetshandledare.5.7ad474a15559437ad051e1.html Så undviker du konsumentfällorna Konsumentvägledarna får ofta frågor som rör hantverkstjänster, telefonförsäljning och försäljning i hemmet, på marknader och i köpcentra. Här får du några tips inför sommaren. Fri, 17 Jun 2016 10:22:53 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/saundvikerdukonsumentfallorna.5.7ad474a15559437ad04b68.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/saundvikerdukonsumentfallorna.5.7ad474a15559437ad04b68.html Digitalt klassrum med dator till alla En bärbar dator till alla elever för att skapa ett digitalt klassrum. Nu startar utbildningsnämnden en storsatsning under tre till fyra år för att modernisera undervisningen och göra eleverna bättre rustade för framtiden. Fri, 17 Jun 2016 09:43:28 +0200 https://www.ljusdal.se/kommunpolitik/press/pressmeddelande/digitaltklassrummeddatortillalla.5.7ad474a15559437ad04a4e.html https://www.ljusdal.se/kommunpolitik/press/pressmeddelande/digitaltklassrummeddatortillalla.5.7ad474a15559437ad04a4e.html Aktivitetsvecka för barn i Ramsjö Måla, dansa, spela fotboll - det händer en hel del för barn i Ramsjö under veckan efter midsommar. Fri, 17 Jun 2016 08:03:20 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/aktivitetsveckaforbarniramsjo.5.7ad474a15559437ad04092.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/aktivitetsveckaforbarniramsjo.5.7ad474a15559437ad04092.html En rektor leder Slottegymnasiet Torleif Bakke går från tillförordnad till ordinarie rektor för Slottegymnasiet från och med 1 juli när skolan får endast en rektor. Thu, 16 Jun 2016 13:12:02 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/enrektorlederslottegymnasiet.5.46b0b401155521e101067be.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/enrektorlederslottegymnasiet.5.46b0b401155521e101067be.html Midnattsvandring i Hamra nationalpark Natten mot midsommarafton erbjuds guidade vandringar genom urskog, myr- och vattenlandskap i vår vackra nationalpark. Ta på stövlar och följ med längs stigar och spänger! Thu, 16 Jun 2016 12:17:36 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/midnattsvandringihamranationalpark.5.46b0b401155521e10106244.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/midnattsvandringihamranationalpark.5.46b0b401155521e10106244.html Ännu inte klart med skolskjutsar Efter en dom i förvaltningsrätten dröjer det nu ännu längre innan det blir klart vilka bolag som kör skolskjutsarna i Ljusdals kommun till hösten. Wed, 15 Jun 2016 09:30:15 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/annuinteklartmedskolskjutsar.5.46b0b401155521e1010ba.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/annuinteklartmedskolskjutsar.5.46b0b401155521e1010ba.html Idéer om nya Ljusdal presenteras Arkitekter ska komma med idéer och illustrationer för Ljusdals utveckling. Underlaget presenteras på ett möte på Stadshotellet på tisdag. Wed, 15 Jun 2016 09:07:22 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/ideeromnyaljusdalpresenteras.5.46b0b401155521e101062.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/ideeromnyaljusdalpresenteras.5.46b0b401155521e101062.html Ny utmärkelse i vård och omsorg Vård- och omsorgscollege nationellt uppmärksammar engagerade och kunniga handledare genom att införa utmärkelsen Årets handledare. Fredagen den 17 juni får vi veta vem det blir lokalt i Ljusdal. Wed, 15 Jun 2016 07:38:00 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/nyutmarkelseivardochomsorg.5.46b0b401155521e10103d.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/nyutmarkelseivardochomsorg.5.46b0b401155521e10103d.html Rydberg slutar som kommunchef Claes Rydberg slutar som kommunchef i Ljusdal. Den 1 oktober börjar han som kommunchef i Herrljunga kommun. Tue, 14 Jun 2016 12:58:15 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/rydbergslutarsomkommunchef.5.47666bf5154ee6242816fc90.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/rydbergslutarsomkommunchef.5.47666bf5154ee6242816fc90.html Se Förvaltningshusets nya entréplan Kommunfullmäktige har beslutat hur entréplanet i Förvaltningshuset i Ljusdal ska byggas om efter branden i september i fjol. Se här hur det blir. Tue, 14 Jun 2016 11:25:42 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/seforvaltningshusetsnyaentreplan.5.47666bf5154ee6242816b823.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/seforvaltningshusetsnyaentreplan.5.47666bf5154ee6242816b823.html Ramsjö sorterar matrester först Ramsjö blir först ut när renhållningen i Ljusdals kommun i slutet av detta år startar ett försök med separat sortering av matavfall. Mindre pilotprojekt är också planerade för flerfamiljshus i Ljusdal. Tue, 14 Jun 2016 06:37:51 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/ramsjosorterarmatresterforst.5.47666bf5154ee6242816e3b3.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/ramsjosorterarmatresterforst.5.47666bf5154ee6242816e3b3.html Se kommun­fullmäktige i efterhand Måndagens kommunfullmäktige samt tidigare sändningar går nu att titta på via våra kanaler. Sändningar kan ses via dator, läsplatta, mobil. Mon, 13 Jun 2016 23:01:28 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/sekommunfullmaktigeiefterhand.5.47666bf5154ee6242816c4e6.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/sekommunfullmaktigeiefterhand.5.47666bf5154ee6242816c4e6.html Öppet hus på Galaxens förskola Galaxens förskola (f.d. Bofinkens förskola) har renoverats och byggts ut. Tisdag 14 juni kl. 17-19 är det invigning och öppet hus för alla som vill se de nya, fina lokalerna på Hotellgatan 50. Mon, 13 Jun 2016 14:34:17 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/oppethuspagalaxensforskola.5.47666bf5154ee62428168f0c.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/oppethuspagalaxensforskola.5.47666bf5154ee62428168f0c.html Klart med sommarpraktik för unga De 140 sommarpraktikplatser som kommunen erbjuder i år är nu fördelade. 248 ungdomar har sökt. Mon, 13 Jun 2016 12:51:39 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/klartmedsommarpraktikforunga.5.47666bf5154ee62428169a62.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/klartmedsommarpraktikforunga.5.47666bf5154ee62428169a62.html Årets stipendiater vid skolorna Varje år delas ett antal stipendier ut till elever vid skolorna i Ljusdals kommun. Här är årets stipendiater, grattis! Fri, 10 Jun 2016 14:19:47 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/aretsstipendiatervidskolorna.5.47666bf5154ee62428157b15.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/aretsstipendiatervidskolorna.5.47666bf5154ee62428157b15.html Stenhamreelever bäst i Finn upp En trio elever från Stenhamreskolan i Ljusdal är bäst i Sverige på att uppfinna. Förutom äran fick Johanna Forsberg, Engla Sved och Pauline Larsson i sjuan på Stenhamreskolan ta emot en prischeck på 5 000 kronor för förstaplatsen i kategorin samhällsnytta. Thu, 09 Jun 2016 15:16:01 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/stenhamreeleverbastifinnupp.5.47666bf5154ee624281518c7.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/stenhamreeleverbastifinnupp.5.47666bf5154ee624281518c7.html Företagare får tips om finansiering Onsdagen den 15 juni bjuds företagare in till lunchmöte i Ljusdal för att få tips om möjligheter till finansiering. Thu, 09 Jun 2016 07:32:44 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/foretagarefartipsomfinansiering.5.47666bf5154ee6242814fca3.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/foretagarefartipsomfinansiering.5.47666bf5154ee6242814fca3.html Mer bemanning på ambulans Det blir inte så stor neddragning av ambulansbemanningen i Ljusdal i sommar som befarat. Det konstaterades vid ett möte mellan Ljusdals kommuns politiska ledning och regionrådet Hannah-Karin Linck (C) på onsdagen. Wed, 08 Jun 2016 10:14:19 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/merbemanningpaambulans.5.47666bf5154ee6242814a5ad.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/merbemanningpaambulans.5.47666bf5154ee6242814a5ad.html Tänk till inför skolavslutningen Ljusdals kommun arbetar intensivt med att planera in många bra aktiviteter som genomförs i samband med skolavslutningen. Det behövs därför bland annat frivilliga ”på sta’n”. Wed, 08 Jun 2016 08:41:03 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/tanktillinforskolavslutningen.5.47666bf5154ee62428149f9f.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/tanktillinforskolavslutningen.5.47666bf5154ee62428149f9f.html De får pengar för sommarlovskul Ljusdals kommun har fördelat drygt en halv miljon kronor för att barn ska få gratis sommarlovsaktiviteter. Wed, 08 Jun 2016 07:04:35 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/defarpengarforsommarlovskul.5.47666bf5154ee624281497cb.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/defarpengarforsommarlovskul.5.47666bf5154ee624281497cb.html Höstens skolskjutsar planeras Planeringen inför höstens skolskjutsar sker i år senare än vanligt. Det beror dels på byte av elevregistreringssystem, dels på att upphandlingen av utförare dragit ut på tiden. Tue, 07 Jun 2016 14:45:13 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/hostensskolskjutsarplaneras.5.47666bf5154ee624281456bf.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/hostensskolskjutsarplaneras.5.47666bf5154ee624281456bf.html Så firar Ljusdals studenter Vecka 23 blir innehållsrik för de elever som slutar vid Slottegymnasiet i Ljusdal. Här följer några hålltider för examens- och studentfirandet. Tue, 07 Jun 2016 14:07:43 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/safirarljusdalsstudenter.5.47666bf5154ee62428120607.