söndag 14 februari 2016

Visioner

En vision innehåller övergripande grundläggande framtidsmål som rör hela den kommunala verksamheten. En vision är ett normsättande dokument som visar vårt förhållningssätt till något. Det är således principer och vägledning som är tänkt att genomsyra all verksamhet.

Ljusdals kommuns vision och styrmodell (antagen den 27 januari 2014).Publicerad: 2014-10-03 14.19
Framsida Ljusdals kommun

Ljusdals

Ljusdals kommunvapen

Kommun, 827 80 Ljusdal  |  Tfn: 0651-180 00, Fax: 0651-183 77  |  E-post: kommun@ljusdal.se  |  Org nr: 212000-2320  |  Om webbplatsen & cookies

Ljusdal - en kommun i Hälsingland