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/safirarljusdalsstudenter.5.47666bf5154ee62428120607.html Kommunen vill starta lantmäteri Ljusdals kommun söker hos Lantmäteriet tillstånd för att starta ett kommunalt lantmäteri. Tue, 07 Jun 2016 11:53:19 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/kommunenvillstartalantmateri.5.47666bf5154ee62428144abe.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/kommunenvillstartalantmateri.5.47666bf5154ee62428144abe.html Vattenkraftspengar till byarna Pengar från regleringsfonder ska göra nytta i hela Ljusdals kommun. Kommunstyrelsen följer byarådens förslag. Fri, 03 Jun 2016 07:37:01 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/vattenkraftspengartillbyarna.5.47666bf5154ee6242812b8d8.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/vattenkraftspengartillbyarna.5.47666bf5154ee6242812b8d8.html Öppet hus på hunddagis På Julias i Ljusdal öppnar hunddagis till hösten. Tisdagen den 7 juni är det öppet hus för att visa hur det blir. Fri, 03 Jun 2016 07:06:38 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/oppethuspahunddagis.5.47666bf5154ee6242812b6ed.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/oppethuspahunddagis.5.47666bf5154ee6242812b6ed.html Vattenläcka i Korskrogen lagad Under förmiddagen på torsdagen upptäcktes en vattenläcka i Korskrogen. Ljusdal Vatten lagade den på eftermiddagen. Thu, 02 Jun 2016 15:45:47 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/vattenlackaikorskrogenlagad.5.47666bf5154ee624281266cb.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/vattenlackaikorskrogenlagad.5.47666bf5154ee624281266cb.html Bygge efter branden avgörs 13 juni Den 13 juni tar kommunfullmäktige åter upp frågan hur Förvaltningshusets entréplan ska återställas efter branden 30 september i fjol. Thu, 02 Jun 2016 13:48:01 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/byggeefterbrandenavgors13juni.5.47666bf5154ee62428127160.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/byggeefterbrandenavgors13juni.5.47666bf5154ee62428127160.html IFO har stängt torsdag 2 juni Individ- och familjeomsorgen på kommunen har stängt på grund av planeringsdag torsdagen den 2 juni. Thu, 02 Jun 2016 10:55:19 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/ifoharstangttorsdag2juni.5.47666bf5154ee6242811559e.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/ifoharstangttorsdag2juni.5.47666bf5154ee6242811559e.html Telefonin fungerar igen på Färila skola Tidigare idag har det varit problem att komma fram på telefon till Färila skola. Detta har åtgärdats och det går nu åter igen att ringa. Thu, 02 Jun 2016 09:34:02 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/telefoninfungerarigenpafarilaskola.5.47666bf5154ee62428126042.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/telefoninfungerarigenpafarilaskola.5.47666bf5154ee62428126042.html Renovering av gång- och cykelväg Under vecka 23 påbörjas en renovering av gång- och cykelvägen längs Kyrksjöns södra strand. Wed, 01 Jun 2016 16:04:45 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/renoveringavgangochcykelvag.5.47666bf5154ee62428121407.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/renoveringavgangochcykelvag.5.47666bf5154ee62428121407.html Nationaldagsfirande i Ljusdals kommun Välkomna på festligt nationaldagsfirande, måndag den 6 juni, i Fågelsjö, Los, Ramsjö, Kårböle, Färila, Järvsö och Ljusdal. Wed, 01 Jun 2016 12:40:01 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/nationaldagsfirandeiljusdalskommun.5.47666bf5154ee62428120c7a.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/nationaldagsfirandeiljusdalskommun.5.47666bf5154ee62428120c7a.html Besök Ljusdals kulturhistoriska festival ”Mode, modister och modiga mannekänger” är årets tema för den populära kulturhistoriska festivalen Det hvar på tiden som äger rum i Signeulparken med omnejd den 4 juni kl. 11-16. Tue, 31 May 2016 16:57:47 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/besokljusdalskulturhistoriskafestival.5.47666bf5154ee624281145bf.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/besokljusdalskulturhistoriskafestival.5.47666bf5154ee624281145bf.html Dags för invigning av konstvandring Måndagen den 30 maj sker invigningen av Ljusdals nya konstvandring som skulle ha hållits på Rosehills 16 maj och som blev inställd på grund av sjukdom Mon, 30 May 2016 10:45:31 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/dagsforinvigningavkonstvandring.5.4088dfd615412520c72ae340.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/dagsforinvigningavkonstvandring.5.4088dfd615412520c72ae340.html Stipendium gav tidning om droger Tredjeårseleverna på estetetik och media på Slottegymnasiet i Ljusdal har gjort en nättidning om droger efter att ha fått utbildningsnämndens frirumsstipendium. Mon, 30 May 2016 06:35:08 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/stipendiumgavtidningomdroger.5.47666bf5154ee624281131ed.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/stipendiumgavtidningomdroger.5.47666bf5154ee624281131ed.html Samtal om ambulanser fortsätter Den politiska ledningen i Ljusdals kommun hade på fredagen videokonferens med Region Gävleborgs ledning med anledning av ambulansindragningen i Ljusdal i sommar. Fri, 27 May 2016 11:53:16 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/samtalomambulanserfortsatter.5.47666bf5154ee62428127d8.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/samtalomambulanserfortsatter.5.47666bf5154ee62428127d8.html Två tillfälliga chefer får fast jobb På torsdagen tillsatte Ljusdals kommun två chefstjänster. Det är Lasse Norin som blir chef för samhällsutvecklingsförvaltningen och Pär Jonsson, informationschef. Fri, 27 May 2016 09:07:16 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/tvatillfalligacheferfarfastjobb.5.47666bf5154ee6242811bf0.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/tvatillfalligacheferfarfastjobb.5.47666bf5154ee6242811bf0.html Kulturstipendium för dans i Nor Dans premieras när Ljusdals kommun delar ut årets kulturstipendium som går till Järvsö Bollklubb och Kent Skalberg för verksamheten på Åsliden i Nor. Fri, 27 May 2016 08:13:07 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/kulturstipendiumfordansinor.5.47666bf5154ee6242811708.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/kulturstipendiumfordansinor.5.47666bf5154ee6242811708.html Erik Hamrén ger namn åt fotbollsplan Fotbollens avgående förbundskapten Erik Hamrén hyllas av hemkommunen Ljusdal genom att en fotbollsplan namnges efter honom. Thu, 26 May 2016 15:57:34 +0200 https://www.ljusdal.se/kommunpolitik/press/pressmeddelande/erikhamrengernamnatfotbollsplan.5.30f0e4e6154e410a107988b.html https://www.ljusdal.se/kommunpolitik/press/pressmeddelande/erikhamrengernamnatfotbollsplan.5.30f0e4e6154e410a107988b.html Ljusdalshem ser fram mot 2030 Ljusdals kommun och den egna bostadskoncernen Ljusdalshem tar sikte på 2030 och presenterar en rad möjliga byggprojekt. Thu, 26 May 2016 15:35:43 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/ljusdalshemserframmot2030.5.30f0e4e6154e410a10788be.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/ljusdalshemserframmot2030.5.30f0e4e6154e410a10788be.html Färilabo får studentstipendium Hälsinglands stipendium till Årets distansstudent 2016 går till Chatarina Vick från Färila i Ljusdals kommun. Wed, 25 May 2016 14:11:19 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/farilabofarstudentstipendium.5.30f0e4e6154e410a10731f0.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/farilabofarstudentstipendium.5.30f0e4e6154e410a10731f0.html Kommunen kollar ambulansfrågan Ljusdals kommunstyrelseordförande Lasse Molin (M) deltog under tisdagen i en telefonkonferens med Region Gävleborg med anledning av att det kan bli färre ambulanser i sommar. Tue, 24 May 2016 17:10:40 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/kommunenkollarambulansfragan.5.54bd55d2154c52048d42424a.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/kommunenkollarambulansfragan.5.54bd55d2154c52048d42424a.html Skolbussar kraftigt försenade Två bussar med skolelever från Ljusdals kommun har kört fast på leriga vägar vid Hamra nationalpark. Tue, 24 May 2016 14:19:35 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/skolbussarkraftigtforsenade.5.54bd55d2154c52048d4236a5.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/skolbussarkraftigtforsenade.5.54bd55d2154c52048d4236a5.html Ramsjös servicepunkt invigs Fredagen den 27 maj klockan 12.00 invigs butiken Tempo som Ramsjös servicepunkt. Tue, 24 May 2016 10:49:28 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/ramsjosservicepunktinvigs.5.54bd55d2154c52048d4227c6.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/ramsjosservicepunktinvigs.5.54bd55d2154c52048d4227c6.html Byte av telefonnummer för Solgården Vård- och omsorgsboendet Solgården i Färila har fått nya telefonnummer. Mon, 23 May 2016 13:32:56 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/byteavtelefonnummerforsolgarden.5.54bd55d2154c52048d41d12b.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/byteavtelefonnummerforsolgarden.5.54bd55d2154c52048d41d12b.html Slotteelev får miljöstipendium Karin Gustafsson i årskurs 2 på estetiska programmet, media, på Slottegymnasiet i Ljusdal får stipendium för sitt miljöengagemang. Mon, 23 May 2016 09:51:48 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/slotteelevfarmiljostipendium.5.54bd55d2154c52048d41c026.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/slotteelevfarmiljostipendium.5.54bd55d2154c52048d41c026.html Simhallen tillfälligt stängd Färila simhall håller stängt 24 maj - 5 juni på grund av reparation. Den öppnar igen måndag 6 juni. Mon, 23 May 2016 09:46:02 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/simhallentillfalligtstangd.5.54bd55d2154c52048d41c15d.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/simhallentillfalligtstangd.5.54bd55d2154c52048d41c15d.html Full aktivitet på Stenegård inför sommaren Det putsas, fejas, snickras och rensas på Stenegård inför sommarsäsongen. Den 6 juni öppnar gården igen, välkomna! Fri, 20 May 2016 17:06:20 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/fullaktivitetpastenegardinforsommaren.5.54bd55d2154c52048d4b68e.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/fullaktivitetpastenegardinforsommaren.5.54bd55d2154c52048d4b68e.html Tillfälle till vårstädning i Ramsjö och Los Insamling av grovavfall sker lördag 21 maj kl. 9-14 i Ramsjö och lördag 28 maj kl. 9-14 i Los. Thu, 19 May 2016 13:54:53 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/tillfalletillvarstadningiramsjoochlos.5.54bd55d2154c52048d436e7.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/tillfalletillvarstadningiramsjoochlos.5.54bd55d2154c52048d436e7.html Slotteelever bäst i Sverige Slottegymnasiets elever Olina Öhrn och Johan Persson blev något av SM-vinnare i Ung företagsamhet. På tisdagen blev deras flasköppnare utsedd till Årets hantverk vilket också gav prispengar. Wed, 18 May 2016 11:08:07 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/slotteeleverbastisverige.5.4797530a154acc30af41a385.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/slotteeleverbastisverige.5.4797530a154acc30af41a385.html Barnens Dag och Musikskolans Dag Välkommen till Ljusdals Folkpark söndag den 22 maj kl. 11-15. Det blir musikunderhållning och många skojiga aktiviteter för barn. Tue, 17 May 2016 16:34:51 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/barnensdagochmusikskolansdag.5.4797530a154acc30af4154f2.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/barnensdagochmusikskolansdag.5.4797530a154acc30af4154f2.html Renovering av lekplats i Järvsö Nu har rivningen påbörjats av den gamla lekplatsen i korsningen Olingmarsvägen-Öjevägen. Under sommaren kommer en ny lekplats att byggas där. Tue, 17 May 2016 12:52:43 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/renoveringavlekplatsijarvso.5.4797530a154acc30af414123.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/renoveringavlekplatsijarvso.5.4797530a154acc30af414123.html Hälsingegårdarna får två dagar I år utökas Hälsingegårdsdagarna till en hel helg 28-29 maj och programmet är mer sammanhållet och omfattande än på länge. Mon, 16 May 2016 10:41:18 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/halsingegardarnafartvadagar.5.46add9931549bb07c13117d0.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/halsingegardarnafartvadagar.5.46add9931549bb07c13117d0.html Morgonträff om generationsväxling Torsdagen den 19 maj är generationsväxling inom näringslivet i kommunen temat för träffen Morgonsoffan som denna gång hålls på Järvzoo i Järvsö. Mon, 16 May 2016 06:56:42 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/morgontraffomgenerationsvaxling.5.4797530a154acc30af4c99f.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/morgontraffomgenerationsvaxling.5.4797530a154acc30af4c99f.html Modeutställning på museet Elever från Hantverksprogrammet Textil Design har skapat egna modekollektioner. Kom och se deras modeutställning som invigs på Ljusdalsbygdens Museum 14 maj, kl. 13. Fri, 13 May 2016 14:26:12 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/modeutstallningpamuseet.5.46add9931549bb07c13fcc3.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/modeutstallningpamuseet.5.46add9931549bb07c13fcc3.html Clowner inleder Stenegårds sommar Stenegård i Järvsö bjuder på en föreställning med Clowner utan gränser när anläggningen öppnar för sommaren 6 juni. Thu, 12 May 2016 12:45:09 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/clownerinlederstenegardssommar.5.46add9931549bb07c139e54.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/clownerinlederstenegardssommar.5.46add9931549bb07c139e54.html Rekord för skräpplockning i Ljusdal Ljusdals kommun slår rekord igen när det gäller deltagande i Håll Sverige Rents stora skräpplockarkampanj. Wed, 11 May 2016 11:57:52 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/rekordforskrapplockningiljusdal.5.46add9931549bb07c133718.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/rekordforskrapplockningiljusdal.5.46add9931549bb07c133718.html Inget kommunfullmäktige 23 maj Det är för få ärenden för att hålla möte med kommunfullmäktige som planerat måndagen den 23 maj. Wed, 11 May 2016 08:43:49 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/ingetkommunfullmaktige23maj.5.46add9931549bb07c1327a3.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/ingetkommunfullmaktige23maj.5.46add9931549bb07c1327a3.html Elhandel får helt lokal ägare Ljusdal Energiföretag AB köper Fortum Markets halva andel i elhandelsbolaget Ljusdal Energi Försäljning AB. Tue, 10 May 2016 17:40:10 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/elhandelfarheltlokalagare.5.4088dfd615412520c72b6c05.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/elhandelfarheltlokalagare.5.4088dfd615412520c72b6c05.html Pappersfaktura för barnomsorgsavgifter I samband med bytet av elevregistersystem behöver alla vårdnadshavare betala sina barnomsorgsavgifter via pappersfaktura i maj månad. Tue, 10 May 2016 13:27:57 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/pappersfakturaforbarnomsorgsavgifter.5.4088dfd615412520c72b5083.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/pappersfakturaforbarnomsorgsavgifter.5.4088dfd615412520c72b5083.html Voxnan med vattendrag får fiskeplan Efter arbetet med en fiskeplan för Ljusnans tillrinningsområde går i år arbetet vidare med Voxnan med tillrinnande vattendrag. Tue, 10 May 2016 07:42:11 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/voxnanmedvattendragfarfiskeplan.5.4088dfd615412520c72b3f50.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/voxnanmedvattendragfarfiskeplan.5.4088dfd615412520c72b3f50.html Slottegymnasiet fylls till hösten Slottegymnasiet har till följd av utbildningsnämndens sparkrav bantat antalet elevplatser från 226 till 166 inför hösten gällande årskurs 1. Mon, 09 May 2016 10:47:11 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/slottegymnasietfyllstillhosten.5.4088dfd615412520c72ae408.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/slottegymnasietfyllstillhosten.5.4088dfd615412520c72ae408.html Elda sparsamt utomhus Då markerna just nu är väldigt torra så uppmanas allmänheten att avstå från att elda fjolårsgräs och vara sparsam även med annan eldning utomhus. Fri, 06 May 2016 11:54:39 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/eldasparsamtutomhus.5.4088dfd615412520c729b1a9.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/eldasparsamtutomhus.5.4088dfd615412520c729b1a9.html Besök gärna kommunens parker Nu är det är full fart i våra parker och vi hoppas att fler hittar ut och nyttjar våra allmänna ytor för att umgås, träna, leka eller koppla av. Fri, 06 May 2016 10:23:32 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/besokgarnakommunensparker.5.4088dfd615412520c728faaf.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/besokgarnakommunensparker.5.4088dfd615412520c728faaf.html Sök pengar för något kul i sommar Föreningar i Ljusdals kommun får bidrag för att ordna kostnadsfria aktiviteter för barn på sommarlovet. Wed, 04 May 2016 06:45:01 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/sokpengarfornagotkulisommar.5.4088dfd615412520c725a75d.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/sokpengarfornagotkulisommar.5.4088dfd615412520c725a75d.html Dags för vårstädning? Den 7 maj har Åkerslund återvinningscentral lördagsöppet kl. 9-13. Varför inte passa på att vårstäda hemma och sedan besöka Åkerslund? Tue, 03 May 2016 11:44:34 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/dagsforvarstadning.5.4088dfd615412520c7287b64.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/dagsforvarstadning.5.4088dfd615412520c7287b64.html Utrikesfödda vill ha företagarinformation Tisdagen den 3 maj drar Närljus och Almi igång sin Ljusdalssatsning för utrikesfödda som vill ha information om att starta företag. Mon, 02 May 2016 11:11:23 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/utrikesfoddavillhaforetagarinformation.5.4088dfd615412520c728121c.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/utrikesfoddavillhaforetagarinformation.5.4088dfd615412520c728121c.html Ljusdal deltar i Läslyftet Ljusdals kommun deltar i Skolverkets satsning Läslyftet och fredagen den 29 april inleds satsningen med konferens på Arlanda. Fri, 29 Apr 2016 13:17:16 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/ljusdaldeltarilaslyftet.5.4088dfd615412520c726f0a6.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/ljusdaldeltarilaslyftet.5.4088dfd615412520c726f0a6.html Fotbollshallen får arenanamn Söndagen den 1 maj, i samband med LIF-damernas division 1-match, invigs fotbollshallen på Älvvallen i Ljusdal och får nytt namn. Fri, 29 Apr 2016 07:48:34 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/fotbollshallenfararenanamn.5.4088dfd615412520c726d78b.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/fotbollshallenfararenanamn.5.4088dfd615412520c726d78b.html Plan för Stenevägen ligger fast Detaljplanen för ett trygghetsboende på Stenevägen i Järvsö har vunnit laga kraft. Det öppnar för Ljusdalshems markköp och bygglovsansökan Thu, 28 Apr 2016 16:22:10 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/planforstenevagenliggerfast.5.4088dfd615412520c72697f4.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/planforstenevagenliggerfast.5.4088dfd615412520c72697f4.html Enkät till vårdnadshavare om skolvägar Kommunen genomför just nu en enkätundersökning om säkerheten vid barnens skolvägar i Ljusdal. Thu, 28 Apr 2016 09:33:38 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/enkattillvardnadshavareomskolvagar.5.4088dfd615412520c7263b45.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/enkattillvardnadshavareomskolvagar.5.4088dfd615412520c7263b45.html Här kan du fira valborg Valborgsmässoafton firas med majbrasor i bl.a. Boda, Fågelsjö, Färila, Hamra, Holänna, Huskölen, Hybo, Järvsö, Kårböle, Ljusdal, Los, Ramsjö och Tallåsen. Wed, 27 Apr 2016 15:20:12 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/harkandufiravalborg.5.4088dfd615412520c722f93f.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/harkandufiravalborg.5.4088dfd615412520c722f93f.html Ljusdalsbo blir skoglig förvaltare Anders Dahlstrand, Ljusdal, har av Ljusdals kommun anställts som skoglig förvaltare. Tue, 26 Apr 2016 16:30:00 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/ljusdalsboblirskogligforvaltare.5.4088dfd615412520c725d0ae.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/ljusdalsboblirskogligforvaltare.5.4088dfd615412520c725d0ae.html Är det dags att bygga? Plan och Bygg bjuder in alla intresserade till en informationskväll om bygglov och byggregler tisdag 10 maj kl. 18 i Folkparks­restaurangen, Ljusdal. Tue, 26 Apr 2016 14:19:53 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/ardetdagsattbygga.5.4088dfd615412520c722ea88.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/ardetdagsattbygga.5.4088dfd615412520c722ea88.html Begränsat fyrverkeri på valborg Vid årets valborgsfirande är det andra regler än tidigare år för hur fyrverkeri får användas i tätbebyggda områden i kommunen. Tue, 26 Apr 2016 14:07:23 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/begransatfyrverkeripavalborg.5.4088dfd615412520c7247b0c.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/begransatfyrverkeripavalborg.5.4088dfd615412520c7247b0c.html 25 miljoner extra i årets budget Staten ger Ljusdals kommun 27 miljoner kronor extra för åren 2015-2016 som kompensation för kostnaderna för det ökade migranttrycket. 25 miljoner av dessa pengar ligger i årets budget. Tue, 26 Apr 2016 08:58:42 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/25miljonerextraiaretsbudget.5.4088dfd615412520c725b06e.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/25miljonerextraiaretsbudget.5.4088dfd615412520c725b06e.html Problem med information om politiker Ett serverproblem gör att det inte går att få information om kommunens förtroendevalda genom hemsidan. Tue, 26 Apr 2016 08:31:00 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/problemmedinformationompolitiker.5.4088dfd615412520c725adb6.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/problemmedinformationompolitiker.5.4088dfd615412520c725adb6.html Se kommun­fullmäktige i efterhand Måndagens kommunfullmäktige samt tidigare sändningar går nu att titta på via våra kanaler. Sändningar kan ses via dator, läsplatta, mobil. Mon, 25 Apr 2016 22:20:31 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/sekommunfullmaktigeiefterhand.5.4088dfd615412520c7258396.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/sekommunfullmaktigeiefterhand.5.4088dfd615412520c7258396.html Byggbeslut för Förvaltningshuset dröjer Det blev vid måndagens möte med kommunfullmäktige inget beslut om hur entréplanet i Förvaltningshuset i Ljusdal ska byggas om efter brandattacken i september i fjol. Mon, 25 Apr 2016 18:02:38 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/byggbeslutforforvaltningshusetdrojer.5.4088dfd615412520c7249a06.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/byggbeslutforforvaltningshusetdrojer.5.4088dfd615412520c7249a06.html Plusresultat trots nämnders underskott Trots att nämnderna gick back med sammanlagt 23 miljoner kronor visar Ljusdals kommuns bokslut ett plusresultat för 2015 på 5 miljoner kronor. Mon, 25 Apr 2016 15:57:04 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/plusresultattrotsnamndersunderskott.5.4088dfd615412520c7249248.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/plusresultattrotsnamndersunderskott.5.4088dfd615412520c7249248.html Biblioteken bättre i mobilen En ny responsiv webbplats hos de så kallade HelGe-biblioteken i Gävleborg gör det lättare för användare av smarta mobiltelefoner och läsplattor att hitta information. Mon, 25 Apr 2016 06:44:51 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/bibliotekenbattreimobilen.5.4088dfd615412520c7246a2b.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/bibliotekenbattreimobilen.5.4088dfd615412520c7246a2b.html Felaktig kritik mot kommunen Ljusdals kommun bemöter kritik som spridits i sociala medier. Fri, 22 Apr 2016 12:17:08 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/felaktigkritikmotkommunen.5.4088dfd615412520c7234df5.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/felaktigkritikmotkommunen.5.4088dfd615412520c7234df5.html Fler jourhem för barn behövs Det behövs flera trygga vuxna som har möjlighet att öppna sitt hem för ett barn eller ungdom i akuta situationer. Thu, 21 Apr 2016 14:20:28 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/flerjourhemforbarnbehovs.5.4088dfd615412520c722f27a.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/flerjourhemforbarnbehovs.5.4088dfd615412520c722f27a.html Vi Håller Rent - även i Ljusdal Varje vår anordnar Håll Sverige Rent Sveriges största aktion mot nedskräpning. I år är vi 32 deltagande enheter och 1 704 personer som medverkar från Ljusdals kommun. Thu, 21 Apr 2016 09:25:13 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/vihallerrentaveniljusdal.5.4088dfd615412520c722dd18.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/vihallerrentaveniljusdal.5.4088dfd615412520c722dd18.html Här går det att begära ut betyg Ljusdals kommun har på sin hemsida infört ett formulär för den som vill begära ut betyg. Thu, 21 Apr 2016 08:12:30 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/hargardetattbegarautbetyg.5.4088dfd615412520c722d6fa.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/hargardetattbegarautbetyg.5.4088dfd615412520c722d6fa.html Polisen och kommunen håller löfte I december 2015 undertecknade Ljusdals kommun och polisen gemensamt ett medborgarlöfte. Det innebär att fler områden för grannsamverkan mot brott ska startas. Wed, 20 Apr 2016 13:37:34 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/polisenochkommunenhallerlofte.5.4088dfd615412520c722889f.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/polisenochkommunenhallerlofte.5.4088dfd615412520c722889f.html Dags att söka sommarpraktik! Sommaren 2016 erbjuder Ljusdals kommun feriearbeten för ungdomar som är boende i kommunen. Tue, 19 Apr 2016 20:21:24 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/dagsattsokasommarpraktik.5.4088dfd615412520c7223f00.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/dagsattsokasommarpraktik.5.4088dfd615412520c7223f00.html Hur lämnar man anbud? Är du intresserad av att lämna anbud vid kommunala upphandlingar, men osäker på hur man gör? Inköp Gävleborg ger information i NärLjus lokaler vid två tillfällen i maj-juni. Tue, 19 Apr 2016 14:40:42 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/hurlamnarmananbud.5.4088dfd615412520c7222615.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/hurlamnarmananbud.5.4088dfd615412520c7222615.html Ny teknik ger anpassat ljus under natten Kommunen byter nu ut gammal vägbelysning mot ny, med lampor som dimrar ner på kvällen och upp på morgonen. Los, Hamra och Ramsjö är först ut med den nya tekniken. Mon, 18 Apr 2016 14:37:36 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/nyteknikgeranpassatljusundernatten.5.4088dfd615412520c721b35f.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/nyteknikgeranpassatljusundernatten.5.4088dfd615412520c721b35f.html Samarbete i kampen för hotade jobb Knappt hade Teleperformance lagt sitt varsel om att 132 anställda i Ljusdal mister jobbet förrän kommunen och Närljus började agera. Fri, 15 Apr 2016 12:16:31 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/samarbeteikampenforhotadejobb.5.4088dfd615412520c7281fa.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/samarbeteikampenforhotadejobb.5.4088dfd615412520c7281fa.html Kulturting på Slottegymnasiet Lördagen den 16 april håller Region Gävleborg kulturting i Ljusdal med drygt 100 deltagare. Fri, 15 Apr 2016 11:24:15 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/kulturtingpaslottegymnasiet.5.4088dfd615412520c727f9d.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/kulturtingpaslottegymnasiet.5.4088dfd615412520c727f9d.html Samarbetsprojekt ger Los ökad trygghet Sedan oktober 2015 pågår ett tvåårigt försök i Los med bedömningsbil dygnet runt i stället för ambulans dagtid. Det har redan visat sig vara till fördel för kommunen. Thu, 14 Apr 2016 12:11:45 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/samarbetsprojektgerlosokadtrygghet.5.4088dfd615412520c721c67.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/samarbetsprojektgerlosokadtrygghet.5.4088dfd615412520c721c67.html Omdebatterad byggfråga avgörs 25 april Hur entréplanet i Förvaltningshuset i Ljusdal ska byggas om efter brandattacken i fjol avgörs i kommunfullmäktige måndagen den 25 april. Wed, 13 Apr 2016 16:12:13 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/omdebatteradbyggfragaavgors25april.5.678a0c8d153ecae60552b028.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/omdebatteradbyggfragaavgors25april.5.678a0c8d153ecae60552b028.html Lyckat ungdomsprojekt ska följas upp Unga vill ha mer kommunkunskap och bättre fungerande elevråd i skolan. Det framgår av projektet Ung coach som pågått i Ljusdals kommun i ett år. Wed, 13 Apr 2016 07:00:04 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/lyckatungdomsprojektskafoljasupp.5.678a0c8d153ecae605528930.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/lyckatungdomsprojektskafoljasupp.5.678a0c8d153ecae605528930.html Trafiken på väg 84 i Ljusdal leds om Natten mot fredag leds trafiken i Kläppa om under en natt till följd av trumbyte. Tue, 12 Apr 2016 15:50:35 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/trafikenpavag84iljusdalledsom.5.678a0c8d153ecae605524966.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/trafikenpavag84iljusdalledsom.5.678a0c8d153ecae605524966.html Företagarinfo för utrikesfödda Närljus i Ljusdal och Almi Företagspartner startar en informationssatsning för utomnordiskt födda personer som funderar på att bli företagare. Tue, 12 Apr 2016 07:16:12 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/foretagarinfoforutrikesfodda.5.678a0c8d153ecae60552235e.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/foretagarinfoforutrikesfodda.5.678a0c8d153ecae60552235e.html Nu växer det så det knakar I kommunens växthus odlas det vackra blommor som så småningom kommer att placeras ut i urnor och rabatter. Mon, 11 Apr 2016 17:43:51 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/nuvaxerdetsadetknakar.5.678a0c8d153ecae60551d0c5.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/nuvaxerdetsadetknakar.5.678a0c8d153ecae60551d0c5.html Många ville höra namnet på kulturhubben Det var fullsatt hos Kulturkossan på Stenegård i Järvsö på lördagen när kulturhubben på Slottegymnasiet fick sitt namn av kommuninvånarna. Mon, 11 Apr 2016 07:00:42 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/mangavillehoranamnetpakulturhubben.5.678a0c8d153ecae60551bbcb.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/mangavillehoranamnetpakulturhubben.5.678a0c8d153ecae60551bbcb.html Lärarstudier på distans lockar Det är brist på legitimerade lärare. Därför var det glädjande att många kom till en informationskväll i Ljusdal om lärarutbildning på distans. Fri, 08 Apr 2016 11:21:34 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/lararstudierpadistanslockar.5.678a0c8d153ecae6055a7d9.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/lararstudierpadistanslockar.5.678a0c8d153ecae6055a7d9.html Dags att släppa namnet på kultursatsning Kulturhubben på Slottegymnasiet i Ljusdal har fått sitt namn. På lördag släpper vi det - på Stenegård i Järvsö Fri, 08 Apr 2016 08:48:54 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/dagsattslappanamnetpakultursatsning.5.678a0c8d153ecae60559c3a.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/dagsattslappanamnetpakultursatsning.5.678a0c8d153ecae60559c3a.html En ny drivkraft för att klara miljömål Ljusdals kommun anställer miljöstrateg. Beslutet togs i kommunstyrelsen på torsdagen. Fri, 08 Apr 2016 06:55:32 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/ennydrivkraftforattklaramiljomal.5.678a0c8d153ecae6055941a.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/ennydrivkraftforattklaramiljomal.5.678a0c8d153ecae6055941a.html Fullmäktige avgör byggfråga efter branden Kommunstyrelsen tog på torsdagen inget beslut om hur Förvaltnings­husets entréplan ska byggas upp igen efter branden i september i fjol. Det blir kommun­fullmäktige som får avgöra frågan. Thu, 07 Apr 2016 12:38:05 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/fullmaktigeavgorbyggfragaefterbranden.5.678a0c8d153ecae6055437b.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/fullmaktigeavgorbyggfragaefterbranden.5.678a0c8d153ecae6055437b.html Hälsingerådet mot sänkt hastighet Ljusdals kommuns protester mot sänkta hastigheter på vägarna 83 och 84 följs nu av att Hälsingerådet också kritiserar Trafikverket. ” Orimligt att låta Hälsingland stå för notan för säkrare och snabbare vägar i södra Sverige”, skriver sex kommunstyrelseordförande från landskapet. Wed, 06 Apr 2016 17:07:08 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/halsingeradetmotsankthastighet.5.3d12edcd153c6a4835f5ae8c.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/halsingeradetmotsankthastighet.5.3d12edcd153c6a4835f5ae8c.html Nytt äldreboende i Ljusdal utreds Ljusdals kommun ska utreda ett nytt äldreboende med modern välfärdsteknik i Ljusdal, kanske på Östernäs. I utredningen ingår också nya trygghetsboenden i Ljusdal, Järvsö och Färila. Wed, 06 Apr 2016 07:05:23 +0200 https://www.ljusdal.se/kommunpolitik/press/pressmeddelande/nyttaldreboendeiljusdalutreds.5.3d12edcd153c6a4835f55be5.html https://www.ljusdal.se/kommunpolitik/press/pressmeddelande/nyttaldreboendeiljusdalutreds.5.3d12edcd153c6a4835f55be5.html Mästare från Los får stipendium Daniel Wallberg, Los, svensk juniormästare i skytte, har fått ungdomsidrottsstipendium av Ljusdals kommun. Tue, 05 Apr 2016 08:21:19 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/mastarefranlosfarstipendium.5.3d12edcd153c6a4835f49dd2.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/mastarefranlosfarstipendium.5.3d12edcd153c6a4835f49dd2.html Sanden sopas bort - ett vårtecken Den här veckan börjar kommunen sopa upp all sand som använts vid halkbekämpning i tätorterna i vinter. Mon, 04 Apr 2016 15:11:01 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/sandensopasbortettvartecken.5.3d12edcd153c6a4835f40eb1.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/sandensopasbortettvartecken.5.3d12edcd153c6a4835f40eb1.html Sänkt hastighet dåligt för glesbygd Ljusdals kommun ogillar starkt Trafikverkets föreslagna sänkning av hastigheterna på vägarna 83 och 84. Kommunen anser att det tvärtom behövs en höjning av tillåten hastighet på sina håll. Mon, 04 Apr 2016 10:26:59 +0200 https://www.ljusdal.se/kommunpolitik/press/pressmeddelande/sankthastighetdaligtforglesbygd.5.3d12edcd153c6a4835f3e74c.html https://www.ljusdal.se/kommunpolitik/press/pressmeddelande/sankthastighetdaligtforglesbygd.5.3d12edcd153c6a4835f3e74c.html Vill du utbilda dig till lärare? Välkommen till Lärarkväll på Utvecklings­centrum i Ljusdal, torsdag 7 april kl. 16.00-18.30. Vi bjuder på information om läraryrket och utbildningarna, mingel och en bit mat. Föranmäl dig via telefon eller e-post. Mon, 04 Apr 2016 06:56:15 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/villduutbildadigtilllarare.5.3237d1911531d7a537163915.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/villduutbildadigtilllarare.5.3237d1911531d7a537163915.html Pengar finns för goda idéer Har du projektidéer och behöver pengar för att förverkliga dessa? Då ska du komma på informationsmöte hos Närljus i Ljusdal tisdagen den 12 april klockan 18.00 Fri, 01 Apr 2016 12:51:13 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/pengarfinnsforgodaideer.5.3d12edcd153c6a4835f1a48d.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/pengarfinnsforgodaideer.5.3d12edcd153c6a4835f1a48d.html "Skilda världar" startar igen Resursteamets samtalsgrupp för barn med skilda föräldrar, "Skilda världar", startar igen i september. Fri, 01 Apr 2016 11:12:17 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/skildavarldarstartarigen.5.3d12edcd153c6a4835f1969b.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/skildavarldarstartarigen.5.3d12edcd153c6a4835f1969b.html Insamling av matavfall planeras Matavfall ska kunna sorteras ut när Ljusdals kommun ändrar sin insamling av hushållsavfall. Ett principbeslut i kommunfullmäktige väntas senare i år. Thu, 31 Mar 2016 13:19:58 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/insamlingavmatavfallplaneras.5.3d12edcd153c6a4835fdeba.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/insamlingavmatavfallplaneras.5.3d12edcd153c6a4835fdeba.html Mindre tågstopp efter protester Tågstopp på Norra Stambanan, så kallat servicefönster, införs i slutet av året. Men efter protester från bland andra Ljusdals kommun blir det inte lika omfattande som det såg ut från början. Tue, 29 Mar 2016 09:29:52 +0200 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/mindretagstoppefterprotester.5.59a99dd91535e9a5164c43c6.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/mindretagstoppefterprotester.5.59a99dd91535e9a5164c43c6.html Välkommen till nya ljusdal.se Vår externa hemsida har bytt utseende och anpassats för mobila enheter. Thu, 24 Mar 2016 12:05:17 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/valkommentillnyaljusdalse.5.59a99dd91535e9a5164a0563.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/valkommentillnyaljusdalse.5.59a99dd91535e9a5164a0563.html Antikrundan åter på Stenegård På skärtorsdagskvällen sänder SVT Antikrundan igen från Stenegård i Järvsö. Thu, 24 Mar 2016 12:01:26 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/antikrundanaterpastenegard.5.59a99dd91535e9a5164ab117.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/antikrundanaterpastenegard.5.59a99dd91535e9a5164ab117.html Wobbler ger Ljusdal UF-vinster Wobbler ger bra drag i Ljusdals satsning på ungt företagande för gymnasieelever. För tre år sedan ledde det till SM-silver. Nu har Slottegymnasiet länsmästare på ett liknande tema. Wed, 23 Mar 2016 13:31:34 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/wobblergerljusdalufvinster.5.59a99dd91535e9a51649f816.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/wobblergerljusdalufvinster.5.59a99dd91535e9a51649f816.html Matprojekt minskar risk för undernäring Ett måltidsprojekt på Tallnorets demensboende i Ljusdal ska minska risken för undernäring och öka trivseln. Wed, 23 Mar 2016 09:22:39 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/matprojektminskarriskforundernaring.5.59a99dd91535e9a51649d492.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/matprojektminskarriskforundernaring.5.59a99dd91535e9a51649d492.html Finansiering av miljövänlig odling utreds Om sex månader kan kommunen och dess näringslivsstiftelse Närljus veta om det finns möjlighet att starta kretslopps­anpassad odling i Ljusdal som kan ge bygden hundratals jobb. Tue, 22 Mar 2016 08:51:21 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/finansieringavmiljovanligodlingutreds.5.59a99dd91535e9a516490baa.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/finansieringavmiljovanligodlingutreds.5.59a99dd91535e9a516490baa.html Se kommun­fullmäktige i efterhand Måndagens kommunfullmäktige samt tidigare sändningar går nu att titta på via våra kanaler. Sändningar kan ses via dator, läsplatta, mobil. Tue, 22 Mar 2016 08:47:42 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/sekommunfullmaktigeiefterhand.5.59a99dd91535e9a516490947.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/sekommunfullmaktigeiefterhand.5.59a99dd91535e9a516490947.html Begränsat fyrverkeri vid påskfirandet Det är vid årets påskfirande regler andra regler än i fjol för hur fyrverkeri får användas i tätbebyggda områden i Ljusdals kommun. Mon, 21 Mar 2016 08:27:52 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/begransatfyrverkerividpaskfirandet.5.59a99dd91535e9a5164840ad.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/begransatfyrverkerividpaskfirandet.5.59a99dd91535e9a5164840ad.html Miljömanifestation i Los kyrka På lördag kväll mellan 20.30 och 21.30 släcks det elektriska ljuset över hela världen i en stor miljömanifestation. Så även i Los. Fri, 18 Mar 2016 10:53:11 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/miljomanifestationiloskyrka.5.59a99dd91535e9a516460423.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/miljomanifestationiloskyrka.5.59a99dd91535e9a516460423.html Vad vill du att kulturhubben ska heta? Ett beslut har fattats om att skapa en kulturhubb, en kulturell mötesplats för hela kommunen i Slottegymnasiets lokaler i Ljusdal. Besök EstradLjusdals webbplats för att följa den spännande utvecklingen och rösta på något av de åtta olika namnförslagen! Thu, 17 Mar 2016 16:13:29 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/vadvillduattkulturhubbenskaheta.5.59a99dd91535e9a516456929.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/vadvillduattkulturhubbenskaheta.5.59a99dd91535e9a516456929.html Var med och håll Ljusdal rent i vår! Varje vår deltar Ljusdals kommun i Håll Sverige Rents aktion mot nedskräpning. Var med du också i kampen mot skräpet! Wed, 16 Mar 2016 15:52:22 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/varmedochhallljusdalrentivar.5.6164351f152a20b09271802a.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/varmedochhallljusdalrentivar.5.6164351f152a20b09271802a.html Många prisades på årets företagsgala i Ljusdal Årets företagsgala i Ljusdal, Eldklotet Road Show, hölls på tisdagskvällen i Wallbergs Åkeris lokaler på Bränta i Ljusdal. Wed, 16 Mar 2016 13:19:42 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/mangaprisadespaaretsforetagsgalailjusdal.5.59a99dd91535e9a5164489d4.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/mangaprisadespaaretsforetagsgalailjusdal.5.59a99dd91535e9a5164489d4.html Utflyttade från Ljusdal ska lockas till att återvända Det finns många med rötter i Ljusdals kommun i Stockholms­området. Nu fortsätter strävan efter att få en del av dessa att flytta tillbaka. Tue, 15 Mar 2016 17:07:43 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/utflyttadefranljusdalskalockastillattatervanda.5.59a99dd91535e9a51643e326.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/utflyttadefranljusdalskalockastillattatervanda.5.59a99dd91535e9a51643e326.html Ny inloggning för barn- och elevuppgifter Från 1 mars har utbildningsförvaltningen nytt IT-stöd för självservice av barn- och elevuppgifter. Vårdnadshavare som har använt Hypernet och Dexter kommer att märka vissa förändringar med det nya som heter Skolplatsen. För vuxna elever gäller Alvis. Mon, 14 Mar 2016 16:36:18 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/nyinloggningforbarnochelevuppgifter.5.3237d1911531d7a53714712.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/nyinloggningforbarnochelevuppgifter.5.3237d1911531d7a53714712.html Renovering på gång av lekplats i Järvsö Kommunens enhet Gata/Park tog hjälp av barnen i Järvsö som fick ge sina synpunkter inför renoveringen av lekplatsen på Olingmarsvägen. Förslaget som sedan lades fram mottogs positivt. Renoveringsarbetet startar i sommar och lekplatsen står färdig till hösten. Mon, 14 Mar 2016 16:34:32 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/renoveringpagangavlekplatsijarvso.5.59a99dd91535e9a5164318b6.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/renoveringpagangavlekplatsijarvso.5.59a99dd91535e9a5164318b6.html Röda Korset donerar konst till kommunen Ljusdals kommun har av Röda Korset fått en donation med 20 verk gjorda av framlidne bildkonstnären Carl-Erik Billeström. Mon, 14 Mar 2016 16:31:23 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/rodakorsetdonerarkonsttillkommunen.5.59a99dd91535e9a5164317eb.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/rodakorsetdonerarkonsttillkommunen.5.59a99dd91535e9a5164317eb.html Alla församlingar utom Los-Hamra får fler invånare Med undantag av Los-Hamra hade alla församlingar i Ljusdals kommun en befolkningsökning under 2015. Mon, 14 Mar 2016 16:27:08 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/allaforsamlingarutomloshamrafarflerinvanare.5.59a99dd91535e9a516431778.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/allaforsamlingarutomloshamrafarflerinvanare.5.59a99dd91535e9a516431778.html Utbildningsnämnden vill ordna nya lokaler Utbildningsnämnden tog på torsdagen beslut som ger nya lokaler på Järvsöskolan , Vij förskola och Stenhamreskolan i Ljusdal. Fri, 11 Mar 2016 15:13:04 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/utbildningsnamndenvillordnanyalokaler.5.59a99dd91535e9a5164c03d.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/utbildningsnamndenvillordnanyalokaler.5.59a99dd91535e9a5164c03d.html Fritidsaktiviteter på Kyrksjön Kommunen har plogat upp banan på Kyrksjön i Ljusdal, så passa på att nyttja den för promenader och sparkåkning i det härliga solskenet. Lördag 12 mars kl. 10.00-14.00 är det också sportlovskul/Playday på isen med roliga aktiviteter och många föreningar på plats. Välkomna! Fri, 11 Mar 2016 15:09:16 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/fritidsaktiviteterpakyrksjon.5.59a99dd91535e9a5164bf65.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/fritidsaktiviteterpakyrksjon.5.59a99dd91535e9a5164bf65.html Ljusdals invånare är företagsamma Ljusdals kommun ligger fortfarande högt när det gäller företagsamma invånare. Det visar Svenskt Näringslivs rankning. Thu, 10 Mar 2016 12:01:58 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/ljusdalsinvanarearforetagsamma.5.59a99dd91535e9a51641065.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/ljusdalsinvanarearforetagsamma.5.59a99dd91535e9a51641065.html Njut av skidåkning i Hamra nationalpark Söndag den 13 mars kl. 10-14 kan du åka skidor i Hamra nationalpark. Det kommer då att finnas skidspår som är 3 km, 10 km respektive 15 km långt på Svartåmyren. Både start och mål är vid huvudentrén. Välkommen! Tue, 08 Mar 2016 17:20:23 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/njutavskidakningihamranationalpark.5.3237d1911531d7a537158b16.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/njutavskidakningihamranationalpark.5.3237d1911531d7a537158b16.html Återinvigning av Närsjukhuset Närsjukhuset i Ljusdal har byggts om och moderniserats. Den 10 mars kl. 11-15 är alla välkomna att fira det och titta på de förbättringar som gjorts. Passa också på att få information om sömnproblem, artros, osteoporos, beroende samt vård på distans. Tue, 08 Mar 2016 17:05:14 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/aterinvigningavnarsjukhuset.5.3237d1911531d7a537158a4e.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/aterinvigningavnarsjukhuset.5.3237d1911531d7a537158a4e.html Befolkningsprognos för Ljusdals kommun En ny befolkningsprognos för perioden 2016-2025 finns nu tillgänglig för kommunen. Den innehåller tabeller och antaganden som rör folkmängd, födelsetal, antal in- och utflyttare, invånarnas ålderssammansättning, m.m. Mon, 07 Mar 2016 15:16:56 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/befolkningsprognosforljusdalskommun.5.3237d1911531d7a53714b4ee.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/befolkningsprognosforljusdalskommun.5.3237d1911531d7a53714b4ee.html Det händer mycket under sportlovet Under sportlovet finns det mycket att göra för barn, ungdomar och vuxna, för dig som bor i kommunen eller besöker oss. Här hittar du tips på sportlovsaktiviteter. Informationen är uppdaterad 4 mars kl. 13.50. Mon, 07 Mar 2016 08:36:26 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/dethandermycketundersportlovet.5.3237d1911531d7a53715da5.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/dethandermycketundersportlovet.5.3237d1911531d7a53715da5.html Politiker ställde frågor om omlastning i Böle När Ljusdals kommun ska ta beslut om vad som ska hända med virkes­omlastningen på Östernäs har den nu fått veta vad övriga parter kring Bölealternativet anser. Fri, 04 Mar 2016 11:38:11 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/politikerstalldefragoromomlastningibole.5.3237d1911531d7a537124351.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/politikerstalldefragoromomlastningibole.5.3237d1911531d7a537124351.html Kulturchef blir tillförordnad förvaltnings­chef Musik- och kulturchefen Lasse Norin har utsetts till tillfördnad chef för samhälls­utvecklings­förvaltningen. Fri, 04 Mar 2016 07:42:03 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/kulturchefblirtillforordnadforvaltningschef.5.3237d1911531d7a53712228c.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/kulturchefblirtillforordnadforvaltningschef.5.3237d1911531d7a53712228c.html Ja till att utreda odling som kan ge många jobb Kommunstyrelsen vill närmare undersöka möjligheten till kretslopps­baserad odling som kan ge hundratals jobb i Ljusdal. Thu, 03 Mar 2016 15:47:31 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/jatillattutredaodlingsomkangemangajobb.5.3237d1911531d7a5371198a9.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/jatillattutredaodlingsomkangemangajobb.5.3237d1911531d7a5371198a9.html Ljusdal får byggprojekt för 55 miljoner kronor Ljusdals kommuns bostadsbolag bygger för 55 miljoner kronor fördelade på tre projekt. Wed, 02 Mar 2016 08:41:53 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/ljusdalfarbyggprojektfor55miljonerkronor.5.3237d1911531d7a5371ae9f.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/ljusdalfarbyggprojektfor55miljonerkronor.5.3237d1911531d7a5371ae9f.html Enigt fullmäktige sa ja till intraprenad i Ramsjö Det blir samordnad samhällsservice i Ramsjö genom intraprenad. Det beslutade kommunfullmäktige i Ljusdal på måndagskvällen. Tue, 01 Mar 2016 10:27:29 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/enigtfullmaktigesajatillintraprenadiramsjo.5.3237d1911531d7a53714f28.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/enigtfullmaktigesajatillintraprenadiramsjo.5.3237d1911531d7a53714f28.html Utbildningsnämnden tar viktiga skolbeslut i vår Slottegymnasiet erbjuder färre program, högstadieelever i Ljusdal kan få byta skola och förskolor i Ljusdal och Järvsö byggs ut. Utbildningsnämnden i Ljusdal står inför viktiga beslut i vår. Tue, 01 Mar 2016 10:24:52 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/utbildningsnamndentarviktigaskolbeslutivar.5.3237d1911531d7a53714df6.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/utbildningsnamndentarviktigaskolbeslutivar.5.3237d1911531d7a53714df6.html Ramsjö och Ikea knyts samman i nytt projekt Efter måltidssatsningen blir Ramsjö åter en del av ett länsprojekt. Den här gången är samarbetspartnern möbeljätten Ikea som ”kommer hem” till byn. Mon, 29 Feb 2016 16:37:06 +0100 https://www.ljusdal.se/kommunpolitik/press/pressmeddelande/ramsjoochikeaknytssammaninyttprojekt.5.3237d1911531d7a53715dc.html https://www.ljusdal.se/kommunpolitik/press/pressmeddelande/ramsjoochikeaknytssammaninyttprojekt.5.3237d1911531d7a53715dc.html Kommunalråden i Ljusdal får special­områden Målet är en tydligare och effektivare politik. Kommunstyrelsens ordförande Lasse Molin (M) och förste vice ordförande Sören Görgård (C) delar därför upp sina uppdrag efter ansvarsområden. Fri, 26 Feb 2016 11:07:31 +0100 https://www.ljusdal.se/kommunpolitik/press/pressmeddelande/kommunalradeniljusdalfarspecialomraden.5.3f9172815318256f46b610.html https://www.ljusdal.se/kommunpolitik/press/pressmeddelande/kommunalradeniljusdalfarspecialomraden.5.3f9172815318256f46b610.html LBK inleder kvalet till bandyns elitserie På fredagskvällen inleder Ljusdals BK kvalet till elitserien i bandy när Sirius gästar IP i Ljusdal. Fri, 26 Feb 2016 10:29:02 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/lbkinlederkvalettillbandynselitserie.5.3f9172815318256f46b1b3.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/lbkinlederkvalettillbandynselitserie.5.3f9172815318256f46b1b3.html Kulturhuset Pilgrimen i Kårböle får inte rivas 1800-talsbyggnaden Pilgrimen i Kårböle får inte rivas. Det har Ljusdals kommuns myndighetsnämnd beslutat. Fri, 26 Feb 2016 10:26:02 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/kulturhusetpilgrimenikarbolefarinterivas.5.3f9172815318256f46b03b.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/kulturhusetpilgrimenikarbolefarinterivas.5.3f9172815318256f46b03b.html Fyra kommuner i protest mot tågstopp Kommunerna Ljusdal, Bollnäs, Ovanåker och Ockelbo protesterar gemen­samt mot Trafikverkets planer på att stänga järn­vägen för tågtrafik på dagtid. Wed, 24 Feb 2016 17:18:29 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/fyrakommuneriprotestmottagstopp.5.4c2e6a29152cae4678774486.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/fyrakommuneriprotestmottagstopp.5.4c2e6a29152cae4678774486.html Förvaltningschef slutar hos kommunen Stig Olson, chef för samhällsutvecklingsförvaltningen, lämnar sin anställning på Ljusdals kommun. Wed, 24 Feb 2016 08:18:18 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/forvaltningschefslutarhoskommunen.5.4c2e6a29152cae467876f8b7.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/forvaltningschefslutarhoskommunen.5.4c2e6a29152cae467876f8b7.html Välkomna till anhörig­stöds vår­aktiviteter Anhörigstöd är till för vuxna som vårdar eller stödjer en när­stående som är lång­varigt sjuk, äldre, eller har funktions­nedsättning. Anhörigcenter i Järvsö, Färila och Ljusdal erbjuder också de anhöriga att under våren delta i bl.a. musikcafé. Tue, 23 Feb 2016 14:01:03 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/valkomnatillanhorigstodsvaraktiviteter.5.4c2e6a29152cae4678766188.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/valkomnatillanhorigstodsvaraktiviteter.5.4c2e6a29152cae4678766188.html EstradLjusdal arrangerar konsert på Slotte­gymnasiet Genom att på samma scen samla ett stort antal aktörer inom musik och scenkonst med anknytning till EstradLjusdal vill vi visa en del av vad EstradLjusdal handlade om och berätta hur vi kommer att arbeta framgent Nu är det dags att lyfta EstradLjusdal 2.0 in i strålkastarljuset! Mon, 22 Feb 2016 16:43:45 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/estradljusdalarrangerarkonsertpaslottegymnasiet.5.4c2e6a29152cae467875b3e2.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/estradljusdalarrangerarkonsertpaslottegymnasiet.5.4c2e6a29152cae467875b3e2.html Ny inloggning för barn- och elevuppgifter Från 1 mars har utbildningsförvaltningen nytt IT-stöd för självservice av barn- och elevuppgifter. Vårdnadshavare som idag använder Hypernet och Dexter kommer att märka vissa förändringar med det nya som heter ”Skolplatsen”. För vuxna elever gäller ”Alvis”. Mon, 22 Feb 2016 16:40:48 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/nyinloggningforbarnochelevuppgifter.5.4c2e6a29152cae467875b31f.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/nyinloggningforbarnochelevuppgifter.5.4c2e6a29152cae467875b31f.html Ljusdals befolkning ökade under 2015 Ljusdals kommun har över 19 000 i antalet invånare igen. Under 2015 blev det plus 78 personer i befolknings­statistiken. Mon, 22 Feb 2016 13:20:01 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/ljusdalsbefolkningokadeunder2015.5.4c2e6a29152cae467875970d.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/ljusdalsbefolkningokadeunder2015.5.4c2e6a29152cae467875970d.html Ljusdal kan få del av riks­satsning på konst Onsdagen den 24 februari hålls informationsmöte på trygg­hets­boendet på Gärdeåsen i Ljusdal om regerings­satsningen Konst händer. Mon, 22 Feb 2016 08:50:10 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/ljusdalkanfadelavrikssatsningpakonst.5.4c2e6a29152cae4678757155.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/ljusdalkanfadelavrikssatsningpakonst.5.4c2e6a29152cae4678757155.html Kommunen är med i projektet Green Drive Region Green Drive Region är ett treårigt projekt som startade sommaren 2015 med syfte att minska belastningen på miljön genom ökad användning av fossilfria bränslen i vägtrafiken. Fri, 19 Feb 2016 15:49:17 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/kommunenarmediprojektetgreendriveregion.5.4c2e6a29152cae467873637d.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/kommunenarmediprojektetgreendriveregion.5.4c2e6a29152cae467873637d.html Ljusdal i topp vid tv-test om service till allmänheten SVT:s Plus granskade hur Sveriges kommuner svarar på en enkel e-postfråga. Ljusdal var bland de som svarade snabbast. Fri, 19 Feb 2016 10:33:34 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/ljusdalitoppvidtvtestomservicetillallmanheten.5.4c2e6a29152cae4678734d27.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/ljusdalitoppvidtvtestomservicetillallmanheten.5.4c2e6a29152cae4678734d27.html Marita Wikström i ny chefsroll på Ljusdals kommun Ljusdals kommuns före detta socialchef Marita Wikström blir kvalitets- och utvecklingschef på omsorgsförvaltningen. Fri, 19 Feb 2016 08:16:08 +0100 https://www.ljusdal.se/kommunpolitik/press/pressmeddelande/maritawikstrominychefsrollpaljusdalskommun.5.4c2e6a29152cae4678734370.html https://www.ljusdal.se/kommunpolitik/press/pressmeddelande/maritawikstrominychefsrollpaljusdalskommun.5.4c2e6a29152cae4678734370.html Nordeachef fick argument mot stängd Ljusdalsbank Ta inte ner skylten – var kvar i någon form! Det var kommunledningens budskap vid en träff med Nordea på torsdagen med anledning av bankens beslut att stänga Ljusdalskontoret den 31 maj. Thu, 18 Feb 2016 16:19:59 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/nordeacheffickargumentmotstangdljusdalsbank.5.4c2e6a29152cae467872ff7c.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/nordeacheffickargumentmotstangdljusdalsbank.5.4c2e6a29152cae467872ff7c.html Orientalt och lokalt med nygammal Stenekrögare Till sommaren öppnar Gårdsrestaurangen på Stenegård i Järvsö. Det blir i nygammal regi när Monica Björklund kommer tillbaka. Inriktningen blir klimatsmart mat för hela familjen. Thu, 18 Feb 2016 16:19:53 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/orientaltochlokaltmednygammalstenekrogare.5.4c2e6a29152cae467872ffe8.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/orientaltochlokaltmednygammalstenekrogare.5.4c2e6a29152cae467872ffe8.html Föredrag på museet om avrättningsplatser Känner du till någon gammal avrättningsplats i våra trakter? Kom då til Ljusdalsbygdens museum klockan 18.30 på torsdagskvällen där det hålls föredrag på ett mörkt men intressant tema. Thu, 18 Feb 2016 16:12:37 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/foredragpamuseetomavrattningsplatser.5.4c2e6a29152cae467872ff68.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/foredragpamuseetomavrattningsplatser.5.4c2e6a29152cae467872ff68.html Kommunen träffar Nordea om stängt bankkontor Ljusdals kommun reagerar på att Nordea har beslutat att stänga sitt bank­kontor i Ljusdal den 31 maj. Därför har en träff med företrädare för banken planerats in. Wed, 17 Feb 2016 11:01:45 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/kommunentraffarnordeaomstangtbankkontor.5.4c2e6a29152cae467872832c.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/kommunentraffarnordeaomstangtbankkontor.5.4c2e6a29152cae467872832c.html Utskott vill lösa skrotproblem i Simanbo Före detta skroten i Simanbo har länge varit en otrevlig syn inte minst för tågresenärer till och från Ljusdal. Men nu vill kommunen åtgärda området. Tue, 16 Feb 2016 16:45:20 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/utskottvilllosaskrotproblemisimanbo.5.4c2e6a29152cae467872364f.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/utskottvilllosaskrotproblemisimanbo.5.4c2e6a29152cae467872364f.html Information om att studera till lärare i Ljusdal Torsdagen den 7 april, kl 16.00-18.30, blir det information på Utvecklings­centrum i Ljusdal om möjligheten till att läsa till lärare på distans från Ljusdal. Tue, 16 Feb 2016 13:09:26 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/informationomattstuderatilllarareiljusdal.5.4c2e6a29152cae46787226c9.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/informationomattstuderatilllarareiljusdal.5.4c2e6a29152cae46787226c9.html Ny gatubelysning på gång i Ramsjö Den 15 februari påbörjades arbetet med utbyte av belysningsarmaturer längs väg 83 i Ramsjö. Tue, 16 Feb 2016 08:30:05 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/nygatubelysningpagangiramsjo.5.4c2e6a29152cae4678721278.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/nygatubelysningpagangiramsjo.5.4c2e6a29152cae4678721278.html Ljusdal högt rankat i tv-granskning om äldreboende Den som är 80 år eller äldre har större chans att komma in på äldreboende i Ljusdals kommun än på andra håll i länet. Ljusdal ligger elva i landet i det avseendet. Mon, 15 Feb 2016 08:41:13 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/ljusdalhogtrankatitvgranskningomaldreboende.5.4c2e6a29152cae467871ade8.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/ljusdalhogtrankatitvgranskningomaldreboende.5.4c2e6a29152cae467871ade8.html Drygt 1,6 miljoner såg Antikrundan från Järvsö i tv När SVT:s Antikrundan sändes från Järvsö fick bygden visa upp vad den har att erbjuda för en stor andel av Sveriges befolkning. Fri, 12 Feb 2016 15:40:43 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/drygt16miljonersagantikrundanfranjarvsoitv.5.4c2e6a29152cae467879d47.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/drygt16miljonersagantikrundanfranjarvsoitv.5.4c2e6a29152cae467879d47.html Frirumspengar gör nytta i skola och barnomsorg När utbildningsnämnden i Ljusdal delar ut frirumspengar ger det fart åt arbete med till exempel förskolebarn, nyanlända och gymnasiets antidrogsatsning. Fri, 12 Feb 2016 08:55:26 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/frirumspengargornyttaiskolaochbarnomsorg.5.4c2e6a29152cae467878083.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/frirumspengargornyttaiskolaochbarnomsorg.5.4c2e6a29152cae467878083.html Färre konkurser i Ljusdals kommun Antalet konkurser i Ljusdals kommun har sjunkit kraftigt sedan 2013 och är bara en bråkdel jämfört med antalet nystartade företag. Det visar statistik från affärs- och kredit­upplysnings­företaget UC. Thu, 11 Feb 2016 13:44:18 +0100 https://www.ljusdal.se/kommunpolitik/press/pressmeddelande/farrekonkurseriljusdalskommun.5.4c2e6a29152cae467873018.html https://www.ljusdal.se/kommunpolitik/press/pressmeddelande/farrekonkurseriljusdalskommun.5.4c2e6a29152cae467873018.html Minus i utbildnings­prognoser vändes till överskott Ljusdals kommuns utbildningsnämnd klarade ett överskott för verksam­heten 2015. Detta trots att underskott hotade i prognoser under året. Thu, 11 Feb 2016 08:49:18 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/minusiutbildningsprognoservandestilloverskott.5.4c2e6a29152cae467871b72.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/minusiutbildningsprognoservandestilloverskott.5.4c2e6a29152cae467871b72.html Kostnaden för försörjningsstöd minskar Ljusdals kommuns kostnad för försörjningsstöd och insatser har minskat med sex miljoner kronor på två år. Wed, 10 Feb 2016 09:09:06 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/kostnadenforforsorjningsstodminskar.5.1b51a186152c09a7ce515a08.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/kostnadenforforsorjningsstodminskar.5.1b51a186152c09a7ce515a08.html Meddelande till gode män och förvaltare Boka tid hos handläggare för inlämning av årsräkning 2015 och om du behöver rådgivning. Tue, 09 Feb 2016 13:59:11 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/meddelandetillgodemanochforvaltare.5.1b51a186152c09a7ce5bcca.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/meddelandetillgodemanochforvaltare.5.1b51a186152c09a7ce5bcca.html Gymnasieelever i Ljusdal får frågor om drogvanor I mars undersöks drogvanorna hos elever i årskurs två på gymnasiet. Syftet är i första hand att belysa utvecklingen av drogvanorna och att studera skillnader mellan olika grupper. Tue, 09 Feb 2016 13:59:04 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/gymnasieeleveriljusdalfarfragoromdrogvanor.5.1b51a186152c09a7ce5bc47.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/gymnasieeleveriljusdalfarfragoromdrogvanor.5.1b51a186152c09a7ce5bc47.html Trygga invånare i Ljusdal och länet i övrigt I december 2015 gjordes en enkätundersökning bland 5 700 av länets invånare för att mäta känslan av trygghet i närområdet. Resultatet är nu klart och kommer att användas för att än mer öka tryggheten i länet. Tue, 09 Feb 2016 13:58:58 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/tryggainvanareiljusdalochlanetiovrigt.5.1b51a186152c09a7ce5bb74.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/tryggainvanareiljusdalochlanetiovrigt.5.1b51a186152c09a7ce5bb74.html Fortfarande hopp om att stoppa föreslaget tågstopp Det finns fortfarande stora förhoppningar om att Trafikverkets planerade tågstopp för underhåll på järnvägen inte nämnvärt ska störa trafiken till och från Ljusdal. Tue, 09 Feb 2016 07:49:39 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/fortfarandehoppomattstoppaforeslagettagstopp.5.1b51a186152c09a7ce58935.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/fortfarandehoppomattstoppaforeslagettagstopp.5.1b51a186152c09a7ce58935.html Klimat­smart mat­produktion kan ge många jobb i Ljusdal Arbetstillfällen i hundratal kan skapas när Ljusdals kommun inleder en unik satsning. Det handlar om att producera mat efter en kretslopps­anpassad modell. Mon, 08 Feb 2016 08:53:42 +0100 https://www.ljusdal.se/kommunpolitik/press/pressmeddelande/klimatsmartmatproduktionkangemangajobbiljusdal.5.6164351f152a20b092749ec4.html https://www.ljusdal.se/kommunpolitik/press/pressmeddelande/klimatsmartmatproduktionkangemangajobbiljusdal.5.6164351f152a20b092749ec4.html Ny utbildningschef i Ljusdals kommun Kommunstyrelsen i Ljusdal utsåg på torsdagen Monica Hallquist från Åsarna till ny utbildningschef. Thu, 04 Feb 2016 16:24:37 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/nyutbildningschefiljusdalskommun.5.6164351f152a20b092717cfc.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/nyutbildningschefiljusdalskommun.5.6164351f152a20b092717cfc.html Nej från Ljusdal till nytt förslag om tågstopp Det kan bli stopp för tågtrafik på Norra Stambanan på dagtid från och med 2017. Ljusdals kommun är kritisk till hur Trafikverket behandlar frågan som efter protester lades på is under detta år. Thu, 04 Feb 2016 11:23:35 +0100 https://www.ljusdal.se/kommunpolitik/press/pressmeddelande/nejfranljusdaltillnyttforslagomtagstopp.5.6164351f152a20b092717aa4.html https://www.ljusdal.se/kommunpolitik/press/pressmeddelande/nejfranljusdaltillnyttforslagomtagstopp.5.6164351f152a20b092717aa4.html Behöver du hjälp av familjerådgivningen? Familjerådgivningen är en kommunal verksamhet som erbjuder hjälp vid samlevnadsproblem och kriser i parrelationer samt vid familje­­­relationsproblem mellan vuxna individer, t.ex. mellan föräldrar och vuxna barn. Thu, 04 Feb 2016 11:20:15 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/behoverduhjalpavfamiljeradgivningen.5.6164351f152a20b0927179c9.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/behoverduhjalpavfamiljeradgivningen.5.6164351f152a20b0927179c9.html Morgonsoffan ger spännande företagsnyheter Närljus börjar den 18 februari en ny frukostsatsning som heter Morgon­soffan. Där intervjuas företagare från Ljusdals kommun på temat för dagen. Thu, 04 Feb 2016 11:18:42 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/morgonsoffangerspannandeforetagsnyheter.5.6164351f152a20b092717c33.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/morgonsoffangerspannandeforetagsnyheter.5.6164351f152a20b092717c33.html Njut av skidåkning i Hamra nationalpark Söndag den 13 mars kl. 10-14 kan du åka skidor i Hamra nationalpark. Det kommer då att finnas skidspår som är 3 km, 10 km respektive 15 km lång på Svartåmyren. Både start och mål är vid huvudentrén. Välkommen! Thu, 04 Feb 2016 11:17:32 +0100 https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/njutavskidakningihamranationalpark.5.6164351f152a20b092717dc8.html https://www.ljusdal.se/startsidenyheter/njutavskidakningihamranationalpark.5.6164351f152a20b092717dc8.html